MỘT bài TOÁN HAY về hàm số LOGARIT

88 bài TOÁN HAY về hàm số và đồ THỊ

88 bài TOÁN HAY về hàm số và đồ THỊ
... 73. Đồ thị hàm số  đi qua điểm  a.  Xác định m b.  Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số trên với đồ thị hàm số c.  Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số trên với đồ thị hàm số ... http://tilado.edu.vn/242/73595 83. Cho hàm số a.  Vẽ đồ thị của hàm số b.  Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/242/735105 84. Cho đồ thị hàm số a.  Vẽ đồ thị của hàm số b.  Gọi d là đường thẳng có phương trình  ... 58. Cho hàm số a.  Tính  b.  Tính các giá trị của x ứng với  Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/241/734144 59. Cho hàm số  Hãy xác định hệ số a vẽ đồ thị của hàm số: a.  Đồ thị hàm số đi qua điểm ...
 • 20
 • 366
 • 0

Những bài toán hay về dãy số

Những bài toán hay về dãy số
... nhà : Bài : Viết số chẵn Số cuối 938 Dãy số số? Bài : Tính : + + + + 2000 Bài : Cho dãy số : 4, 8, 12, Tìm số hạng 50 dãy số Bài : Viết 25 số lẻ liên tiếp số cuối 2001 Hỏi số số nào? Bài ... 150 Bài : Viết 80 số chẵn liên tiếp 72 Hỏi số cuối số nào? Bài : Cho dãy số gồm 25 số hạng : , 146, 150, 154 Hỏi số số nào? Dạng : Tìm số chữ số biết số số hạng * Bài tập vận dụng Bài : Cho dãy ... dãy số 1, 2, 3, 4, , 150 Dãy có chữ số Giải : Dãy số 1, 2, 3, , 150 có 150 số Trong 150 số có + số có chữ số + 90 số có chữ số + Các số có chữ số : 150 – – 90 = 51 (chữ số) Dãy số chữ số :...
 • 13
 • 1,856
 • 23

Những bài toán hay về tỉ số phần trăm

Những bài toán hay về tỉ số phần trăm
... sau bể đầy ? II TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Bài : Một lớp có 22 nữ sinh 18 nam sinh Hãy tính tỉ số phần trăm nữ sinh so với tổng số học sinh lớp, tỉ số phần trăm nam sinh so với tổng số học sinh lớp ... Đáp số : 55% 45% Bài : Một số sau giảm 20% phải tăng thêm phần trăm số để lại số cũ Giải : Một số giảm 20% tức giảm Số cũ : Số : | | | | | | | | | | Vậy phải tăng số thêm giá trị số | tức 25% số ... đầu Bài : Một số tăng thêm 25% phải giảm phần trăm để lại số cũ Giải : Một số tăng thêm 25% tức tăng thêm Số cũ : Số : | | | | | | Vậy số phải giảm | | | | | giá trị tức 20% lai số ban đầu Bài...
 • 8
 • 4,018
 • 103

NHỮNG BÀI TOÁN HAY VỀ DÃY SỐ

NHỮNG BÀI TOÁN HAY VỀ DÃY SỐ
... nhà : Bài : Viết số chẵn Số cuối 938 Dãy số số? Bài : Tính : + + + + 2000 Bài : Cho dãy số : 4, 8, 12, Tìm số hạng 50 dãy số Bài : Viết 25 số lẻ liên tiếp số cuối 2001 Hỏi số số nào? Bài ... 150 Bài : Viết 80 số chẵn liên tiếp 72 Hỏi số cuối số nào? Bài : Cho dãy số gồm 25 số hạng : , 146, 150, 154 Hỏi số số nào? Dạng : Tìm số chữ số biết số số hạng * Bài tập vận dụng Bài : Cho dãy ... dãy số 1, 2, 3, 4, , 150 Dãy có chữ số Giải : Dãy số 1, 2, 3, , 150 có 150 số Trong 150 số có + số có chữ số + 90 số có chữ số + Các số có chữ số : 150 – – 90 = 51 (chữ số) Dãy số chữ số :...
 • 13
 • 1,786
 • 43

Gián án NHUNG BAI TOAN HAY VE TI SO PHAN TRAM

Gián án NHUNG BAI TOAN HAY VE TI SO PHAN TRAM
... Hỏi sau tháng người lĩnh ti n vốn lẫn lãi Biết rằng, ti n vốn tháng trước nhập thành vốn tháng sau Giải : Vốn tháng sau so với tháng liền trước : 100 + 1,9 = 101,9 (%) Ti n vốn đầu tháng thứ hai ... tháng lại rẻ tháng 10% Giá rau tháng đắt hay rẻ giá rau tháng 4? Giải : Nếu giá rau tháng 100% Như giá rau tháng : 100 + 10 = 110 (%) Giá rau tháng Giá rau tháng : 100 – 10 = 90 (%) giá rau tháng ... hoa ngày tết tăng 20% so với tháng 11 Tháng giêng giá hoa lại hạ 20% Hỏi Giá hoa tháng giêng so với giá hoa tháng 11 tháng đắt đắt phần trăm Giải : Giá hoa ngày tết so với tháng 11 : 100 + 20 =...
 • 3
 • 1,999
 • 36

11 bài giảng hay về hàm số ôn thi đại học

11 bài giảng hay về hàm số ôn thi đại học
... 12 Bài 5: Cho hàm số y   x  x  3mx  (1), m tham số thực Tìm m để hàm số (1) nghịch biến khoảng  0;   ĐS: m  1 1 Bài 6: Cho hàm số y  mx   m  1 x   m   x  Tìm m để hàm số ... tới đồ thị hàm số ĐS: A  0;1 , A  0; 1. Bài 13: Cho hàm số y  Bài 14: Cho hàm số y  x2  x 1 Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp x2 ĐS: y   x  2  tuyến vuông góc với ...   x ; y   x  BÀI GIẢNG SỐ 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN HÀM SỐ KHÁC Dạng 1: Bài toán diện tích tam giác Ví dụ 1: Cho hàm số y  x  2mx  3m  (C m ) Tìm m để (Cm) có điểm cực đại cực tiểu điểm cực...
 • 87
 • 262
 • 0

Tổng hợp các bài toán hay về dãy số

Tổng hợp các bài toán hay về dãy số
... Bài 12 Tính: G = + 99 + 999 + + 99 (chữ số cuối gồm 190 chữ số 9) Bài 13 Tính: H = 1.1! + 2.2! + + n.n! Bài 14 Cho dãy số: 1; 2; 3; Hỏi chữ số thứ 2007 chữ số nào? thể loại toán phân số: ... Chứng minh rằng: P = 101 102 200 Bài Tính: A = Bài Bài Bài Bài Bài Chứng minh rằng: n Z (n 0, n 1) Q = 1 1 + + + + không 1.2 2.3 3.4 n( n + 1) phải số nguyên Bài Chứng minh rằng: S = 1 1 + ... 12 12 + + + + < Bài 12 Chứng minh P = 1.4.7 4.7.10 7.10.12 54.57.60 1 1 Bài 13 Chứng minh S = + + + + + < 2 100 Bài 10 Tính giá trị biểu thức N = Một số toán khác n2 + n + n! Bài Với n N *...
 • 6
 • 197
 • 0

240 bài TOÁN HAY về PHÂN số

240 bài TOÁN HAY về PHÂN số
... chi tiết của bài tập. Nếu bạn sử dụng điện thoại, có thể sử dụng QRCode đi kèm để tiện truy cập Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của Tilado® Tilado® PHÂN SỐ PHÂN SỐ KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ 1. Viết các phân số sau: ... 70. Một phân số có tử và mẫu đều là số nguyên dương . Nếu cộng tử và mẫu của phân số đó với cùng một số tự nhiên n # 0 thì phân số ấy thay đổi thế nào ?   Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/161/641253 CÁC PHÉP TOÁN VỀ PHÂN SỐ 71. Tính a.  c.  18 ... 26. Tìm các số nguyên x; y biết: x a = −3 y x b = y   Xem lời giải tại: http://tilado.edu.vn/159/6401112 27. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:...
 • 55
 • 422
 • 0

Một số bài toán hay về khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Một số bài toán hay về khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
... Cho hàm số y= mx − x−m (1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với m = b) Với m hàm đồng biến, nghịch biến không đổi? c) Chứng minh m thay đổi đồ thị qua hai điểm cố định d) Tìm quĩ tích tâm đối xứng đồ ... luận m ∈ [−1, 1] (1) Ví dụ Cho hàm số y = (m − 2)x − mx + a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số m = − b) Chứng minh m ∈ (0, 2) hàm cực đại cực tiểu c) Chứng minh đồ thị hàm số (1) qua ba điểm cố định Giải ... c) Hàm phân thức: y = − Nếu bc − ad ≠ đồ thị hàm số suy từ đồ thị hàm số y= bc − ad k với k = x c2 phép tịnh tiến theo véctơ r r = (−d/c, a/c) Đồ thị có hai tiệm cận x = − d/c y = a/c d) Hàm...
 • 13
 • 127
 • 0

Một số bài toán hay về sắt và các oxit sắt

Một số bài toán hay về sắt và các oxit sắt
... 1,5ax x 18 ×2 = ⇒ = = ⇒ CTPT oxit sắt : Fe3O4 a(3x − 2y) y 24 7) Hòa tan lượng oxit sắt FexOy vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu dung dịch A khí NO Mặt khác khử lượng oxit sắt lượng CO dư lấy toàn ... HNO3 : 0,085 mol  6) Hòa tan a gam oxit sắt FexOy vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu khí SO2 nhất.Mặt khác, khử hoàn toàn a gam oxit sắt khí CO, hòa tan lượng sắt tạo thành dung dịch H2SO4 đặc ... có : (3x − 2y) ×a 3ax = × ⇒ x = y Vậy CTPT oxit sắt là: FeO 8) Để phoi bào sắt nặng m ( gam) không khí, sau thời gian thu 12 gam rắn X gồm sắt oxit sắt Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch...
 • 5
 • 308
 • 5

MỘT SỐ BÀI TOÁN HAY VỀ PTLOGARIT

MỘT SỐ BÀI TOÁN HAY VỀ PTLOGARIT
... BĐT 1 Xét hàm số với x > b ln a + a a ln b + b f ( x) = a b x Suy f(x) < với x > 0, nên hàm số nghịch biến với a b > ta có f (a ) f ( b ) ( đpcm) IV Một số toán (đặc biệt logarit) ... x + = NX: số nhng bđ để đặt ẩn phụ theo số đợc Nên ta nhóm thành phơng trình tích: (2 x x )( ) 2 x = VD2: giải pt 2( log x ) = log x log ( x + 1) NX: số nhng bđ để đặt ẩn phụ theo số đợc Nên ... log x 6x + + log5 ( x ) < e ( log5 3x + 4.log x > l Bài 26: Giải biện luận bất phơng trình: ( ) log a 8a x ( x ) Một số phơng pháp hay giải phơng trình v bất phơng trình mũ logarit: Biến...
 • 10
 • 280
 • 0

Một số bài toán hay về sắt và oxit sắt

Một số bài toán hay về sắt và oxit sắt
... 1,5ax x 18 ×2 = ⇒ = = ⇒ CTPT oxit sắt : Fe3O4 a(3x − 2y) y 24 7) Hòa tan lượng oxit sắt FexOy vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu dung dịch A khí NO Mặt khác khử lượng oxit sắt lượng CO dư lấy toàn ... HNO3 : 0,085 mol  6) Hòa tan a gam oxit sắt FexOy vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu khí SO2 nhất.Mặt khác, khử hoàn toàn a gam oxit sắt khí CO, hòa tan lượng sắt tạo thành dung dịch H2SO4 đặc ... có : (3x − 2y) ×a 3ax = × ⇒ x = y Vậy CTPT oxit sắt là: FeO 8) Để phoi bào sắt nặng m ( gam) không khí, sau thời gian thu 12 gam rắn X gồm sắt oxit sắt Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dịch...
 • 5
 • 1,150
 • 48

một số bài toán hay về đồ thị

một số bài toán hay về đồ thị
... hàm số y= mx − x−m (1) a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số với m = b) Với m hàm đồng biến, nghịch biến không đổi? c) Chứng minh m thay đổi đồ thị qua hai điểm cố định d) Tìm quĩ tích tâm đối xứng đồ thị ... a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số b) Tìm điểm đồ thị cho tổng khoảng cách từ đến tiệm cận nhỏ c) tìm điểm đồ thị cho tổng khoảng cách từ đến hai trục nhỏ d) Tìm điểm M, N hai nhánh đồ thị (mỗi điểm ... d/c c c) Hàm phân thức: y = − Nếu bc − ad ≠ đồ thị hàm số suy từ đồ thị hàm số y= bc − ad k với k = x c2 phép tịnh tiến theo véctơ r r = (−d/c, a/c) Đồ thị có hai tiệm cận x = − d/c y = a/c d) Hàm...
 • 13
 • 190
 • 1

Một số bài toán hay về hình học không gian

Một số bài toán hay về hình học không gian
... AC a ĐS : d  MN , AC   Bài 13 (ĐH D2007−NC) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang ABC  BAD  900, BA = BC = a, AD = 2a Cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = a Gọi H hình chiếu vuông góc A SB ... diện GABC theo a 3 7a a ; R ĐS : VABC A' B'C '  12 Bài 22(ĐH D2010) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA = a; hình chiếu vuông góc AC đỉnh S mặt phẳng (ABCD) điểm ... ( A1 BD )   2 Bài 24(ĐH D2011) Thầy Tuyến – ĐT: 0917.689.883Chuyên BDVH Toán Cấp II – III Luyện Thi Vào 10 – Luyện Thi Đại Học Tại TP.HCM http://trithuctoan.blogspot.com/ Cho hình chóp S.ABC...
 • 4
 • 186
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ VẤN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI MỘT BÀI TOÁN VỀ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ VẤN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI MỘT BÀI TOÁN VỀ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO
... XÉT - ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013 - 2014 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số vấn đề liên quan toán khảo sát hàm số Vấn đề: CHUYỂN ĐỔI MỘT BÀI TOÁN VỀ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO Họ tên tác ... trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp hướng dẫn thêm cho em học sinh số vấn đề liên quan tới toán khảo sát hàm số nói trên, viết xin đề cập tới vấn đề: CHUYỂN ĐỔI MỘT BÀI TOÁN VỀ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO ... LIÊN QUAN TỚI BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ VẤN ĐỀ: CHUYỂN ĐỔI MỘT BÀI TOÁN VỀ BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Chúng ta biết chương trình giải tích toán 12, toán...
 • 14
 • 141
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nhung bai toan hay ve day so chu caicác bài toán hay về phân số lớp 5các bài tập hay về hàm sốnhững bài toán hay về phân số lớp 6những bài toán hay về tỉ số phần trămnhung bai toan hay ve day so lop 4toan chuong ve ham so logaritcách giải những bài toán hay ve ti sonhung bai toan hay ve phan so lop 5các bài toán về hàm số logaritmột số bài toán hay về số phứccác bài toán hay về khảo sát hàm sốbài toán hay về số phứcnhững bài toán hay về số phứccác bài toán hay về số phứcNghiên cứu điều khiển lực phanh ô tô tảiNghiên cứu giải thuật điều khiển máy tiện CNCNghiên cứu lập trình macro gia công các quỹ đạo phức tạp trên máy CNCNghiên cứu thiết kế quạt đẩy tàu đệm khíỨng dụng công nghệ nhúng cho hệ thống quản lý chấm côngNghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng bưu điệnNghiên cứu tuyển chọn, phân lập và khả năng phân hủy hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) của chủng vi khuẩn từ nước thải khu công nghiệpHệ thống quản lý nhân sự và chấm côngKhảo sát ứng dụng hệ SCADA cho trạm biến áp vĩnh yênĐỀ CƯƠNG MÁY TRẮC ĐỊA VÀ ĐO ĐẠC ĐIỆN TỬKHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH PHẦN RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI SỐ 42 VŨ NGỌC PHAN, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘICác cơ chế cho mạng hướng đến nội dungCác dịch vụ LBS trong GPSĐÁNH GIÁ VAI TRÒ của PHỤ nữ dân tộc MIỀN núi TRONG PHÁT TRIỂN KINH tếNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU POLYME XỐP CẤU TRÚC MAO QUẢN NANO ỨNG DỤNG ĐỂ XỬ LÝ CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚCNGHIÊN cứu THỰC TRẠNG và đề XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ TRONG xây DỰNG NÔNG THÔN mớiTìm hiểu các hoạt động liên quan đến tổ chức quản lý phát triển du lịchHoạt động quan hệ công chúng PR trong bảo hiểm xã hộiSO SÁNH HIỆU QUẢ của TYLOSIN và TETRACYCLIN TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH CHRONIC RESPIRATORY DISEASETHỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐBIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TỈNH AN GIANG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập