Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản lý nghẽn trong mạng IP

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQSVẤN ĐỀ QUẢNNGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1 pot

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQS VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÍ NGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1 pot
... X25, wireless, Async, ATM, SNA… 1. 3 Cấu trúc tiêu đề IPv4 IPv6 1. 3 .1 Cấu trúc tiêu đề gói tin IPv4 Tiêu đề IP thêm vào sau nhận thông tin tầng chuyển vận tầng ứng dụng, sau đưa xuống tầng liên ... tổng quan mạng IP Mô hình OSI Mô hình TCP /IP Ứng dụng Trình diễn Ứng dụng Phiên Giao vận Giao vận Mạng Liên mạng Liên kết liệu Giao diện mạng Vật lý Hình 1. 1: Mô hình giao thức TCP /IP mô hình ... Chiều dài tiêu đề IP từ 20 bytes đến 60bytes đường chức lưạ chọn sử dụng Cấu trúc tiêu đề hình 1. 2 sau : Hình 1. 2: Tiêu đề IPv4 Đồ án tốt nghiệp Đại học Một số vấn đề tổng quan mạng IP Version:...
 • 21
 • 170
 • 0

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQSVẤN ĐỀ QUẢNNGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 2 pps

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQS VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÍ NGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 2 pps
... cho ứng dụng để người sử dụng chạy ứng dụng đó, mức QoS mà ứng dụng đòi hỏi xác định người sử dụng, người sử dụng biết xác ứng dụng cần để hoạt động tốt Tuy nhiên, người sử dụng tự động biết mạng ... cần thiết cho ứng dụng, họ phải tìm hiểu thông tin cung cấp từ người quản trị mạng chắn rằng, mạng tự động đặt QoS cần thiết cho ứng dụng người sử dụng Các nhà cung cấp dịch vụ mạng đưa thông ... với dịch vụ mạng IP quản lý Thuật ngữ quản lý mà nhà cung cấp dịch vụ quản lý thay mặt cho khách hàng Hình vẽ 2. 1 sau biểu diễn mô hình QoS tổng quan Hình 2. 1 Mô hình QoS tổng quát Trong hình...
 • 9
 • 102
 • 0

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQSVẤN ĐỀ QUẢNNGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 3 doc

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQS VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÍ NGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 3 doc
... vụ Ở đề cập đến kiến trúc kiến trúc CQS Đây kiến trúc đưa vào router nhằm nâng cao khả quản lý router đồng thời tăng khả giải vấn để tắc nghẽn xảy router có mạng dịch vụ khác biệt Kiến trúc cho ... khối chuyển tiếp 3. 3 Kiến trúc CQS Trên tìm hiểu kiến trúc chung router, kiến trúc sử dụng rộng rãi mạng viễn thông nói chung mạng Internet nói riêng Tuy nhiên với phát triển mạng lưới viễn thông ... hạn, mạng xem trễ thông số Đường dẫn ngắn lúc phù hợp với ứng dụng có yêu cầu thời gian thực chặt Đồ án tốt nghiệp Đại học Kiến trúc CQS chẽ Nhưng chúng không đơn lẻ Mạng hoàn toàn sử dụng ứng dụng...
 • 30
 • 120
 • 0

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQSVẤN ĐỀ QUẢNNGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 4_1 doc

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQS VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÍ NGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 4_1 doc
... giải pháp phù hợp 4.2 Các chiến lược quản nghẽn sử dụng kiến trúc CQS 4.2.1 Các chiến lược quản nghẽn sử dụng hàng đợi 4.2.1.1 Chiến lược hàng đợi FIFO Trong dạng đơn giản hàng đợi FIFO (còn ... ý sử dụng đặc tính quản nghẽn Đặc tính quản nghẽn linh động Tuy nhiên, cần phải ý kết nối WAN bị nghẽn liên tục mức ưu tiên lưu lượng không giải vấn để Thêm băng thông vào giải pháp phù ... thuộc vào kích thước gói trung bình, mức ưu tiên có hiệu tốt áp dụng cho kết nối T1/E1 kết nối có tốc độ thấp  Nếu người dùng ứng dụng chạy qua mạng thấy không đủ thời gian đáp ứng, phải ý sử dụng...
 • 23
 • 144
 • 0

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQSVẤN ĐỀ QUẢNNGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 4_2 ppt

ỨNG DỤNG CỦA KIẾN TRÚC CQS VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÍ NGHẼN TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 4_2 ppt
... học Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản nghẽn mạng IP 4.2.2.1 Random Early Detection RED (Random Early Detection) cấu tránh nghẽn (như cấu đối nghịch với chế quản nghẽn) hữu dụng, đặc biệt mạng ... ưu Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản nghẽn mạng IP tiên RTP IP Frame Relay lưu người lượng dùng không tự định nghĩa  Hàng đợi có quyền ưu tiên chặt khả dụng qua việc sử dụng mức ưu tiên IP, ... thích ứng tự động với điều kiện thay đổi mạng Đồ án tốt nghiệp Đại học Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản nghẽn mạng IP Hình 4.2: Hàng đợi khách hàng Xác định giá trị đếm byte cho hàng đợi Trong...
 • 24
 • 114
 • 0

Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản nghẽn trong mạng IP

Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản lý nghẽn trong mạng IP
... trễ, nghẽn, jitter, gói Chương III: Kiến trúc CQS – Trình bày vấn đề định tuyến mạng IP kiến trúc CQS router Chương IV: Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản nghẽn mạng IP – Trình bày phương pháp quản ... học Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản nghẽn mạng IP 4.2 Các chiến lược quản nghẽn sử dụng kiến trúc CQS 4.2.1 Các chiến lược quản nghẽn sử dụng hàng đợi 4.2.1.1 Chiến lược hàng đợi FIFO Trong ... lược quản hàng đợi sử dụng kiến trúc CQS Và từ thừa nhận router có kiến trúc CQS Nguyễn Hữu Liêm, Lớp D2001VT 39 Đồ án tốt nghiệp Đại học Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản nghẽn mạng IP CHƯƠNG...
 • 78
 • 258
 • 0

Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản nghẽn trong mạng IP

Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản lý nghẽn trong mạng IP
... III: Ki n trúc CQS – Trình bày v n ki n trúc CQS router nh n m ng IP Chương IV: ng d ng ki n trúc CQS cho qu n ngh n m ng IP – Trình bày phương pháp qu n ngh n có s d ng ki n trúc CQS Ngồi ... ng d ng ki n trúc CQS cho qu n ngh n m ng IP 4.2 Các chi n lư c qu n ngh n s d ng ki n trúc CQS 4.2.1 Các chi n lư c qu n ngh n s d ng hàng 4.2.1.1 Chi n lư c hàng i i FIFO Trong m t d ... TỬ TRỰC TUYẾN ng d ng ki n trúc CQS cho qu n ngh n m ng IP CHƯƠNG IV - NG D NG KI N TRÚC CQS CHO QU N LÝ NGH N TRONG M NG IP 4.1 T i ph i qu n ngh n Các m ng h n h p thêm vào nhi u giao...
 • 77
 • 203
 • 0

Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản nghẽn trong mạng IP

Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản lý nghẽn trong mạng IP
... Kiến trúc CQS ứng dụng cho quản nghẽn mạng IP Phân loại Sử dụng: Thông tin mang thân gói Thông tin tình hình mạng Khoá phân loại Gói phân loại theo luồng, theo lớp theo nhóm QoS Quản ... nhằm cung cấp quản mức QoS khác cần thiết Kiến trúc cho phép nâng cao chất lư ợng dịch vụ giải tốt vấn đề xung đột xảy mạng Vì việc nghiên cứu ứng dụng kiến trúc việc thiếu mạng viễn thông ... băng thông cho luồng gói dựa trọng số chúng Các chiến lược quản nghẽn sử dụng hàng đợi Các chiến lược tránh nghẽn quản nghẽn sử dụng hàng đợi hàng đợi fifo hàng đợi cân trọng số hàng...
 • 26
 • 133
 • 0

Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản nghẽn trong mạng IP

Ứng dụng của kiến trúc CQS trong vấn đề quản lý nghẽn trong mạng IP
... trễ, nghẽn, jitter, gói Chương III: Kiến trúc CQS – Trình bày vấn đề định tuyến mạng IP kiến trúc CQS router Chương IV: Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản nghẽn mạng IP – Trình bày phương pháp quản ... nghiên cứu đến kiến trúc số Ứng dụng kiến trúc CQS vấn đề quản nghẽn mạng IP Đồ án thực lập trình mô xác định lượng băng thông cung cấp cho luồng lưu lượng IP ưu tiên sử dụng thuật toán ... vụ đời yêu cầu vấn đề định tuyến tốc độ router phải nâng cao Điều cần thiết phải có chế quản kiến trúc để quản router tốt Để đáp ứng yêu cầu đó, Kiến trúc CQS đời ứng dụng mạng Internet...
 • 6
 • 160
 • 0

ứng dụng của kiến trúc cqs trong vấn đề quản nghẽn trong mạng ip

ứng dụng của kiến trúc cqs trong vấn đề quản lý nghẽn trong mạng ip
... lược quản hàng đợi sử dụng kiến trúc CQS Và từ thừa nhận router có kiến trúc CQS 47 CHƯƠNG IV - ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC CQS CHO QUẢN LÝ NGHẼN TRONG MẠNG IP 4.1 Tại phải quản nghẽn Các mạng hỗn ... trễ, nghẽn, jitter, gói Chương III: Kiến trúc CQS – Trình bày vấn đề định tuyến mạng IP kiến trúc CQS router Chương IV: Ứng dụng kiến trúc CQS cho quản nghẽn mạng IP – Trình bày phương pháp quản ... nghiên cứu đến kiến trúc số Ứng dụng kiến trúc CQS vấn đề quản nghẽn mạng IP Đồ án thực lập trình mô xác định lượng băng thông cung cấp cho luồng lưu lượng IP ưu tiên sử dụng thuật toán...
 • 92
 • 144
 • 0

Ứng dụng của cấu trúc nhóm trong một số bài toán đại số và số học

Ứng dụng của cấu trúc nhóm trong một số bài toán đại số và số học
... TRNG I HC VINH H CễNG TIN NG DNG CA CU TRC NHểM TRONG MT S BI TON I S V S HC CHUYấN NGNH: I S V Lí THUYT S Mó s: 60 46 05 Luận văn thạc sĩ toán học Ngi hng dn khoa hc PGS.TS Nguyn Thnh Quang NGHệ ... nhúm khỏc 1.3.7 Bi toỏn (Thi Vụ ch toỏn M nm 2008 USAMO 2008) Trong mt hi tho v toỏn, hai nh toỏn hc bt k hoc l bn hoc l ngũi l Trong thi gian n tra, nhng ngũi tham d n mt hai phũng n Mi nh ... l mt ly tha ca 16 CHNG NG DNG CA Lí THUYT NHểM TRONG CC BI TON GII PHNG TRèNH HM 2.1 ng dng ca cỏc nhúm hu hn mt s bi toỏn gii phng trỡnh hm Trong phn ny ta xột mt lp phng trỡnh hm m li gii...
 • 32
 • 556
 • 3

Giới thiệu về kỹ thuật OFDM và các ứng dụng của kỹ thuật OFDM trong mạng vô tuyến băng rông rộng

Giới thiệu về kỹ thuật OFDM và các ứng dụng của kỹ thuật OFDM trong mạng vô tuyến băng rông rộng
... nhiên sau 20 năm kỹ thuật OFDM phát minh kỹ thuật OFDM thực dễ dàng với chi phí thấp ứng dụng rộng rãi nhờ vào phát triển phép biến đổi Fourier nhanh FFT IFFT , Kỹ thuật OFDM ứng dụng quân Sau cộc ... vụ ADSL sử dụng rộng rãi Việt Nam , hệ thống thông tin tuyến mạng truyền hình số mặt đất DVB-T khai thác sử dụng Các hệ thống phát số DAB DRM đựoc sử dụng tương lai không xa Các mạng thong ... thứ tư (4 G ) Trong hệ thống thông tin di động hệ thứ tư , kỹ thuật OFDM kết hợp với kỹ thuật khác nhu kỹ thuật đa Anten phát thu (MIMO technique ) nhằm nâng cao dung luợng kênh tuyến kết hợp...
 • 119
 • 157
 • 1

Khả năng ứng dụng của công nghệ VDSL trong mạng truy nhập

Khả năng ứng dụng của công nghệ VDSL trong mạng truy nhập
... nh truyn thụng trờn cỏp quang Trng chuyn mch ng b Lp hi t truyn dn a truy nhp phõn chia theo mó Thit b u cui Giao din ngi dựng mng Khi truyn dn VDSL Khi truyn dn VDSL phớa tng i Khi truyn dn VDSL ... ca k thut VDSL K thut VDSL s dng phng thc truyn dn ging nh ADSL nhng k thut VDSL cú kh nng cung cp s liu vi tc rt cao gn gp 10 ln tc truyn dn ca ADSL (nh hỡnh 2.2) Tc truyn dn ca VDSL lung ... mi thuờ bao VDSL 79 2.6.4.3 Chi phớ dung lng 81 CHNG III KH NNG NG DNG CA CễNG NGH VDSL TRONG MNG TRUY NHP .76 3.1 Cỏc cũn tn ti vic phỏt trin k thut VDSL .76...
 • 117
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của cấu trúc nhóm trong một số bài toán đại số và số họcứng dụng của chuyển mạch mềm trong mạng ngnung dung cua tinh bot bap trong mang thuc phamđể tìm rõ hơn về ứng dụng của công nghệ voip trong mạng wifi chương này sẽ đưa ra một mô hình ứng dụng thực tế trong trường đại học bách khoa hà nộivấn đề quản lý tài nguyên mạngtổng quan về vấn đề quản lý tài nguyên mạngứng dụng của công nghê sla trong kiến trúc và mỷ nghệluan van ung dung cua co so groebner trong giai he phuong trinh da thuckiến trúc chi tiết thành phần quản lý luồng diễn tiến của ứng dụngứng dụng của động cơ đốt trongứng dụng của cấu trúc dữ liệuứng dụng của phép nhóm abel trong chứng minh bất đẳng thứcứng dụng của máy phát ofdm trong wimaxứng dụng của protein đơn bào trong đời sốngứng dụng của toán rời rạc trong tin họcETS 1200 - test 1Bộ 10 đề minh họa TNPT lần 6 file word có đáp án chi tiếtBẢNG TỔNG HỢP THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ( lương nguyên)Bài Tập Năng Lượng Con Lắc Lò XoPhân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Đắk NôngĐặc điểm truyện trinh thám của Thế LữHoàn thiện công tác cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵnBộ 10 đề minh họa TNPT lần 3 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiếtHo so ke hoach quan ly moi truong500 câu trắc nghiệm thi thử môn toán 2017 có đáp án6 đề toán các trường chuyên có lời giải chi tiếtBài 1 quản lý công nghệ và đổi mớiẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt NamPhát triển đội ngũ nhà giáo trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và truyền thông theo quản lý nguồn nhân lựcBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học của học sinh các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà NẵngQuản lý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh Trung học phổ thông huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcBiện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà NẵngCông tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng BìnhĐánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập