từ vựng tiếng hàn cơ bản

Từ vựng tiếng hàn bản - 2 potx

Từ vựng tiếng hàn cơ bản - 2 potx
... tính tình : Thêm vào ó, h n n a : Di n viên i n nh : Cao c p nh t ~~ / Ph i…(th c hi n hành H c ti ng Hàn b ng ng ó) ... www.vietnameseforkorean.com + [Em kén ch n l m, ch mua nh ng hàng cao c p nh t thôi] : ? [B n trai kén ch n l m, t ng quà nh th t t nh ] : [Mình c ng không...
 • 2
 • 703
 • 8

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh bản (2) pdf

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh cơ bản (2) pdf
... Tiếp theo phần 1, phần từ vựng tiếng Anh quen thuộc Mời bạn xem tiếp viết sau Word Transcript Class Meaning Example The children ... shelf? Bạn có sách giá không? "Any" ghép với từ "one", "body", "thing", "where", "time" mang nghĩa "bất kì" Khi danh từ có "any" làm chủ ngữ với động từ chia dạng số Ex: Anything is possible Mọi ... en.i.θ ŋ/ pron lúc anytime / en.i.ta m/ you You can log on to the internet anytime pron To be Động từ "to be" chia sau Ngôi thứ nhất: I + am (Viết rút gọn: I'm) Ngôi thứ hai thứ ba số nhiều: You/We/They...
 • 6
 • 1,232
 • 19

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh bản (1) pot

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh cơ bản (1) pot
... Trong tiếng Anh, ta có từ số lượng all (tất cả), most (hầu hết), half (một nửa), some (một số), none (không, chẳng) Động từ câu chia dạng số hay số nhiều phụ thuộc vào danh từ theo sau từ (đóng ... he takes a bath Sau anh từ trường nhà, anh tắm All Trong tiếng Anh, ta có từ số lượng all (tất cả), most (hầu hết), half (một nửa), some (một số), none (không, chẳng) Động từ câu chia dạng số ... câu chia dạng số hay số nhiều phụ thuộc vào danh từ theo sau từ (đóng vai trò chủ ngữ câu) Các từ gọi tính từ bất định đại từ bất định tùy theo vai trò từ câu Eg: All of the chicken is gone Cả gà...
 • 6
 • 601
 • 9

Từ vựng tiếng Anh bản pdf

Từ vựng tiếng Anh cơ bản pdf
... (Compound Noun) Danh từ kép gồm có: a mạo từ book, red tính từ kèm để mô tả thêm danh từ (book), book danh từ Trong tiếng Anh từ bổ nghĩa cho danh từ trước danh từ sau mạo từ danh từ Ví dụ: The ... Trong tiếng Anh danh từ gọi Noun Danh từ từ để gọi tên người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Danh từ chia thành hai loại chính: Danh từ cụ thể (concrete nouns): chia làm hai loại chính: Danh từ ... sentences (Động từ câu) Động từ (Verb) Động từ tiếng Anh gọi Verb Động từ từ dùng để hoạt động Động từ từ loại có nhiều biến thể Động từ chưa biến thể gọi động từ nguyên thể (Infinitive), động từ nguyên...
 • 125
 • 854
 • 5

120 từ vựng tiếng Anh bản chuyên ngành Hành chính văn phòng

120 từ vựng tiếng Anh cơ bản chuyên ngành Hành chính văn phòng
... tra hành 60 Operative control Kiểm tra hoạt động tác vụ STT Từ vựng Nghĩa từ vựng 61 Scheduling Lịch công tác phân chia thời biểu 62 Dispatching/Assignment Phân công công tác 63 Directing Điều hành ... viên điều hành máy in thông minh 46 Mail processing supervisor Kiểm soát viên xử lý thư tín 47 Data processing supervisor Kiểm soát viên xử lý kiện 48 Officer services Dịch vụ hành văn phòng 49 ... Combined operation Hoạt động tổng hợp 95 Private office Văn phòng riêng 96 Receiving office Phòng tiếp khách 97 Work in process Công việc tiến hành 98 Tickler forder file Bìa hồ sơ nhật ký 99 Ticker...
 • 5
 • 1,141
 • 7

50 Câu Hỏi Từ Vựng Tiếng Anh bản (có kèm đáp án)

50 Câu Hỏi Từ Vựng Tiếng Anh Cơ bản (có kèm đáp án)
... 41 D Unit 42 A Unit 43 B Unit 44 D Unit 45 A Unit 46 C Unit 47 B Unit 48 D Unit 49 B Unit 50 B Unit 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... documentary D soap opera 49 Can you repair my TV? A It’s untidy B It isn’t working C It’s out of order 50 A A strike is a type of natural disaster B hurricane C car crash D It’s crashed D war Photocopiable...
 • 4
 • 601
 • 6

REGULAR ENGLISH GRADE 12 _ UNIT 4 _ VOCABULARY (Từ vựng Tiếng Anh12_ bản _ Bài 4)

REGULAR ENGLISH GRADE 12 _ UNIT 4 _ VOCABULARY (Từ vựng Tiếng Anh12_ Cơ bản _ Bài 4)
... to school? How long does it take you to get to school? L_ You are welcome B_ kilometers C_ About half an hour D_ It lasts [for] years E_ About twice a week A preparation course for the GCSE – ... does your English class begin? H_ In early June I_ On foot I walk to school every morning J_ By bus He takes a bus to school K_ I’m fine Thanks Keys: 1…… 2…… 3…… 4 … 5…… 6…… 8…… 9…… 10…… III PHONETICS: ... U.K., going to school is _, but education is required for children from the age of to 16 A optional B required C refused D accepted 17/ _ _do you go to the library? _ About twice a week A How...
 • 2
 • 507
 • 3

Từ vựng Tiếng Anh bản hình minh họa

Từ vựng Tiếng Anh cơ bản có hình minh họa
... cigarette ashtray lighter Vocabularies >> Shopping, Foods - Mua sắm, ăn uống Restaurant Verbs - Động từ serve eat cook drink pay order give take hold spread lighter burn Vocabularies >> Shopping, Foods ... intersection bus stop bench pedestrian sidewalk curb traffic light elevator street newsstand streetlight manhole Vocabularies >> Public - Công cộng The City - Thành phố avenue alley bridge city lane mail...
 • 62
 • 429
 • 0

Từ vựng tiếng anh bản

Từ vựng tiếng anh cơ bản
... ['ouvə] khắp, khắp [fɔ:ls] sai, nhầm [feim] tiếng tăm, danh tiếng, tên tuổi [fə'miljə] biết rõ gì, quen thuộc ['fæmili] gia đình, gia quyến ['feiməs] tiếng, danh [fæn] người hâm mộ, người say mê ['fænsi] ... trị n.chính phủ kẻ thống trị túm lấy,vồ lấy cấp,trình độ; xếp loại,chấm điểm dần dần ,từ từ adv.dần dần ,từ từ hạt,hột gam(đơn vị khối lượng) ngữ pháp quan trọng,cao quý,hùng vĩ n.cháu(của ông ... ích đó,vì dự ngập ngừng • homework n • honour n làm nhà (cho học sinh) danh dự, danh giá, danh (in honour/honor of) móc ,bản lề cửa hy vọng, niềm hy vọng adj [,hɔri'zɔntl] phương ngang, nằm ngang...
 • 32
 • 159
 • 2

Từ vựng tiếng Anh bản dùng khi viết đơn xin việc

Từ vựng tiếng Anh cơ bản dùng khi viết đơn xin việc
... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Các từ vựng dùng chung viết đơn xin việc, CV tiếng Anh giới thiệu thân tiếng Anh  Job description: mô tả công việc  Career objective: mục tiêu nghề nghiệp ... tiến sĩ Khi kết thúc đơn xin việc, thư ứng tuyển ta dùng từ tiếng Anh nào?  Sincerely: trân trọng  Faithfully: trân trọng (dùng văn cảnh trang trọng Sincerely)  Best regards: trân trọng (từ dùng ... trọng Sincerely)  Best regards: trân trọng (từ dùng hay đặc biệt viết email) Trên số từ vựng thường dùng viết đơn xin việc Hy vọng viết cung cấp cho bạn phần kiến thức để có hồ sơ thật chuyên nghiệp...
 • 3
 • 284
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập