Huong dan powerpoint

Huong dan Powerpoint

Huong dan Powerpoint
... Point hỗ trợ nhiều tính cho phép trình bày vấn đề cách sinh động, hiệu thu hút người CÔNG DỤNG CỦA POWERPOINT ª Giúp nhà đầu tư, kinh doanh, kế toán thư ký… ª Trình bày chiến dòch bán hàng ª Một...
 • 47
 • 181
 • 1

Huong dẫn powerpoint

Huong dẫn powerpoint
... khỏi ch ương trình Powerpoint:  Kích File  Exit ấn đồng thời Alt + F4 kích dấu (X) góc bên phải hình Đỗ Thị Lựu -5- Trường TH Vĩnh Chấp Thiết kế giáo án điện tử Micosoft Powerpoint Tiết 2: ... - 12 - Trường TH Vĩnh Chấp Thiết kế giáo án điện tử Micosoft Powerpoint Chèn tranh (ảnh) từ vào Slide:  Bài trình diễn trở lên hấp dẫn file trình diễn có thếm tranh ảnh minh hoạ liên quan đến ... thành công soạn giảng áp dụng phần mềm Powerpoint Chân thành cảm ơn! Đỗ Thị Lựu - 22 - Trường TH Vĩnh Chấp Đỗ Thị Lựu Thiết kế giáo án điện tử Micosoft Powerpoint - 23 - ...
 • 23
 • 126
 • 0

Hướng dẫn powerpoint (bo sung)

Hướng dẫn powerpoint (bo sung)
... SLIDE KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT - C1 Nháp đúp vào biểu tượng hình -C2 Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 THÀNH PHẦN TRONG CỬA SỔ POWERPOINT Thanh định ... Trước tiên ta phải: + Lập dàn ý + Nên từ - Lưu ý: Không phải diễn thuyết 1 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT THÀNH PHẦN TRONG POWERPIONT GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁC THANH TẠO SLIDE MỚI CHỌN MẪU SLIDE ... tạo hiệu ứng kết thúc trình diễn đối tượng Motion Paths: tạo hiệu hứng chuyển động theo đường (hướng) 8 THAY ĐỔI HOẶC XÓA HIỆU ỨNG Kích chọn hiệu ứng danh sách hiệu ứng vùng tác nghiệp - Nhấn...
 • 23
 • 282
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn PowerPoint 2003 ppt

Tài liệu Hướng dẫn PowerPoint 2003 ppt
... trình máy tính, k c PowerPoint Nháy Microsoft PowerPoint b)t u PowerPoint L uý B n c*ng có th b)t u PowerPoint b ng cách nháy úp vào bi u t "ng t)t PowerPoint hình t o bi u t "ng t)t, nháy nút ... Microsoft PowerPoint, tr vào Send To nháy Desktop Bi u t "ng t)t m t bi u t "ng v i m*i tên cong góc trái T o trình bày v i Microsoft PowerPoint C a s PowerPoint Sau kh i ng, c a s c a ch ng trình PowerPoint ... 1-3, PowerPoint s/ in trang ghi t i 13 Nháy OK PowerPoint in trang ghi 1, 2, 3, L uý M i máy in in v n b n $ ho khác chút PowerPoint 't c# slide theo máy in b n ch n Dùng phông ch TrueType, PowerPoint...
 • 103
 • 163
 • 0

Hướng dẫn PowerPoint đơn giản

Hướng dẫn PowerPoint đơn giản
... 15 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT - C1 Nháp đúp vào biểu tượng hình -C2 Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 THÀNH PHẦN TRONG CỬA SỔ POWERPOINT Thanh định ... 1 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT THÀNH PHẦN TRONG POWERPIONT TẠO SLIDE MỚI GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁC THANH CHỌN MẪU SLIDE ... tạo hiệu ứng kết thúc trình diễn đối tượng Motion Paths: tạo hiệu hứng chuyển động theo đường (hướng) 10 THAY ĐỔI HOẶC XÓA HIỆU ỨNG Kích chọn hiệu ứng danh sách hiệu ứng vùng tác nghiệp - Nhấn...
 • 19
 • 356
 • 0

Hướng dẫn PowerPoint

Hướng dẫn PowerPoint
... thảo 07/19/14 Presentation skills Một số nội dung Microsoft PowerPoint Startup  Creating blank presentation  Bulleted Text Box  PowerPoint Views  Saving & Showing  Pictures, shape,…  07/19/14 ... Slide Show  Header/Footer  Slide Master  Handouts Printing  I Khởi động PowerPoint    Start  Programs  Microsoft PowerPoint Nếu hộp thoại xuất hiện,có thể lựa chọn mục sau: + Autocontent ... View  Slide Show, Slide Show  View Show Presentation skills 19 Thoát khỏi PowerPoint Giống Word, Excel (Hãy thoát khỏi PowerPoint để chuẩn bị cho bước tiếp theo) 07/19/14 Presentation skills 20...
 • 41
 • 386
 • 0

Hướng dẫn PowerPoint_2010

Hướng dẫn PowerPoint_2010
... PowerPoint 2010 Tùy theo phiên Windows mà bạn ang s dụng m ng dẫn ến ch ơng trình PowerPoint khác ôi chút Trong Windows XP, Windows Vista Windows ng dẫn truy cập ến ch ơng trình l giống c b c khởi ộng ... tham khảo to n diện Bạn c th tìm kiếm c c h ng dẫn từ trình trợ giúp n y gặp kh khăn việc s dụng c c chức ch ơng trình Trình trợ giúp cung cấp c c h ng dẫn b c dễ theo dõi v dễ hi u, nhi n bạn cần ... mở khung mục lục c c b i h Keep on Top Gi c a s Help nằm tr n tất c c c a s kh c ng dẫn h nh c ch b i h ng ng dẫn b n tr i c a s Help Trang 30 hư ng Gi i thiệu ower oint 010 15 Hỏi p Câu Hãy tùy...
 • 335
 • 2,069
 • 0

Hướng dẫn PowerPoint 2010

Hướng dẫn PowerPoint 2010
... Giới thiệu PPT 2010    Có nhiều trang, trang gọi Slide Đuôi: PPTX cho 2007 /2010, PPT cho 2003 Mục đích: trình chiếu (đào tạo, giới thiệu sản phẩm…) 2/2/15 TRANG: Màn hình PPT 2010 2/2/15 TRANG: ... Nội dung         Giới thiệu giao diện PPT 2010 Soạn thảo nội dung Slide Chèn đối tượng: ảnh, âm thanh, chữ… Slide Master/Master title style ... xuyên  Insert: để chèn đối tượng 2/2/15 TRANG: Giới thiệu menu (ribbon)  Design: kích cở trang, hướng, mẫu cho slide  Transitions: thiết lập hiệu ứng chuyển Slide 2/2/15 TRANG: Giới thiệu menu...
 • 27
 • 150
 • 1

Huong dan PowerPoint don gian

Huong dan PowerPoint don gian
... 15 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT - C1 Nháp đúp vào biểu tượng hình -C2 Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 THÀNH PHẦN TRONG CỬA SỔ POWERPOINT Thanh định ... 1 KHỞI ĐỘNG MICROSOFT POWERPOINT THÀNH PHẦN TRONG POWERPIONT TẠO SLIDE MỚI GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CÁC THANH CHỌN MẪU SLIDE ... POWERPOINT Thanh định dạng Thanh bảng chọn Thanh Công cụ Thanh tác vụ giúp việc soạn thảo nhanh chóng Danh sách Slide tạo Khu vực trình bày nội dung Slide Tính Trình diễn Thanh vẽ TẠO SLIDE MỚI Nháy...
 • 19
 • 198
 • 0

HUONG DAN POWERPOINT

HUONG DAN POWERPOINT
... ấn Alt + I ấn D) Thay đổi cách hiển thị Slide:  Cách 1: - Kích View  chọn cách: + Normal (Hiện danh sách Slide Slide hành) + Slide Sorter (Hiện tất Slide) + Slide show (trình diễn Slide tại) ... đối tượng liên kết đến là: + Slide: Các trang có file trình diễn + URL: Một địa trang Web + Other Powerpoint Presentation: Một file trình diễn khác 17 Híng dÉn thiÕt kÕ bµi gi¶ng ®iÖn tö b»ng Microsoft...
 • 18
 • 71
 • 0

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint

Hướng dẫn sử dụng PowerPoint
... quen thuộc với PowerPoint sử dụng Impress việc dễ dàng, không cần phải đào tạo thêm Bạn tìm hiểu thêm đâu: Trên Internet có nhiều web site tự học PowerPoint, số là: a Microsoft PowerPoint tutorial ... Microsoft PowerPoint Viewer gói không Microsoft PowerPoint Viewer cho phép bạn chạy trình diễn theo định dạng PowerPoint PowerPoint Tuy nhiên muốn thực điều trước hết bạn phải cài đặt PowerPoint ... tránh sử dụng màu phản tác dụng, MS PowerPoint cung cấp cho lược đồ màu (Color Schemes) Bạn click chọn [Format] -> Slide design, cửa sổ Slide design chọn tiếp Color schemes Tốt hết nên để PowerPoint...
 • 37
 • 434
 • 5

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.
... môn v ng vàng, n m v ng giai o n x y trình ph n ng ) Tài li u hư ng d n so n giáo án i n t s d ng m t s ph n m m Hóa h c” s giúp cho giáo viên n m b t thêm m t s thao tác b n tương i y so n giáo ... :(T o khung giáo án) - Vào Talbe/Kích trái vào vùng làm vi c s t o h p tho i Insert Table Sau ó ta ch n s hàng s c t/OK Table (Hình 17) (Hình 18) (Hình 19) (Hình 20) Lưu File, M File: -Vào File/ ... CHEMDRAW 10.0 VÀ S BIO-RAD LABORATORIES I Kh i D NG CHEM OFFICE ULTRA 2006, ng: Vào Start/ Progams/ ChemOffice 2006/ ChemDraw Ultra (Hình 11) (Hình 12) -3- II So n giáo án T o s trang : -Vào File/...
 • 20
 • 1,887
 • 6

huong dan soan GADT Powerpoint

huong dan soan GADT Powerpoint
... ĐIỆN TỬ (POWERPOINT) PowerPoint I/ Hướng dẫn cách mở Microsoft PowerPoint Đường dẫn: Click đúp chuột vào Microsoft PowerPoint hình Desktop Click Start Programs  Microsoft office Microsoft PowerPoint ... Click Start Programs  Microsoft office Microsoft PowerPoint II/Thao tác thực hiên Microsoft PowerPoint 1-Tạo trang mới: Để tạo nhiều trang(Slide) đưa chuột vào góc trái click slide Enter thành...
 • 41
 • 189
 • 1

Huong dan su dung PowerPoint 2003

Huong dan su dung PowerPoint 2003
... MICROSOFT POWERPOINT 2003 Giới thiệu chung Microsoft PowerPoint 2003 Khởi động chương trình Giao diện Microsoft PowerPoint 2003  Company Logo PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 Giới thiệu chung: PowerPoint ... THIỆU MS POWERPOINT 2003 Khởi động Microsoft PowerPoint 2003: Chọn Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2003 biểu tượng hình Company Logo PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT ... PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 Giao diện Microsoft PowerPoint 2003: Company Logo PHẦN I: GIỚI THIỆU MS POWERPOINT 2003 Giao diện Microsoft PowerPoint 2003: (chi tiết) Slide pane: vùng...
 • 81
 • 347
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập