cuộc thi tìm hiểu thấn thế và sự nghiệp tổng bí thư Hà Huy Tập

Bài thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du

Bài thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du
... gian mang đậm tính chất tâm linh Truyện Kiều Nguyễn Du niềm tự hào ngời dân Việt Nam Câu : Cảm nhận bạn thi Tìm hiểu thân , nghiệp Đại Thi Hào Nguyễn Du tác phẩm truyện kiều” cung việc kỉ niện ... (Lấy Nguyễn Thị Bành Nguyễn Thị Thái) Nguyễn Thi n cháu Nguyễn Du người nhuận sắc Truyện Hoa Tiên Vì thế, Trường Lưu nơi lại đỗi thân tình Nguyễn Du Năm Quý Mão (1783), 19 tuổi, Nguyễn Du Sơn ... Đại thi hào Nguyễn Du Trả Lời: Đại thi hào Nguyễn Du xa kỉ di sản văn chương ông để lại cho hầu hệ mãi với thời gian ngày phát huy giá trị Các tác phẩm ông Nam trung tập ngâm , Thánh thi n thi...
 • 15
 • 58
 • 0

Góp phần tìm hiểu thân thế sự nghiệp của ngô sỹ liên

Góp phần tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của ngô sỹ liên
... kỷ đợc Ngô Liên đóng góp phần xuất sắc Ngoài phần đóng góp cho ĐVKTT (ta tìm hiểu kỹ phần sau) gần đầy nhà nghiên cứu xác định không tác phẩm nghiệp viết sử Ngô Liên Có thể Ngô Liên tham ... nghiên cứu Thân nghiệp Ngô Liên 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nh tên đề tài rõ phạm vi luận văn - Tìm hiểu cách có hệ thống thân nghiệp Ngô Liên - Qua việc nghiên cứu dóng góp Ngô Liên Đại Việt ... thực tồn đến ngày Ngô Liên ghi nhận vài nét đời Ngô Liên đóng góp ông cho sử học nớc nhà Trớc nhà thờ Ngô Liên đền Bà chúa giếng lại giếng làng Tơng truyền trớc Ngô Liên buổi tra thờng...
 • 65
 • 512
 • 0

Góp phần tìm hiểu thân thế sự nghiệp của nhà cách mạng phan đăng lưu

Góp phần tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của nhà cách mạng phan đăng lưu
... cách toàn diện ngời nghiệp nhà cách mạng Phan Đăng Lu, làm gơng giáo dục tinh thần cách mạng cho hệ hôm mai sau Từ lý trên, mạnh dạn chọn đề tài Góp phần tìm hiểu thân nghiệp nhà cách mạng Phan ... Pháp Đối tợng nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu Góp phần tìm hiều thân nghiệp nhà cách mạng Phan Đăng Lu làm bật vai trò to lớn Phan Đăng Lu nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Đảng nhân dân ta Đối ... Đăng Lu sớm giác ngộ cách mạng Với vốn học uyên thâm với tinh thần cách mạng, Phan Đăng Lu góp phần to lớn vào nghiệp giải phóng dân tộc Quá trình hoạt động cách mạng Phan Đăng Lu gắn liền với...
 • 75
 • 276
 • 0

Tìm hiểu thân thế sự nghiệp danh nhân đào duy từ

Tìm hiểu thân thế và sự nghiệp danh nhân đào duy từ
... Một vài nét quê hơng dòng họ danh nhân Đào Trang 6 Duy Từ 1.1 Quê hơng trởng thành lập nghiệp Đào Duy Từ 1.1.1 Quê hơng nơi ông sinh lớn lên 1.1.2 Đào Duy Từ - Nhìn từ Bình Định 1.2 Đào Duy Từ ... 1.3 Một số tồn nghi Đào Duy Từ qua việc tìm hiểu thân ông Chơng Đào Duy Từ : ngời - nghiệp - thời đại 2.1 Chính trờng Việt Nam nửa đầu kỷ XVII vị trí Đào Duy Từ 2.2 Đào Duy Từ - Con ngời chí bền, ... Đào Duy Từ từ đặt yêu cầu cho cần tìm hiểu cách đầy đủ đời, nghiệp Đào Duy Từ để có cách nhìn nhận đánh giá xác cống hiến Đào Duy Từ phát triển đất nớc kỷ XVII Xuất phát từ yêu cầu trên: Từ...
 • 73
 • 400
 • 8

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “Cuộc đời, thân thế sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” Quý II - năm 2010

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU “Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ Tịch Hồ Chí Minh” Quý II - năm 2010
... quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam theo đường từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin Vậy câu trả lời B Câu 2: Khi nói Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh: “Đảng ta Đảng cầm ... Hồ Chí Minh", Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên cần sức học tập làm theo gương Hồ Chí Minh hết lòng xả thân lợi ích nhân dân, đất nước, nêu gương vượt khó khăn, tận tuỵ phục vụ nhân dân Năm 2010 ... bạn câu nói trên? Trước lúc xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Đảng ta đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô tư Phải giữ gìn đảng...
 • 3
 • 804
 • 0

Tìm hiểu quê hương, thân thế sự nghiệp Lê Hoàn

Tìm hiểu quê hương, thân thế và sự nghiệp Lê Hoàn
... vinh dự Hoàn lịch sử Qua tìm hiểu quê hơng, thân nghiệp Hoàn, hiểu đợc hoàn cảnh xuất thân ông, quê hơng ông mà lâu nhiều tài liệu có ghi khác Cũng qua việc tìm hiểu hiểu rõ nghiệp vẻ vang ... cứu là: Tìm hiểu quê hơng, thân nghiệp Hoàn, đề cập đến vấn đề: - Quê hơng thân danh nhân lịch sử Hoàn - Đóng góp Hoàn lịch sử dân tộc Nghiên cứu đề tài phạm vi khoá luận tốt nghiệp, ... đặt cần phải nhấn mạnh bắt tay vào việc tìm hiểu dòng họ ngời cha Hoàn là: Cho đến thời kỳ Hoàn Hoàng đế, thân ông nh ngời thân thuộc ông có ngời cha nuôi Quan Sát, với lực lợng tôn...
 • 97
 • 647
 • 0

Tìm hiểu quê hương, thân thế sự nghiệp Lê Hoàn

Tìm hiểu quê hương, thân thế và sự nghiệp Lê Hoàn
... cứu là: Tìm hiểu quê hương, thân nghiệp Hoàn , đề cập đến vấn đề: - Quê hương thân danh nhân lịch sử Hoàn - Đóng góp Hoàn lịch sử dân tộc Nghiên cứu đề tài phạm vi khoá luận tốt nghiệp, ... Hoàn lịch sử Trương Thị Nết 10 Khoá luận tốt nghiệp Qua tìm hiểu quê hương, thân nghiệp Hoàn, hiểu hoàn cảnh xuất thân ông, quê hương ông mà lâu nhiều tài liệu có ghi khác Cũng qua việc tìm ... phác, làng quê khác đất nước Việt Nam 1.1.2: Một số liệu quê hương Hoàn: 1.1.2.1: Quê hương Hoàn qua tư liệu gốc Xung quanh vấn đề quê gốc Hoàn từ trước đến có thuyết: - Hoàn quê Trường...
 • 100
 • 367
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh

Bài dự thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh
... đức Hồ Chí Minh giai đoạn Trả lời Học tập, nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn mặt nhận thức trước tiên phải làm cho Đảng viên nhân dân quán triệt tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ... Câu 2: Đồng chí cho biết nội dung chủ yếu gương đạo đức Hồ Chí Minh Trả Lời Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng ... tiến bộ, góp sức nhiều cho nghiệp chống Mỹ cứu nước toàn thắng xây dựng CNXH thành công Câu 5: Đồng chí cho biết nội dung học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh cán bộ, Đảng viên công...
 • 5
 • 1,150
 • 3

Bai du thi " Tim hieu than the, su nghiep cua Chu Tich Ho Chi Minh

Bai du thi
... Hồ Chí Minh, ngời thầy vĩ đại Cách mạng Việt Nam, Vị lãnh tụ kính yêu giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam chi n sĩ xuất sắc, nhà ho t động cách mạng lỗi lạc phong trào cộng sản Quốc tế phong trào ... Học tập làm theo gơng đạo đức Hố Chí minh nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc nội dung giá trị to lớn t tởng gơng đạo đức Hồ Chí Minh Tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức tu dỡng, rèn ... để lại cho Đảng, cho toàn thể dân tộc ta di sản vô giá, ho i bão to lớn đấu tranh dành độc lập dân tộc xây dựng đất nớc Thực di sản Ngời, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân anh dũng kháng chi n chống...
 • 8
 • 596
 • 9

Tài liệu Thoại Ngọc Hầu, thân thế sự nghiệp pdf

Tài liệu Thoại Ngọc Hầu, thân thế và sự nghiệp pdf
... ỉíu\åp3I´;Ásضº“ỉ'åRT:%Ơu{BÞ]õÜg8ù.gò5«ei#Ï»`VW#ŽµZK܆D7·R fÍjĨỈ—Ư¶£žfU5ĐÈ=ÏCƯ¢»đ²¾D§í!.Atk...
 • 540
 • 276
 • 2

Thân thế sự nghiệp danh nhân văn hoá trần đình phong

Thân thế và sự nghiệp danh nhân văn hoá trần đình phong
... 2.2.1 34 Vài nét tiểu sử Sự nghiệp danh nhân văn hoá Trần Đình Phong Trần Đình Phong - Tấm gơng sáng truyền thống hiếu 37 39 Trần Đình Phong - ngời nghiệp học 2.2.2 Trần Đình Phong - ... Song thân Trần Đình Phong cụ Trần Đình Kiều bà Nguyễn Thị Bình, ngời làng Yên Mã Trần Đình Phong thứ ba gia đình có bốn ngời trai là: Trần Đình Tùng, Trần Đình Huề, Trần Đình Phong, Trần Đình ... thời đại lập nghiệp Trần Đình Phong Chơng Trần Đình Phong - ngời nghiệp Chơng Di sản văn hoá Trần Đình Phong tri ân hậu 18 NộI DUNG ChƯƠNG I quê hơng, thời đại lập nghiệp Trần Đình Phong 1.1 Quê...
 • 111
 • 262
 • 0

Thân thế sự nghiệp HCM ( lớp 6)

Thân thế và sự nghiệp HCM ( lớp 6)
... - Bác để lại cho nghiệp CM vẻ vang lịch sử dân tộc mà Người để lại cho di sản vĩ đại gương sáng ngời phẩm chất đạo...
 • 2
 • 195
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiêu thân thế và sự nghiệp đào duy từbài dự thi tìm hiểu thân thế sự nghiệp hồ chí minhcuộc đời thân thế và sự nghiệp hồ chí minhcuộc thi tìm hiểu văn hóa lịch sử đồng naithân thế và sự nghiệp đại tướng võ nguyên giápthân thế và sự nghiệp của hồ chí minhthân thế và sự nghiệp của c máctóm tắt thân thế và sự nghiệp hồ chí minhtiểu luận thân thế và sự nghiệp hồ chí minhthân thế và sự nghiệp của hồ xuân hươngthân thế và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minhthân thế và sự nghiệp hồ chí minbai thu hoach ve tim hieu than the su nghiep và tam guong dao dúc ho chi minhbộ câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn việt nam – 80 năm một chặng đường lịch sửcuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa đồng naiCác nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP an bình CN sài gònChương trình đào tạo ngành Tiếng nga sư phạm (Đại học Ngoại ngữ)Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng TMCP ở TP HCMĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP an bình PGD phú mỹ hưngĐánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP nam á phòng giao dịch văn thánhChất lượng dịch vụ thẻ ATM của techcombank PGD phan xích longGiáo trình khung đào tạo an toàn lao động vệ sinh lao động trong ngành xây dựngAnh ngữ thực hành khoa học thông tin và thư việnbài phát biểu Khai mạc lớp Đảng viên mới của Thường Trực huyện ủyQuy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty khách hàng ABC minh họa kiểm toán khoản mục hàng tồn khoCĐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨNLý thuyết và bài tập + đáp án chuyên đề đảo ngữĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm thẻ ATM tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín PGD cống quỳnhMô hình ước lượng xác suất kiệt quệ tài chính của doanh nghiệp tiếp cận bằng mô hình binary logicticCác nhân tố tác động đến doanh thu của cty TNHH SX TMDV kiều an trong giai đoạn 2006 2016Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP dịch vụ kỹ thuật tân cảngPhân tích những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần liên doanh sana WMTQuy trình kiểm toán tiền lương các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty TNHH kiểm toán tư vấn ac thực hiệnskkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 5Hiện trạng quản lý rừng cộng đồng và ảnh hưởng của nó đến sinh kế người dân xã hồng hạ,huyện a lưới, tỉnh thừa thiên huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập