GIÁO án dự THI GIÁO VIÊN dạy GIỎI vật lí lớp 7 cả năm

bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lớp 9 tiết cách mạng tháng tám

bài dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lớp 9 tiết cách mạng tháng tám
... Ý nghĩa Quốc tế cách mạng tháng tám? Câu 3: Nguyên nhân khách quan dẫn đến thành công cách mạng tháng tám? Câu 4: Nguyên nhân chủ quan dẫn đến thành công cách mạng tháng tám? Bài tập củng cố ... GIANG HẢI DƯƠNG HÀ TỈNH QUẢNG NAM HÀ TIÊN ĐỒNG NAI THƯỢNG Bài 23 Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 194 5 thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Một số hình ảnh cách mạng tháng Tám năm 194 5 Ngọ Môn – ... tập củng cố Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng cách mạng tháng tám thể điểm nào? Trả lời: Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng cách mạng tháng tám thể chổ: -Chuẩn bị chu đáo -Chớp thòi nhanh...
 • 24
 • 363
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (4)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (4)
... sung : A – U, G – X II/ MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - HS quan sát hình 19. 2 : Sơ đồ mối quan hệ ADN ( gen )  mARN  prôtêin hình 19. 3 : Sơ đồ quan hệ gen tính trạng - HS thảo luận nhóm ... TIẾT : 19 BÀI : 19 I/ MỐI QUAN HỆ GIỮA ARN VÀ PRÔTÊIN - HS nghiên cứu thông tin đoạn SGK quan sát hình 19 SGK trả lời câu hỏi: ? Em cho biết gen prôtêin có mối quan hệ với qua dạng trung ... KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Câu : Mối quan hệ gen tính trạng thể sơ đồ: A ADN  ARN  prôtêin  Tính trạng B Gen (ADN)  ARN  prôtêin  Tính trạng C Gen (ADN)  tARN  prôtêin  Tính trạng D Gen (ADN)...
 • 15
 • 428
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (3)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (3)
... Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG Gen( ADN) mARN → Protein ? TÝnh tr¹ng Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ ARN Protein: II Mối quan hệ gen tính trạng: Hãy quan sát ... axit amin chuỗi axit amin cấu thành protein biểu thành tính trạng Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG II Mối quan hệ gen tính trạng: Gen( ADN)→mARN→Protein→TÝnh tr¹ng Trình tự Nu ADN quy ... trao đổi chất (tạo hoocmôn) Gen( ADN) mARN ? Protein ? TÝnh tr¹ng Tiết 18: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hệ ARN protein: Trong nhân tế bào Chất tế bào mARN Gen mang thông tin Trung...
 • 27
 • 288
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (2)
... BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - * I/ Mối quan hệ ARN prôtêin : 1/ Sự hình thành chuỗi axit amin tế bào: (SGK) 2/ Quan hệ ARN prôtêin: BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH ... II/ Mối quan hệ gen tính trạng : Nhân tế bào Chất tế bào mAR N tAR N * Sơ đồ: Mối liên hệ gen tính trạng : Gen ( đoạn ADN ) mARN Prôtêin Tính trạng •Từ sơ đồ kết hợp quan sát hình 19. 1, H. 19. 2, ... tham gia vào hoạt động tế bào => biểu thành tính trạng BÀI 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG - * I/ Mối quan hệ ARN prôtêin : 1/ Sự hình thành chuỗi axit amin tế bào: 2/ Quan hệ ARN...
 • 25
 • 319
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (1)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (1)
... BÀI 53 - TIẾT 64: PROTEIN I TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN II THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ III TÍNH CHẤT IV ỨNG DỤNG BÀI 53: PROTEIN I TRONG TỰ NHIÊN PROTEIN CÓ ... (xystein)… Dựa vào công thức kiến thức protein học môn sinh học, cho biết: thành phần nguyên tố protein đặc điểm cấu tạo phân tử protein ? BÀI 53: PROTEIN II PROTEIN CÓ THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO PHÂN ... lớn, từ vài vạn đến vài triệu đơn vị cacbon có cấu tạo phức tạp - Protein tạo từ amino axit, phân tử amino axit tạo thành “ mắt xích” phân tử protein BÀI 53: PROTEIN III PROTEIN CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT...
 • 11
 • 238
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (8)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (8)
... prơtêin - Prơtêin tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí tế bào từ biểu thành tính trạng thể 3- Gen quy định tính trạng Tiết 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I -Mối quan hệ A RN prơtêin: - Sự ... tổng hợp chuỗi a xit amin 4 -Mối quan hệ ARN Prơtêin? 4-Trình tự nuclêơtit mARN quy định trình tự axít amin prơtêin Bài 19 : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I- Mối quan hệ A RN prơtêin: -Sự hình ... prơtêin biểu thành tính trạng d - Cả a b Tiết 19 : MỐI QUAN HỆ I -Mối quan hệ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG A RN prơtêin: - Sự hình thành chuỗi a xit amin dựa khn mẫu mARN theo NTBS theo tương quan nuclêơtit...
 • 23
 • 228
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (7)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (7)
... nuclêôtit mARN Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin II - Mối quan hệ gen tính trạng Sơ đồ: Gen (một đoạn ... hoạt động sinh lý tế bào, từ biểu thành tính trạng thể Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin II - Mối quan hệ gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng Bài tập ... không gian bậc 3, bậc Tuần 10 tiết 19 Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng Bài 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin Chất tế bào Nhân tế bào Gen mang thông tin cấu trúc prôtêin...
 • 15
 • 201
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (6)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (6)
... trờn mARN II - Mối quan hệ gen Mối quan hệ gen tính trạng Bi 19 Tiết 19: tính trạng I - Mi quan h gia ARNđồ: prụtờin1 * Sơ v Gen (một đoạn ADN) mARN PrôtêinTính trạng * Mối liên hệ: ADN khuôn ... prôtêin Bài 19 Tiết 19: Mối quan hệ gen tính trạng I - Mối quan hệ ARN prôtêin Chất tế bào Nhân tế bào Gen mang thông tin cấu trúc prôtêin mARN Dạng trung gian Prôtêin đợc hình thành Giữa gen prôtêin ... tA U GG AU G G U A Ribụxụm X GG U A X U X X mARN A X X U G A GG U X G X Bi 19 Tit 19: MI QUAN H GIA GEN V TNH TRNG I - Mi quan h gia ARN v prụtờin - mARN l dng trung gian cú vai trũ truyn t thụng...
 • 11
 • 180
 • 0

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (5)

giáo án bồi dưỡng thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi môn sinh lớp 9 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng (5)
... BÀI 19 MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hê giữa ARN và protein BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan ... BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hê giữa ARN và protein II Mối quan hê giữa gen và tính trạng BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan ... hợp pr BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hê giữa ARN và protein Quá trình tổng hợp proteins BÀI 19: MỐI QUAN HÊ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG I Mối quan hê giữa...
 • 15
 • 136
 • 0

Giáo án vật lớp 6 cả năm đầy đủ full

Giáo án vật lí lớp 6 cả năm đầy đủ full
... dũ : Giáo án vật 14 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng - Hng dn HS tr li BT 5.4 - Tr li li cỏc cõu hi t C1 -> C13 - Hc bi v lm BT 5.1 -> 5.4, BT 5.5 dnh cho hc sinh khỏ Giáo án vật 15 ... lun - GV: yờu cu HS lm vic cỏ nhõn vi cõu C6 : di, C2 GH (3) CNN (4) c Giáo án vật Nguyễn Viết Cơng C6 Trờng THCS Phúc Đồng theo; (5) ngang bng vi (6) vuụng gúc; (7) gn nht - GV: gi 1-2 HS ... chiu, (4) phng, (5) chiu Giáo án vật 18 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Phúc Đồng - HS:Lm vic cỏ nhõn in t Hot ng : Vn dng IV Vn dng - GV: Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v 6. 5, 6. 6 C9: a, lc y in t vo...
 • 86
 • 2,115
 • 1

Danh sách giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh Quảng Bình năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh Quảng Bình năm học 2012-2013
... e THCS Kicn Giang, Le Thtiy THCS My Thtiy, Le Thtiy D\lt 74 Tran Thj Minh Phuong Giao vicn man Sinh huc truang THCS So I Nam Ly, Dong Hai D\lt 75 LC My Quynh Giao vien man Sinh huc tnrang THCS ... tnremg THCS Tiiy Tri,lch, Bo T~ch Dat - ~ c - K.khich Anh tmo-ng TIICS An Ninh, Quang Ninh llICS K.khich 1-.- THCS So I Bac Ly, Dong HOi 65 Le Thj An Tlnh Giao vi en mon Boa hQc tmang THCS S6 ... vien mon V~t Iy tnrimg THCS Gia Ninh, Quang Ninh Ba 26 Vo Thj Minh Duc Giao vien lOon Ti~ng Anh tnrimg THCS Dong Phu, Dong II&i Ba 27 Dinh Chi Hieu Gino vien mon Toan truimg THCS Ba Don Quang Tr;;tch...
 • 0
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dự thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 2014 người thực hiện dương đình thắng khoa giáo dục trung học cơ sởđáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20112012 môn tiếng pháp sở giáo dục và đào tạo nghệ angiáo án địa lí lớp 7 cả nămgiáo án môn vật lý lớp 7 cả nămgiáo án vật lý lớp 7 cả nămđáp án đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 thpt năm học 20121013 môn tiếng anh tỉnh kontum pptgiáo án dự thi giáo viên dạy giỏi powerpointgiáo án dự thi giáo viên dạy giỏi tieng anhbài giảng dự thi giáo viên dạy giỏidự thi giáo viên dạy giỏiđề thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh nghệ anđề thi giáo viên dạy giỏi trường bậc thpt có đáp ánđề và đáp án thi lí thuyết giáo viên dạy giỏiđề thi giáo viên dạy giỏi môn sinh học đáp ánđề và đáp án thi giáo viên dạy giỏi môn thể dục năm 2014Chuyên Đề Tổ Chức Và Quản Lý Hoạt Động Sinh Hoạt Chuyên Môn Và Tham Gia Các Hoạt Động Chuyên Môn Trên Mạng “Trường Học Kết Nối” Ở Trường Trung HọcGIÁO ÁN LUẬT LAO ĐỘNGTham luận Những khó khăn của Bệnh viện ĐKKV Tháp Mười trong ứng dụng phần mềm VNPT-HISCuộc Vận Động “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới Đô Thị Văn Minh”; Các Chương Trình Phối Hợp Gắn Với CVĐCÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC VÀ ỨNG DỤNGNội Dung Cơ Bản Của Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội 2011-2020Các tội xâm phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng trong luật hình sự việt namChức năng thực hành quyền công tố của viện kiểm sát nhân dânLý thuyết và một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện lê bá bảo PDFLQT đỗ thị thúy nga các quy định của pháp luật việt nam về dịch vụ internet trong thời kỳ hội nhập quốc tếLQT hoang kim khuyen bao ve quyen va loi ich cua nguoi lao dong viet nam di lam viec o nuoc ngoai theo phap luat viet nam va phap luat mot so nuoc huu quanĐảm bảo quyền của phụ nữ ở nông thôn việt nam hiện nayCÂU hỏi tự LUẬN ĐƯỜNG lối PHẦN 2Bảo hộ quyền của người biểu diễn theo pháp luật sở hữu trí tuệ việt namCác nguyên tắc xây dựng pháp luật thuếCác tội phạm tình dục trong luật hình sự việt namSử dụng một số thuật ngữ hóa học vô cơ của hai ngôn ngữ việt nam lào nhàm nâng cao chất lượng dạy học cho lưu sinh viên lào trường đai học tây bắcbáo cáo thực hành phát triển cộng đồngTim Kiem Su Khon NgoanTu Darwin Toi MungerKĩ năng tạo lập văn bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập