SKKN NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM của học SINH TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG MA túy

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh qua tiết 32 bài 7 “tác hại của ma túytrách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy”

Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh qua tiết 32  bài 7 “tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy”
... hấp dẫn II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY – HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH QUA TIẾT 32 – BÀI 7: “TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY” Để thực ... pháp dạy học tiết 32 Bài 7: “Tác hại ma túy trách nhiệm học sinh phòng, chống ma túy theo đặc trưng môn Giáo dục Quốc phòng An ninh, tạo say mê, hứng thú, tích cực học tập cho học sinh ... cực học sinh dạy học …… 3 Giải pháp 4: Đổi mới, nâng cao hiệu sử dụng thiết bị dạy học …… II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY – HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH QUA TIẾT 32 – BÀI...
 • 17
 • 152
 • 0

SKKN: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THCS – THPT TÂN LẬP

SKKN: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH VỀ MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA VIỆC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG THCS – THPT TÂN LẬP
... trường qua môn Địa lớp 11 Qua việc điều tra cảm tưởng suy nghĩ em học sinh về việc tích hợp giáo dục môi trường môn Địa cho thấy rõ việc tích hợp giáo dục môi trường qua môn Địa mang ... động tích cực việc nâng cao hiểu biết, nhận thức hành vi học sinh đối vấn đề môi trường trường PT cấp 2-3 Tân Lập Nhiều học sinh có cảm nhận sau học Địa tích hợp giáo dục môi trường, tổng hợp ... nhận thấy tích hợp giáo dục môi trường qua môn Địa lớp 11 trường THCS & THPT Tân Lập làm thay đổi nhận thức, hiểu biết thái độ em môi trường theo hướng tích cực hơn, từ việc nhận thức em dần...
 • 22
 • 1,648
 • 2

SKKN tác hại của ma túytrách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy

SKKN tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy
... nhìn vào bảng thấy: - Học sinh có điểm từ -10 học sinh 88 học sinh đạt 8.0% - Học sinh có điểm từ - 33 học sinh 88 học sinh đạt 37.5% - Học sinh có điểm từ - 35 học sinh 88 học sinh đạt 39.7% - Học ... nhìn vào bảng thấy: - Học sinh có điểm từ 9-10 - Học sinh có điểm từ 7-8 22 học sinh 88 học sinh đạt 25% - Học sinh có điểm từ 5-6 26 học sinh 88 học sinh đạt 29.5% - Học sinh có điểm từ 1-4 40 học ... - Học sinh có điểm từ 1-4 13 học sinh 88 học sinh đạt 14.8% - Số học sinh đạt từ điểm trở lên là: 75 học sinh đạt 85.2 % Cũng qua nhóm thc nghim (Nhúm II) hỏi học sinh: Cõu hi: Theo em, ma tỳy...
 • 17
 • 206
 • 0

TÁC hại của MA túyTRÁCH NHIỆM của học SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA túy

TÁC hại của MA túy và TRÁCH NHIỆM của học SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA túy
... Bài 7: TÁC HẠI CỦA MA TÚY VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY Người thực hiện: Nguyễn Đức Tú Ý ĐỊNH HUẤN LUYỆN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Về kiến thức Hiểu tác hại ma túy Về ... ẢNH VỀ TÁC HẠI CỦA MA TÚY TÁC HẠI CỦA MA TÚY ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ - Hàng năm Nhà nước phí hàng ngàn tỷ đồng cho việc xóa bỏ thuốc phiện, cho công tác cai nghiện ma tuý, công tác phòng, chống ... NẠN MA TÚY Câu hỏi: Trình bày tác hại ma túy Nhóm thân người sử dụng? Nhóm Câu hỏi: trình bày tác hại ma túy kinh tế; trật tự an toàn xã hội? Nhóm Câu hỏi: Tác hại ma túy gây tổn hại đến kinh...
 • 19
 • 1,985
 • 0

Em hãy cùng các bạn trong tổ mình tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng

Em hãy cùng các bạn trong tổ mình tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng
... đường bộ, mong bạn thực tốt điều mà thảo luận, trao đổi họp Read more: http://taplamvan.edu.vn /em- hay-cung-cac-ban -trong- to-minh-to-chuc-mot-cuoc-hoptrao-doi-ve-trach-nhiem-cua-hoc -sinh -trong- cong-dong/#ixzz3mUj9CdvN ... thương bạn phải đưa cấp cứu Vì vậy, họp trao đổi thảo luận, để cá nhân đường luôn có ý thức thực tốt luật giao thông c) Yêu cầu cá nhân: - Học thuộc số quy định đường mà luật giao thông đề - Học ... - Tổ có 12 người chia làm nhóm, nhóm chịu trách nhiệm chăm sóc bảo vệ - Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công cụ thể cá nhân vào nhóm định ngày...
 • 2
 • 2,113
 • 1

Một số biện pháp hỗ trợ của cán bộ quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm cho giáo viên trong việc thực hiện thông tư số 302014TT BGDĐT

Một số biện pháp hỗ trợ của cán bộ quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm cho giáo viên trong việc thực hiện thông tư số 302014TT BGDĐT
... Thông số 30/2014/TT-BGDĐT Xác định tầm quan trọng nghiên cứu áp dụng đề tài : Một số biện pháp hỗ trợ cán quản nhằm nâng cao trách nhiệm cho giáo viên việc thực Thông sô 30/2014/TTBGDĐT” ... cao, là: Biện pháp : Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên việc áp dụng thực đánh giá theo Thông số 30/2014/TT-BGDĐT Xác định việc thực đánh giá học sinh theo Thông số 30/2014/TT-BGDĐT nhiệm ... 30/2014/TT-BGDĐT Cán quản giáo viên trường có tinh thần trách nhiệm cao Nội dung nghiên cứu: Từ tình hình thực tiễn trên, cố gắng tìm nhiều biện pháp hỗ trợ thêm cho giáo viên việc thực nhằm đem...
 • 20
 • 151
 • 0

Bài 7: Tác Hại Của Ma TúyTrách Nhiệm Của HS Trong Việc Phòng Chống Ma Túy- Trần Tuấn Anh trường THPT Định Hóa-0989261334

Bài 7: Tác Hại Của Ma Túy Và Trách Nhiệm Của HS Trong Việc Phòng Chống Ma Túy- Trần Tuấn Anh trường THPT Định Hóa-0989261334
... đợc tác hại ma túy hình thức, đờng gây nghiên - Biết cách phòng Chống ma túy đội với thân cộng đồng - Cảm hóa giúp đỡ bạn nghiện trở lại cộng đồng Nêu tác hại ma túy, đờng gây nghiện cách phòng, ... liên quan đến ma túy + Khuyên nhủ bạn học, ngời thân không sử dụng ma túy tham gia hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy + Khi phát học sinh có biểu sử dụng ma túy nghi vấn buôn bán ma túy, phát đối ... kéo, rủ re HS yếu kém, HS bị xử lý kỷ luật HS nhà giầu + Cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nan xã hội, có tệ nạn ma túy * Kết luận: - Qua học em biết cách phòng, chống ma túy đội...
 • 3
 • 5,905
 • 35

Bài 7: Tác Hại Của Ma TúyTrách Nhiệm Của HS Trong Việc Phòng Chống Ma Túy- Trần Tuấn Anh trường THPT Định Hóa-0989261334

Bài 7: Tác Hại Của Ma Túy Và Trách Nhiệm Của HS Trong Việc Phòng Chống Ma Túy- Trần Tuấn Anh trường THPT Định Hóa-0989261334
... ngời nghiện ma túy có hành vi nguy hiểm cho thân ngời sung quanh c Gây tổn hại kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình Tại ma túy lại có the gây tổn hại nh vậy? Tác hại tệ nạn ma túy kinh tế ... phí lớn cho HS ý nghe giảng ghi theo ý hiểu HS theo dõi, phát biểt ghi kết luận giáo viên việc xóa bỏ thớc phiện, cho công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng chống kiểm soát ma túy - Làm suy ... suy nhợc toàn thân, suy giảm sức lao động - Ngời nghiên ma túy ngoàI tổn hại sức khoẻ, tổn hại thần kinh b Gây tổn hại tinh thần - Nghiên ma túy gây loại bệnh tâm thần đặc biệt Ng]ời nghiên thờng...
 • 5
 • 2,829
 • 12

SKKN: Giáo dục tư tưởng, chính trị trong giảng dạy Địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8 và bài 38, 39 lớp 9 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trường THCS Nga Trường đối với quê hương, đất nước

SKKN: Giáo dục tư tưởng, chính trị trong giảng dạy Địa lí tự nhiên Việt Nam lớp 8 và bài 38, 39 lớp 9 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trường THCS Nga Trường đối với quê hương, đất nước
... kinh nghiệm: Giáo dục tưởng, trị giảng dạy địa tự nhiên Việt Nam lớp 38, 39 lớp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm học sinh trường THCS Nga Trường quê hương, đất nước Đó số ý kiến cá nhân ... pháp giáo dục tưởng, trị vào giảng dạy nhằm giúp học sinh thêm tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước ta học sinh lớp 8, lớp So với đầu năm học chưa áp dụng phương pháp giáo dục tưởng, trị ... nhiên Việt Nam lớp tình yêu biển đảo dạy 38, 39 lớp làm cho học sinh thêm tự hào, yêu làng xã, quê hương đất nước nên chọn viết đề tài “ Giáo dục tưởng, trị giảng dạy Địa tự nhiên Việt Nam lớp...
 • 20
 • 218
 • 1

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học bài trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc đối với học sinh lớp 12 trung học phổ thông

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học bài trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc đối với học sinh lớp 12 trung học phổ thông
... với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc Chương 3: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học bài: Trách nhiệm học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc học sinh lớp 12 Trung học phổ thông Nâng ... dạy học bài: Trách nhiệm học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc học sinh lớp 12 Trung học phổ thông Chương 3: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học bài: Trách nhiệm học sinh với ... dụng biện pháp nâng cao vào dạy học Trách nhiệm học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc + Duy trì, tổ chức ôn tập để nâng cao chất lượng dạy học Trách nhiệm học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an...
 • 53
 • 316
 • 0

skkn nâng cao hiệu quả dạy học sinh học 11 bằng thiết kế và sử dụng phiếu học tập theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

skkn nâng cao hiệu quả dạy học sinh học 11 bằng thiết kế và sử dụng phiếu học tập theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh
... phát từ nhận thức lựa chọn vấn đề Nâng cao hiệu dạy học Sinh học 11 Thiết kế sử dụng phiếu học tập theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh Với đề tài mong muốn góp phần nâng cao chất ... tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học Sinh học 11 Trong trình giảng dạy Sinh học 11, thiết kế PHT sử dụng cho hầu hết SGK Dưới phần hệ thống PHT xây dựng sử dụng dạy học SH 11 Chương ... PHT dạy học …………………… Thiết kế sử dụng PHT theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức dạy học Sinh học 11 ……………………… Kết nghiên cứu…………………………………………… 7 8 10 11 15 28 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết...
 • 35
 • 647
 • 0

skkn phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tự học của học sinh trong việc học ngữ pháp thpt chuyên lê quý đôn

skkn phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tự học của học sinh trong việc học ngữ pháp thpt chuyên lê quý đôn
... ngừng học tập Do đó, học sinh cần có khả tự học, để tự học tập cần thiết giúp ích cho nhu cầu sống em Kích thích động tự tin học tập Giáo viên khó mà phát huy hiệu tinh thần trách nhiệm tính tự học ... đạt mục tiêu đề Cùng với động học tập, tự tin góp phần vào việc phát huy tinh thần trách nhiệm học sinh Thật vậy, học sinh cần phải tin em hoàn toàn quản lý việc học tự tìm hiểu chiếm lĩnh kiến ... Phương pháp giảng dạy áp dụng dạy lớp 10 Anh trường THPT chuyên Quý Đôn, năm học 2010-2011 Phần lớn học sinh tích cực tham gia thực nhiệm vụ nhóm, phát biểu ý kiến buổi học nhờ vào tinh thần trách...
 • 36
 • 216
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ môi trườngtrách nhiệm của học sinh trong bảo vệ tổ quốcbai7tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuýtrach nhiem cua hoc sinh trong cong tac phong khong nhan danliên hệ với vai trò trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổtrách nhiệm của học sinh trong bảo vệ biển đảobiện pháp thứ nhất nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ giảng viên công nhân viên nhà trƣờng trong việc phòng chống ma tuý cho sinh viênbài 7 tác hại của ma túy và trách nhiệm của hs trong việc phòng chống ma túy trần tuấn anh trường thpt định hóa0989261334những dịch bệnh hiểm nghèo và trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèotrách nhiệm của học sinh bảo vệ an ninh tổ quốctrách nhiệm của học sinh đối với xã hộitrach nhiem cua hoc sinh doi voi viec phay huy truyen thong danh giac giu nuoc cua dan toc viet namtrách nhiệm của học sinh sinh viên trong phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ hiện naytrách nhiệm của học sinh sinh viên hiện naysống có trách nhiệm của học sinhNâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam kỳ khởi nghĩaGIÁO TRÌNH Điều khiển lập trình PLC nâng cao (Trường CĐ Nghề Đà Lạt)Giáo án Tiếng Việt Bài CÁI BỐNGGIÁO ÁN Môn Tập đọc Bài Bàn tay dịu dàngTổng hợp kiến thức xác xuất thống kê ftuGIÁO ÁN Tập đọc CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀGIÁO ÁN MÔN TẬP ĐỌC TIẾT 4 GỌI BẠNCâu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 ôn thi học kì và tốt nghiệp THPT quốc giaôn tập môn nghề luật sư và hoạt động tư vấn pháp luậtPD 3003:2002 Are you ready for a BS 77992 audit?PD 27542:1993 (IEC 5362:1992) Classification of electrical and electronic equipment with regard to protection against electric shock. Guide to requirements for protection against electric shockGIÁO ÁN Môn Toán Lớp 2 Bài BẢNG NHÂN 2Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn trên địa bàn thành phố thái nguyênQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận hồng bàng thành phố hải phòngNghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối tiêu hồng tại tỉnh phú thọGIÁO ÁN MÔN TOÁN TÊN BÀI CỘNG SỐ ĐO THỜI GIANGIÁO ÁN TOÁN 1 BÀI GAMGIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Bài Quy đồng mẫu số các phân sốKL tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủKL triết lý dân chủ của hồ chí minh với đời sống dân chủ hiện nay ở huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập