Tìm hiểu về mô hình phát triển phần mềm hướng dịch vụ, nêu kiến trúc, cách thức hoạt động và lợi ích của việc phát triển phần m ềm hướng dịch vụ

TÌM HIỂU về HÌNH e LEARNING của COURSERA đề XUẤT PHÁT TRIỂN HÌNH e LEARNING tại UIT

TÌM HIỂU về mô HÌNH e LEARNING của COURSERA và đề XUẤT PHÁT TRIỂN mô HÌNH e LEARNING tại UIT
... viên học viên Coursera cần phải điểm qua điểm hình Coursera 1.3.1 Những điểm hình Coursera Coursera dạng E- learning theo hình MOOC (Massive Open Online Cource), tạm dịch hình học liệu ... Education for development – 3/ 2011 [8] valuation of Evidence-Based Practices in Online Learning: A Meta E Analysis and Review of Online Learning Studies – Barbara Means, Yukie Toyama, Robert Murphy, ... truyền hình công nghệ web 1.3 Tình hình phát triển ứng dụng E- Learning 1.3.1 Trên giới 28 Bài tiểu luận E- Learning – Nhóm Tích cực E- learning phát triển không đồng khu vực giới Elearning phát triển...
 • 31
 • 548
 • 4

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 1 doc
... 2  (1  p0 )    1 1 1  i 1 i 1 i 1 (2 -13 ) Chú ý tổng i =1, kiện khách hàng đợi có nhiều khách hàng hệ thống    E[ N Q ]   (i  1) pi   ipi   pi  Chú ý (i -1) !, tìm số ... với ngụ ý hệ thống hàng đợi ổn định với ρ 0 (2 -10 ) Gỉa sử tuân theo điều kiện phân bố chuẩn, ta có: pi = ρi (1- ρ ), i=0 ,1, … (2 -11 ) với giải ... thái hệ thống {0 ,1, …}(bằng số lượng khách hàng hệ thống) thời điểm t ta tìm trạng thái hệ thống thời điểm t+Δt sau: p0(t+Δt )= p0(t) (1- λΔt)+p1(t)µΔt, N=0 pN(t+Δt )= pN(t) (1- λ Δt-µΔt)+pN -1( t)λΔt+...
 • 14
 • 97
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 2 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 2 pdf
... A)   2. E1,0 ( A)  2. E1,0 ( A)  2. E1,1 ( A)  2. E1,1 ( A) A.E1, ( A)  A.E1, ( A)  1   2   2   10  19 1 19     E 2, 3 ( A) E1,3 ( A) E 1 ,2 ( A) 4  E 2, 3 ( A)  28 2. 6 Hệ thống ... 1 (2- 43) Xác suất khách hàng đến hệ thống bị từ chối P K Tốc độ thực tế đến hệ thống ' = (1-P K )  (2- 44) Mật độ lưu lượng '  '  (1  PK )   (2- 45) 2. 4.5 Hàng đợi M/M/C Hình 2- 12 20 Pn= ... vụ Phần B/K/SD ký hiệu bị loại trừ thấy dung lượng hệ thống qui mật độ vô hạn qui tắc phục vụ FCFS 2. 4 .2 Quá trình Sinh-Tử (Birth-Death) Trạng thái hệ thống biểu diễn số khách hàng n hệ thống...
 • 14
 • 156
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 3 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 3 ppsx
... tính dừng Tiến trình Poisson tiến trình điểm tiến trình quan trọng Các tiến trình khác rút gọn hay phát triển tiến trình Poisson Tiến trình Poisson tiến trình tả nhiều tiến trình đời sống ... dụng để hình vấn đề cần quan tâm truyền thông, thuộc tính riêng biệt nút liên kết liên quan đến vấn đề cụ thể truyền thông Sự khác liên kết cung quan trọng việc lập hình cho mạng lẫn trình ... Những liên kết gọi liên kết song song Một graph có liên kết song song gọi multigraph 38 Cũng có khả xuất liên kết nút nút Những liên kết gọi self loop Chúng xuất thường xuất việc xem hai nút nút trình...
 • 14
 • 140
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 4 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 4 potx
... không liên thông tạo rừng 45 Hình 4- 3 Các thành phần Hình 4- 3 biểu diễn graph có thành phần Giả sử vòng tập nút theo alphabet, thành phần đánh số theo trật tự nút có chữ "thấp nhât" số thành phần ... Để thấy tính chất thoả mãn, xét graph biểu diễn hình 4. 4 Hình 4. 3 Giả sử có rừng F1 có p cạnh Rừng {2 ,4} ví dụ với p=2, biểu diễn nét đứt hình 4. 4 Khi xét rừng khác F2 có p+1 cạnh Có hai trường ... việc tìm kiếm cập nhật next lớn so với O(n+m) chút với n số lượng nút m số lượng cạnh kiểm tra Ví dụ 4. 3: Hình 4- 4 Phép tính Minimum Spanning Tree ( MST) Xét mạng biểu diễn hình 4. 4 dấu * hình...
 • 14
 • 76
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 5 ppsx
... chuỗi nút liên tiếp Ví dụ 4 .5: Xét graph hữu hướng hình 4.4 Các thành phần liên thông bền xác dịnh {A B C D} {E F G} {H} {I} {J} Các cung (A, H), (D, I), (I, J) (J, G) không phần thành phần liên thông ... biểu 59 diễn chuỗi liên tiếp nút mà đường chứa chuỗi nút biểu diễn chuỗi liên kết Nếu s trùng với t đường gọi chu trình, nút trung gian xuất không lần chu trình gọi chu trình đơn giản Một chu trình ... thường liên quan đến cut tối thiểu Ví dụ 4.6: Hình 4.4 biểu diễn graph vô hướng Các tập liên kết {(A, C), (B, D)} {(C, E), (D, E), (E, F)} ví dụ cutset tối thiểu Tập cuối ví dụ loại tập tập liên...
 • 14
 • 78
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 6 pptx
... ta xét liên kết hữu hướng (nghĩa có khác cij cji) Tuy nhiên giải mạng vô hướng cách thay liên kết vô hướng lij hai liên kết hữu hướng có dung lượng riêng rẽ Như thấy, liên kết đâu trình tìm lời ... với q tổng p độ dài liên kết nối hai nút 82 Hình 4.12 Luồng có giá thấp Ví dụ 4.12: Trong hình 4.12 liên kết gán nhãn (giá đơn vị luồng, dung lượng) Các liên kết liên kết hai hướng Chẳng hạn, giá ... tương tự toán nêu xảy thuật toán tìm đường tìm đường có số bước tối thiểu Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng thực việc Từ trước tới nay, toán luồng lớn tìm hiểu kỹ có nhiều thuật toán thuật...
 • 14
 • 153
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 7 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 7 pot
... hợp < p < 0,5 Vì lý đó, lý thuyết thông tin, người ta tìm hiểu môi trường truyền dẫn có xác suất lỗi ≤ p ≤ 0,5 Như trình bày, truyền thông tin môi trường có lỗi, xảy trường hợp phải truyền lại khung ... lại ARQ (Automatic Repeat Request) Vì lý đó, phần này, trình bày khái niệm chế ARQ làm tảng cho việc tìm hiểu điều khiển luồng điều khiển tắc nghẽn phần sau Khi truyền thông tin mạng, thông tin ... băng truyền thể khả chia sẻ băng truyền công cho tất người dùng kết nối Ví dụ 5.2: Xét hình mạng hình vẽ Liên kết nút có tốc độ 1Mbps  Thông lượng mạng đạt cực đại (bằng 3Mbps) kết nối 2, sử...
 • 14
 • 82
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 8 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 8 pps
... r tăng lên 111 Tốc độ thông tin phát r Hình 5-13: Quan hệ tốc độ truyền dẫn round-trip delay điều khiển luồng Hình 5-13 trình bày quan hệ tốc độ truyền dẫn round-trip delay chế điều khiển luồng ... cửa sổ W < 2k với k số bit dùng đánh số phân biệt khung Hình 5-11: Ví dụ phía phát truyền tin liên tục W = Hình 1-11 trình bày mối liên hệ kích thước cửa sổ tốc độ truyền thông tin Gọi X thời ... xem xét trường hợp ACK NAK bị sai (nếu xét nào???) Hình 1 -8 trình bày nguyên tắc phát lại ARQ Go-back-N có lỗi xảy với khung thông tin Hình 5 -8: Minh họa chế Go-back-N ARQ 103 Một số ý chế hoạt...
 • 14
 • 183
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 9 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 9 docx
... biểu diễn hệ thống cần cách tả mối quan hệ toán học, logic cấu trúc mặt trạng thái, thực thể làm nên hệ thống, kiện làm thay đổi trạng thái hệ thống, tiến trình hoạt động hệ thống Định nghĩa ... - Trạng thái hệ thống (System State): tập hợp biến cần thiết chứa đựng đầy đủ thông tin để tả hệ thống thời điểm Định nghĩa 6.3 - Thực thể (Entity): Một hình hệ thống cần chia nhỏ thành ... dựa kiện rời rạc công cụ 6.2.1 Phương pháp dựa kiện rời rạc Trước vào trình bày khái niệm dựa kiện rời rạc, định nghĩa số khái niệm sau: Định nghĩa 6.1 - hình (Model): biểu diễn hệ...
 • 14
 • 135
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về hình chung của hệ thống liên lạc phần 10 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về mô hình chung của hệ thống liên lạc phần 10 pdf
... thời điểm t2 gói Pi vào hàng đợi Q Hình 6.2 hệ thống với trình tự thời gian tăng dần 129 Hình 6.2 thể trình hệ thống theo trình tự thời gian đồng hồ trình thay đổi, bổ sung ghi kiện danh ... pháp hình hoá hệ thống thông tin chi tiết kỹ thuật tìm thấy [1][2][3] 6.2.2 Các công cụ thông dụng dựa kiện rời rạc Trước vào trình bày cấu trúc công cụ NS2, phần điểm lại số công cụ ... kiện rời rạc nói chung, module hỗ trợ cho hệ thống mạng nhiều nên người lập trình phải tự phát triển ứng dụng riêng OMNET++ [10] chương trình cho hệ thống mạng phát triển Andras Varga, trường...
 • 9
 • 138
 • 0

tìm hiểu về tình hình phát triển du lịch của vườn hoa keukenhof của hà lan

tìm hiểu về tình hình phát triển du lịch của vườn hoa keukenhof của hà lan
... trin du lch ca hoa Keukenhof ca H Lan Nhỡn ton cnh ca Keukenhof 2.1 Gii thiu s lc v hoa Keukenhof Keukenhof ("vn nh bp"), cũn c gi l Vn chõu u nm Lisse, mt th trn nh phớa nam Amsterdam, H Lan ... ty du lch Lõu i Keukenhof Kt lun H Lan l mt im n vụ cựng hp dn khỏch du lch, vi nhng im du lch rt mi l,c ỏo, mt nhng im ú phi k n hoa Keukenhof, keukenhof ó tr thnh im n lý tng i vi khỏch du ... nc H Lan Quc k V trớ a lý H Lan, cũn gi l Ho Lan (ting H Lan: Nederland), l mt s bn quc gia cu thnh ca Vng quc H Lan, cng vc bao gm H Lan bn th nm tõy bc chõu u v mt s o vựng bin Caribe H Lan...
 • 28
 • 358
 • 0

TÌM HIỂU VỀ HÌNH CHUẨN MARC (2).DOC

TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH CHUẨN MARC (2).DOC
... GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN .6 CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH CHUẨN MARC Định nghĩa MARC 2 Phạm vi ứng dụng khổ mẫu thư mục MARC .9 Loại ghi thư mục ... lớn giới Cấu trúc đồ án:  Chương 1: Khái niệm hình quản lý thư viện  Chương 2: Tìm hiểu hình chuẩn MARC  Chương 3: Tình hình ứng dụng chuẩn MARC 21 vào quản lý thư viện  Chương 4: Giới ... Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Thuỷ Lợi Hà Nội CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH CHUẨN MARC Định nghĩa MARC Bản ghi MARC viết tắt Machine-Readable Cataloging record Machine-readable: Là...
 • 90
 • 442
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về mô hình của các hãng kiểm toán quốc tế và lợi ích của các hãng thành viêntìm hiểu về mô hình tổng công tytim hieu ve mo hinh trong rau an toan theo tieu chuan vietgaptìm hiểu về mô hình 3 lớp trong ctìm hiểu về mô hình xoắn ốctruy cập vào website trananh vn tìm hiểu về mô hình kinh doanh các mặt hàng kinh doanh loại hinhg thanh toán chủ yếu trên website nàytính tất yếu khách quan và lợi ích của việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại dochỏi các ví dụ về nhận thức ứng dụng và lợi ích của sàn giao dich trên thế giới và tại việt namcác ví dụ về nhận thức ứng dụng và lợi ích của sàn giao dich trên thế giới và tại việt namtìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm –ruptìm hiểu về tình hình lạm phátluận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tếsinh thái và du lịch đảo cù lao chàmtìm hiểu về hệ thống ids triễn khai ứng dụng trên phần mềm snortđiểm về mô hình phát triển theo dự ántìm hiểu về cấu hình để laptopcông nghệ thông tinHoạt động dạy nghề cho trẻ khuyết tật tại Trường Dạy nghề trẻ khuyết tật huyện Thanh TrìMarketing du lịch có trách nhiệm trong kinh doanh tại các khách sạn do tập đoàn IHG quản lý ở Hà NộiThế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn DậuDạng toàn phương và một số vấn đề liên quanHạng và định thức của ma trậnPhép đối xứng và ứng dụngPhép đồng dạng và ứng dụngPhép quay và ứng dụngƯớc lượng Gradient cho phương trình truyền nhiệt trên đa tập riemannGiải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ))Chai nhuaCac dang bai tap toan thuc te trac nghiemChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long Giangđề toán các trường chuyên có lời giải chi tiếtCác yếu tố ảnh hưởng hành vi mua của khách hàngĐề tài phân tích đấu giá quốc tế và hoạt động đấu giá quốc tế tại Việt NamPhương pháp đánh giá nông thônQuang học huỳnh huệSáng tạo toán học tập 3Vật lí nguyên tử và hạt nhân lê chấn hưng
Đăng ký
Đăng nhập