Lịch sử việt nam cận đại hai (1)

Bài soạn Lich su Viet Nam cận đại

Bài soạn Lich su Viet Nam cận đại
... Đông Nam rào cản Hải Nam Miếng mồi tranh chấp mộng tham Tàu Miền Tây giáp giới Ai Lao Vương triều cõi ngày nào: Cao Miên Trung - Nam - Bắc ba miền Gần Tàu khiến ưu ... khác Cho dù tốt, xấu đâu khác nguồn? Muôn lòng giữ cội, gìn khuôn Bắc - Nam kết xuồng Việt Nam! Quyển I THƯỢNG CỔ THỜI ĐẠI 上古時代 Chương I Họ Hồng Bàng 鴻龐 Nước Văn Lang 郎 (2879-258 trước Tây Lịch) ... Người Nam đánh Hán kiên cường Cho vĩnh cữu, tường bại vong! Quyển II BẮC THUỘC THỜI ĐẠI 北屬時代 (111 tr Tây lịch – 931 s Tây lịch) Chương I BẮC THUỘC LẦN THỨ NHẤT Chính trị nhà Tây Hán: Vũ Đế chiếm Đại...
 • 187
 • 475
 • 0

luận văn phạm sử sử dụng truyện kể trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học (phần lịch sử việt nam cận đại 1858 – 1918 sách giáo khoa 11)

luận văn sư phạm sử sử dụng truyện kể trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học (phần lịch sử việt nam cận đại 1858 – 1918 sách giáo khoa 11)
... u t hư c u h i ký r t g n v i văn xi l ch s , ti u s khoa h c, ký s tư li u l ch s 1.2 Vai trò truyện kể Lòch sử dạy học lòch sử nhà trường Phổ Thông Trung Học Trong đ i s ng xã h i, l ch s ... TRUY N K TRONG D Y H C L CH THƠNG TRUNG H C (PH N L CH S VI T NAM C N ð I 1858 1918 SÁCH GIÁO KHOA 11) đ làm đ tài nghiên c u đ tài lu n văn t t nghi p Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 2.1 ð i tư ... NG TRUY N K TRONG D Y H C L CH S THƠNG TRUNG H C PH N L CH S VI T NAM C N ð I 1858 1918 SÁCH GIÁO KHOA 23 Bài 19: NHÂN DÂN VI T NAM KHÁNG CHI N CH NG PHÁP XÂM LƯ C (T năm 1858 đ n trư...
 • 142
 • 191
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Lịch sử Việt Nam cận đại

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Lịch sử Việt Nam cận đại
... Tên môn học: Lịch sử Việt Nam cận đại 2.2 Mã môn học: 2.3 Số tín chỉ: 03 2.4 Môn học: Bắt buộc 2.5 Các môn học tiên quyết: Lịch sử Việt Nam cổ trung đại Môn học kế tiếp: Lịch sử Việt Nam đại Giờ ... tín + Tự học: 90 tín Địa khoa phụ trách môn học: Bộ môn Lịch sử Việt Nam Cận đại - Khoa Lịch sử, tr-ờng ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội III MụC TIÊU MÔN HọC 3.1 ... kiến thức: Ng-ời học nắm đ-ợc kiến thức bản, toàn diện lịch sử Việt Nam cận đại (1858-1945) Trên sở rút đ-ợc học lịch sử, giá trị truyền thống có định h-ớng nghiên cứu lịch sử Việt Nam giai đoạn...
 • 27
 • 53
 • 2

TUYỂN TẬP 430 câu hỏi môn lịch sử phần lịch sử việt nam cận hiện đại docx

TUYỂN TẬP 430 câu hỏi môn lịch sử phần lịch sử việt nam cận hiện đại docx
... thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Năm 1958 Thực đường lối “Ba cờ hồng” Năm 1962 Xung đột biên giới với Ấn Độ Năm 1964 Thử thành công bom nguyên tử 19761966 Đại Cách mạng văn hóa vô sản 1969 ... Dimbabuê 21-3-1990 Namibia tuyên bố độc lập Tháng 11-1993 Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai Nam Phi Tháng 4-1994 Nenxơn Manđêla trở thành tổng thống người da đen CH Nam Phi Năm 2002 OAU ... Tháng 6-1979 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Bầu cử nghị viện châu Âu lần Năm 1990 Quan hệ EU -Việt Nam thức thiết lập 7-12-1991 Các nước EC kí hiệp ước Maxtrích (Hà Lan) 1-1-1993 EC đổi tên thành...
 • 11
 • 229
 • 1

lịch sử việt nam cận hiện đại (1858-1975)

lịch sử việt nam cận hiện đại (1858-1975)
... t Nam s n ph m m i c a xã h i thu c ñ a, hình thành trình khai thác c a ch nghĩa tư b n nư c Vi t Nam Cùng v i tư s n Vi t Nam, giai c p công nhân Vi t Nam ñ c a ch nghĩa tư b n Pháp Vi t Nam ... tên Vi t Nam Quang Ph c H i Tôn ch c a Vi t Nam Quang Ph c H i nh n m nh vi c ph i ñánh ñu i th c dân Pháp giành l i nư c Vi t Nam, thành l p C ng hòa Dân qu c Vi t Nam T ch c c a Vi t Nam Quang ... sách, Qu c dân ñ c b n, Nam qu c giai s , Nam qu c vĩ nhân, Vi t Nam qu c s lư c, Nam qu c ñ a dư…, ñư c so n l i theo tinh th n ñ cao văn hóa truy n th ng dân t c Vi t Nam H c viên theo h c r...
 • 278
 • 609
 • 1

tiểu luận Tiểu luận Lịch sử Việt Nam cận hiện đại

tiểu luận Tiểu luận Lịch sử Việt Nam cận hiện đại
... sàng để chiến đấu chiến thắng 26 KẾT LUẬN 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam đời, đánh dấu bước ngoặt lớn lao lịch sử dân téc Việt Nam Từ đây, cách mạng Việt Nam có tổ chức lãnh đạo thống đấu tranh ... báo chữ quốc ngữ lấy tên Việt Nam hồn, quan ngôn luận Hội người Việt Nam yêu nước ý định bất thành Người rời Pháp đến hoạt động Liên Xô Ngoài báo chí, Nguyễn Ái Quốc sử dụng triệt để phương tiện ... đấu tranh giành tự độc lập” Chỉ ba tháng sau gặp gỡ lịch sử đó, văn kiện quan trọng Quốc tế cộng sản tiếng Việt gửi đến cho nhân dân Việt Nam Tầm quan trọng văn kiện không gửi đến từ Quốc tế...
 • 28
 • 146
 • 0

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Một số vấn đề kinh tế xã hội trong lịch sử Việt Nam cận hiện đại

ĐỀ CưƠNG MÔN HỌC Một số vấn đề kinh tế xã hội trong lịch sử Việt Nam cận hiện đại
... triển công nghiệp Việt Nam sách kinh tế đối ngoại, NXB Khoa học hội, Hà Nội Viện KHXH Việt Nam, Viện Kinh tế học (1990), 45 năm kinh tế Việt Nam (19451990), NXB Khoa học hội, Hà Nội Phƣơng ... đổi cấu hội Chƣơng 3: Biến đổi kinh tế hội Việt Nam 1976-2006 3.1 Biến đổi cấu kinh tế- giai 10 cấp hội Việt Nam 1975-1985 3.2 Những yếu tố tác động đến biến đổi cấu kinh tế- hội năm ... chiều dài lịch sử cận - đại Việt Nam : từ kinh tế - hội thời thuộc địa đến kinh tế - hội thời độc lập, tự chủ Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học Nội dung...
 • 4
 • 20
 • 0

Tiểu luận giữa kì môn Lịch sử Việt Nam Cận hiện về cuộc tập kích chiến lược không quân 12 ngày đêm cuối năm 1972 của Đế quốc Mỹ

Tiểu luận giữa kì môn Lịch sử Việt Nam Cận hiện về cuộc tập kích chiến lược không quân 12 ngày đêm cuối năm 1972 của Đế quốc Mỹ
... lực lượng không quân, Mỹ muốn dùng sức mạnh quân để răn đe giới chưa kịp phô trương thiên hạ bị thiêng Việt Nam 12 ngày đêm cuối năm 1972 vào lịch sử đánh dấu chiến công oanh liệt quân dân miền ... kĩ thụât quân đại, tổ chức thật tốt chiến đấu hiệp đồng, bí mật bất ngờ, đoàn kết chặt chẽ làm thất bại thảm hại kế hoạch tập kích chiến lược không quân 12 ngày đêm đế quốc Mỹ Thắng lợi quân dân ... chiến thuật bảo vệ F111 đánh trộm Ưu không chúng bị đập vỡ Lực lượng lòng cốt tiến công bị hạ hàng loạt 12 ngày đêm cuối năm 72 thực tàn sát máy bay chiến lược B52 Tại không quân chiến lược Mỹ, ...
 • 8
 • 360
 • 3

Bang su kien lich su Viet Nam hien dai

Bang su kien lich su Viet Nam hien dai
... Sơn Khởi nghĩa Nam Kì Binh biến Đô Lơng Nguyễn Quốc nớc (tại cột mốc 108 - Cao Bằng) Hội nghị TW Đảng lần Păc Bo, định chuyển hớng chiến lợc giơng cao cờ GPDT Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền ... Minh sắc lệnh thành lập Cơ quan bình dân học vụ Tổng tuyển cử lần nớc bầu quốc hội Chính phủ Việt Nam kí với Pháp hiệp định Sơ Kí Tạm ớc Việt-Pháp Phát hành tiền Việt nớc Hồ Chí Minh lời kêu gọi...
 • 3
 • 325
 • 5

Vận dụng sơ đồ n g đairi trong khai thác và sử dụng sách giáo khoa qua khoá trình lịch sử việt nam hiện đại

Vận dụng sơ đồ n g đairi trong khai thác và sử dụng sách giáo khoa qua khoá trình lịch sử việt nam hiện đại
... dụng sách giáo khoa lịch sử trờng trung học phổ thông- lí lu n thực ti n Chơng II: Những bi n pháp v n dụng đồ N. G. Đairi việc khai thác sử dụng sách giáo khoa qua khoá trình lịch sử Việt Nam ... dạy có đồ ảnh Do mà giáo vi n phải bổ sung vào giảng ph n quan trọng sách giáo khoa Việc v n dụng đồ N. G. Đairi việc khai thác sử dụng sách giáo khoa qua khoá trình lịch sử Việt Nam đại 1945-1954 ... khai thác n i dung lịch sử Việt Nam đại 1945 1954 chơng trình lịch sử lớp 12 2.3 N i dung khoá trình lịch sử Việt Nam đại 1945 1954 2.4 .V n dụng đồ N. G. Đairi việc khai thác sử dụng sách giáo...
 • 75
 • 1,973
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
... tế xã hội Việt Nam thời đại - Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam Thông tin chung môn học 2.1 Tên môn học: Lịch sử Việt Nam đại 2.2 Mã môn học: 2.3 Số tín chỉ: 03 2.4 Loại hình học: Bắt ... thức toàn diện kiến thức lịch sử lịch sử Việt Nam đại Những kiện, vấn đề, nội dung chủ yếu lịch sử Việt Nam thời kỳ đại trình bày theo lịch đại, nhằm cung cấp cho người học không kiến thức mà cách ... buộc 2.5 Môn học tiên quyết: Lịch sử Việt Nam cận đại 2.6 Môn học kế tiếp: 2.7 Giờ tín hoạt động - Nghe giảng lý thuyết: 35 - Thảo luận: - Tự học: 2.8 Địa Bộ môn: Văn phòng khoa Lịch sử, Tầng...
 • 31
 • 72
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Tiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode8 BS EN1998 2 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 2:Bridges)Tiểu luận phân tích sự phát triển vật chất trong lịch sử triết họcTiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận dùng cặp phạm trù nội dung hình thức và QL lượng chất để phân tích tình trạng dạy thêm và học thêm ở nước ta hiện nayTiểu luận mối quan hệ giữa triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong quá trình xây dựng CNXH ở nước taTiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.1: Quy định chung (Eurocode6 EN1996 1 1 e 2005 Design of masonry structures part 1.1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 3: Phương pháp đơn giản hóa (Eurocode6 BS EN 1996 3 Design of masonry structures part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures)Các giải pháp nhằm tạo động lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của tổng công ty Hàng không Việt namTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode4 BS EN1994 2 e 2005 Design of composite structures part 2: General rules and rules for bridges)Tiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode5 EN1995 1 2 e 2004 Design of timber structures part 1.2: General structural fire design)Chất lượng bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt namGiáo án sinh học lớp 7 đầy đủ cả nămđề thi hsg hóa tp năm 2016 2017Nhom1 sxsh ngành chế biến gỗChất lượng quan hệ đối tác và sự tác động đối với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.PDFSKILL FOR SUCCESS READING AND WRITINGKế hoạch giảng dạy toán 6 2015 2016Kế hoạch giảng dạy toán 8Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp của Tỉnh Thái Bình.PDF
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập