GIÁO án dự THI GIÁO VIÊN dạy GIỎI vật lí lớp 7 cả năm

bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lớp 9 tiết cách mạng tháng tám

bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lớp 9 tiết cách mạng tháng tám
... Ý nghĩa Quốc tế cách mạng tháng tám? Câu 3: Nguyên nhân khách quan dẫn đến thành công cách mạng tháng tám? Câu 4: Nguyên nhân chủ quan dẫn đến thành công cách mạng tháng tám? Bài tập củng cố ... GIANG HẢI DƯƠNG HÀ TỈNH QUẢNG NAM HÀ TIÊN ĐỒNG NAI THƯỢNG Bài 23 Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 194 5 thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Một số hình ảnh cách mạng tháng Tám năm 194 5 Ngọ Môn – ... tập củng cố Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng cách mạng tháng tám thể điểm nào? Trả lời: Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng cách mạng tháng tám thể chổ: -Chuẩn bị chu đáo -Chớp thòi nhanh...
 • 24
 • 381
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (4)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (4)
... sung : A – U, G – X II/ MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - HS quan sát hình 19. 2 : Sơ đồ mối quan hệ ADN ( gen )  mARN  prôtêin hình 19. 3 : Sơ đồ quan hệ gen tính trạng - HS thảo luận nhóm ... TIẾT : 19 BÀI : 19 I/ MỐI QUAN HỆ GIỮA ARN VÀ PRÔTÊIN - HS nghiên cứu thông tin đoạn SGK quan sát hình 19 SGK trả lời câu hỏi: ? Em cho biết gen prôtêin có mối quan hệ với qua dạng trung ... KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Câu : Mối quan hệ gen tính trạng thể sơ đồ: A ADN  ARN  prôtêin  Tính trạng B Gen (ADN)  ARN  prôtêin  Tính trạng C Gen (ADN)  tARN  prôtêin  Tính trạng D Gen (ADN)...
 • 15
 • 457
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (3)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (3)
... Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Gen( ADN) mARN → Protein ? TÝnh tr¹ng Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ ARN Protein: II Mối quan hệ gen tính trạng: Hãy quan sát ... axit amin chuỗi axit amin cấu thành protein biểu thành tính trạng Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II Mối quan hệ gen tính trạng: Gen( ADN)→mARN→Protein→TÝnh tr¹ng Trình tự Nu ADN quy ... trao đổi chất (tạo hoocmôn) Gen( ADN) mARN ? Protein ? TÝnh tr¹ng Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ ARN protein: Trong nhân tế bào Chất tế bào mARN Gen mang thông tin Trung...
 • 27
 • 320
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2)
... BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - * I/ Mối quan hệ ARN prôtêin : 1/ Sự hình thành chuỗi axit amin tế bào: (SGK) 2/ Quan hệ ARN prôtêin: BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH ... II/ Mối quan hệ gen tính trạng : Nhân tế bào Chất tế bào mAR N tAR N * Sơ đồ: Mối liên hệ gen tính trạng : Gen ( đoạn ADN ) mARN Prôtêin Tính trạng •Từ sơ đồ kết hợp quan sát hình 19. 1, H. 19. 2, ... tham gia vào hoạt động tế bào => biểu thành tính trạng BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - * I/ Mối quan hệ ARN prôtêin : 1/ Sự hình thành chuỗi axit amin tế bào: 2/ Quan hệ ARN...
 • 25
 • 359
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (1)
... BÀI 53 - TIẾT 64: PROTEIN I TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN II THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ III TÍNH CHẤT IV ỨNG DỤNG BÀI 53: PROTEIN I TRONG TỰ NHIÊN PROTEIN CÓ ... (xystein)… Dựa vào công thức kiến thức protein học môn sinh học, cho biết: thành phần nguyên tố protein đặc điểm cấu tạo phân tử protein ? BÀI 53: PROTEIN II PROTEIN CÓ THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN ... lớn, từ vài vạn đến vài triệu đơn vị cacbon có cấu tạo phức tạp - Protein tạo từ amino axit, phân tử amino axit tạo thành “ mắt xích” phân tử protein BÀI 53: PROTEIN III PROTEIN CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT...
 • 11
 • 270
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (8)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (8)
... prơtêin - Prơtêin tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí tế bào từ biểu thành tính trạng thể 3- Gen quy định tính trạng Tiết 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I -Mối quan hệ A RN prơtêin: - Sự ... tổng hợp chuỗi a xit amin 4 -Mối quan hệ ARN Prơtêin? 4-Trình tự nuclêơtit mARN quy định trình tự axít amin prơtêin Bài 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I- Mối quan hệ A RN prơtêin: -Sự hình ... prơtêin biểu thành tính trạng d - Cả a b Tiết 19 : MỐI QUAN HỆ I -Mối quan hệ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG A RN prơtêin: - Sự hình thành chuỗi a xit amin dựa khn mẫu mARN theo NTBS theo tương quan nuclêơtit...
 • 23
 • 246
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (7)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (7)
... nuclêôtit mARN Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin II - Mối quan hệ gen tính trạng Sơ đồ: Gen (một đoạn ... hoạt động sinh lý tế bào, từ biểu thành tính trạng thể Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin II - Mối quan hệ gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng Bài tập ... không gian bậc 3, bậc Tuần 10 tiết 19 Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin Chất tế bào Nhân tế bào Gen mang thông tin cấu trúc prôtêin...
 • 15
 • 219
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (6)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (6)
... trờn mARN II - Mối quan hệ gen Mối quan hệ gen tính trạng Bi 19 Tiết 19: tính trạng I - Mi quan h gia ARNđồ: prụtờin1 * Sơ v Gen (một đoạn ADN) mARN PrôtêinTính trạng * Mối liên hệ: ADN khuôn ... prôtêin Bài 19 Tiết 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin Chất tế bào Nhân tế bào Gen mang thông tin cấu trúc prôtêin mARN Dạng trung gian Prôtêin đợc hình thành Giữa gen prôtêin ... tA U GG AU G G U A Ribụxụm X GG U A X U X X mARN A X X U G A GG U X G X Bi 19 Tit 19: MI QUAN H GIA GEN V TNH TRNG I - Mi quan h gia ARN v prụtờin - mARN l dng trung gian cú vai trũ truyn t thụng...
 • 11
 • 194
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (5)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (5)
... BÀI 19 MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hê giữa ARN và protein BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan ... BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hê giữa ARN và protein II Mối quan hê giữa gen và tính trạng BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan ... hợp pr BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hê giữa ARN và protein Quá trình tổng hợp proteins BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hê giữa...
 • 15
 • 147
 • 0

Giáo án vật lớp 6 cả năm đầy đủ full

Giáo án vật lí lớp 6 cả năm đầy đủ full
... dũ : Giáo án vật 14 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng - Hng dn HS tr li BT 5.4 - Tr li li cỏc cõu hi t C1 -> C13 - Hc bi v lm BT 5.1 -> 5.4, BT 5.5 dnh cho hc sinh khỏ Giáo án vật 15 ... lun - GV: yờu cu HS lm vic cỏ nhõn vi cõu C6 : di, C2 GH (3) CNN (4) c Giáo án vật Nguyễn Viết Cơng C6 Trờng THCS Phúc Đồng theo; (5) ngang bng vi (6) vuụng gúc; (7) gn nht - GV: gi 1-2 HS ... chiu, (4) phng, (5) chiu Giáo án vật 18 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng - HS:Lm vic cỏ nhõn in t Hot ng : Vn dng IV Vn dng - GV: Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v 6. 5, 6. 6 C9: a, lc y in t vo...
 • 86
 • 2,191
 • 1

Danh sách giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh Quảng Bình năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh Quảng Bình năm học 2012-2013
... e THCS Kicn Giang, Le Thtiy THCS My Thtiy, Le Thtiy D\lt 74 Tran Thj Minh Phuong Giao vicn man Sinh huc truang THCS So I Nam Ly, Dong Hai D\lt 75 LC My Quynh Giao vien man Sinh huc tnrang THCS ... tnremg THCS Tiiy Tri,lch, Bo T~ch Dat - ~ c - K.khich Anh tmo-ng TIICS An Ninh, Quang Ninh llICS K.khich 1-.- THCS So I Bac Ly, Dong HOi 65 Le Thj An Tlnh Giao vi en mon Boa hQc tmang THCS S6 ... vien mon V~t Iy tnrimg THCS Gia Ninh, Quang Ninh Ba 26 Vo Thj Minh Duc Giao vien lOon Ti~ng Anh tnrimg THCS Dong Phu, Dong II&i Ba 27 Dinh Chi Hieu Gino vien mon Toan truimg THCS Ba Don Quang Tr;;tch...
 • 0
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dự thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 2014 người thực hiện dương đình thắng khoa giáo dục trung học cơ sởđáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20112012 môn tiếng pháp sở giáo dục và đào tạo nghệ angiáo án địa lí lớp 7 cả nămgiáo án môn vật lý lớp 7 cả nămgiáo án vật lý lớp 7 cả nămđáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20121013 môn tiếng anh tỉnh kontum pptgiáo án dự thi giáo viên dạy giỏi powerpointgiáo án dự thi giáo viên dạy giỏi tieng anhbài giảng dự thi giáo viên dạy giỏidự thi giáo viên dạy giỏiđề thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nghệ anđề thi giáo viên dạy giỏi trường bậc thpt có đáp ánđề và đáp án thi lí thuyết giáo viên dạy giỏiđề thi giáo viên dạy giỏi môn sinh học đáp ánđề và đáp án thi giáo viên dạy giỏi môn thể dục năm 2014một số bài toán hình học nâng cao lớp 9Từ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI Hóa học 11Giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namKHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)CHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAY20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAQuy đổi đơn vị gray, rem, msvChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn THI THPT QG môn TOÁN PHẠM đức QUANG (CHỦ BIÊN)SÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)Bản đồ địa chất thành phố hà nộiSơ đồ tư duy ngữ văn 12tổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập