skkn hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp hoạt động với cha mẹ học sinh ở trường THPT xuân mỹ

skkn HIỆU TRƯỞNG CHỈ đạo GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHỐI hợp với CHA mẹ học SINH TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ

skkn HIỆU TRƯỞNG CHỈ đạo GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHỐI hợp với CHA mẹ học SINH TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ
... (hiệu trưởng đạo chung cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh lớp đồng thời người phối hợp với cha mẹ học sinh trường; việc lớp có giáo viên chủ nhiệm bàn với chi hội lớp, việc lớn trường ... thấy hiệu trưởng nhà trường quan tâm đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh cha mẹ học sinh nhận thức trách nhiệm em, từ kết học tập, hạnh kiểm ngày tăng - Ban đại diên cha mẹ học sinh ... nghiệm phối hợp với cha mẹ học sinh - Do hiệu trưởng đạo hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm trước tổ chức họp cha mẹ học sinh nên việc phối hợp nhìn chung đạt số kết sau: + Số cha mẹ học sinh tham...
 • 18
 • 48
 • 0

SKKN HIỆU TRƯỞNG CHỈ đạo GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHỐI hợp với CHA mẹ học SINH TRƯỜNG THPT XUÂN mỹ

SKKN HIỆU TRƯỞNG CHỈ đạo GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHỐI hợp với CHA mẹ học SINH ở TRƯỜNG THPT XUÂN mỹ
... để GVCN chủ động phối hợp hoạt động tốt với cha mẹ học sinh trường Xuân Mỹ thực được, có nêu lên cách sơ nét hoạt động phối hợp giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh đơn vị từ năm học 2007 ... viên chủ nhiệm lớp giáo viên môn tổ chức hoạt động giáo dục học sinh; b) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung họp cha mẹ học sinh năm học; c) Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; ... cha mẹ HS trường THPT Xuân Mỹ năm học V GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI : Trong khuôn khổ giới hạn thời gian trình độ nhận thức thân, đề tài Hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh ,...
 • 41
 • 128
 • 0

skkn hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm (GVCN) phối hợp với cha mẹ học sinh (CMHS) trường THPT xuân mỹ

skkn hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm (GVCN) phối hợp với cha mẹ học sinh (CMHS) ở trường THPT xuân mỹ
... Bài học kinh nghiệm Kiến nghị Trang 35 Trang 36 Trang 37 CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU I/ TÊN ĐỀ TÀI : Hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm (GVCN) phối hợp với cha mẹ học sinh (CMHS) trường THPT Xuân Mỹ ... để GVCN chủ động phối hợp hoạt động tốt với cha mẹ học sinh trường Xuân Mỹ thực được, có nêu lên cách sơ nét hoạt động phối hợp giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh đơn vị từ năm học 2007 ... viên chủ nhiệm lớp giáo viên môn tổ chức hoạt động giáo dục học sinh; b) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị nội dung họp cha mẹ học sinh năm học; c) Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; ...
 • 41
 • 101
 • 0

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non Bích Hoà

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt các hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo ở trường Mầm non Bích Hoà
... đến cho trẻ, sâu nghiên cứu áp dụng Một số biện pháp đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non Bích Hoà Phạm vi thời gian thực hiện: Đề tài Một số biện pháp ... pháp đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non Bích Hoà thực từ tháng 9/2013 - 5/2014 năm học 2013 – 2014 với giáo viên mẫu giáo, trường mầm non Bích Hoà – ... hoạt động vận động cho trẻ mẫu giáo trường Mầm non Bích Hoà đạt kết sau * Đối với giáo viên Với biện pháp vận dụng vào tình hình thực tế cách hợp lý kết mang lại cho trẻ sức khoẻ tốt, trẻ nhanh...
 • 28
 • 3,099
 • 55

Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ trường mầm non B xã Ngọc Hồi”

Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên nâng cao chất lượng hoạt động góc cho trẻ ở trường mầm non B xã Ngọc Hồi”
... thõn yờu ca b ; B i khp ni bng PTGT gỡ; Mựa hố n ri; B i mu giỏo V cỏc ch nm hc cho < /b> mu giỏo (9 ch ) : Trng mm non < /b> ca b ; B v gia ỡnh; Trờng mầm < /b> non < /b> B Ngọc Hồi Trang Sáng kiến kinh < /b> nghiệm < /b> Hoàng ... hỡnh.) Ni tht gia ỡnh hin i+ c tớch B 01 Thit b gia ỡnh s 1+ B 01 Quy hng t chn B 01 Xe y b c s+ chi b c s B 01 Trờng mầm < /b> non < /b> B Ngọc Hồi Trang 12 Sáng kiến kinh < /b> nghiệm < /b> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ng gúc cho < /b> tr:: + Giỏ chi cỏc gúc: Giỏ gúc ca hng b ch húa, t bp gia ỡnh, t b c s, giỏ gúc to hỡnh, giỏ gúc sỏch truyn + dựng, chi cỏc gúc: b p b , b chi thit b bp, b chi thit b bỏc s +...
 • 26
 • 138
 • 0

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MÃ MODULE TIỂU HỌC 35: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MÃ MODULE TIỂU HỌC 35: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.
... cô giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo tài liệu: BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN MÃ MODULE TIỂU HỌC 35: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU ... DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN (MÃ MODULE TIỂU HỌC 35) GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC Giáo viên chủ nhiệm với công tác quản lý giáo dục học sinh học khóa: Như ... gồm ba nội dung bồi dưỡng Trong đó, nội dung bồi dương đuợc xác định thể duỏi hình thúc module bồi dưỡng làm sở cho giáo viên tự lựa chọn nội dung bồi dưỡng phù hợp để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng...
 • 14
 • 466
 • 0

Module TH 35 Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động trường tiểu học

Module TH 35 Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học
... uểih mìT gnộđ tạoH 75 | CỌH UỂIT GNỜƯRT GNỘĐ TẠOH CÁC GNORT MỆIHN ỦHC NÊIV ỐIG ã i gn noc v u c nêihgn c h aohk àv c d ốig v u c nêihgn uq t K ?ồn hcác gn b nêrt c ht hcáht gn hn ,n uht m gn ... iàt àl i gn noC“ :hn gn hk cáht iahk c 95 | CỌH UỂIT GNỜƯRT GNỘĐ TẠOH CÁC GNORT MỆIHN ỦHC NÊIV ỐIG c nơrt ox mât gn oeht gn ht h hcác t m n yul nèr ;hnìrt áuq t m auq n irt táhp àv n d p t c ... l gn n n irt táhp ,y v ìv ;uahn y cúht , h gn t h nauq óc i l nêrt c l gn n cáC — 2 16 | CỌH UỂIT GNỜƯRT GNỘĐ TẠOH CÁC GNORT MỆIHN ỦHC NÊIV ỐIG hn m hnàl írt i ig i hc iuv , rt hníhc gn t oh...
 • 42
 • 3,679
 • 6

Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh các trường trung học cơ sở vùng nông thông thị xã Bà Rịa

Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng nông thông thị xã Bà Rịa
... việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trường trung học sở vùng nông thôn thị Rịa, tỉnh Rịa- Vũng Tàu 3.2 Khách thể nghiên cứu - Công tác phối hợp nhà trường với cha ... GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC XÃ VÀ TRƯỜNG THCS VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA 2.1.1 Các vùng nông thôn: Thị Rịa có phường ... việc sau công tác quản phối hợp với cha mẹ học sinh: • Xây dựng kế hoạch công tác phối hợp với CMHS - Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh phải xây dựng thành kế hoạch cụ thể năm học, với mục...
 • 110
 • 2,062
 • 13

Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh các trường THCS vùng nông thôn thị xã Bà Rịa

Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường THCS vùng nông thôn thị xã Bà Rịa
... GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CHA MẸ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC XÃ VÀ TRƯỜNG THCS VÙNG NÔNG THÔN THỊ XÃ BÀ RỊA 2.1.1 Các vùng nông thôn: Thị Rịa có phường ... việc quản công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh trường trung học sở vùng nông thôn thị Rịa, tỉnh Rịa- Vũng Tàu 3.2 Khách thể nghiên cứu - Công tác phối hợp nhà trường với cha ... trường với cha mẹ học sinh trường THCS vùng nông thôn thị Rịa, tỉnh Rịa- Vũng Tàu - Cán quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh trường THCS thuộc vùng nông thôn thị Rịa, tỉnh Rịa- Vũng...
 • 110
 • 671
 • 2

SKKN đổi mới năng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm trường THPT số 2 TP lào cai

SKKN đổi mới năng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT số 2 TP lào cai
... ĐỔI MỚI NÂNG CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THPT SỐ TP LÀO CAI I Đặt vấn đề Vai trò giáo viên chủ nhiệm nhà trường THPT nói chung trường nói riêng : Là người thay Hiệu ... lại Người viết Trịnh Công Bằng TÀI LIỆU THAM KHẢO Google Công văn 1494/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 11 năm 20 12 V/v đổi nâng cao, chất lượng hiệu công tác chủ nhiệm trường THPT Công văn 1319/SGDĐT-GDTrH ... yếu có, việc nâng cao lực đội ngũ GVCN phát huy sở trường, hạn chế sở đoản họ Trên sở tiến hành số công tác sau: 2. 2 Hội thảo cấp trường nhằm nâng cao lực đội nghũ giáo viên chủ nhiệm Một là, từ...
 • 9
 • 72
 • 1

Skkn đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm trường thpt số 2 TP lào cai

Skkn đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường thpt số 2 TP lào cai
... ĐỔI MỚI NÂNG CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THPT SỐ TP LÀO CAI I Đặt vấn đề Vai trò giáo viên chủ nhiệm nhà trường THPT nói chung trường nói riêng : Là người thay Hiệu ... yếu có, việc nâng cao lực đội ngũ GVCN phát huy sở trường, hạn chế sở đoản họ Trên sở tiến hành số công tác sau: 2. 2 Hội thảo cấp trường nhằm nâng cao lực đội nghũ giáo viên chủ nhiệm Một là, ... Người viết Trịnh Công Bằng TÀI LIỆU THAM KHẢO Google 11 Công văn 1494/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 11 năm 20 12 V/v đổi nâng cao, chất lượng hiệu công tác chủ nhiệm trường THPT Công văn 1319/SGDĐT-GDTrH...
 • 12
 • 51
 • 0

skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ 5 tuổi trường mầm non họa mi

skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ 5 tuổi ở trường mầm non họa mi
... Hằng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ tuổi trường mầm non Họa Mi Một số biện pháp đạo giáo viên lồng ghép, tích ... Hằng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ tuổi trường mầm non Họa Mi Việc đưa nội dung giáo dục tài nguyên môi trường ... biện pháp đạo giáo viên lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho trẻ tuổi trường mầm non Họa Mi Chú trọng lồng ghép tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển,...
 • 31
 • 115
 • 0

skkn kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên lớp 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo

skkn kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên lớp 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo
... 10 Kinh nghiệm đạo giáo viên tuổi làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo Qua trình làm công tác đạo chuyên môn nhận thấy Trong trình giảng dạy, giáo viên tích cực làm đồ dùng, làm đầy đủ đồ dùng đồ chơi ... ởng trờng MNTT Văn Kinh nghiệm đạo giáo viên tuổi làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo hoạch làm đồ dùng đồ chơi cho hoạt động học hoạt động chơi cho cô trẻ, cô cần làm đồ dùng đồ chơi cho chủ đề gì? ... MNTT Văn Kinh nghiệm đạo giáo viên tuổi làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo 2.3 Tham quan, thảo luận: Giáo viên trí với kế hoạch đề đồ chơi tự làm làm đồ dùng gì? làm nh nào? có ý tởng nhng giáo viên đề...
 • 15
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường thcs vùng nông thôn thị xã bà rịanhưng van đe phoi hơp giưa giao viên chu nhiêm vơi ban đai diên hôi cha me hoc sinh ơ bac tiêu hocbiện pháp 2 lựa chọn bố trí giáo viên chủ nhiệm lớp hợp lýthực trạng giao tiếp của giáo viên với cha mẹ học sinh trường tiểu học khương đínhhiệu trưởng phối hợp với cha mẹ học sinh các đoàn thể tổ chức 4 1 phối hợp với cha mẹ học sinh thân thiện trong gia đình cùng ngồi học với con góc học tậpphân tích thực trạng giao tiếp không chính thức giữa giáo viên với cha mẹ học sinhmột số yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp giữa giáo viên với cha mẹ học sinhbien ban hop ban đai dien cha me hoc sinh truong mam nonmau bien ban hop ban đai dien cha me hoc sinh truong nam non nam hoc 2014 2015skkn giáo viên chủ nhiệm với công tác giáo dục đạo đức học sinh lớp 10a9skkn giai phap nang cao chat luong giao duc dao duc hoc sinh ca biet cua giao vien chu nhiemthực trạng hoạt động quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp cña lãnh đạo trường trung học phổ thông khoái châu tỉnh hưng yênthực trạng quản lý việc thực hiện nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của lãnh đạo nhà trườngnhững biện pháp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của lãnh đạo nhà trườngphát huy được vai trò quản lý của nhà trường vai trò chủ đạo của giáo viên chủ nhiệm lớpKiểm soát chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới (quality or service control in next generation networks)Kiểm soát truy cập tập trung dựa trên định danh toàn cụcKỹ thuật an ninh mạng dùng OpenflowSDNKỹ thuật kiểm thử an ninh bảo mật dựa trên công nghệ FUZZING phân tánKỹ thuật mô phỏng màu sắc và cấu trúc ứng dụng trong thiết kế mẫu vải dệt kimLogic mờ ứng dụng trong hệ thông tin địa lýluận văn nghiên cứu dịch vụ WEB, kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụngMô hình định tính dựa trên các giá trị ứng dụng trong lượng giá dự án phần mềmMô hình hóa quá trình sản xuất hydrogen theo chu trình tuần hoàn oxy hóa khử của các chất mang oxy từ nguồn nguyên liệu mêtan và hơi nướcMô phỏng song song sử dụng khối xử lý đồ họa GPGPUNâng cao chất lượng giấu tin trên ảnh số JPEGNghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công cao tốc trên trung tâm gia công 5 trục UCP600Nghiên cứu cac context aware framework hướng service và dựa ontology áp dụng trong hệ thống hướng dẫn du lịchNghiên cứu các giải pháp phát hiện tấn công từ chối dịch vụ ở lớp mạngNghiên cứu các tính chất cơ, nhiệt và hình thái học của copolyme ghép styren với cao su thiên nhiênNghiên cứu công nghệ nén và truyền video streaming hiệu quả qua mạng di động và phát triển ứng dụngNghiên cứu hệ thống gợi ýNghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong dữ liệu đa phương tiệnNghiên cứu kỹ thuật lưu lượng thích ứng trong mạng MPLSNghiên cứu kỹ thuật tóm tắt quan điểm từ dữ liệu twitter