Hướng dẫn sử dụng ArcGIS biên tập, trình bày bản đồ

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống lập trình cắt TOWEDM docx

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống lập trình cắt TOWEDM docx
... tên liệu Liễu Ngân Đình – www.meslab.org/mes Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống lập trình cắt TOWEDM 1.3 Máy quản lý liệu: Mở liệu, nhập liệu( bao gồm bảng số liệu khác), ổ lưu liệu lưu riêng liệu ... tắt điện lưu Người sử dụng cần phải tự điều khiển hệ thống HL, lưu liệu vào kho hình vẽ Liễu Ngân Đình – www.meslab.org/mes 17 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống lập trình cắt TOWEDM 4.4 Phương ... 11 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống lập trình cắt TOWEDM Menu Màn hình hiển thị Trung tuyến+ Trung tuyến= cắt Cắt với điểm , đường, đường tròn Bán kính = Đường tròn(Y/N?> Cắt kép + bán Cắt...
 • 20
 • 257
 • 1

Hướng dẫn sử dụng MicroStation trong việc thành lập bản đồ

Hướng dẫn sử dụng MicroStation trong việc thành lập bản đồ
... ta tuỳ chọn việc bật, tắt hay nhiều level tuỳ công việc cụ thể Color - màu đối tợng Các màu đợc sử dụng Microstation đợc lu trữ bảng màu gọi color table Mỗi vẽ sử dụng bảng màu làm bảng màu hiẹn ... (Key-in) Ngoài việc sử dụng công cụ để thực thao tác với vẽ, ta thực lệnh Microstation qua việc gõ lệnh từ bàn phím Các lệnh lệnh đơn lệnh có tham biến Trong nhiều trờng hợp việc sử dụng lệnh từ ... Microstation cho phép ta làm việc với đồ nhng đợc hiển thị nhiều cách khác nhiều sổ khác Đây điểm mạnh giao diện Microstation Microstation cho phép đặt trạng thái làm việc cách tốt với file đồ...
 • 22
 • 18,074
 • 77

Hướng dẩn sử dụng Microstation trong việc thành lập bản đồ

Hướng dẩn sử dụng Microstation trong việc thành lập bản đồ
... view ta tuỳ chọn việc bật, tắt hay nhiều level tuỳ công việc cụ thể Color - màu đối tượng Các màu sử dụng Microstation lưu trữ bảng màu gọi color table Mỗi vẽ sử dụng bảng màu làm bảng màu hiẹn ... (Key-in) Ngoài việc sử dụng công cụ để thực thao tác với vẽ, ta thực lệnh Microstation qua việc gõ lệnh từ bàn phím Các lệnh lệnh đơn lệnh có tham biến Trong nhiều trường hợp việc sử dụng lệnh từ ... box) D Thao tác sửa chữa đối tượng Chọn lưa đối tượng (Selecting Elements) Sử dụng Fence để thao tác sửa chữa đối tượng Sử dụng công cụ Manipulate để thao tác với đối tượng Sử dụng công cụ Change...
 • 10
 • 5,265
 • 144

giáo trình hướng dẩn sử dụng autocad toàn tập

giáo trình hướng dẩn sử dụng autocad toàn tập
... sau ch n n Click vào Finish Giáo trình Autocad 2D - 2007 Hình 1.17 H p tho i QuickSetup Hình 1.18 H p tho i Select File (H p tho i open) KS Nguy n H i H ng Giáo trình Autocad 2D - 2007 10 KS Nguy ... Hình 1.19 Thanh tiêu II.2 Thanh trình n (Menu bar): (Thí d trình n Edit) Hình 1.20 Ch n trình n Edit Trên Menu bar có nhi u trình n, n u ta ch n m t trình n ó, t trình n th (Full Down Menu) s hi ... Hình.b 15 Giáo trình Autocad 2D - 2007 CH KS Nguy n H i H ng NG II CH C B N V Khi ã kh i ng AutoCAD, nh ã c p ch ng tr c, h p tho i Creating New Drawing s hi n ra, sau l a ch n m t trình ó, ta...
 • 128
 • 495
 • 7

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Yahoo toàn tập
... n i u n sử d ụ n g P l g i , b ạn n h ấn vào d ò n g ch ữ “T ry i n o w ” Ở th ẻ M y P lug-i s l p l g i m b ạn đ ã ch ọ n sử u n t n u n dụng d M ặc đ ị h p l g -i s đ ợ c b ạn ch ọ n sử d ụ ... http://mail .yahoo. com http://login .yahoo. com/config/login?.intl=vn , sau đ ó b ạn n h ấp vào n ú t “Sign up now” (Đ ăn g ký n g ay) Ở đ ây, đ ăng ký vớ i sử dụ n g vớ i hộ p thư Yahoo! Mail tiến ... ch ỉ th p h ụ ch o tài kh o ản th củ a m ì h n b Truy cập POP chuyển tiếp: Đ ây có lẽ mộ t c đ ợ c a chuộ n g củ a Yahoo! Mail Đ ể sử dụ n g đ ợ c POP, bạn phải đ ăng ký sử dụ n g Việc đ ăng...
 • 30
 • 912
 • 6

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGis

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGis
... chung ArcGIS Tài liệu giới thiệu ArcGIS ESRI - phần mềm xây dựng dự án thông tin địa lý GIS Tài liệu đợc chia làm hai phần Phần đầu, chơng 1: Tìm hiểu ArcGIS, giới thiệu kiến thức ArcGIS liệu ... 2: Tạo sở liệu cho dự án Trớc hết, thu thập liệu có xem xét liệu Tiếp đó, chuẩn bị liệu để phân tích Tập hợp liệu cho dự án Có thể sử dụng liệu GIS có sẵn bộ, ngành khác: 24 Chuẩn bị liệu để phân ... hệ tọa độ sử dụng Nhập liệu vào CSDL bao gồm số hóa chuyển đổi liệu từ hệ khác chuẩn hóa, hiệu chỉnh liệu Quản lý CSDL bao gồm kiểm tra hệ tọa độ liên kết lớp liệu Bớc 3: Phân tích liệu Bớc thứ...
 • 87
 • 1,409
 • 2

Hướng dẫn sử dụng ArcGIS

Hướng dẫn sử dụng ArcGIS
... thể sử dụng ArcGIS theo nhiều cách khác phụ thuộc vào mức độ phức tạp công việc Một số ngời dùng ArcGIS để làm dự án - tức ngời làm đồ sử dụng công cụ phân tích độc lập Một số ngời khác dùng ArcGIS ... ngời dùng sử dụng ứng dụng ArcGIS desktop ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox để làm việc ArcCatalog ứng dụng để quản lý liệu không gian, quản lý thiết kế CSDL, tạo xem metadata ArcMap đợc sử dụng thao ... thiệu chung ArcGIS Tài liệu giới thiệu ArcGIS ESRI - phần mềm xây dựng dự án thông tin địa lý GIS Tài liệu đợc chia làm hai phần Phần đầu, chơng 1: Tìm hiểu ArcGIS, giới thiệu kiến thức ArcGIS liệu...
 • 88
 • 290
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn sử DỤNG ARCGIS

TÀI LIỆU HƯỚNG dẫn sử DỤNG ARCGIS
... kiểu liệu GIS mô hình sở liệu CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐỊA LÝ ArcGIS lưu trữ quản lý liệu địa lý nhiều khuôn dạng Ba mô hình liệu ArcGIS sử dụng vector, raster, TIN Ngoài ra, người dùng nhập liệu ... CHUNG VỀ ARCGIS Tài liệu giới thiệu ArcGIS ESRI - phần mềm xây dựng dự án thông tin địa lý GIS Tài liệu chia làm hai phần Phần đầu, chương 1: Tìm hiểu ArcGIS, giới thiệu kiến thức ArcGIS liệu GIS ... 2: Tạo sở liệu cho dự án Trước hết, thu thập liệu có xem xét liệu Tiếp đó, chuẩn bị liệu để phân tích Tập hợp liệu cho dự án Có thể sử dụng liệu GIS có sẵn bộ, ngành khác: Chuẩn bị liệu để phân...
 • 81
 • 532
 • 7

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS
... kiểu liệu GIS mô hình sở liệu CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐỊA LÝ ArcGIS lưu trữ quản lý liệu địa lý nhiều khuôn dạng Ba mô hình liệu ArcGIS sử dụng vector, raster, TIN Ngoài ra, người dùng nhập liệu ... CHUNG VỀ ARCGIS Tài liệu giới thiệu ArcGIS ESRI - phần mềm xây dựng dự án thông tin địa lý GIS Tài liệu chia làm hai phần Phần đầu, chương 1: Tìm hiểu ArcGIS, giới thiệu kiến thức ArcGIS liệu GIS ... 2: Tạo sở liệu cho dự án Trước hết, thu thập liệu có xem xét liệu Tiếp đó, chuẩn bị liệu để phân tích Tập hợp liệu cho dự án Có thể sử dụng liệu GIS có sẵn bộ, ngành khác: Chuẩn bị liệu để phân...
 • 81
 • 779
 • 7

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Hiren toàn tập doc

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Hiren toàn tập doc
... F-Prot Antivirus McAfee Antivirus Nên sử dụng phiên Hiren' s BootCD để có cập nhật trước quét virus Chương trình sử dụng quét virus Windows Bao gồm công cụ phục hồi liệu bị xóa Các chương trình lâu ... khởi động DOS, bạn có tùy chọn DOS có hỗ trợ USB, SCSI, Ngoài Hiren' s BootCD có công cụ khác sử dụng Ø Thủ thuật : - Khi sử dụng Hiren' s BootCD, yêu cầu RAM tối thiểu 64MB (trong 1.44MB dùng ... loại bỏ password Windows không quên password 13 Dos : Khi bạn cần sử dụng MS-DOS không cần boot từ đĩa mềm nữa, bạn sử dụng Hiren' s BootCD, tạo cho bạn ổ đĩa mềm ảo (ổ A) RAM Disk (dung lượng...
 • 15
 • 227
 • 2

Tài liệu Qui trình hướng dẫn sử dụng, cài đặt chương trình truyền số liệu doc

Tài liệu Qui trình hướng dẫn sử dụng, cài đặt chương trình truyền số liệu doc
... cha nhp phi nhp - 2/5 - Hớng dẫn sử dụng cài đặt - Nu d liu ca ngy hụm trc bn cha nhp vo thỡ chng trỡnh s a thụng bỏo sau: (Hỡnh 4.2) Hình 1.2 Thông báo lỗi nhập số liệu iu : Nhng lu ý chn ngy ... bn khụng mun xem s liu ó nhp thỡ nhn nỳt "Thoỏt" Lu Bảng Mở Bảng Truyền số liệu Form Chọn Ngày Hình 1.1 Giao diện nhập xem số liệu trạm iu : Khi m bng, chng trỡnh thụng bỏo li nhp s liu nhõn ... Hớng dẫn sử dụng cài đặt Cỏc chc nng chớnh ca chng trỡnh v quy trỡnh thao tỏc nhp s liu TSVH Chng trỡnh gm cú...
 • 6
 • 226
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng và bài tập cơ bản Packet Tracer 5.0 docx

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng và bài tập cơ bản Packet Tracer 5.0 docx
... cho router ( gắn thêm WIC-1T vào) cách click vào router0 sau chọn Physical, ta thấy có list tất module mà phần mềm packet tracer hỗ trợ, chọn WIC-1T sau kéo chúng đặt vào module dành cho WIC khung ... running config startup config) lưu mô hình vào thư viện phần mềm + Trong thư viện phần mềm packet tracert có nhiều mô hình mạng mà ta tham khảo có hướng dẫn bước cấu hình, số topo cấu hình số chưa, ... thoát khỏi packet tracer ta cần phải lưu toàn mô hình thiết bị cấu hình thiết bị mô hình: Để không hết file cấu hình ta phải save toàn ta cấu hình vào ( copy running config startup config) lưu...
 • 13
 • 557
 • 7

Hướng dẫn sử dụng keil c lập trình 8051

Hướng dẫn sử dụng keil c lập trình 8051
... Project->New Project: Chọn đường dẫn để lưu đặt tên cho project: Sau ấn Save Tiếp theo ta chọn loại Chip: ta lựa chọn Atmel->chọn AT8 9C5 1 Ấn Yes ta hoàn thành bư c – tạo project 2 Tạo File .C Tiếp ... theo ta c n tạo File .C để viết chương trình cho Chip lên file Vào File->New: Sau chọn Save: Chọn đường dẫn vào thư m c với Project vừa tạo bư c Sau đặt tên, với phần đuôi mở rộng C: Chọn Save, ... Port0: Sau sửa lỗi hoàn thiện, vi c lại ta c n nạp file Hex vào cho Vi điều khiển 6 Nạp chương trình cho Vi điều khiển Tùy mạch nạp chuyên dụng mà ta c n c i đặt Driver, phần mềm nạp Chip kh c ...
 • 20
 • 715
 • 14

tài liệu hướng dẫn sử dụng arcgisbản - phần 1

tài liệu hướng dẫn sử dụng arcgis cơ bản - phần 1
... để chỉnh sửa liệu: nh xuất nhập sang khuôn dạng liệu, chồng xếp lớp, xoá đối tợng Bi tập: Khởi động dc 01_ dgn_Point, ArcMap thêm lớp 0 1- dc 01_ dgn_Polygon, 0 1- 0 1- dc 01_ dgn_Annotation, 0 1- gt03_dgn_Polygon, ... 0 1- gt03_dgn_Polygon, 0 1- gt03_dgn_Polyline vào đồ - đổi màu lớp 18 gt03_dgn_Polyline sang màu 10 chọn kiểu đờng Colector Street - Tìm kiếm tất đối tợng lớp 0 1- dc 01_ dgn_Polygon có diện tích nhỏ 10 0m - Xem thuộc ... Tạo liệu Tạo GeoDatabase - chọn đờng dẫn chứa GeoDatabase - kích chuột phải vào chỗ hình - Chọn New - chọn Personal GeoDatabase - Đánh tên cho GeoDatabase Tạo Feature Dataset - chọn đờng dẫn...
 • 17
 • 1,546
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dung nhanh biến tần danfos fc202hướng dẫn sử dung nhanh biến tần danfos fc300hướng dẫn sử dụng goldwave toàn tậphướng dẫn sử dụng máy biến áphướng dẫn sử dụng arcgis 10 0hướng dẫn sử dụng arcgis 9hướng dẫn sử dụng arcgis serverhướng dẫn sử dụng arcgis 9 2hướng dẫn sử dụng arcgis 10hướng dẫn sử dụng arcgis 10 1hướng dẫn sử dụng arcgis 9 3tài liệu hướng dẫn sử dụng arcgis 10 1tài liệu hướng dẫn sử dụng arcgis 9 3tài liệu hướng dẫn sử dụng arcgishướng dẫn sử dụng photoscape toàn tậpcâu hỏi tự luận địa 11 ôn tập hk2LUẬN VĂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2016THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN TẠI CÔNG TY TNHH SX GIÀY UY VIỆTĐề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016SKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Cảm nhận khổ cuối trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Phân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề bạo lực học đườngVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Bình giảng hai khổ thơ đầu trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện naySố phận và tính cách nhân vật Lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam CaoTóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn DữVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính trung thựcVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về trang phục và văn hóaĐề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 phòng GDĐT Quận 10, TP Hồ Chí Minh năm 2014 2015
Đăng ký
Đăng nhập