dịch tễ học thực địa

Tình hình sử dụng dịch vụ y tế của nhân dân huyện Ba vì - kết quả theo dõi tại cơ sở thực địa dịch tễ học năm 1999 Đọc thêm Tình hình sử dụng dịch vụ y tế của nhân dân huyện Ba vì - kết quả theo dõi tại cơ sở thực địa dịch tễ học năm 1999 docx

Tình hình sử dụng dịch vụ y tế của nhân dân huyện Ba vì - kết quả theo dõi tại cơ sở thực địa dịch tễ học năm 1999 Đọc thêm Tình hình sử dụng dịch vụ y tế của nhân dân huyện Ba vì - kết quả theo dõi tại cơ sở thực địa dịch tễ học năm 1999 docx
... tự điều trị, sử dụng dịch vụ th y lang, sử dụng trạm y tế xã, sử dụng dịch vụ y tế t nhân nh sử dụng bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ơng (Bảng không đợc trình b y) Để khống chế y u tố nhiễu ... logistic tế xã hội với việc so sánh tình hình sử dụng loại dịch vụ y tế ngời dân, tiến hành phân tích hồi quy logistic sử dụng loại dịch vụ y tế theo nhóm văn hoá, nghề nghiệp kinh tế Kết cho th y khác ... Hình hình sử dụng dịch vụ xử trí ốm Hình cho th y tỷ lệ ngời dân tự điều trị lớn (68,2%) Y tế t nhân đợc sử dụng nhiều gấp đôi so với dịch vụ y tế công cộng Bảng 1: Mô hình xử trí ốm theo giới,...
 • 6
 • 237
 • 3

Luận văn một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sán lá gan nhỏ trên địa bàn tỉnh hải dương và biện pháp phòng trừ

Luận văn một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sán lá gan nhỏ trên địa bàn tỉnh hải dương và biện pháp phòng trừ
... (1981), cho r ng sán gan nh có th gây ung thư ng d n m t, ung thư gan Theo bác s Tr n Văn Phúc: sán gan nh gây t n thương nhu mô gan r t n ng viêm gan c p, viêm gan m n, xơ gan, ung thư gan Trong ñư ... c b nh sán gan nh ñ a bàn t nh H i Dương biên pháp phòng tr ” 1.2.M c ñích c a ñ tài: - Xác ñ nh t l , cư ng ñ nhi m tr ng sán trư ng thành chó, mèo, t i H i Dương - Mô t ñ nh lo i loài sán nh ... tìm th y sán t i m t m có niên ñ i t th k th trư c công nguyên Jianing, t nh H B c Trung Qu c nên sán có tên g i sán gan Trung Qu c, hay sán gan vi n ñông Hình 2.1 Hình nh m t s loài sán gan nh...
 • 88
 • 560
 • 3

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM DỊCH TỄ HỌC

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM DỊCH TỄ HỌC
... nghĩa với nghiên cứu: A Nghiên cứu tương quan; B Nghiên cứu tỷ lệ mắc; C Nghiên cứu hồi cứu; D Nghiên cứu theo dõi; E Nghiên cứu thực nghiệm; @ Có thiết kế nghiên cứu: a Thực nghiệm; b Thuần tập; ... cứu thực nghiệm đồng nghĩa với: A Nghiên cứu tương quan; B Nghiên cứu tỷ lệ mắc; C Nghiên cứu hồi cứu; D Nghiên cứu theo dõi; E Nghiên cứu can thiệp; @ Nghiên cứu can thiệp đồng nghĩa với nghiên ... chất nghiên cứu thực nghiệm khác với nghiên cứu quan sát là: A Nhóm nghiên cứu nhóm chứng có kích thước; B Là nghiên cứu tương lai; C Nhóm nghiên cứu nhóm chứng giống tính chất nghiên cứu cứu...
 • 9
 • 1,559
 • 22

Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút banna tại một số địa phương ở việt nam

Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút banna tại một số địa phương ở việt nam
... VNNB VIB VP WEE Banna vi rỳt Banna vi rỳt Trung Quc Banna vi rỳt Indonesia Colorado tick fever virus Dengue virus (Vi rỳt st xut huyt) Double-stranded RNA Eastern equine encephalitis virus (Vi m ... nghi ng vi rỳt Banna mt s a phng ca Vit Nam, 2002 2012 Xỏc nh t l nhim vi rỳt Banna qun th mui thu thp mt s a phng Vit Nam Xỏc nh mt s c i m sinh hc phõn t ca vi rỳt Banna phõn lp c Vit Nam ... on s 12 vi rỳt Banna phõn lp t bnh nhõn Vit Nam vi chng vi rỳt Banna phõn lp t Trung Quc 83 3.28 Phõn tớch c im cỏc axit amin thay th ca vựng gen mó húa (ORF) s 12 ca vi rỳt Banna Vit Nam cú...
 • 143
 • 201
 • 0

tóm tắt luận án một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút banna tại một số địa phương ở việt nam

tóm tắt luận án một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút banna tại một số địa phương ở việt nam
... phần vào vi c giám sát, chẩn đoán, điều trị dự phòng HCNC nghi ngờ vi rút Banna gây ra, nghi n cứu Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ vi rút Banna số địa phương Vi t Nam thực ... tả số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng hội chứng não cấp nghi ngờ vi rút Banna số địa phương Vi t Nam, 2002 - 2012 Xác định tỷ lệ nhiễm vi rút Banna quần thể muỗi thu thập số địa phương Vi t Nam ... vi rút Banna phân lập từ bệnh nhân Vi t Nam cần đề cập đến nghi n cứu KẾT LUẬN Mô tả số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng Hội chứng não cấp vi rút Banna số địa phương Vi t Nam 1.1 Tỷ lệ số mắc vi...
 • 24
 • 148
 • 0

báo cáo chuyên đề thực hành dịch tễ học bệnh quai bị

báo cáo chuyên đề thực hành dịch tễ học bệnh quai bị
... y tế trường học kiến thức đầy đủ bệnh quai bị, cách phòng ngừa xử trí kịp thời phát học sinh mắc bệnh quai bị + Phổ cập kiến thức cho em bệnh thường mắc phải nói chung bệnh quai bị nói riêng, ... sàng ca bệnh xác định, theo chế độ báo cáo tuần Khi dịch bùng phát (xuất chùm ca bệnh tập thể thường xuyên tiếp xúc gần với nhau) cần thực chế độ báo cáo khẩn cấp 2 Biện pháp chống dịch - Chuyên ... b Miễn dịch thụ động - Globulin miễn dịch chống quai bị cho người tiếp xúc: – 4.5 ml tiêm bắp V CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Biện pháp chống dịch - Tổ chức: Báo cáo kịp thời ca bệnh quai bị lâm...
 • 47
 • 377
 • 0

Tài liệu thực hành dịch tễ học

Tài liệu thực hành dịch tễ học
... 100.000 IV Tài liệu học tập chủ yếu cho sinh viên Dịch tễ học Y học, Bộ môn Dịch tễ học, Trờng Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất Y học 1993 Thực hành Dịch tễ học, Bộ môn Dịch tễ học, Trờng Đại học Y Hà ... Nội, Nhà xuất Y học 1993 Thực hành Dịch tễ học, Bộ môn Dịch tễ học, Trờng Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất Y học Tài liệu phát tay 27 Tài liệu học tập (Bài 5) i Hành Môn : Dịch tễ học Tên giảng: Mẫu ... lao Tài liệu tham khảo Dịch tễ học Y học nhà xuất Y học, Hà nội 1993 Vệ sinh môi trờng Dịch tễ, tệp II, nhà xuất y học, Hà nội 1997 Thực hành dịch tễ học nhà xuất Y học, Hà nội 1993 Tài liệu...
 • 85
 • 898
 • 1

Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh CRD ở gà bản địa, phân lập, giám định đặc tính sinh học của mycoplasma và các chủng vi khuẩn kế phát

Một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh CRD ở gà bản địa, phân lập, giám định đặc tính sinh học của mycoplasma và các chủng vi khuẩn kế phát
... 50 3.2 PHÂN L P VÀ GIÁM ð NH M T S ð C TÍNH SINH H C C A MYCOPLASMA GÂY B NH CRD GÀ B N ð A .52 3.2.1 Phân l p Mycoplasma t b nh ph m nghi m c CRD 52 3.2.2 K t qu giám ñ nh Mycoplasma ... NG VI KHU N K PHÁT TRONG B NH CRD GÀ B N ð A 63 3.3.1 Phân l p vi khu n k phát b nh CRD b n ñ a 63 3.3.2 K t qu ki m tra m t s ñ c tính sinh v t hóa h c c a ch ng vi khu n k phát v i Mycoplasma ... ph n vào vi c b o v phát tri n ñàn b n ñ a, ti n hành nghiên c u ñ tài: “M t s ñ c ñi m d ch t h c c a b nh CRD b n ñ a Phân l p, giám ñ nh ñ c tính sinh h c c a Mycoplasma ch ng vi khu...
 • 94
 • 211
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (geographic information system GIS) trong phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng ở lợn tại tỉnh hà nam

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (geographic information system  GIS) trong phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng ở lợn tại tỉnh hà nam
... NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N NG C TÚ NG D NG H TH NG THÔNG TIN ð A LÝ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM- GIS) TRONG PHÂN TÍCH D CH T H C B NH L M M LONG MÓNG L N T I T NH HÀ NAM CHUYÊN ... 2008 - 2012, ti n hành th c hi n ñ tài ngiên c u “ ng d ng h th ng thông tin ñ a (Geographic Information System- GIS) phân tích d ch t h c b nh l m m long móng l n t i t nh Nam 1.2 M c tiêu ... Khái quát v h th ng thông tin ñ a (GIS) 2.8.1 L ch s hình thành c a GIS 29 29 2.8.2 H th ng thông tin ñ a t i Vi t Nam 30 2.8.3 Các thành ph n c a h th ng thông tin ñ a lý: 31 PH N III N...
 • 81
 • 88
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý geographic inforrmation system (GIS) trong việc phân tích dịch tễ học hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) tại tỉnh hà nam

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý geographic inforrmation system (GIS) trong việc phân tích dịch tễ học hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS) tại tỉnh hà nam
... v h th ng thông tin ñ a (GIS) 23 2.2.1 L ch s hình thành c a GIS 23 2.2.2 H th ng thông tin ñ a t i Vi t Nam 25 2.2.3 Các thành ph n c a h th ng thông tin ñ a lý: 25 ... 2011, ti n hành th c hi n ñ tài ngiên c u “ ng d ng h th ng thông tin ñ a Geographic Information System (GIS) vi c phân tích d ch t h c h i ch ng r i lo n sinh s n h p sinh s n l n (PRRS) t ... không gian t i Nam năm 2008 41 4.6 Phân b xã có d ch PRRS theo không gian t i Nam năm 2010 41 4.7 Phân b s h có d ch PRRS t i Nam năm 2008 2010 42 4.8 Phân b xã có d ch PRRS t i Nam...
 • 80
 • 129
 • 0

Ứng dụng hệ thống thônh tin địa lý geographic information system (GIS) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh cúm gia cầm tại tỉnh hà nam

Ứng dụng hệ thống thônh tin địa lý geographic information system (GIS) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh cúm gia cầm tại tỉnh hà nam
... có d ch cúm gia c m theo không gian t i Nam năm 2011 50 Hình 4.12 Phân b xã có d ch cúm gia c m theo không gian t i Nam năm 2012 51 Hình 4.13 Phân b s h có d ch cúm gia c m t i Nam năm ... nuôi gia c m t i Nam t năm 2003 - 201137 4.2 ð c ñi m d ch t b nh cúm gia c m t i Nam 39 4.2.1 Tình hình b nh cúm gia c m t i Nam 39 4.2.2 Phân b d ch cúm gia c m theo th i gian ... H C NÔNG NGHI P HÀ N I - ð - M NH HÀ NG D NG H TH NG THÔNG TIN ð A LÝ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) TRONG VI C PHÂN TÍCH D CH T H C B NH CÚM GIA C M T I T NH HÀ NAM LU N VĂN TH...
 • 93
 • 109
 • 0

Tài Liệu Thực Hành Dịch Tễ Học Thú Y

Tài Liệu Thực Hành Dịch Tễ Học Thú Y
... 8/25/2009 Chѭѫng trình y Ng y y Giӟi thiӋu y Quҧn lý sӕ liӋu bҵng EpiData y Giӟi thiӋu phҫn mӅm thӕng kê STATA y Ng y y y y y y Các nghiên cӭu dӏch tӉ Các ÿҥi lѭӧng sӱ dөng ... trӏ Y hoһc N (cNJng có thӇ chҩp nhұn sӕ hoһc 1) • huӛi ÿӏnh dҥng ...
 • 62
 • 30
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo chuyên đề thực hành dịch tễ học bệnh quai bịngô quý châu và cs 2006 nghiên cứu dịch tễ học bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong dân cư thành phố hải phòng tạp chí y học thực hành bộ y tế 535 41 43dịch tễ họctrắc nghiệm dịch tễ họcdịch tễ học nhiễm hivdịch tễ học nhiễm aidsbài giảng dịch tể họctài liệu dịch tễ họcnội dung dịch tễ họcphương pháp của dịch tễ họckhái niệm dịch tễ họckinh tế học thực chứngthu thập dịch tễ họcdịch tễ học điều tracác số đo dịch tễ họcCẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU)GIAO AN TUAN 24Trục đẳng phương, phương tích và một số ứng dụngGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại xã quyết thắng, thành phố thái nguyênQuản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện tân uyên, tỉnh lai châuDE CUONG ON GIUA HOC KY 2 TOAN 6DE CUONG ON TAP TOAN 6 GIUA HOC KY 2BS EN 1269725 Bituminous mixtures. Test methods. Cyclic compression testSKKN về công tác chủ nhiệm lớpSố cân bằng và số đối cân bằngrevision for the final test English 10first term test English 10lý thuyết word transformation cho FCE, CAEA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCLỄ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ - XÃ HỘI THĂNG - HÀ NỘINghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông cầu, tỉnh bắc kạnTàu ngầm trang bị cảm biến như cáBaye, m r (2010) managerial economics and business strategy (7th ed) mcgraw hill irwinTRUYỀN số LIỆU và MẠNG máy TÍNHBÀI GIẢNG KHÍ NÉN THỦY LỰC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập