NGHIÊN CỨU VÀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ HOẠT HOÁ SINH HỌC TRONG VIỆC XỬ LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ HOẠT HOÁ SINH HỌC TRONG VIỆC XỬ RÁC THẢI ĐÔ THỊ VIỆT NAM" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... th a mt s kt lun sau t kt qu nghiờn cu v x rỏc thi sinh hot ụ th bng cụng ngh hot hoỏ sinh hc: - Cựng thi gian thớ nghim nh lng COD nc rỏc phỏt sinh t cỏc thựng c HHSH v kim soỏt pH nh hn ... trớ thớ nghim hot hoỏ sinh hc c gii thiu hỡnh - Thựng 1s mụ phng ụ chụn lp rỏc thi thụng thng Rỏc thựng ny s c phõn hu sinh hc iu kin t nhiờn bỡnh thng ging nh quỏ trỡnh x ang c ỏp dng ti cỏc ... Thựng l thựng dựng phc v cho thớ nghim hot hoỏ sinh hc rỏc thi Rỏc thựng ny s c kớch hot y nhanh quỏ trỡnh phõn hu sinh hc bng chớnh nc rỏc phỏt sinh ti ỏy thựng c bm tun hon tr li v ti u trờn...
 • 5
 • 232
 • 2

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị tại Hà Nội

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội
... ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR xử nước thải đô thị ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học có màng vi lọc MBR đặt ngập bể phản ứng sinh học để xử nước thải đô thị công nghệ ứng dụng phù hợp nơi có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp...
 • 112
 • 684
 • 9

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Lý Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGÔ THỊ BÍCH LẬP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBR ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Khoa học...
 • 109
 • 261
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm,đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - Báo cáo 6 " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... thỏng 20 06) 10 ỳng thi gian HOT NG 1.1.1 Bàn bạc với nhà nghiên cứu Việt Nam công tác nghỉ hu tình hình số liệu khảo nghiệm Thông T1-T2/20 06 (UQ) bao gm c cỏc chuyn sỏt hin trng Trong bỏo cỏo tin ... nhõn ging tiờn tin cho vic phỏt trin rng trng thụng caribeae v thụng lai cú giỏ tr kinh t cao ti Vit Nam Phớa Vit Nam Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin khoa hc Lõm nghip Vit Nam TS H Huy Thnh ... nghiờn cu lõm nghip ti Vit Nam v cung cp mt nn tng cho vic xem xột chin lc chn ging tng lai cho tim nng trng thụng caribeae var hondurensis (PCH) v thụng lai Vit Nam) Gi nh Kt qu ỏnh giỏ kho...
 • 18
 • 240
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam " ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nhõn ging tiờn tin cho vic phỏt trin rng trng Thông caribê v Thụng lai cú giỏ tr kinh t cao ti Vit Nam Phớa Vit Nam Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin khoa hc Lõm nghip Vit Nam TS H Huy Thnh ... Ging cho nhng mụ hỡnh trỡnh din ó c chuyn cho Vit Nam v cõy ó c trc tip chm súc ti cỏc im kho nghim, v cỏc i tỏc s cú nhng bỏo cỏo cui cựng chuyn kho sỏt vo thỏng 2007 4.2 Xây dựng lực nghiên cứu ... Queensland v Vit Nam, xõy dng cỏc vt liu v m trỡnh din quy mụ nh, v mt chuyn thm quan hc Australia cho cỏc nh qun lý/ nghiờn cu lõm nghip Vit Nam Cui cựng, d ỏn s to dng mi quan tõm cho cỏc nh trng...
 • 6
 • 234
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - MS6 " pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nhõn ging tiờn tin cho vic phỏt trin rng trng Thông caribê v Thụng lai cú giỏ tr kinh t cao ti Vit Nam Phớa Vit Nam Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin khoa hc Lõm nghip Vit Nam Giỏm c d ỏn phớa ... i Vit Nam, c bit l Thụng caribê v xõy dng thờm cỏc kho nghim s dng vt liu ó c ci thin tớnh di truyn gm c ging thụng lai D ỏn cng s tng cng nng lc cho cỏc c quan nghiờn cu lõm nghip Vit Nam nhng ... Queensland v Vit Nam, xõy dng cỏc vt liu v m trỡnh din quy mụ nh, v mt chuyn thm quan hc Australia cho cỏc nh qun lý/ nghiờn cu lõm nghip Vit Nam Cui cựng, d ỏn s to dng mi quan tõm cho cỏc nh trng...
 • 6
 • 220
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... trồng rừng trình diễn cộng tác vùng ưu tiên cho việc mở rộng diện tích rừng trồng Thông giúp đỡ kỹ thuật khoá đào tạo Báo cáo mốc tóm tắt khảo nghiệm thông Việt nam nhấn mạnh khả thích ứng Thông ... cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến mô hình rừng trồng Attachment C D sơ đồ khảo nghiệm Nghệ an Quảng Trị Thông nhựa loài trồng giá trị kinh tế khu vực Page of Table 2: Tóm tắt thông tin ... xét đánh giá lại khảo nghiệm sinh trưởng số loài kim nhiệt đới Việt Nam, đặc biệt thông caribê xây dựng thêm khảo nghiệm mới, sử dụng vật liệu cải thiện di truyền, bao gồm giống Thông lai...
 • 6
 • 260
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm,đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - MS4 " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... Sơ đồ khảo nghiệm Thông caribê Thông lai Đội Ngọc Mỹ - Lập Thạch (một phần dự án CARD 033/05 VIE) Thời gian trồng: 29/07/2006 Xem file excel Vị trí 3: Sơ đồ khảo nghiệm Thông caribê Thông lai Đại ... P.kesiya (chọn) Đà Lạt Vị trí 5: Sơ đồ khảo nghiệm Thông caribê Thông lai Pleiku phần dự án CARD 033/05) (Ngày trồng: 7/ 2006) Tỉnh Gia Lai (một Khảo nghiệm Thông ba trồng 1986 13 19 25 31 14 20 26 ... Lạt Vị trí 6: Sơ đồ khảo nghiệm Thông caribê Thông lai Hoành Bồ - Quảng Ninh (một phần dự án CARD 033/05 VIE) (Thời gian trồng: 24/2 5-0 7/2006) + Thiết kế: hàng - cột + Số lợng công thức: 10 + Số...
 • 14
 • 218
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - Milestone 10 " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... rừng nghèo (đặc biệt vùng dân tộc thiểu số Tây nguyên) nhà trồng rừng công nghiệp khu vực rừng trồng thông, giống Thông caribê cải thiện (bao gồm giống Thông lai) thông qua việc xây số rừng trồng ... thích ứng tốt giống lai Thông caribê so sánh với loài thông khác, xác định lập địa thích hợp cho rừng trồng Thông Các biện pháp thực là: • Đánh giá lại khảo nghiệm • Xây dựng thêm khảo nghiệm ... (tham khảo mốc đánh giá 8) Báo cáo đưa gợi ý cho chương trình cải thiện giống Thông caribe Việt Nam Chương trình thực Trung tâm nghiên cứu giống rừng (RCFTI), đơn vị thuộc Viện khoa học Lâm nghiệp...
 • 4
 • 160
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ RFID báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ RFID báo cáo nghiên cứu khoa học giáo viên
... chấm công ứng dụng công nghệ RFID nhận dạng mặt ngƣời để giải toán xác thực a Quy trình hệ thống chấm công ứng dụng công nghệ RFID nhận dạng mặt người: 15 b Mô hình sở liệu ứng dụng công nghệ RFID ... hiệu từ xa hệ thống thẻ thông minh Ban đầu, ứng dụng công nghệ RFID sử dụng công nghiệp hệ thống bảo mật (ứng dụng đóng), nhiên công nghệ RFID sử dụng hệ thống phục vụ nhu cầu xã hội hệ thống ... nhận dạng ảnh hỗ trợ chấm công: 16 CHƢƠNG 3: CHƢƠNG TRÌNH CHẤM CÔNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID VÀ NHẬN DẠNG MẶT NGƢỜI 3.1 Ứng dụng RFID vào quản lý nhân sự, kiểm soát vào: 3.2 Chƣơng trình nhận...
 • 19
 • 566
 • 0

Nghiên cứu áp dụng công cụ kiểm toán chất thải trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản

Nghiên cứu và áp dụng công cụ kiểm toán chất thải trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản
... trình sản xuất chế biến thủy sản chế biến chả cá surimi; công nghệ xử lý nước thải chế biến thủy sản; áp dụng kiểm toán chất thải sản xuất ngành công nghiệp chế biến thủy sản; … 2.3.2 Phương pháp ... chất thải lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN 1.1 HIỆN TRẠNG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khu Công nghiệp ... toán chất thải lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản thực Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu, Công ty TNHH Bắc Đẩu với mục đích áp dụng công cụ kiểm toán vào việc giảm thiểu chất thải công ty...
 • 26
 • 602
 • 3

Tài liệu XÂY DỰNG KHU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC potx

Tài liệu XÂY DỰNG KHU NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP KHU VỰC TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC potx
... học ứng dụng vào sản xuất phục vụ nuôi trồng phát triển thuỷ sản Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sau thu hoạch, công nghệ chế biến, tăng tỷ lệ thuỷ, hải sản chế biến Công nghệ Sinh học nâng cao sức ... nghiệm Công nghệ Sinh học Thực phẩm - Đại học Nông Lâm Thái nguyên đào tạo nguồn lực công nghệ cao sản xuất nông lâm nghiệp, để thực nghiệp Công nghiệp 15 hoá, Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ... triển ứng dụng Công nghệ Sinh học Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát là: Nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng rộng rãi, có hiệu Công nghệ Sinh học vào sản xuất đời sống; xây dựng công...
 • 31
 • 376
 • 1

Luận văn:Nghiên cứu áp dụng công cụ kiểm toán chất thải trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản docx

Luận văn:Nghiên cứu và áp dụng công cụ kiểm toán chất thải trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản docx
... trình sản xuất chế biến thủy sản chế biến chả cá surimi; công nghệ xử lý nước thải chế biến thủy sản; áp dụng kiểm toán chất thải sản xuất ngành công nghiệp chế biến thủy sản; … 2.3.2 Phương pháp ... thải lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN 1.1 HIỆN TRẠNG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Khu Công nghiệp ... toán chất thải lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản thực Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu, Công ty TNHH Bắc Đẩu với mục đích áp dụng công cụ kiểm toán vào việc giảm thiểu chất thải công ty...
 • 26
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề đặt ra trong việc xử lý thâm hụt nsnn ở việt nam và kiến nghịchính sách nghiên cứu và triển khai công nghệ mớiviện nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh họcnghiên cứu và áp dụng kỹ thuật vi sinh vi nấm vi khuẩn và vi rút để sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh họctrang thiết bị điện tàu chở ôtô victory leader 4900 car đi sâu nghiên cứu và triển khai công nghệ lắp ráp hệ thống điezelmáy pháttrung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ caonghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nước thải cá cơm hấp tại làng nghề cá cơm hấp mỹ tân huyện ninh hải tỉnh ninh thuậnnghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý nước thảiviện nghiên cứu và phát triển công nghệ giáo dụccác chính sách phát triển đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến mặt hàng chèyêu cầu đối với việc nghiên cứu và áp dụng hệ thống quản lý chất lượngamp d center irdc information and communications technology research amp development center trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin và truyền thônglịch sử nghiên cứu và phát triển công nghệ enzymeviện nghiên cứu và phát triển công nghệ mớitâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ công nghiệp rừngCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửTrắc nghiệm -SHPT- SGK đại học Y Dược tp HCMSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12Tài liệu môn Bào chếAdult General Passport ApplicationGNU Octave A highlevel interactive language for numerical computationsGIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020GIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN để KIỂM TRA học kì 1 Có cột phát triển năng lựcGIÁO án SINH học 7 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA học kì IIGIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUÂN KIỂM TRA học kì II CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HAYĐầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”Bìa sáng kiến kinh nghiệmNỘI DUNG SKKN TAM THUC BAC 2bai tap giai he phuong trinh tuyen tinhGiáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập