NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC ỐC CẠN (Gastropoda) TẠI XÃ ĐẠI ĐÌNH, HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC ỐC CẠN (GASTROPODA) TẠI THẦN SA, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC ỐC CẠN (GASTROPODA) TẠI XÃ THẦN SA, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
... (Gastropoda) Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên công trình nghiên cứu thực riêng tôi, thực sở nghiên cứu thực địa khu vực Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Dưới hướng dẫn khoa học TS ... loại học đa dạng sinh thái ốc cạn khu vực Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái nguyên 21 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 2.1.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu ... vật thân mềm chân bụng Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Xác định ĐDSH động vật Thân mềm Chân bụng cạn Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên + Xác định (đánh...
 • 97
 • 265
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học ốc cạn ở khu vực La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đa dạng sinh học ốc cạn ở khu vực xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
... Nghiên cứu đa dạng sinh học ốc cạn (Land snails) khu vực La Hiên, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ốc cạn La Hiên, huyện Nhai tỉnh Thái nguyên, mối quan hệ ốc ... sinh học ốc cạn (Land snails) khu vực La Hiên, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên công trình nghiên cứu thực riêng tôi, thực sở nghiên cứu thực địa khu vực La Hiên, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THANH BÌNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC ỐC CẠN (LAND SNAILS) KHU VỰC XÃ LA HIÊN, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Sinh thái học...
 • 171
 • 391
 • 6

Hiệu quả kinh tế và tính đa dạng trong các hệ thống VAC tại yên đồng, huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc

Hiệu quả kinh tế và tính đa dạng trong các hệ thống VAC tại xã yên đồng, huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc
... giúp nâng cao hiệu kinh tế VAC địa phương Xuất phát từ thực tiễn đó, tiến hành đề tài nghiên cứu: Hiệu kinh tế tính đa dạng hệ thống VAC Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Nhằm, tìm ... cứu Đánh giá hiệu kinh tế hệ thống VAC làm sở đề xuất giải pháp phát triển mô hình VAC Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Xác định tính đa dạng thành phần trồng, vật nuôi hệ thống VAC địa phương ... Hiện trạng phát triển VAC Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 4.4.1 Hiện trạng sử dụng đất Biểu 01: Hiện trạng sử dụng đất Yên Đồng, huyện Yên Lac, tỉnh Vĩnh Phúc STT I 1.1 1.1.1 1.1.1.1...
 • 61
 • 604
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào cai

Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào cai
... côn trùng nước thu điểm nghiên cứu dao động từ 7,7 ± 5,0 đến 22,6 ± 13,9 cá thể/0,25m2 Mức độ đa dạng côn trùng nước số suối Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai mức độ tốt Chỉ số đa dạng sinh ... có số liệu hoàn chỉnh đa dạng sinh học côn trùng nước Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai References Tài liệu tiếng Việt Đỗ Mạnh Cương (2004), Nghiên cứu Đa dạng sinh học khu hệ Odonata khu ... Tiên - Tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu, Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh...
 • 18
 • 441
 • 1

Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai
... CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CÔN TRÙNG NƢỚC NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CÔN TRÙNG NƢỚC VƢỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI VƢỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI Chuyên ngành: Động vật học ... tính đa dạng côn trùng nƣớc cao Để góp phần tìm hiểu nhóm sinh vật có ý nghĩa này, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nƣớc Vƣờn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai , ... định thành phần loài côn trùng nƣớc số suối Vƣờn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai Nghiên cứu số đặc điểm quần xã côn trùng nƣớc khu vực nghiên cứu nhƣ: mật độ, phân bố, số đa dạng Chƣơng - TỔNG...
 • 85
 • 393
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước tại địa phận ngọc thanh, thị phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước tại địa phận xã ngọc thanh, thị xã phúc yên, tỉnh vĩnh phúc
... Đa dạng sinh học côn trùng nước thuộc địa phận Ngọc Thanh, thị PhúcYên, tinh Vĩnh Phúc Mục đích Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu đa dạng sinh học loài côn trùng nước phân bố côn trùng ... phần loài số điểm nghiên cứu thuộc địa phận Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mùa Đe có kết toàn diện nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước cần có nghiên cứu bổ sung thòi ... côn trùng nước Ngọc Thanh, thị Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu côn trùng nước giới Côn trùng nước quan tâm nghiên cứu từ lâu giới, đặc biệt nước...
 • 64
 • 238
 • 0

Nghiên cứu đề xuất quy hoạch lâm nông nghiệp Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020

Nghiên cứu đề xuất quy hoạch lâm nông nghiệp xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020
... khu vực, việc Nghiên cứu đề xuất quy hoạch lâm nông nghiệp Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2020 cấp thiết PHẦN II TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Lược sử nghiên cứu 2.1.1 Trên ... phạm vi nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch phát triển sản xuất Lâm nông nghiệp cho Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 11 Hợp ... trồng 31 4.2.6 Phân tích SWOT vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp Hợp Châu 32 4.3 Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp cho Hợp Châu giai đoạn 2012...
 • 60
 • 1,300
 • 5

Nghiên cứu hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục thuế, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục thuế, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
... động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, qua thời gian công tác Chi cục thuế Tam Đảo, chọn đề tài Nghiên cứu hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Chi cục thuế huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh ... tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế chi cục thuế huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm: hoạt động tuyên truyền thuế hoạt động hỗ trợ người nộp ... tiễn hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; Chƣơng Phương pháp nghiên cứu hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; Chƣơng Thực trạng hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế chi...
 • 115
 • 242
 • 2

thành phần sâu hại dưa chuột; một số đặc điểm sinh học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ loài ruồi đục quả (bactrocera cucurbitae coquillett) tại an hòa – huyện tam dương – tỉnh vĩnh phúc trong vụ xuân 2010

thành phần sâu hại dưa chuột; một số đặc điểm sinh học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ loài ruồi đục quả (bactrocera cucurbitae coquillett) tại xã an hòa – huyện tam dương – tỉnh vĩnh phúc trong vụ xuân 2010
... 4.1 Thành phần mức ñộ phổ biến sâu, nhện hại dưa chuột vụ xuân 2010 An Hòa - Tam Dương - Vĩnh Phúc 33 Bàng 4.2 Thành phần thiên ñịch sâu hại dưa chuột vụ xuân 2010 An Hòa - Tam Dương - Vĩnh ... cucurbitae (Coquillett) nuôi dưa chuột An Hòa Tam Dương Vĩnh Phúc 49 Bảng 4.7 Nhịp ñiệu sinh sản ruồi ñục B cucurbitae (Coquillett) hại dưa chuột An Hòa Tam Dương Vĩnh Phúc 51 ... ðại Học Nông nghiệp Hà Nội tiến hành thực ñề tài: "Thành phần sâu hại dưa chuột; số ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học biện pháp phòng trừ loài ruồi ñục (Bactrocera cucurbitae Coquillett) An Hòa...
 • 95
 • 214
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của di cư lao động nữ yên phương huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đến nông hộ

Nghiên cứu ảnh hưởng của di cư lao động nữ xã yên phương huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đến nông hộ
... tiễn di lao động, di lao động nữ ảnh hưởng di lao động - Tìm hiểu thực trạng di lao động nữ Yên Phương- huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc - Ánh hưởng di lao động Yên Phương - huyện ... triến nông nghiệp Đế tìm hiếu vấn đề di lao động nữ Yên Phương ảnh hưởng việc di lao động nữ đến nông hộ tiến hành điều tra, thu thập số liệu 40 đối tượng nông hộ lao động nữ di 3.2 ... huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc đến nông hộ - Đe xuất giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực lao động nữ di đến nông hộ 1,.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu...
 • 67
 • 86
 • 0

Vai trò của nhân viên công tác hội trong việc can thiệp, trợ giúp những phụ nữ bị bạo hành trong gia đình tại Kim Long – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc can thiệp, trợ giúp những phụ nữ bị bạo hành trong gia đình tại xã Kim Long – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc
... trạng phụ nữ bị bạo hành gia đình Kim Long vai trò can thiệp trợ giúpcủa nhân viên công tác hội Bởi vậy, luận văn "Vai trò nhân viên công nhân viên công tác hội việc can thiệp trợ giúp phụ ... Thực trạng phụ nữ bị bạo hành gia đình Kim Long - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc Chương Nhân viên Công tác hội thực vai trò can thiệp, trợ giúp phụ nữ bị bạo hành gia đình Kim Long Chương ... thực vai trò nhân viên công tác hội việc can thiệp, trợ giúp cho phụ nữ bị bạo hành gia đình + Nghiên cứu thực trạng phụ nữ bị bạo hành gia đình xảy Kim Long, huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc...
 • 97
 • 172
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống cửa sông Cả và một số đầm nuôi phụ cận ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh

Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống cửa sông Cả và một số đầm nuôi phụ cận ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh
... dụng số Margalef đánh giá mức độ đa dạng sinh học động vật 65 3.3.2.4 Biến động số lƣợng động vật vùng cửa sông Cả 66 3.4 Đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống số đầm nuôi ... trúc thành phần loài động vật đáy 51 3.2.2 Cấu trúc thành phần loài động vật 53 3.3 Đa dạng sinh học động vật không xƣơng sống vùng cửa sông Cả 55 3.3.1 Đa dạng sinh học động vật ... không xương sống cửa sông Cả số đầm nuôi phụ cận ven biển Nghệ An - Tĩnh Nhằm mục đích: Khảo sát đặc điểm điều kiện tự nhiên, đặc tính thuỷ lý thuỷ hoá cửa sông Cả đầm nuôi tôm phụ cận Đánh...
 • 184
 • 468
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh họctrung tâm nghiên cứu đa dạng sinh họcphương pháp nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng sinh học ở việt namnghiên cứu đa dạng sinh học trên thế giớiđề tài nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng sinh học của bộ cánh vẩy lepidopteratam đảo địa danh nổi tiếng đối với nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu chuyển giao mô hình khoai tây atlantic tại xã cảnh thụy huyện yên dũng tỉnh bắc giangcẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vậtđa dạng sinh học hst cần giờđa dạng sinh học của bò sát tại vườn quốc gia ba vìnghiên cứu các hệ thống chăn nuôi gia cầm trong nông hộ tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúcde tni hc sinh gioi mon toan 9 huyen tam duong tinh vinh phuc nam 20092010Cơ sở hóa học của sự sốngMàng bào tương (Plasma membrane)Hóa vô cơ BÀI 1 (BUỔI 2) PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐHoa vo co b3 (bai 2 can bang hoa hoc)Hóa vô cơ (B4: NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH)Hóa vô cơ (B5: NƯỚC)Hóa vô cơ (B3: CÂN BẰNG HÓA HỌC)Văn học ngaVấn đề phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong sinh viên trường đại học sài gònNhu cầu lựa chọn sản phẩm du lịch của sinh viên ngành việt nam học trường đại học sài gòn (giai đoạn 2011 2014)The choice nicholas sparksXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường đông hưng thuận, quận 12 và phường 14 quận gò vấp trong công tác bảo vệ môi trường kênh tham lương bến cátHiện trạng quản lý chất thải công nghiệp nguy hại trong KCN KCX ở TP hồ chí minhThực thi chính sách đối ngoại của mỹ đối với châu á thái bình dương dưới thời tổng thống b obama (2009 2014)Tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàuXác định những khó khăn và bước đầu đề xuất giải pháp khắc phục trong công tác quản lý chất thải y tế tại TP hồ chí minhSafe haven nicholas sparksĐánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên địa bàn thành phố đông hà của công ty điện lực quảng trịHoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bìnhHuy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới ở huyện gio linh, tỉnh quảng trị
Đăng ký
Đăng nhập