Tiểu luận một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức và doanh nghiệp ở VN

598 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực trong các tổ chức & doanh nghiệp Việt Nam

598 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức & doanh nghiệp ở Việt Nam
... Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực tổ chức doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP I NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ... TRONG DOANH NGHIỆP Khái niệm nguồn nhân lực Nguồn nhân lực hiểu nguồn lực người, nguồn lực quan phát triển kinh tế xã hội Nhân lực gồm lực trí lực, nguồn nhân lựctrong tổ chức bao gồm tất cá nhân ... II Bí quản nguồn nhân lực hiệu Quy tắc quản Quản nguồn nhân lực vấn đề mà lãnh đạo tổ chức quan tâm hang đầu Quy tắc vàng quản nguồn nhân lực là: “ Quản người khác theo cách bạn...
 • 43
 • 461
 • 4

89 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền

89 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền
... thứ ba số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty TNHH Hải Huyền Bài viết hoàn thành với giúp đỡ công ty TNHH Hải Huyền đặc biệt giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Hải Hà ... cấp độ quản nguồn nhân lực Các cấp độ quản nguồn nhân lực bao gồm: - Cấp sách: Cấp sách xác định hoạt động quản nhân lực phải ưu tiên phục vụ gì? Hoạt động quản nhân lực phải đạt ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm...
 • 67
 • 250
 • 0

266 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền

266 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hải Huyền
... cấp độ quản nguồn nhân lực Các cấp độ quản nguồn nhân lực bao gồm: - Cấp sách: Cấp sách xác định hoạt động quản nhân lực phải ưu tiên phục vụ gì? Hoạt động quản nhân lực phải đạt ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm ... biệt công ty làm lĩnh vực phân phối công ty + Nguyên nhân chủ quan Trong lĩnh vực quản nhân sự: - Hiên công ty chưa có nhân viên quản qua đào tạo bản, phần lớn nhân viên quản công ty chủ...
 • 66
 • 206
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HUYỀN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HUYỀN
... - 55 Số % 25% 60% 13% 2% II .Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty Thứ nhất: công ty phải xây dựng kế hoạch dài hạn kế hoạch cụ thể phát triển quản nguồn nhân lực theo ... việc nhân viên công ty + Tính chất công việc công ty Thứ chín: công ty cần tạo tâm thi đua làm việc nhân viên, phòng công ty - Công ty phải liên tục mở đợt thi đua nhân viên, phòng phải đề ... để đưa mức lương hợp cho công ty Thứ tám: công ty cần phải hoàn thiện, bổ sung văn quản lý, pháp qui lao động Tăng cường hệ thống thông tin phục vụ quản nguồn nhân lực doanh nghiệp Sinh...
 • 11
 • 239
 • 0

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực tại công ty tnhh thương mại vạn lợi.

một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty tnhh thương mại vạn lợi.
... LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP - Chương II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN LỢI - Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ... TNHH Thương Mại Vạn Lợi) II .Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty Thứ nhất: công ty phải xây dựng kế hoạch dài hạn kế hoạch cụ thể phát triển quản nguồn nhân lực theo ... CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN LỢI I Khái quát chung Công ty TNHH Thương Mại Vạn Lợi Lịch sử phát triển Công ty TNHH Thương Mại Vạn Lợi Công ty TNHH Thương Mại Vạn Lợi công ty nhân ông Nguyễn Trọng...
 • 53
 • 92
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM Vạn Lợi

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM Vạn Lợi
... on Th Thu H MC LC MộT Số GIảI PHáP NHằM HOàN THIệN QUảN NGUồN NHÂN LựC TạI CÔNG TY TNHH TM Vạn Lợi .1 Hà Nội, 2012 Sinh viờn: Phan Th Vinh Lp: Qun kinh t K40 Chuyờn ... -Phn th nht l c s lun cho bi vit -Phn th hai l thc trng qun ngun nhõn lc ti Cụng ty TNHH TM Vn Li -Phn th ba l mt s gii phỏp nhm hon thin qun ngun nhõn lc ti Cụng ty TNHH TM Vn Li Bi vit ... Trong qun u cú nhng c im chung sau õy: - qun c phi tn ti mt h qun bao gm hai phõn h: ch th qun v i tng qun Ch th qun l tỏc nhõn to cỏc tỏc ng qun nhm dn dt i tng qun i n...
 • 62
 • 123
 • 0

báo cáo thực tập: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc – Chi nhánh Quảng Ninh

báo cáo thực tập: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc – Chi nhánh Quảng Ninh
... 2.1.1.2 Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc Chi nhánh Quảng Ninh: Công Ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc Chi nhánh Quảng Ninh gần 40 chi nhánh thành viên Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT Được ... nhân viên, hoà nhập với tổ chức 2.3 Thực trạng quản nguồn nhân lực Công ty TNHH Viễn Thông FPT Miền Bắc Chi nhánh Quảng Ninh: 2.3.1 Tuyển dụng: Trên thực tế chi nhánh Quảng Ninh Công ty ... thực tập • 24 Chuyên đề thực tập 25 Chuyên đề thực tập CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC CHI NHÁNH QUẢNG NINH 2.1 Vài nét Công ty TNHH Viễn...
 • 72
 • 218
 • 0

243 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp nhà nước hiện nay

243 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp nhà nước hiện nay
... tạp nguồn nhân lực Do sử dụng nguồn nhân lực có hiệu mục tiêu hàng đầu lâu dài quản nguồn nhân lực tổ chức 1.2: Tác động số sách đến việc quản nguồn nhân lực: 1.2.1: Chính sách quản nguồn ... thích hợp nhằm hạn chế đến mức thấp tác động tới tiêu cực ngời lao động 39 Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực doanh nghiệp nhà nớc 3.1 : Phơng hớng : Trong năm ... nhà quản nhà quản nhân lực - Bộ phận quản nhân lực phải có mối liên hệ chặt chẽ với phận khác với vai trò phận quan trọng cung cấp dịch vụ quản nguồn nhân lực 47 - Hệ thông quản lý...
 • 53
 • 268
 • 0

thuyết trình luận văn đề tài một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (savico)

thuyết trình luận văn đề tài một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp sài gòn (savico)
... cần hoàn thành mẫu hồ sơ Công ty với thông tin: vị trí công tác, giá trị thời gian khóa học muốn tham gia… Sau Công ty xem xét 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QTNNL TẠI SAVICO TÊN GIẢI PHÁP ... viên 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QTNNL TẠI SAVICO L o g o TÊN GIẢI PHÁP 3.2.3 CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NỘI DUNG CƠ BẢN 3.2.3.2 Sử dụng phần mềm chuyên dụng để đánh giá lực thực công việc nhân viên ... 04/01/2005, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thức vào hoạt động  Với vốn điều lệ: 249.955.730.000 đồng  Ngày 21/12/2006, Cổ phiếu Công LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH Dịch vụ thương...
 • 15
 • 613
 • 1

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH khí hóa lỏng việt nam đến năm 2015

Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH khí hóa lỏng việt nam đến năm 2015
... MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : Quản Trị Kinh Doanh số : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH ... Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công Ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam đến năm 2015 nhằm giúp giải vấn đề tồn công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty Nội dung luận văn ... trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Công Ty TNHH Khí Hóa...
 • 128
 • 312
 • 6

thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghiệp tàu thủy

thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghiệp tàu thủy
... vấn đề doanh nghiệp phần sau Trang 30 GVHD: Th.S Diệp Thị Phương Thảo SVTH: Hoàng Lan CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY 2.1 : 2.1.1 ... Sơ lược công ty - Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Công Nghiệp Tàu Thủy - Tên giao dịch : SHIPBUILDING INDUSTRY INVENSTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY - Mã số doanh nghiệp : ... công ty: 1581 Đường Vành Đai Phía Đông, Phường An Phú, Quận TP.Hồ Chí Minh - Vốn điều lệ công ty: 60.000.000.000 đồng - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Công...
 • 80
 • 298
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đến năm 2020

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đến năm 2020
... ph ên c ên c công tác qu Ph m vi nghiên c u c a Lu n v n nh ng v tr ng v t v c s lý lu n th c Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) a m t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu B ày s mô t ác gi àng có àt Lu ... 1.1 Khái ni vai trò c 1.1.1 Khái ni õv ùng tìm hi qu qu ì gi khác Khái ni àm nh c àc Khái ni às th ì, phát tri ên t tiêu chi 11 Khái ni th ho trì ng l àh ên.1 t -phát tri B ng 1.1: S Các tiêu ... às t v ình hình c ti ch s ày có ngh - Khách hàng: khách hàng m m nhà qu c òn c às c d ên công ty ph ùh th nhân l àng Vì l chung c khách hàng, tho ãn khách hàng - Chính quy nhi Vi h ã àn, h doanh...
 • 108
 • 121
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH khí hóa lỏng việt nam đến năm 2015

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH khí hóa lỏng việt nam đến năm 2015
... trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KHÍ HÓA LỎNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan Công Ty TNHH Khí Hóa ... quản trị nguồn nhân lực - Đánh giá thành công tồn công tác quản trị nguồn nhân lực Công Ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam, nhằm nguyên nhân tồn - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị ... Tổng quan quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty VT-Gas Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công Ty VT-Gas đến năm 2015 CHƢƠNG...
 • 88
 • 99
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần gạch ngói đồng nai đến năm 2020

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần gạch ngói đồng nai đến năm 2020
... phát triển nguồn nhân lực 75 3.1.3.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực .76 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai đến năm 2020 ... quản ệu quản trị nguồn nhân lực C ươn 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Gạch ngó Đồng Nai C ương n giới thiệu Công ty Cổ phần Gạc ngó Đồng Nai nguồn nhân lực công ty Mục tiêu ... xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Gạc ngó Đồng Nai đến năm 2020 C ƢƠN CƠ Ở LÝ LU N VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát nguồn nhân lực...
 • 112
 • 42
 • 2

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Huyền.doc

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH Hải Huyền.doc
... thứ ba số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nguồn nhân lực công ty TNHH Hải Huyền Bài viết hoàn thành với giúp đỡ công ty TNHH Hải Huyền đặc biệt giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Đỗ Hải Hà ... cấp độ quản nguồn nhân lực Các cấp độ quản nguồn nhân lực bao gồm: - Cấp sách: Cấp sách xác định hoạt động quản nhân lực phải ưu tiên phục vụ gì? Hoạt động quản nhân lực phải đạt ... việc thích hợp công ty coi trọng Điều kiện lao động luôn cải thiện chưa đảm bảo tốt cho nhân viên 2.2.3 Quy trình quản nguồn nhân lực công ty Quy trình quản nguồn nhân lực công ty chia làm...
 • 67
 • 486
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lýmột số giải pháp nhằm tăng cường quản trị nguồn nhân lực tại chi nhánh viettel hà nội 1khóa luận một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và dịch vụ đô thị na hang 2010mot so giai phap nham hoan thien quan tri nhan sumột số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại petrolimexthực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại văn phòng tổng công ty lâm nghiệp việt nammột số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân sự tại tổng công ty xăng dầu việt nammột số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị hoạt động mua vật tư tại công ty cec hà nộimột số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị hoạt động mua vật tưmột số giải pháp nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tớimột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ tuyển chọn tại công ty tnhh công nghiệp kyb việt nammột số giải pháp nhằm hoàn thiện sử dụng nguồn lao độngchƣơng 3 một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách ƣu đãi thuế trong thu hút đầu tƣ trực tiếp vào việt nam trong thời gian tớimột số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn thành phố yên bái trong điều kiện hiện naymot so giai phai nham hoan thien quan ly nhan suNâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn xã Vô Tranh Tức Tranh, huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Dạy học kịch bản văn học “Tôi và chúng ta” ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xương (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNGTƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HIỆN THỰC TRONG TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA BẢO NINHTUYỂN TẬP TRINH TIẾT VÀ ĐẶC TRƯNG TRUYỆN NGẮN AKUTAGAWA RYUNOSUKEVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – VẬT LÍ 11 CƠ BẢNTổ chức và quy hoạch mạng viễn thôngĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬPLập kế hoạch truyền thông đại chúng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệngTăng cường công tác quản trị nhân lực tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)Nghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcPhân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nayPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty cổ phần sữa VinamilkPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập