Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn (Tiết luyện tậpT43)

Giáo án Đại Số lớp 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (TIẾT 2) pptx

Giáo án Đại Số lớp 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (TIẾT 2) pptx
... Gv giới thiệu hệ bpt bậc ktbc hệ pt bậc hai ẩn hai ẩn, cho hs phát biểu trước, - Giao bpt cách tìm nghiệm hệ pt, hệ bất pt bậc từ siuy cách tìm nghiệm hai ẩn hệ bpt bậc hai ẩn - Lắng nghe, ghi ... II Chuẩn bị  Hsinh chuẩn bị kiến thức học lớp dưới, tiết trước  Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, … III Phương pháp Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp IV Tiến trình học hoạt động ... bpt bậc hai ẩn hệ trục toạ độ Hoạt động học Hoạt động giáo viên Tóm tắt ghi bảng sinh Tóm tắt bước - Hs nhắc lại, hs - Cho hs nhắc lại bước tìm vẽ miền nghiệm khác bổ sung miền nghiệm bpt bậc hai...
 • 5
 • 1,424
 • 5

Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn (tiết 2)

Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn (tiết 2)
... 1: 20 1: 27 1: 25 1: 07 1: 23 1: 28 0:48 0:49 0:58 0:59 0:24 0:02 0 :17 0:36 0:37 0:39 0:40 1: 10 1: 01 1:04 1: 15 0:46 0:35 0:38 0:43 0:44 0:55 1: 06 1: 08 1: 16 1: 24 1: 29 1: 13 1: 30 0: 51 0:53 0:56 0:57 1: 02 ... 0:34 1: 12 0: 01 0:03 0 :11 0 :16 0:28 0:05 0 :15 0:42 0:08 1: 03 1: 18 1: 00 1: 14 1: 09 0:50 0:52 0:04 0 :10 0 :13 0:22 0:26 0:30 0 :14 0: 21 0:23 0:27 0: 31 0:25 0:06 0:09 0 :12 0 :19 0:29 0 :18 0:20 0: 41 0:07 ... Thế bất phương trình bậc ẩn? Bất phương trình sau bất phương trình bậc ẩn? a) x – ≤ b) 2x ≤ 16 c) 0x + ≥ d) 2x - < e) x2 – 2x > f) 8x + 19 < 4x - Bất phương trình dạng: ax + b...
 • 33
 • 91
 • 0

Dạy học bất phương trình bậc nhất 2 ẩn và những ứng dụng trong toán học

Dạy học bất phương trình bậc nhất 2 ẩn và những ứng dụng trong toán học
... Châu Nội Dung Nghiên Cứu A> BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG TOÁN HỌC A.1 .Bất phương trình bậc hai ẩn Bất phương trình bậc hai ẩn bất phương trình có dạng ax + by +c < ... tài 2. Mục đích đề tài 3 .Phương pháp nguyên cứu Nội dung nguyên cứu A .Bất phương trình bậc hai ẩn ứng dụng toán học A1 .Bất phương trình bậc hai ẩn A2.Hệ bất phương trình bậc hai ẩn A3 Ứng dụng ... dung §5 .Bất phương trình hệ bất phương trình bậc hai ẩn:  Phân tích bố cục: học trình bày gồm ý: Bất phương trình bậc hai ẩn miền nghiệm Hệ bất phương trình bậc hai ẩn Một ví dụ áp dụng vào toán...
 • 24
 • 3,036
 • 4

Bat phuong trinh bac nhat 1 an tiet 3

Bat phuong trinh bac nhat 1 an tiet 3
... học sinh hay mắc phải sai lầm giải bất phơng trình có mẫu số có bậc hai + BTVN: 33 ,34 ,35 ( SGK BT ĐS 10 )-Trang 11 0 ... tơng đơng sau 2x + Trớc vào ý tìm lỗi sai ví dụ x 3( x + 1) hai GV cho học sinh x +1 -x x thực tìm lỗi sai cách biến đổi sau c Chú ý 3: ( SGK) + Học sinh đọc ý + Học sinh đọc VD VD7(SGK) ... > g ( x ) Hoạt động 3: Học sinh lên bảng thực BT BT4 b(88) KQ:T=( ; BT5b(88) KQ: T=( ; 2) 39 11 ) 20 Hoạt động 4: Củng cố + Tổng quát cần nắm đợc phép biến đổi tơng đơng bất phơng trình vi...
 • 2
 • 201
 • 2

Bat phuong trinh bac nhat 1 an (tiet 1 - chuan)

Bat phuong trinh bac nhat 1 an (tiet 1 - chuan)
... +3 (Chuyển -3 sang vế phải đổi dấu) 2x < 2x : < : (Chia hai vế cho 2) x < 1, 5 Vd: Khi gii mt bt phng trỡnh: - 1, 2x > 6, bn An gii nh sau Ta cú: - 1, 2x - 1, 2x > - 1, 2 > - 1, 2 x > - Vy nghim ... a+b -3 x đáp án: a) x + 12 > 21 x > 21 12 x >9 b) -2 x > -3 x -2 x + 3x > -5 x > -5 Điền ... > Ví dụ 3;4 : (SGK/45) -4 x : (-4 ) > 12 : (-4 ) tập: Bài 1: a) x < - 3; b) x > - b) -4 x < 12 x > -3 Tiết 61: B PH NG TRìNH B NH M T C T T N định nghĩa:(SGK/43) ? 1- SGK/ 43 hai quy tắc biến...
 • 32
 • 171
 • 0

Bat phuong trinh bac nhat mot an - Tiet 1

Bat phuong trinh bac nhat mot an - Tiet 1
... Giải 8x+25 Tập nghiệm bất phơng trình {x| x>5} - Biểu diễn tập nghiệm bất phơng trình O ?2 Trang 4 4- SGK Giải bất phơng trình sau: a) x +12 > 21 Giải b) -2 x > -3 x -5 -2 x +3x > -5 ... 2x< -4 1 x < (4) ( Nhân hai vế với 2 ) x < (3).x > (3).(2) (Nhân hai vế với -3 đổi chiều) x > Bài 19 Giải bất phơng trình(theo qui tắc chuyển vế) d) 8x+2...
 • 9
 • 196
 • 0

bat phuong trinh bac nhat 2 an

bat phuong trinh bac nhat 2 an
... mãn (*) -( -2) +2. 0 > không thoả mãn (*) - + + (x; y) = (-1; 0) không thoả mãn (*) -(-1) +2. 0 = + (x; y) = (0; -1) không thoả mãn (*) - + 2. (- 1) < + ... Định nghĩa: 2) Ví dụ: Các cặp số Các cặp số ax + by c (1) (ax + by < c ; ax + by c ; ax + by > c ) ( -2; 0) A( -2; 0) ; (1 ;2) C(1 ;2) ; (0;1) F(0; 1) ; (-1;0) ; B(1; D(-1;0) (1; 1 )) 2 ; (0;-1) E(0;-1) ... hình học tập nghiệm phương trình x + 2y = đường thẳng d hình vẽ Cho A (- 2; 0); C (1; 2) ; F(0; 1) có toạ độ thoả mãn bất phương trình x + 2y >1 (*) B(1;1 /2) ; D(-1; 0); E (0; -1) có toạ độ không...
 • 18
 • 11
 • 0

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn
... y ẩn số 2) Ví dụ: +) 4x < 6,5+ 7y +) 2x 3+ yx +) 7x + 0y +) 0x 3+ 0y bất phơng trình bậc hai ẩn x, y không bất phơng trình bậc hai ẩn x, y bất phơng trình bậc hai ẩn x, y không bất phơng trình ... toạ độ đồng thời nghiệm bất phơng trình sau: x 2y ; 3x 2y ; 0.x + 2y Đ4 Bất phơng trình bậc hai ẩn I Bất phơng trình bậc hai ẩn 1) Định nghĩa: Bất phơng trình bậc hai ẩn x, y có dạng tổng quát ... trình bậc hai ẩn? A ( x + 0,001y ) B (4 x y) > + y C x(3x + y ) 3x 3 D ( x 1) + ( y x) < y 2 Đ4 Bất phơng trình bậc hai ẩn I Bất phơng trình bậc hai ẩn 1) Định nghĩa: Bất phơng trình bậc...
 • 18
 • 15
 • 0

Tiết 63_Luyện tập về Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Tiết 63_Luyện tập về Bất phương trình bậc nhất một ẩn
... d) x ≥ Bài tập 4: Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số x − 2x −1 a) − a)Chứng ... trình x2 > b) Nghiệm bất phương trình là nghiệm Có phải giá trị ẩn x tập hợp bất phương trình x | x ≠ số khác Viết cho hay không? { } Tiết 63 LUYỆN TẬP (Bất phương trình bậc ẩn) Bài 29 (sgk) Tìm ... nghiệm bất phương trình cho Với x = ta có: giá trị nghiệm Muốn chứng tỏ > khẳng định bất phương trình ta làm nào? (−3)2 > hay > Với x = - ta có: khẳng định Vậy x = 2, x= -3 nghiệm bất phương trình...
 • 9
 • 1,489
 • 6

Phuong trinh bac nhat hai an tiét 2

Phuong trinh bac nhat hai an tiét 2
... bậc hai ẩn HĐGV HĐHS + GV giao nhiệm vụ cho VD: Hãy biểu diễn học sinh thực miền nghiệm hai bất ? Miền không gạch PT sau MF toạ hình vẽ miền độ chứa điểm có toạ độ 2x-y thoả mãn đồng thời hai ... có toạ độ 2x-y thoả mãn đồng thời hai Và 2x+5y 12x+8 bất phơng trình Nội dung ghi bảng + Vẽ hai miền nghiệm là: ( Vẽ) III/ Hệ bất phơng trình bậc hai ẩn (SGK) Hoạt động 3: Thông qua ví dụ mở ... 10 f(x)=-3*x+6 f(x)=-x+4 x(t)=0 , y(t)=0 Shade Shade Shade Shade x -10 -8 -6 -4 -2 -2 -4 -6 -8 CHú ý có hớng dẫn hai bất đẳng thức đặc biệt dựa x y Hoạt động4: áp dụng vào toán kinh tế HĐGV HĐHS...
 • 3
 • 140
 • 1

Tiet 62 : Bat phuong trinh bac nhat mot an

Tiet 62 : Bat phuong trinh bac nhat mot an
... Tiết 62 : Bất phương trình bậc ẩn (Tiết 2) 3.Giải BPT bậc ẩn : VD : GiảI BPT :2 x -3 < biểu diễn tập nghiệm trục số ( Học sinh tự nghiên cứu lời giải SGK/45) ?5 Giải bất phương trrình : -4x-8 ... Nhóm 2: Hình Bài tập trắc nghiệm : Khoanh tròn vào đáp án ( Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình : A 2x -4< B B 2x -4 > C 2x-4 D 2x-4 Hình : [ -1 Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình : A x-5 ... dạng ax+b < ax+b > ; ax+b 0; ax+b Ví dụ : Giải BPT : 3x+5 < 5x-7 (Học sinh tự nghiên cứu lời giải Sgk) ?6 Giải BPT : -0,2x - 0,2 > 0,4x - Giải : Ta có : -0,2x - 0,2 > 0,4x - -0,2x - 0,4x > 0,2...
 • 9
 • 700
 • 1

Tiết 61 - Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Tiết 61 - Bất phương trình bậc nhất một ẩn
... bất phương trình sau cho biết bất phương trình bất phương trình bậc ẩn số ? Là bất phương trình bậc ẩn a/ 2x < Không bất phương trình bậc ẩn b/ 0x + > c/ 5x 15 d/ x > Là bất phương trình bậc ... thành -2 x ) x>5 Vậy tập nghiệm bất phương trình là: {x | x > 5} ( -3 -2 -1 ? : Giải bất phương trình : a/ x+12 > 21 b/ -2 x > -3 x - Điền sai cách giải bất phương trình x 2: A/ - x + B/ x - C/ ... vế bất phương trình với số khác ta phải: + Giữ nguyên chiều bất phương trình số dương + Đổi chiều bất phương trình số âm Kiến thức cần nhớ Định nghĩa bất phương trình bậc ẩn : Bất phương trình...
 • 11
 • 543
 • 2

Tiết 61. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Tiết 61. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
... nguyên chiều bất phương trình số ……………… Đổi chiều - …………………… bất phương trình số âm §4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH: a ... trình bậc BPT bậ ẩn: Bất phương trình sau đâynhất mộtc ẩn ? X  a) 2x – <  b) 0x + > X  c) 5x – 15 ≥  d)   X e) f) x2 > + > 0; x mx + < (m số, m ≠0 ) §4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1/ ... BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN ≤ < ax + b > ≥ = Bất phương trình dạng ax + b < (hoặc ax + b > 0; ax + b ≤ 0; ax + b ≥ 0) (a ≠ 0; a,b b số cho a hai hai số cho, a ≠ 0, gọi bất phương trình bậc...
 • 28
 • 644
 • 5

Tiết 61: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Tiết 61: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
... bất phương trình sau cho biết bất phương trình bất phương trình bậc ẩn số ? Là bất phương trình bậc ẩn a/ 2x < Không bất phương trình bậc ẩn b/ 0x + > c/ 5x 15 d/ x > Là bất phương trình bậc ... phương trình bậc ẩn Không bất phương trình bậc ẩn e/ z > ; g/ x + y > ; h/ ( x )( x ) < ; i/ x + Tiết 61 : Bất phương trình bậc ẩn số Định nghĩa a Định nghĩa : Bất phương trình dạng ax + b ... chiều bất phương trình số dương + Đổi chiều bất phương trình số âm Ví dụ 3: Giải bất phương trình : 0,5x < 0,5x < x...
 • 11
 • 290
 • 1

Tiet 42: Bat phuong trinh bac nhat mot an

Tiet 42: Bat phuong trinh bac nhat mot an
... Phương trình bậc ẩn phương trình có dạng ax + b = ( a khác 0) b)Trong phương trình, ta tử từ vế sang vế chuyển hạng đổi dấu hạng tử c) Trong phương trình, ta hai vế cho nhân chia số khác 1/...
 • 12
 • 259
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đề xuất cải tiến thuật toán tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu mờSử dụng GNS3 xác định cân bằng tải và qos trong mô hình mạng ba lớpStrategic management competitiveness globalization concepts and case 10e chapter 7Phân tích, đánh giá, dự đoán kết quả kinh doanh của đại lý bán hàng tại mobifone thái nguyênProficiency Test BuilderKhoá luận tốt nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 5TB ngay chu nhat xanh2016 docStrategic management competitiveness globalization concepts and case 10e chapter 7Thiết kế xây dựng biển quảng cáo điều khiển hiện thị từ xa bằng tin hiệu RFXây dựng phần mềm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh bắc kạn dựa trên công nghệ webGISPhân tích thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh thời gian thực tại ngã tưXây dựng website đăng ký thực tập online cho trường trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyênNghiên cứu phương pháp nhận dạng người nói sử dụng kỹ thuật pha trộn gaussianNegotiations chap004 strategy and tactics of integrative negotiationNegotiations chap005 perception, cognition, and emotionNegotiations chap007 finding and using negotiation powerNegotiations chap012 best practices in negotiationsThu thập và xử lý thông tin kinh tế của nhà báoBài giảng pháp luật đại cương chương 6 ngành luật HÀNH CHÍNHThiết kế bài hướng dẫn học môn tự nhiên và xã hội lớp 2 trong mô hình trường học mới theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinh
Đăng ký
Đăng nhập