NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C THEO HIỆP HỘI GAN MẬT CHÂU ÂU (EASL)2014

NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN pps

NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN pps
... tiêu hướng < /b> dẫn < /b> thực < /b> hành lâm < /b> sàng < /b> EASL nhằm để cập nhật khuyến cáo vi< /b> c điều < /b> trị < /b> tối ưu b nh vi< /b> m < /b> gan < /b> virus B mạn (CHB: chromic hepatitis B) Nhiều khó khăn vi< /b> c hình thành khung điều < /b> trị < /b> cho CHB; ... cảm vi< /b> c sử dụng NUC Vi< /b> c đề kháng gây nên thất b i điều < /b> trị < /b> từ đầu hay b ng phát virus trình điều < /b> trị < /b> (A1) 4.5 Những < /b> kết điều < /b> trị < /b> Hiện nay, b y thuốc có khả điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn: chúng bao ... Khung điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nhằm để cải thiện sống sống chung b nh với vi< /b> c ngăn ngừa tiến triển b nh dẫn < /b> đến xơ gan,< /b> gan < /b> b , giai đoạn cuối b nh gan,< /b> HCC chết Khung điều < /b> trị < /b> đạt vi< /b> c chép HBV b ...
 • 21
 • 181
 • 1

NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN ppsx

NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN ppsx
... NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> B MẠN Giới thiệu Hiểu biết diễn tiến tự nhiên nhiễm siêu < /b> vi < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B (HBV) khả điều < /b> trị < /b> b nh cải thiện Nhiều tư liệu thuốc chống virus ... hội nghị Gan < /b> Mật Châu Âu (EASL) vi< /b> m < /b> gan < /b> virus B tổ chức năm 2002 Mục tiêu hướng < /b> dẫn < /b> thực < /b> hành lâm < /b> sàng < /b> EASL nhằm để cập nhật khuyến cáo vi< /b> c điều < /b> trị < /b> tối ưu b nh vi< /b> m < /b> gan < /b> virus B mạn (CHB: chromic ... Khung điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nhằm để cải thiện sống sống chung b nh với vi< /b> c ngăn ngừa tiến triển b nh dẫn < /b> đến xơ gan,< /b> gan < /b> b , giai đoạn cuối b nh gan,< /b> HCC chết Khung điều < /b> trị < /b> đạt vi< /b> c chép HBV b ...
 • 47
 • 157
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C pot

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C pot
... HƯỚNG DẪN TH C HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C (Theo hướng dẫn Hiệp Hội nghiên c u bệnh gan Hoa Kỳ) Viêm gan virus C (HCV) vấn đề khỏe quan trọng c ng đồng ... dựa vào đáp ứng điều trị tối ưu đạt với ph c đồ hiệu l c 3 .Điều trị trì Trong vi c tiêu diệt HCV RNA tiêu chuẩn cho vi c điều trị người bị viêm gan virus C mạn, c chứng tích gộp vi c điều trị c ... gan chí c i thiện m c độ bù bệnh nhân, chứng minh vi c c chế virus trư c ghép c ch hiệu bệnh nhân bị xơ gan viêm gan virus B Mặt kh c, bệnh nhân bị xơ gan bù, điều trị chống virus viêm gan C...
 • 51
 • 159
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN, KIỂM SOÁT, VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C
... dựa vào đáp ứng điều trị tối ưu đạt với ph c đồ hiệu l c 3 .Điều trị trì Trong vi c tiêu diệt HCV RNA tiêu chuẩn cho vi c điều trị người bị viêm gan virus C mạn, c chứng tích gộp vi c điều trị c ... gan chí c i thiện m c độ bù bệnh nhân, chứng minh vi c c chế virus trư c ghép c ch hiệu bệnh nhân bị xơ gan viêm gan virus B Mặt kh c, bệnh nhân bị xơ gan bù, điều trị chống virus viêm gan C ... thuyết vi c điều trị làm chậm lại diễn tiến bệnh chí không diệt virus viêm gan C thật chưa kiểm chứng nghiên c u c kiểm soát tốt Như nghiên c u tiến hành, chúng hoàn thành ph c đồ điều trị thành...
 • 50
 • 97
 • 0

Hội chứng động mạch vành cấp cơ sở lý luận để tuân thủ hay không tuân thủ hướng dẫn thực hành lâm sàng hoa kỳ châu âu

Hội chứng động mạch vành cấp cơ sở lý luận để tuân thủ hay không tuân thủ hướng dẫn thực hành lâm sàng hoa kỳ châu âu
... cần não huy để hoạt động không? KHÔNG Quả tim đập cách riêng rẽ nhu cardiac transpant QUAN SÁT BN sử dụng thiết bị hỗ trợ thất trái (Left Ventricular Assist Device (LVAD) Không bắt mạch Vì sao? ... dụng bơm nhánh hay không? Không cần thiết Người kỹ sư cần biết số lượng nước cần bơm trung bình ngày, với hai mức tối đa tối thiểu Áp Dụng Trong Tim Mach Học Lâm Sàng Hệ tim mạch xem chuỗi trạm ... máu chảy liên tục nên HA tâm trương hay tâm thu Chúng ta có cần HA tâm trương hay tâm thu để sống không? Irrigation System GIẢ THIẾT Nếu phải thiết kế hệ thống cấp nước cho làng nhỏ, trạm bơm trung...
 • 74
 • 80
 • 0

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MÃN TÍNH VỚI THYMOSIN- α 1 KẾT HỢP LAMIVUDINE SO SÁNH INTERFERON- α KẾT HỢP LAMIVUDINE potx

NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MÃN TÍNH VỚI THYMOSIN- α 1 KẾT HỢP LAMIVUDINE SO SÁNH INTERFERON- α KẾT HỢP LAMIVUDINE potx
... (9)………… Vì tiến hành nghiên < /b> cứu < /b> hiệu điều < /b> trị < /b> Thymosin- α kết hợp lamivudine so với Interferon – α kết hợp Lamivudine b nh nhân viêm < /b> gan < /b> B mãn tính thất b i điều < /b> trị < /b> với Lamivudine Theo dõi kỹ ... đến 12 /2003 với 65 b nh nhân viêm < /b> gan < /b> B mãn tính tuổi từ 18 đến 60 thất b i với điều < /b> trị < /b> Lamivudine Tiêu chuẩn chọn: Viêm < /b> gan < /b> B mãn thất b i điều < /b> trị < /b> Lamivudine với: - HBVDNA dương tính -Men ALT ... cao (5) Trong nghiên < /b> cứu < /b> trường hợp đạt 80% đáp ứng điều < /b> trị < /b> lâu dài V.KẾT LUẬN  Thymosin – α kết hợp Lamivudine an toàn hiệu điều < /b> trị < /b> viêm < /b> gan < /b> B mãn tính so với Interferon kết hợp Lamivudine tác...
 • 19
 • 143
 • 0

Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticosteroid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm gân trên gai đơn thuần

Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticosteroid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm gân trên gai đơn thuần
... mục tiêu Đánh giá hiệu quả phương pháp tiêm Corticosteroid hướng dẫn siêu âm điều trị viêm gân gai đơn Nhận xét tính an toàn phương pháp tiêm corticosteroid khớp vai hướng dẫn siêu âm Chương ... Đánh giá hiệu điều trị viêm gân gai đơn tiêm cotisteroid (Depo-Medrol) hướng dẫn siêu âm 42 3.3.1 Đánh giá hiệu giảm đau điều trị viêm gân gai đơn tiêm coticosteroid hướng dẫn siêu âm 42 ... thương gân gai siêu âm hay gặp a.Hình ảnh gân gai b Hình ảnh viêm bình thường gân gai c Đứt bán phần d Đứt hoàn toàn e Can xi hóa gân gân gai gân gai gai Hình 10 Các hình ảnh tổn thương gân gai...
 • 87
 • 120
 • 0

Hướng dẫn thực hành làm Video Clip

Hướng dẫn thực hành làm Video Clip
... cho Clip Xong Save Quá trình tạo Video Clip Quá trình tạo Video bắt đầu Hướng dẫn thực hành PM - Proshow Gold để làm Video Clip – Hoài Nguyễn - trang Quá trình tạo Video bắt đầu Quá trình tạo Video ... … flv thành … wmv PM chuyển đổi flv Hướng dẫn thực hành PM - Proshow Gold để làm Video Clip – Hoài Nguyễn - trang 10 Tải PM website Hoài Nguyễn Nên chọn PM Giao diện phần Hướng dẫn thực hành PM ... 4 Chọn kiểu Video Nên chọn kiểu Flash để lưu PC Click vào 5.Tạo mới, đặt tên cho Video Clip Tạo Video Xuất hộp thoại cạnh bên Hướng dẫn thực hành PM - Proshow Gold để làm Video Clip – Hoài Nguyễn...
 • 7
 • 233
 • 0

hướng dẫn thực hành ánh sáng và màu sắc tốt nhất

hướng dẫn thực hành ánh sáng và màu sắc tốt nhất
... lại phần màu hữu sắc 2.4.2 Hỗn hợp màu hữu sắc thay màu màu đen Kỹ thuật thay màu sắc màu đen (UCR – Under Color Removal) biến đổi thành phần màu hữu sắc với thành phần màu sắc thay màu đen ... hợp ta cảm nhận màu sắc tùy thuộc vào bước sóng ánh sáng bị hấp thụ, bước sóng xuyên qua - Một phần ánh sáng phản xạ, phần lại qua Trong trường hợp màu sắc ánh sáng phản xạ màu ánh sáng xuyên qua ... hợp vô sắc với bổ sung màu hữu sắc Việc thêm màu hữu sắc vào biến đổi thành phần màu sắc Nếu mật độ mực in màu đen trung tính không đủ màu Cyan, Magenta Yellow thêm vào cấu trúc màu sắc lần...
 • 29
 • 107
 • 0

Hướng dẫn thực hành làm Website trên hệ thống EQS.VN

Hướng dẫn thực hành làm Website trên hệ thống EQS.VN
... Để thực việc cài đặt, viết bài, thay đổi giao diện phải truy cập vào link: http:/ /website- cua-ban .eqs.vn/ wp-admin/ • Hoặc click vào Dashboard trên: 13 www.eqvn.net www.eqvn.net Cài đặt http:/ /website- cua-ban .eqs.vn/ wp-admin/ ... http:/ /website- cua-ban .eqs.vn/ wp-admin/ 14 www.eqvn.net Cài đặt www.eqvn.net • Thay đổi tên Website Bước 15 www.eqvn.net Bước www.eqvn.net Cài đặt • Thay đổi Permalink – Permalink địa URL viết cụ thể website ... www.eqvn.net • Truy cập vào http:/ /eqs.vn/ www.eqvn.net Đăng ký www.eqvn.net www.eqvn.net Đăng ký www.eqvn.net www.eqvn.net Đăng ký www.eqvn.net • Đăng ký thành công www.eqvn.net Đăng ký www.eqvn.net...
 • 69
 • 98
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẬT LÍ BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (tài liệu dành cho lớp tập huấn GV) doc

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẬT LÍ BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (tài liệu dành cho lớp tập huấn GV) doc
... gúc = 300 Mt phng nghiờng cú h s ma sỏt trt vi vt l àt = 0,5 cho chiu di mt phng nghiờng l = 2m, g = 9,8m/s2 Cho vt trt t trng thỏi ngh Hóy tỡm tc ca vt chõn mt phng nghiờng Cỏch gii Hng dn ... phng to p, T Bit p = 1,5 atm, T1 = 320K, T2 = 600K Hãy tính công mà khí thực chu trình p p2 (2) p1 (1) (3) T T1 T2 Hỡnh Cỏch gii Bi 5: Cho mch in cú s nh hỡnh 5, b qua in tr ca cỏc ngun in v ... n v (Dec) mun tớnh sin300 ta bm sin 30 =, mỏy cho kt qu 0,5 Nhng ta khụng mun chuyn ch n v m tớnh sin(30rad) thỡ ta bm sin 30 Shift DRG =, mỏy cho ta kt qu - 0,988031624 Trong cỏc bi toỏn vớ...
 • 26
 • 399
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẬT LÍ BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẬT LÍ BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
... thỡ mỏy tớnh cm tay VN 570MS cú th gii c mt cỏch d dng c bit vi cỏc h phng trỡnh bc nht cú cỏc h s khụng nguyờn dn n vic tớnh toỏn thụng thng gp nhiu khú khn thỡ mỏy tớnh cm tay li thc hin d ... tớnh o hm bc nht, vi phõn bc nht v tớch phõn mt lp cú th dựng mỏy tớnh cm tay tớnh toỏn mt cỏch d dng Vic dựng mỏy tớnh cm tay s a chỳng ta n kt qu bng s cui cựng ch khụng a cụng thc tng quỏt, nờn ... trỡnh ca 1,5 mol khớ lớ tng mt phng to p, T Bit p1 = 1,5 atm, T1 = 320K, T2 = 600K Hãy tính công mà khí thực chu trình p p2 (2) p1 (1) (3) T T1 T2 Hỡnh Cỏch gii Bi 5: Cho mch in cú s nh hỡnh...
 • 27
 • 192
 • 0

đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticoid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm quanh khớp vai

đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm corticoid dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị viêm quanh khớp vai
... khớp vai phương pháp tiêm corticoid hướng dẫn siêu âm Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu Đánh giá hiệu phương pháp tiêm corticoid hướng dẫn siêu âm điều trị viêm quanh khớp vai thể đau khớp vai đơn ... 672-682 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG NGỌC TÂN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIấM CORTICOID DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VIấM QUANH KHỚP VAI ĐỀ CƯƠNG ... - 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐẶNG NGỌC TÂN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIấM CORTICOID DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ VIấM QUANH KHỚP VAI Chuyên...
 • 45
 • 407
 • 5

thông tin về bệnh gan - KIỂM SÓAT NHỮNG TÁC DỤNG PHỤ KHI DÙNG PEGINTERFERON ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN C pdf

thông tin về bệnh gan - KIỂM SÓAT NHỮNG TÁC DỤNG PHỤ KHI DÙNG PEGINTERFERON ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN C pdf
... trầm c m ư c đóan mạnh cho vi c thất bại điều trị HCV Vi c điều khi n ngăn ngừa trầm c m bệnh nhân điều trị định Trong thời điểm, c chứng cho thấy c thể với bệnh tâm thần c từ trư c điều trị c ch ... nên c n nh c không tiếp t c điều trị Interleukin- 11 phương th c cho điều trị giảm tiểu c u khoa ung thư Chỉ c báo c o vi c dùng thành c ng vi c bệnh nhân bị nhiễm HCV c ng bố để x c định Không ... thải creatinin ư c đóan tránh tốt vi c ngộ đ c ribavirin Hai nghiên c u c đồng ý rõ ràng liều ribavirin tốt dùng Dùng c ng th c Cockcroft- Gault tính thải creatinin ư c đóan, hai nghiên c u cho...
 • 14
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thực hành vật lí bằng máy tính cầm tay các dạng câu hỏi và bài tập tài liệu dành cho lớp tập huấn gv dochướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sànghướng dẫn thực hành vi điều khiển avrtai lieu huong dan thuc hanh dieu khien qua trinhhướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 2hướng dẫn thực hành 55 kĩ thuật điều dưỡng cơ bảnnhững hạn chế của việc ứng dụng pk pd vào thực hành lâm sàng và các biện pháp khắc phụcnhững hạn chế của việc ứng dụng pk pd vào thực hành lâm sànghướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trọn bộ 2 tập tập 2 dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡnghướng dẫn thực hànhthực hành lâm sànghướng dẫn thực hành thí nghiệm vlxdthực hành lâm sàng sản phụ khoahướng dẫn thực hành wordhướng dẫn thực hành vi tínhbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề một số PHẢN ỨNG CHUYỂN vịbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề sự CHUYỂN vị và KHAI THÁC KIẾN THỨC về sự CHUYỂN vị TRONG VIỆC bồi DƯỠNG học SINH GIỎIbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề xây dựng hệ thống bài tập mở rộng và nâng cao về hóa lập thể hợp chất hữu cơbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề bài tập AMINO AXIT bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA, QUỐC tếbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề các cơ chế chuyển vị trí trong hóa hữu cơbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề đồng phân hợp chất hữu cơ và các loại hiệu ứng cấu trúc trong hữu cơHDgroup tổng hợp 15 đề pen i n3 cô hương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 11 đề toán pen i thầy tuấn hocmai 2017phát triển kinh tế huyện mai châu tỉnh sơn laBIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆPNGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nộiMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG vận ĐỘNG NHỊP điệu CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔIPhát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện yên mô ninh bình theo tiếp cận năng lực“ nghiên cứu tương tác của kpt(piperidin)cl3 với p nitroanilin và độc tính của một số phức chất Pt(II) chứa piperidinNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nộiQUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở dân tộc nội TRÚ cấp HUYỆN, TỈNH đăk NÔNGNGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH CHUYỂN hóa KHÍ TỔNG hợp THÀNH NHIÊN LIỆU LỎNG TRÊN hệ xúc tác co meγ al2o3NÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcSử dụng nguồn sử liệu địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường trung học phổ thông tỉnh đồng thápGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 COMMUNICATION, SKILLS 1