SKKN xây DỰNG hồ sơ tư LIỆU PHỤC vụ VIỆC dạy bài 31 CÁCH MẠNH tư sản PHÁP CUỐI THẾ kỷ XVIII, SÁCH GIÁO KHOA LỊCH sử lớp 10 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 - chương trình chuẩn thpt triệu sơn

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 - chương trình chuẩn thpt triệu sơn
... s trng THPT i tng nghiờn cu m tụi ỏp dng cho ti ny l lp 10C5,10C6 (Năm học 201 1-2 012) v lp 10A5, 10A6 ( Năm học 201 2-2 013) ca Trng THPT Triu sn I B GII QUYT VN I Vai trũ ca vic kim tra ỏnh ... tra v xõy dng cõu hi bi cp THPT- thỏng 3- 2011 7.Trng Ngc Thi : B kim tra trc nghim v t lun Lch s lp 10 - NXB i hc s phm Nguyn Xuõn Trng : Kim tra ỏnh giỏ thng xuyờn v nh k mụn Lch s lp 10 - ... cỏc s kin Lch s - Rốn luyn k nng lm bi vit Lch s - Cht lng mụn Lch s nõng lờn Kt qu tng kt mụn Lch s ca lp 10C5, 10C6 - Nm hc 201 1-2 012 (Lp i chng) v lp 10A5,10A6 - Nm hc 2012 -2 013 ( Lp thc nghim...
 • 20
 • 226
 • 0

sử DỤNG PHẦN mềm POWERPOINT TRONG THIẾT kế và dạy học bài CÁCH MẠNG sản PHÁP CUỐI THẾ kỉ XVIII (TIẾT 1) SÁCH GIÁO KHOA LỊCH sử lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG

sử DỤNG PHẦN mềm POWERPOINT TRONG THIẾT kế và dạy học bài CÁCH MẠNG tư sản PHÁP CUỐI THẾ kỉ XVIII (TIẾT 1)  SÁCH GIÁO KHOA LỊCH sử lớp 10 TRUNG học PHỔ THÔNG
... vụ học tập cho học sinh yêu cầu học sinh nhà tìm hiểu: Tìm hiểu vai trò quần chúng nhân dân Cách mạng Pháp 1789 2.3 - - KẾT LUẬN Sử dụng phần mềm PowerPoint dạy học lịch sử, cụ thể dạy học Cách ... Pháp 1789, Nxb Giáo dục, H PHỤ LỤC Minh hoạ hình ảnh sổ slide dạy học Cách mạng sản Pháp cuối k XVIII (Tiết 1) Phụ lục Nhóm 1: Nét bật kinh tế Pháp cuối kỉ XVIII (Nhóm làm việc với phiếu học ... học Cách mạng sản Pháp cuối kỉ XVIII đem lại nhiều ưu điểm như: Cho phép giáo viên sử dụng cách nhanh chóng hiệu video, tranh ảnh liệu Từ đó, giáo viên thiết kế giảng dạy học cách linh...
 • 14
 • 58
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Ispring Suite thiết kế bài giảng ELearning nhằm hỗ trợ kĩ thuật dạy học đảo ngược chương 5 nhóm halogen sách giáo khoa hóa học lớp 10 chương trình cơ bản

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Ispring Suite thiết kế bài giảng ELearning nhằm hỗ trợ kĩ thuật dạy học đảo ngược chương 5 nhóm halogen sách giáo khoa hóa học lớp 10 chương trình cơ bản
... chương nhóm halogen hóa học lớp 10 chương trình ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Việc sử dụng phần mềm Ispring Suite dạy học phần chương Nhóm halogen hóa học lớp 10 chương ... dung, chương trình sách giáo khoa môn hóa học tường THPT - Sử dụng phần mềm Ispring Suite thiết kế hệ thống lên lớp chương nhóm halogen lớp 10 chương trình trường THPT PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương Nhóm ... 46 CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG PHẦN MỀM ISPRING SUITE THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING PHẦN CHƯƠNG “NHÓM HALOGEN , LỚP 10, CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 49 2.1 Vị trí nội dung PPDH phần hóa học chương halogen...
 • 109
 • 341
 • 2

cách mạng sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (tiết 1)

cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (tiết 1)
... tiện” CÁC NHÀ “TRIẾT HỌC ÁNH SÁNG” Ở PHÁP THẾ KỶ XVIII CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII I TÌNH HÌNH NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG II TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG Cách mạng bùng nổ Nền quân chủ lập hiến ... thông qua Hiến pháp, xác lập Quân chủ lập hiến LƯỢC ĐỒ NƯỚC PHÁP NĂM 1789 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII I TÌNH HÌNH NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG II TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG Cách mạng bùng nổ ... CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII I TÌNH HÌNH NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG 1.Tình hình kinh tế - xã hội a Kinh tế - NN: đến cuối kỷ XVIII, Pháp nước nông nghiệp lạc...
 • 16
 • 4,400
 • 20

Sử dụng tranh ảnh kết hợp với miêu tả nhằm tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trugn đại (lịch sử lớp 10 chương trình chuẩn) luận văn tốt nghiệp đại học

Sử dụng tranh ảnh kết hợp với miêu tả nhằm tạo biểu tượng về văn hóa vật chất trong dạy học lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trugn đại (lịch sử lớp 10  chương trình chuẩn) luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng Đại học Vinh Khoa LịCH Sử - Sử DụNG TRANH ảNH KếT HợP VớI MIÊU Tả NHằM TạO BIểU Tợng văn hóa vật chất dạy học lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử lớp 10 - ... 10 - chơng trình chuẩn) Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên Ngành: phơng pháp dạy học lịch sử Giáo viên hớng dẫn: PGS.TS Trần viết thụ Sinh viên thực : ngô thị thìn Lớp : 48A - lịch sử Vinh - ... DNG TRANH NH KT HP VI MIấU T TRONG VIC TO BIU TNG V VN HểA VT CHT TRONG DY HC KHểA TRèNH LCH S TH GII THI NGUYấN THY, C I V TRUNG I (LCH S LP 10, BAN C BN) 41 3.1 Phng phỏp miờu t v s dng tranh...
 • 74
 • 765
 • 0

CÁCH M ẠNG SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII - Lịch sử lớp 10 pptx

CÁCH M ẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII - Lịch sử lớp 10 pptx
... trước cách m ng” Giới thiệu Cuối kỷ XVIII, Pa-ri hoa lệ nước Pháp – “Kinh đô Châu Âu”, bùng nổ cách m ng “long trời lở đất” Thành cách m ng Lê-nin nhấn m nh rằng: “Nó xứng đáng đại cách m ng l m ... sản, để đến trọn kỷ XIX, kỷ đem lại ánh sáng văn hoá, văn minh cho nhân loại diễn ảnh hưởng cách m ng vĩ đại này” Vì cách m ng sản trung t m châu Âu lại trở nên điển hình cách m ng sản ... III Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA thất bại Gia-cô-banh V.I.Lê-nin rõ: CÁCH M NG PHÁP CUỐI THẾ "Đưa dự định đại quy m m lại KỶ XVIII chỗ dựa cần thiết để thực hiện, - cách m ng dân chủ Những kiến...
 • 12
 • 346
 • 0

CÁCH MẠNG SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII ppt

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII ppt
... quần chúng cách mạng tạo tên Chính lẽ cách mạng sản Pháp cách mạng điển hình nhất, tiêu biểu nhất, hẳn cách mạng sản nổ trước sau Với ý nghĩa to lớn xứng đáng coi “đại cách mạng Sơ kết ... sản, để đến trọn kỷ XIX, kỷ đem lại ánh sáng văn hoá, văn minh cho nhân loại diễn ảnh hưởng cách mạng vĩ đại này” Vì cách mạng sản trung tâm châu Âu lại trở nên điển hình cách mạng sản ... sau: Vì cách sản Pháp cách mạng tiêu biểu, điển hình? Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng cuc cách mạng sản đó? Tổng kết nội dung trên, GV tiếp tục giúp HS củng cố khái niệm cách mạng sản (Có...
 • 12
 • 881
 • 0

bài 31 cách mạng sản pháp cuối thế kỷ XVIII

bài 31 cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII
... CMTS Pháp tưởng - Ý nghĩa lịch sử cách II Tiến trình cách mạng mạng sản Pháp? Cách mạng bùng nổ, - Khái niệm cách mạng sản (Có Qn chủ lập hiến thể so sánh với chiến tranh 2 .Tư sản cơng ... Giacơbanh đưa cách mạng đến đỉnh cao đỉnh cao cách mạng - Cuộc đảo 27/7/1794 : đưa quyền vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thối RƠ- BE-SPIE trào Bài 31 - CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII ... đỉnh cao cách mạng Thời kỳ thối trào CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP Nền cộng hoà 6/1793 (Giacobanh) Đốc 27/7/1794 Phong kiến Độc tài 11/1799 Quân chủ Bài 31 - CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII III...
 • 10
 • 1,640
 • 15

Sử 10-BÀI 31:CÁCH MẠNG SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII ppsx

Sử 10-BÀI 31:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII ppsx
... Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815) Chế độ quân chủ Pháp phục hồi III Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII: - Là cách mạng dân chủ sản điển hình: + Lật đổ chế độ phong kiến với tàn ... lực chủ nghĩa Pháp phát triển + Giai cấp sản lãnh đạo, quần chúng định tiến trình phát triển cách mạng -Mở thời đại thắng lợi củng cố quyền thống trị giai cấp sản phạm vi giới Tiểu sử ... số , sản đứng đầu đẳng cấp thư ba họ có học , có quyền lợi kinh tế , tiền - Mâu thuẫn xã hội gay gắt Vua Louis XVI hoàng hậu Marie Antoinette Cuộc đấu tranh lĩnh vực tưởng: Những tưởng...
 • 10
 • 2,944
 • 14

Bài 31. CÁCH MẠNG sản PHÁP CUỐI THẾ kỷ XVIII

Bài 31. CÁCH MẠNG tư sản PHÁP CUỐI THẾ kỷ XVIII
... đáng đại cách mạng làm việc cho giai cấp tức giai cấp sản, để đến trọn kỷ XIX, kỷ đem lại ánh sáng văn hoá, văn minh cho nhân loại diễn ảnh hưởng cách mạng vĩ đại này” Vì cách mạng sản trung ... Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815) Chế độ quân chủ Pháp phục hồi III Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII - Là cách mạng dân chủ sản điển hình + Lật đổ chế độ phong kiến với tàn ... cộng hoà, cách mạng Anh đạt tới đỉnh cao Cách Tổ quốc lâm nguy, quần chúng mạng Pháp lúc làm việc ng tự, loạt tự vũ trang bảo vệ đất nước cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao chưa? sản công thương...
 • 6
 • 7,488
 • 8

bài giảng lịch sử 10 bài 31 cách mạng sản pháp cuối thế kỷ xviii

bài giảng lịch sử 10 bài 31 cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ xviii
... Bài 31 Cách mạng sản Pháp cuối kỷ XVIII I NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG Tình hình kinh tế, xã hội a Kinh tế: - Cuối kỉ XVIII, nước Pháp nước nơng nghiệp lạc hậu - ... thứ ba Đại sản Nơng dân Bình dân thành thị sản sản vừa sản nhỏ Khơng có đặc quyền phải chịu nhiều thứ thuế Tranh biếm họa tình cảnh nơng dân Pháp trước cách mạng 50% 25% 10% Nộp thuế ... chế độ hữu nhỏ ROUSSEAU Ý nghĩa tưởng gì - - Tấn cơng vào hệ tưởng phong kiến, dọn đường cho chủ nghĩa phát triển Dọn đường cho xã hội ng lai II TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG Cách mạng...
 • 34
 • 1,518
 • 0

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về cách mạng sản pháp cuối thế kỷ xviii

slide bài giảng môn lịch sử 10 bài giảng về cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ xviii
... TIT 39 - Bài 31 Cách mạng sản Pháp cuối kỉ XVIII Bài 31 Cách mạng sản Pháp cuối kỉ VIII I Nước Pháp trước cách mạng Cuối kỉ XVIII, Pháp nư ớc nông nghiệp Tình hình ... đầu cho cách mạng sản Pháp -> Cách mạng lan rộng nước Sau kiện phá => Phái Lập hiến thành lập ngục Baxti, cách mạng Pháp tiếp diễn nào? Bài 31 Cách mạng sản Pháp cuối kỉ VIII I Nước Pháp trước ... Những nhà tưởng có chung quan điểm gì? Nó có vai trò việc chuẩn bị Vônte cho cách mạng? Ruxô Bài 31 Cách mạng sản Pháp cuối kỉ VIII I Nước Pháp trước cách mạng Cuối kỉ XVIII, Pháp nước...
 • 33
 • 1,894
 • 0

SKKN hướng dẫn học sinh khai thác tranh ảnh, lược đồ trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10, 11 theo hướng tích cực ở trường THPT

SKKN hướng dẫn học sinh khai thác tranh ảnh, lược đồ trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10, 11 theo hướng tích cực ở trường THPT
... chất lượng dạy học môn Lịch sử, chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Hướng dẫn học sinh khai thác tranh ảnh, lược đồ sách giáo khoa Lịch sử lớp 10, 11 theo hướng tích cực trường THPT II TỔ CHỨC ... đồ, tranh ảnh cần thiết, nhằm thực mục tiêu môn đặt 2.1 Mục đích việc sử dụng khai thác tích cực tranh ảnh, lược đồ sách giáo khoa dạy học Lịch sử Khai thác tích cực tranh ảnh, lược đồ sách giáo ... khai thác tích cực hình ảnh, lược đồ sách giáo khoa Lịch sử lớp 10, 11 gần học kỳ vừa qua nhận thấy phần lớn em quen với phương pháp Các em chủ động nghiên cứu, khai thác tranh ảnh, lược đồ học...
 • 20
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ xviii tiết 2 pptbài 31 cách mạng tư sản pháp cuoi the ky xviiicách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ xviii 8cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ xviiicách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ xviii tiết 1một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 chương trình chuẩnứng dụng gis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại phường 1 thành phố đà lạt tỉnh lâm đồngxây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đăng kí biến động sử dụng đấtcach mang tu san phap cuoi the ki xviiibai 4cach mang tu san phap cuoi the ki xviiicách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii lop8cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii 8cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii violetcách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii lịch sử 8cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ xviii tiet 2CON ĐƯỜNG VÔ TẬNNhững đứa con trong gia đình - văn học 12tóm tắt lý thuyết,công thức,bài tập lý 12 tham khảoBáo cáo tin học ứng dụng n45a100 câu trắc nghiệm tiếng Anh có lời giải và bình luận tập 1Nghiên Cứu Phản Ứng Fenton Dị Thể Xử Lý Chất Hữu Cơ Trong Nước Thải Làng Bún Phú Đô, Hà NộiHoạt Động Truyền Thông Marketing Qua Internet Của Thư Viện Anh (The British Library) Và Khả Năng Áp Dụng Tại Thư Viện Quốc Gia Việt NamTìm Hiểu Nguồn Tin Khoa Học Và Công Nghệ Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc GiaNỘI DUNG ôn tập môn LỊCH sử văn MINH THẾ GIỚI (1)Khóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội MỹMột số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải PhòngCông Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà ĐôngĐánh Giá Hiện Trạng Khai Thác, Sử Dụng Nước Ngầm Trên Địa Bàn Thành Phố Bắc Ninhđề cương môn Quản trị rủi roĐề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Cát Minh, Bình Định năm 2013 2014Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh HòaĐề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh năm học 2011 2012Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thụy Trình năm 2014 2015Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn GDCD lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Bảo Lâm năm 2014 2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập