ĐỀ THAM KHẢO THI HỌC SINH GIỎI cấp HUYỆN lớp 8 THCS

đề cương ôn thi học sinh giỏi cấp huyện môn sinh học lớp 8.

đề cương ôn thi học sinh giỏi cấp huyện môn sinh học lớp 8.
... v sinh sn ca t bo + Li ni cht: m bo s liờn h gia cỏc bo quan -6 cng ụn thi hoc sinh gioi cõp huyờn mụn sinh hoc lp Tt c cỏc hot ng núi trờn lm c s cho s sng, s ln lờn v s sinh sn ca c th; ng thi ... đợc biến đổi dày c Sự đóng, mở môn vị diễn nh nào? - Khi thức ăn môn vị mở, nớc dịch loãng xuống ruột vào dày, có thức ăn, HCL bắt đầu tiết gây phản xạ đóng chặt môn vị - Trong tá tràng, dịch mật, ... bào - 36 cng ụn thi hoc sinh gioi cõp huyờn mụn sinh hoc lp * Năng lợng giải phóng tế bào đợc sử dụng vào hoạt động thể để sinh công, cung cấp cho trình đồng hóa tổng hợp chất sinh nhiệt bù đắp...
 • 73
 • 405
 • 0

tổng hợp đề thi hoá học 9 và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện năm 2014-2015 tham khảo

tổng hợp đề thi hoá học 9 và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện năm 2014-2015 tham khảo
... có: R2On + nH2SO4 R2(SO4)n + nH2O (3) x 98 nx (2R +96 n).x Với x số mol R2On A1, ta có: ( R + 96 n ) x = 11,243 ( R + 96 n ).x + 98 nx 100 Rút gọn ta được: R = 9n => Kim loại cần tìm Al * Vậy kim loại ... %Al2O3 ≈ 39, 2 % Phòng GD & ĐT huyện Thanh Oai Trường THCS Bình Minh Đề thi chọn học sinh giỏi huyện Năm học: 2014 – 2015 Mơn thi: Hóa học Thời gian: 150 phút.( khơng kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm ... THI U HĨA ĐỀ CHÍNH THỨC Người đề Phạm Thị Dun ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 - 2014 Mơn: Hóa học Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) Ngày thi: 27 tháng 11 năm...
 • 71
 • 238
 • 0

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
... Mg=24; Cu=64; S=32; Cl=35,5 Lưu ý: Thí sinh phép sử dụng bảng tuần hoàn làm Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2: HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM BÀI THI THÍ SINH (LỚP THCS 10_04_2009) STT Câu...
 • 5
 • 353
 • 2

tổng hợp tài liệu đề thi và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện môn địa lý 9

tổng hợp tài liệu đề thi và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện môn địa lý 9
... tng t nhiờn (%) 197 9 198 9 199 9 2,53 2, 29 1,43 - Nhn xột v gii thớch: + T nm 197 9 n nm 199 9, t l gia tng t nhiờn ca dõn s nc ta cú xu hng gim dn ( 0,5 im ), giai on 198 9 199 9 gim nhanh ( 0,25 ... (0C) Cõu 3: ( 2,0 im) a Da vo bng s liu: T sut sinh v t sut t ca dõn s nc ta, thi kỡ 197 9 199 9 (%0) m sut N T 197 9 198 9 199 9 T sut sinh 32,5 31,3 19, 9 T sut t 7,2 8,4 5,6 - Tớnh t l ( % ) gia tng ... bng s liu: C cu GDP nc ta thi kỡ 199 1 2002 (n v: %) 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tng s 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nụng, lõm, ng nghip 40,5 29, 9 27,2 25,8 25,4 23,3 23,0...
 • 133
 • 241
 • 0

Tài liệu thi GDCD bộ đề và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện

Tài liệu thi GDCD bộ đề và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện
... TO im 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 THI CHN HC SINH GII CP HUYN T Nm hc 2014-2015 Mụn thi: GDCD Lp Thi gian lm bi 120 phỳt (Khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: (2 im) Sinh thi, Ch tch H Chớ Minh ó tng núi: ... khỏc ấ THI (s 2) UBND HUYN PHềNG GIO DC V O TO 3.0im 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 THI CHN HC SINH GII CP HUYN T Nm hc 2014-2015 Mụn thi: GDCD- lp Thi gian lm bi 120 phỳt (khụng k thi gian ... -( thi gm cú 01 trang) Thớ sinh khụng c phộp s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: S bỏo danh UBND HUYN PHềNG GIO DC V O TO Cõu (2 im) HNG DN CHM Mụn thi: GDCD...
 • 80
 • 3,973
 • 3

Tài liệu học sinh giỏi hoá 9 đề và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện

Tài liệu học sinh giỏi hoá 9 đề và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện
... 39, 2 – 29, 6 = 9, 6(g) => nO = 9, = 0, 6(mol ) 16 0,25 => số mol H2SO4 phản ứng = 0,6 (mol) BTKL và BTNT: Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng gốc sunfat 0,25 => mḿi = 29, 6 + 96 ... 100% = 8,31% ; C% MgCl = 114,3 × = 0, 0 89 mol ; n Al O = b) n MgO (trong Y)= 1,125 9, − 0, 0 89. 40 = 0, 0 59 mol 102 Vì n HCl = 0,57 > 2.0, 0 89 + 6.0, 0 59 = 0,532 mol nên hỗn hợp Y bị hòa tan hết ... HẾT -(Đề thi gồm có trang) Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: .Số báo danh UBND HUYỆN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM Mơn thi: Hố...
 • 161
 • 277
 • 0

tài liệu hsg vật lý 9 đề và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện

tài liệu hsg vật lý 9 đề và đáp án thi học sinh giỏi cấp huyện
... -( thi gm cú 01 trang) Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: ; S bỏo danh UBND HUYN LNG TI HNG DN CHM 49 PHềNG GIO DC V O TO Mụn thi: ... 0,25 (4) 0,25 0,25 UBND HUYN LNG TI THI CHN HC SINH GII CP HUYN T PHềNG GIO DC V O TO Nm hc 2014-2015 Mụn thi: Vt lý- lp Thi gian lm bi 120 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Cõu (2 im) 12 Lỳc gi ... UAD = 16(V) UBND HUYN LNG TI HềNG GD&T LNG TI THI HC SINH GII CP HUYN T Nm hc 2014 2015 Mụn thi : Vt lý lp Thi gian lm bi 120 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) Cõu ( im ) Vn Quyn V Thnh Lng cỏch...
 • 99
 • 215
 • 0

bộ đề luyện thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo

bộ đề luyện thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 tham khảo
... banana 62 .milk meat tea coffee 63 .carrot tomato lettuce chicken 64 .want thirsty cold favorite 65 .tea oil soda milk 66 .beef fish chicken soap 67 .tent kite swim stove 68 .always often early usually 69 .one ... 65 What's your ? - I'm American 66 This is the temple in my village 67 My brother is a of English 68 Nam is the … of the three boys 69 Vietnam has a lot of …… beaches 70 Air ... Viet Nam 60 They have two 61 We live in a house in the country 62 He goes at the weekend 63 Lan is very tall, but Hoa is even 64 Lee comes from China He speaks 65 What's...
 • 56
 • 461
 • 3

bộ đề và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 tham khảo

bộ đề và đáp án thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 tham khảo
... Vit Nam trc CMT8/1945 UBND HUYN LNG TI PHềNG GIO DC V O TO CHNH THC THI HC SINH GII CP HUYN NM HC 2013 - 2014 Mụn Ng Vn Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: ( thi ny gm 01 trang) ... UBND HUYN LNG TI PHềNG GIO DC V O TO THI CHNH THC THI HC SINH GII CP HUYN NM HC 2013 - 2014 Mụn Ng Vn Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 14/02/2014 Cõu1(3): Nh th V ỡnh Liờn ... HNG DN CHM THI HC SINH GII MễN NG VN Cõu 1: (im) Hc sinh gii thớch c: - im ging nhau: thỳ lõm tuyn l nim vui tr v vi rng vi sui, sng giao hũa vi thi n nhiờn ng thi th hin tỡnh yờu thi n nhiờn...
 • 78
 • 629
 • 6

đề thi và đáp án tham khảo thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 bồi dưỡng (2)

đề thi và đáp án tham khảo thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 bồi dưỡng (2)
... thi u - Truyện Kiều kiệt tác văn chương kho tàng văn học dân tộc Đọc Truyện Kiều, không thấy chủ nghĩa nhân đạo thắm thi t Nguyễn Du qua thân phận người mà chiêm ngưỡng nét đẹp người, sống, thi n ... Đặng Văn Chiêu – THCS Phong Thạnh Tây A HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: NGỮ VĂN Câu Đáp án Nét giống nhau: Hai câu thơ xuất hình ảnh người ... Hoài Thanh: Nguyễn Du thể tình yêu thắm thi t với thi n nhiên, tạo vật qua thi n nhiên, thể tình yêu thắm thi t với sống, người c Chứng minh c1 Thi n nhiên- giới tuyệt đẹp lên Truyện Kiều, nhìn...
 • 4
 • 1,129
 • 3

đề thi và đáp án tham khảo thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 bồi dưỡng (3)

đề thi và đáp án tham khảo thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 bồi dưỡng (3)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN THI: NGỮ VĂN Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1.( 2,0 điểm) Trong chương trình Ngữ văn lớp 9, tập một, em có học một tác ... dòng văn học trung đại học chương trình Ngữ văn THCS Phạm vi dẫn chứng: Các tác phẩm văn học trung đại học đọc thêm ( THCS) Yêu cầu cụ thể: HS vận dụng kĩ văn nghị luận để viết văn nghị luận văn ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: NGỮ VĂN Câu ( 2.0điểm) Yêu cầu hình thức (0,25đ) -Học sinh trình bày dạng đoạn văn cụm đoạn văn -Trình bày đẹp, diễn đạt truyền cảm ,ngôn...
 • 86
 • 627
 • 0

đề thi và đáp án tham khảo thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 bồi dưỡng (1)

đề thi và đáp án tham khảo thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 bồi dưỡng (1)
... Đặng Văn Chiêu – THCS Phong Thạnh Tây B HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: NGỮ VĂN A YÊU CẦU CHUNG - Giám khảo phải nắm nội dung trình bày làm học sinh để đánh giá cách khái ... chấm cần vận dụng linh hoạt để phát mẻ, lực sáng tạo, khiếu văn chương học sinh cho điểm sát đối tượng, xác, đánh giá chất lượng thực Học sinh có cách trình bày khác miễn đảm bảo ý Khuyến khích ... bàn bạc mở rộng vấn đề: + Câu nói tiếng nói lớp trẻ sinh lớn lên thời đại đầy bão táp, sống thật đẹp hào hùng + Câu nói thể quan niệm nhân sinh tích cực : sống không sợ gian nan , thử thách ,...
 • 6
 • 398
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án học sinh giỏi cấp trường lớp 11đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11đề thi học sinh giỏiđề thi học sinh giỏi lớp 12đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn 11 cấp trườngtuyển tập đề thi học sinh giỏi 9 môn anhHow to enhance communication skills of salespeople at curewel international company in viet namQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH mặt TRẬN dân tộc THỐNG NHẤT (1930 1945) TIỂU LUẬN CAO HỌCTác hại của việc lạm dụng rượuTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMPhối hợp gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống học sinh sinh viênTổng hợp minh chứng tiêu chuẩn 1 kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sởKế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuậtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ KINH tế THỊ TRƯỜNG ở các QUỐC GIA và VÙNG LÃNH THỔ NICS CHÂU á và ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NGÂN SÁCH NHÀ nước với VIỆC THỰC HIỆN mục TIEU TĂNG TRƯỞNG KINH tế NHỮNG vấn đề rút RA với VIỆC đổi mới HOÀN THIỆN CHI TIÊU NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ PHƯƠNG HƯỚNG cơ bản HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THƯƠNG mại HÀNG hóa của nền KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG bối CẢNH hội NHẬP QUỐC tế ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ tác PHẨM bàn về cái gọi là vấn đề THỊ TRƯỜNG, ý NGHĨA đối với VIỆC PHÁT TRIỂN, bảo vệ CHỦ NGHĨA mác lê NIN TRONG THỜI đại NGÀY NAYGIÁO TRÌNH Kỹ thuật lập trình mô phỏng thế giới thực (Nguyễn Văn Huân Cb)nghiên cứu bệnh teo gan trên tôm sú (penaeus monodon) nuôi thương phẩm tại ninh thuận vè đề xuất giải pháp phòng bệnh tổng hợpNâng cao chất lượng công tác dân vận trong vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20152020Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20172020Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 2020Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, giai đoạn 20172021MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN đô THỊ ở một số nước TRÊN THẾ GIỚI và NHỮNG gợi mở CHO VIỆT NAM TIỂU LUẬN CAO HỌCTIỂU LUẬN bài phóng sự điều TRAtieu luan bao chi hoàn thiện (1)đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý đối với báo chí ở nước ta hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập