SKKN QUAN sát TIÊU bản cố ĐỊNH HOẶC TIÊU bản tạm THỜI về đột BIẾN NHIỄM sắc THỂ

trắc nghiệm chuyên đề đáp án đột biến nhiễm sắc thể

trắc nghiệm chuyên đề có đáp án đột biến nhiễm sắc thể
... lại Đáp án A Câu 17 Ở lúa mạch, gia tăng hoạt tính enzym amilaza xảy do: A) đột biến đảo đoạn NST B) đột biến lặp đoạn NST C) đột biến chuyển đoạn NST D) đột biến đoạn NST Đáp án B ... Đáp án C Câu 11 Nhận xét đúng: A) Cơ thể mang đột biến đảo đoạn chuyển đoạn biểu kiểu hình gây hậu nghiêm trọng cho hệ sau B) Cơ thể mang đột biến đảo đoạn gây hậu nghiêm trọng kiểu hình C) Đột ... biểu tính trạng Đáp án D Câu Những đột biến cấu trúc sau ảnh hưởng đến hình thái NST: A) Mất đoạn B) Chuyển đoạn tương hỗ C) Chuyển đoạn không tương hỗ D) A B Đáp án A Câu Những đột biến cấu trúc...
 • 5
 • 947
 • 6

đột biến nhiễm sắc thể quy luật di truyền đáp án

đột biến nhiễm sắc thể quy luật di truyền có đáp án
... chưa đột biến, NST trình tự gen ABCDoMN (o ký hiệu tâm động) Từ NST phát sinh thể đột biến Thể đột biến thứ trình tự gen CdoMN, thể đột biến thứ trình tự gen ABCDoMNQ Hai thể đột biến ... đột biến sau KHÔNG làm thay đổi thành phần số lượng gen NST a) Đột biến chuyển đoạn tương hỗ đột biến lệch bội b) Đột biến đoạn, đột biến gen đột biến đảo đoạn NST c) Đột biến số lượng NST, đột ... bội nhóm gen liên kết thể đột biến số lượng NST ký hiệu từ (1) đến (9) Bộ NST thể đột biến sau: (1) 22 NST (2) 25 NST (3) 12 NST (4) 15 NST (5) 21 NST (6) NST (7) 11...
 • 36
 • 271
 • 1

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: DI TRUYỀN NGOÀI NHIỄM SẮC THỂ ppt

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: DI TRUYỀN NGOÀI NHIỄM SẮC THỂ ppt
... ứng dụng thực tiễn? Bài tập nhỏ? TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung GV nêu câu hỏi: Đối với di truyền I/ .Di truyền theo dòng mẹ: tính trạng gen NST thường quy Thí nghiệm ... Sự di truyền lục lạp: ngô  Bộ gen  Chức III/.Đặc điểm di truyền NST: Nội dung theo sách giáo Hoạt động 3: khoa hay trình bày theo bảng GV giới thiệu giải thích khái niệm so sánh số đặc điểm di ... kết ADN ti thể lạp  Cấu trúc thể Yêu cầu HS đọc thông tin sách giáo khoa đẻ trả lời vấn đề nêu GV yêu cầu HS phân tích rút nhận xét phép lai thuận nghịch  Đặc điểm Sự di truyền ti thể:  Bộ...
 • 4
 • 261
 • 1

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN QUA TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH docx

Giáo án Sinh học 10 nâng cao - THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN QUA TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH docx
... hướng dẫn GV tb dễ quan sát Đưa lên KHV tb, nhận diện NP Vẽ quan sát & nhận diện NP hình tb quan sát (ở bội giác nhỏ & bội giác lớn) Nhận diện & vẽ hình tb quan sát được - Do đk hóa chất ... rễ nhuộm màu (GV tiến Cách làm Chú ý: Nhắc nhở HS tiêu tạm thời cách cắt rễ hành (không tránh bọt khí, khó - Dùng dao lam cắt lớn – mô phân sinh quan sát khoảng mô phân sinh rễ đầu mút chóp rễ) ... thận điều chỉnh - Quan sát & nhận diện đinh ốc thứ tiêu cố định cấp, đinh ốc vi cấp (hay phim trong) Nêu đặc điểm biến đổi NST qua GV y/c HS nhắc lại HĐ 2: TN làm tiêu cách tiến hành TN...
 • 4
 • 1,663
 • 6

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 10 Bài: QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH HAY TIÊU BẢN TẠM THỜI potx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 10 Bài: QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH HAY TIÊU BẢN TẠM THỜI potx
... - Tiêu cố định NST số loài III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định lớp Kiểm tra sỹ số Kiểm tra cũ Thu tường trình Giảng Nội dung Hoạt động thầy & trò Làm tiêu tạm Gv: Hướng dẫn học sinh thời quan ... lam kính - Dùng giấy thấm thấm vào vị trí để quan sát bớt thuốc nhuộm đặt Hs: Làm theo hướng dẫn lên kính quan sát giáo viên đồng thời Quan sát tiêu vẽ hình quan sát - Quan sát tiêu tạm thời qua ... Quan sát tiêu tạm thời qua kính hiển vi - Quan sát tiểu cố định qua kính hiển vi Củng cố Vẽ hình quan sát được, rõ cặp NST Dặn dò – tập nhà Làm tường trình thí nghiệm 6.Rút kinh nghiệm ...
 • 4
 • 354
 • 5

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH potx

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH potx
... + Quan sát toàn tiêu để xác định vị trí tế bào có NST bung + Quan sát vật kính 40X + Thảo luận nhóm + Vẽ lai hình thái NST + Đếm số lượng NST/ tế bào, ghi lại kết +Tập nhận dạng NST ảnh chụp tiêu ... kết +Tập nhận dạng NST ảnh chụp tiêu khác IV / THU HOẠCH : Viết báo cáo kết theo bảng thống kê Số thứ tự Đối tượng Số NST/ tế bào Khoai môn, khoai sọ 2n Khoai môn, khoai sọ 2n 4n Bệnh nhân Đao Bệnh...
 • 3
 • 724
 • 2

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về điều động, tuyển dụng, hợp đồng và chế độ chính sách đối với người làm quản trị mạng máy tính của các quan hành chính Nhà nước tỉnh hà nam

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về điều động, tuyển dụng, hợp đồng và chế độ chính sách đối với người làm quản trị mạng máy tính của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh hà nam
... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH TẠM THỜI Về điều động, tuyển dụng, hợp đồng chế độ sách người làm quản trị mạng máy tính quan hành ... Đối tượng áp dụng Quy định áp dụng cho người điều động, tuyển dụng hợp đồng làm nhiệm vụ quản trị mạng máy tính quan hành Nhà nước tỉnh Nam Điều Giải thích từ ngữ Trong quy định này, từ ngữ ... hành Nhà nước tỉnh Nam Ban hành kèm theo Quy t định số: 601/QĐ-UB ngày 07 tháng năm 2004 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy định áp dụng quan trang...
 • 5
 • 590
 • 2

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản” trong các quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh.

Quyết định Ban hành quy định tạm thời về sử dụng “Hệ thống quản lý văn bản” trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước của tỉnh.
... quan, đơn vị quản hành Nhà nước tỉnh CHƯƠNG II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN Điều Chính thức đưa hệ thống quản văn vào hoạt động từ ngày 01/10/2006 Những quan, đơn vị có mạng ... quan, đơn vị quản hành Nhà nước tỉnh: - Trên sở hướng dẫn Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh, đơn vị ban hành nội qui sử dụng cụ thể hệ thống quản văn đơn vị phân công cán phụ trách quản ... vị có trách nhiệm sử dụng hệ thống quản văn theo công việc phân công Các đơn vị, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định Điều Đối tượng áp dụng Quy định áp dụng tất quan, đơn vị...
 • 3
 • 627
 • 2

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Tài sản cố định tại Nhà xuất bản Văn hóa- thông tin

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Tài sản cố định tại Nhà xuất bản Văn hóa- thông tin
... Thông tin áp dụng nhằm mục đích góp giúp Nhà xuất định để nâng cao hiệu công tác quản tài sản lu động Một số giải pháp tăng cờng hiệu công tác quản tài sản lu động Nhà xuất Văn hoá - Thông tin ... điều Nhà xuất Văn hoá - Thông tin trớc hết phải cải thiện công tác quản tài công tác quản tài sản lu động Qua phân tích đánh giá, em xin đợc đề xuất số giải pháp Nhà xuất Văn hoá - Thông ... 0918.775.368 Từ nhận thức thân thực tiễn hoạt động Nhà xuất Văn hoá - Thông tin em chọn phân tích Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác quản TSLĐ Nhà xuất Văn hoá - Thông tin Với hy vọng sử dụng...
 • 25
 • 250
 • 0

Đặc điểm và tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty vận tải hàng hóa đường sắt

Đặc điểm và tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty vận tải hàng hóa đường sắt
... Trên tình hình biến động tài sản cố định hữu hình Công ty vận tải hàng hóa đường sắt năm 2009 Do đặc thù kinh doanh Công ty vận tải hàng hoá đường sắt nên tài sản cố định hữu hình công ty có giá ... 1.3 Tổ chức quản tài sản cố định hữu hình công ty Đối với Công ty vận tải hàng hóa đường sắt người có quyền định liên quan đến định đầu tư, lý, nhượng bán, … tài sản cố định hữu hình Tổng ... hữu: Căn vào quyền sở hữu TSCĐ doanh nghiệp phân chia thành: + Tài sản cố định tự có TSCĐ hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh Đây tài sản cố định...
 • 5
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đột biến nhiễm sắc thể có đáp áncác bệnh liên quan đến đột biến nhiễm sắc thểtổng quan về các bệnh đột biến nhiễm sắc thểbài 8 cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào đột biến nhiễm sắc thểhội chứng bệnh liên quan đến đột biến nhiễm sắc thểvăn bản quản lý tài sản cố địnhmục tiêu quản trị tài sản cố địnhdoan phim quan sat tieu ban cac ki nguyen phan qua re hanhem hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạibáo cáo thí nghiệm về quan sát tiêu bản nhân thểtả một nhân vật có hành động và ngoại hình mà em đã có dịp quan sát đã đọc trong sách hoặc được nghe kểhay ta 1 nhan vat co hanh dong va ngoai hinh khac thuong ma em da co dip quan sat da doc trong sach hoac nghe ke laimat duoi la cay ho bau bi dua thuong ban la bi nham nham mat mau cuon lai dung kinh lup quan sat ta thay co nhung sinh vat nho mau do chay nhanh do la con giluyện kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ địnhquản lý tài sản cố địnhPhương pháp nội suy và ứng dụngQuan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về lực lượng sản xuất và quá trình xây dựng lực lượng sản xuất trong thời kì đổi mới ở Việt Namkế hoạch BVMT dự án xây dựng nhà máy sản xuất keoỨng dụng wordpress trong xây dựng website thương mại điện tử cho công ty cổ phần digitech – hà nộiXây dựng hệ thống ERP cho doanh nghiệp module quản lý sơ yếu lý lịch ứng viên và quy trình tuyển dụng cho công ty TNHH phần mềm 2NFXây dựng chương trình bán vé cho rạp chiếu phim BETA thái nguyênhPhát hiện bàn tay sử dụng đặc trưng internal haar like và thông tin ngữ cảnh trong hệ thống tương tác người robotNghiên cứu các chức năng của tường lửa thế hệ mới suricata và ứng dụng trong mạng nội bộ doanh nghiệpSử dụng phân cụm mở trong phân đoạn ảnh nha khoaXây dựng webgis du lịch cho sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc kạnChuyên đề Axit Nitric Muối NitratXây dựng template theo chuẩn theme forest trên mã nguồn mở prestashopKhảo sát hàn the và chất lượng thực tế của chả lụa trên địa bàn tỉnh Trà VinhKỹ thuật lạnh thực phẩm TS Nguyễn Xuân PhươngPin và ăc quy Phát triển công nghệ và thị trườngThiết kế vi mạch CMOS VLSI Tập 2Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressỨng dụng chỉnh sửa ảnh trên nền tảng androidXây dựng chức năng mega menu và sản phẩm thương mại điện tử trên nền shopifyỨng dụng phần mềm HRM nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong công ty cổ phần sen palace, bắc gian
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập