Đề học sinh giỏi hóa học 8

Đề thi học sinh giỏi hóa 12

Đề thi học sinh giỏi hóa 12
... Hớng dẫn chấm Kì thi chọn học sinh giỏi cấp cụm sơn động Năm học 2007-2008 Môn thi: Hoá học Lớp 12 Bản hớng dẫn chấm có 06 trang Câu Nội dung Câu I Công thức cấu tạo rợu bậc C5H12O: CH3CH2CH2CH(OH)CH3 ... 0,188 = 0, 012 mol Na2CO3 tiếp tục tham gia phản ứng (2) Theo (2) nNa CO3 = n BaCl => Hai chất phản ứng vừa đủ, sản phẩm tạo kết tủa BaCO3 n BaCO3 = nNa CO3 = 0, 012 mol => m BaCO3 = 0, 012 197 = ... ứng (1) n BaCl d = 0,2 0,188 = 0, 012 mol nHCl = n H SO4 = 0,188 = 0,376 mol CM (HCl) = 0,376 0,25 = 1,504 M Dung dịch nớc lọc có: HCl (0.376 mol); BaCl2(0, 012 mol) Số mol Na2CO3: nNa CO3 = 21,2...
 • 8
 • 2,307
 • 134

Đề thi học sinh giỏi hóa 11

Đề thi học sinh giỏi hóa 11
... A C3H6O Các CTCT có A: CH3 CH2 CH=O (CH3)2 C =O CH2 = CH CH2OH CH2 = CH O CH3 Ghi chú: Học sinh làm theo nhiều cách nhng cho điểm tối đa ...
 • 4
 • 3,071
 • 164

Đề thi _HDC Học sinh giỏi Hóa 12

Đề thi _HDC Học sinh giỏi Hóa 12
... Sở GD & ĐT bắc giang Cụm sơn động Hớng dẫn chấm Kì thi chọn học sinh giỏi cấp cụm sơn động Năm học 2008-2009 Môn thi: Hoá học Lớp 12 Câu Câu I Nội dung - Dung dịch xuất kết tủa trắng xanh: ... n = 1 ,12 = 0, 05 = a + b a + b = 0, 05 hh 22, hh( NO, N 2O ) = 16, 75 H2 1,0 Giải hệ ta đợc: a = 0,0375 ; b = 0, 0125 (mol) Thay vào (1): 2x + 3y = 3a + 8b = 0,0375 + 0, 0125 = 0, 2125 Đây ... = 3,734 + 0, 2125 62 = 16,909 mol b/ 1,0 0,5 1,0 Số mol HNO3 ban đầu: nHNO3 = nNO = nN +5 ( tạo khí) + nNO (trong muối) 3 1,5 nHNO3 = a + 2b + x + y = 0, 0375 + 2.0, 0125 + 0, 2125 = 0, 275...
 • 5
 • 242
 • 1

De thi Hoc sinh gioi hoa 9

De thi Hoc sinh gioi hoa 9
... thu 6 ,99 g chất rắn Phần II : Cho tác dụng với Na2CO3 sau phản ứng hoàn toàn thu 896 ml khí điều kiện tiêu chuẩn.Xác đònh nồng độ axít trước sau trộn Gv: Phạm Thanh Quốc Trường THCS Lộc Thi n Môn ... Trường THCS Lộc Thi n Môn : Hoá Học BÀI KIỂM TRA SỐ Thời gian làm : 120 phút Phần I: Trắc nghiệm ( 3đ ) Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ Đ cho , sai khoanh tròn vào chữ S Nội dung ... lọ bò nhãn nứơc khí cácbônic Câu 9: Cho 44,2g hỗn hợp muối sunfát kim loại A (I) kim loại B (II) tác dụng vừa đủ với dung dòch chứa BaCl2 Sau phản ứng thu 69, 9g chất kết tủa dung dòch Z chứa...
 • 10
 • 879
 • 10

Đề thi học sinh giỏi Hóa Huyện Mai Sơn 2008-2009

Đề thi học sinh giỏi Hóa Huyện Mai Sơn 2008-2009
... i 10% Xỏc nh nng % ca dung dch ban u ? (Học sinh đợc sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hoá học) Chú ý: - Cán coi thi không giải thích thêm - Đề có trang ... phơng trình hoá học xảy ? b) Tính nồng độ mol AlCl3 FeCl3 có dung dịch A ? Câu 4: (3,5 điểm) Nêu phơng pháp hoá học tách riêng kim loại Fe, Ag, Cu khỏi hỗn hợp ? Viết phơng trình hoá học minh hoạ...
 • 2
 • 643
 • 2

Đề thi học sinh giỏi Hóa 12

Đề thi học sinh giỏi Hóa 12
... G lại hỗn hợp khí N G tác dụng với Na dư sinh 1 ,12 lít khí H2 Hỗn hợp khí N qua Ni nung nóng cho hỗn hợp khí P Sau phản ứng thể tích hỗn hợp khí giảm 1 ,12 lít d P / H = Tính khối lượng chất X ... phản ứng xảy hoàn toàn, thể tích khí đo đktc Cho : Na: 23 ; K: 39 ; Mn: 55 ; Ag: 108 N: 14 ; C: 12 ; O: 16 ; H: (Giám thị không giải thích thêm) ...
 • 2
 • 1,146
 • 43

Đề thi học sinh giỏi Hóa 12( vòng 1)

Đề thi học sinh giỏi Hóa 12( vòng 1)
... thực pin gồm hai nửa pin sau: Zn Zn(NO3)2 0,1M Ag AgNO3 0,1M Có chuẩn tương ứng -0,76V 0,80V a Thi t lập sơ đồ pin với dấu hai cực b Viết phản ứng pin làm việc c Tính E pin d Tính nồng độ pin...
 • 2
 • 676
 • 21

Đề thi học sinh giỏi hóa 10

Đề thi học sinh giỏi hóa 10
... nHCl = 4nCl2 = Vì hiệu suất phản ứng đạt 80% => Lợng HCl MnO2 thực tế thu đợc là: 100 = 106 ,5 gam 80 36,5.2, 4 .100 .100 Vdd HCl = = 248,7 ml 80.37.1,19 mMnO2 = 142.0,6 Câu V a/ (.00) 11 gam (Al, ... loại M: ptp: 2M + 3Cl2 2MCl3 10, 8 53, = M = 27 ( Al ) Theo ptp (1): nMCl3 = nM M M +106 ,5 b/ (.00) Ptp: MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O mCl2 = mMCl3 mM = 53, 10, 8 = 42,6 gam Theo (2): 42,6 ... để tạo thành hợp chất: X + 1e -> XR -> R+ + 1e => X- liên kết với R+ liên kết ion Tính chất hoá học đặc trng clo tính oxi hoá mạnh Vd: Cl20+ 2Na0 -> 2Na+Cl- 3Cl20 + 2Fe0 -> 2Fe+3Cl3Ngoài clo chất...
 • 4
 • 2,568
 • 109

Đề và đáp án thi học sinh giỏi hóa 9

Đề và đáp án thi học sinh giỏi hóa 9
... lượng dung dịch bình tăng hay giảm gam?   ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HOÁ Năm học :2007-2008 Thời gian: 150 Phút ĐỀ SỐ Câu1:(3 điểm) A- SO2 B-SO3 C-CaSO3 D-Na2SO3 E-Na2SO4 (0,25 ... trình : 1mol Al2(SO4)3 nH2O: mol BaSO4 Hay : ( 342 + 18 n) g : 699 g 6,66 = 0,666 g 10 Thực tế : 0,6 69 g n = 18 Vậy công thức hóa học cần tìm Al2(SO4)3 18 H2O Câu 2: ( đ) P P2O5 H3PO4 NaH2PO4 ... thức phân tử X : C4H10   -ĐỀ SỐ Câu 1: (3đ) Hòa tan tinh thể Al2(SO4)3 nH2O vào nước dung dịch Al2(SO4)3 Khi cho BaCl2 vào có phản ứng : Al2(SO4)3 + BaCl2 BaSO4 + 2AlCl3...
 • 6
 • 551
 • 14

DE THI HOC SINH GIOI HOA 2007-2008-cuc hay

DE THI HOC SINH GIOI HOA 2007-2008-cuc hay
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/243/106403//Dethi %20DapanHSGL12captinh07-08-CHUYNBR-VT.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 426
 • 2

Đề thi và đáp án Học sinh Giỏi Hóa Học lớp 9(vòng 2)TP Quy Nhơn BD9

Đề thi và đáp án Học sinh Giỏi Hóa Học lớp 9(vòng 2)TP Quy Nhơn BD9
... H2O Nhận MnO2 : tan dung dịch HCl, cho khí màu vàng thoát : MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O Nhận Fe3O4 : tan dung dịch HCl tạo dd có màu vàng : Fe3O4 + 8HCl 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O Nhận ... Bài (3im) Lấy chất cho vào dung dịch HCl, tợng nh sau : Nhận CuO : tan dung dịch HCl tạo dung dịch màu xanh CuO + 2HCl ... + 2HCl FeCl2 + H2 Bài (3im) Công thức phân tử hợp chất hữu có dạng : CxHyClz Phơng trình hoá học phản ứng đốt cháy : yz yz CxHyClz + (x+ )O2 xCO2 + ( )H2O + zHCl 2x Theo đầu : = 2x = 2y...
 • 5
 • 1,752
 • 34

Chuyen de boi duong hoc sinh gioi Hoa

Chuyen de boi duong hoc sinh gioi Hoa
... học sinh giỏi điều kiện tiên để đánh giá sản phẩm người thầy • Tôi xin trình bày quý thầy, cô giáo vài kinh nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học  Học sinh : • - Chọn học sinh ... viên học sinh tòan nhà trường -Đã dấy lên phong trào học sinh giỏi đơn vò năm qua -Học sinh bước tiếp thu tốt , nâng cao chất môn , lòng say mê ham học hỏi với môn hóa học -Cần chọn học sinh say ... NGHIỆM : • Qua trình bồi dưỡng thầy tự học học sinh năm qua đơn vò Nguyễn Thò Đònh đạt số thành tích sau : • Số liệu học sinh giỏi cấp sau: • HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 4/4 • Năm học : 2002 - 2003...
 • 27
 • 1,815
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển học sinh giỏi hóa lớp 8đề thi chọn học sinh giỏi hóa lớp 8những đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8các đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8đề học sinh giỏi hóa lớp 8đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8 cấp quậnBất đẳng thức từ góc nhìn hình họcTăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông hoàng anh nam địnhNghiên cứu điều kiện học tập, sức khỏe học sinh và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp phòng chống cận thị ở học sinh trường tiểu học Quận Thanh Xuân Hà Nội trong 3 năm 2009 - 2012 (TT)Bretscher 33a solution manualCCNA complete guide 2nd edtionIntroduction to languages 9th fromkinSyntax a generative introduction 3e andrew carnieNghiên cứu đặc trưng, cấu trúc và tính chất của gốm hàm lượng oxit nhôm caoSkkn phương pháp luyện tập đội tuyển việt dã ở rường THCSEssentials of management 9e andrew dubrin 1Mạng nơron trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ứng dụngPrinciples and practice of physics global edtion eric mazur 1Modern principles of economics 2nd editionStrategics management 8th hitt 1Accounting theory finalBỘ THU QUANG, hệ thống thông tin quangSkkn biện pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh theo hướng dạy học tích cực trong môn vật lí trung học cơ sởSkkn một số kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinhCuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện võ nhai tỉnh thái nguyên (2001 2015)Dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề tam giác đồng dạng cho học sinh lớp 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập