Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

THÔNG Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” ppsx

THÔNG TƯ Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” ppsx
... CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông số: 51 /2011/TT-BNNPTNT, ngày 27 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT Tên giống Mã hàng ... - Sở NN PTNT tỉnh, Tp trực thuộc TW; - Lưu: VT, TT Bùi Bá Bổng BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự - Hạnh phúc DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ... Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng đơn vị có liên...
 • 5
 • 215
 • 0

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các dự án đầu về giống cây trồng, làm mẫu, tham gia triển lãm, quà tặng…) ppt

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các dự án đầu tư về giống cây trồng, làm mẫu, tham gia triển lãm, quà tặng…) ppt
... thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu giống trồng, Văn hợp tác quốc tế, Giấy mời tham gia triển lãm… Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký nhập giống trồng Quyết định số 175/TT-HCTH ... cấp giấy phép nhập giống trồng 100.000đ Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐBTC Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước - Tổ chức cá nhân có giống trồng đăng ký nhập gửi ... Cục Trồng trọt; - Cục Trồng trọt thẩm định, hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, hồ sơ hợp lệ trả lời văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đăng ký nhập...
 • 3
 • 326
 • 0

Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (làm nguyên liệu chuyên dùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp)

Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (làm nguyên liệu chuyên dùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp)
... giấy phép nhập giống trồng 100.000đ Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐBTC Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước - Tổ chức cá nhân có giống trồng đăng ký nhập ... thuật; - Bản công chứng Giấy phép đầu tư Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư quan có thẩm quyền cấp Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký nhập giống trồng Quyết định số 175/TT-HCTH ... Cục Trồng trọt; - Cục Trồng trọt thẩm định, hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn Bước tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, hồ sơ hợp lệ trả lời văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký nhập...
 • 3
 • 171
 • 0

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để khảo nghiệm) ppt

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để khảo nghiệm) ppt
... ký kinh doanh (nếu có) Nếu giống nhập lần thứ trở đi: - Đơn đăng ký nhập (theo mẫu 1); - Báo cáo kết nhập khẩu, khảo nghiệm Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký nhập giống ... cấp giấy phép nhập giống trồng 100.000đ Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐBTC Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức cá nhân có giống trồng đăng ký nhập gửi ... đến Cục Trồng trọt; Cục Trồng trọt thẩm định, hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, hồ sơ hợp lệ trả lời văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký nhập (Mẫu...
 • 4
 • 213
 • 0

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để sản xuất thử) doc

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để sản xuất thử) doc
... Bộ Nông nghiệp PTNT cho phép sản xuất thử Biên họp Hội đồng công nhận giống cho sản xuất thử Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký nhập giống trồng Quyết định số 175/TT-HCTH ... cấp giấy phép nhập giống trồng 100.000đ Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐBTC Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước - Tổ chức cá nhân có giống trồng đăng ký nhập gửi ... Cục Trồng trọt; - Cục Trồng trọt thẩm định, hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, hồ sơ hợp lệ trả lời văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đăng ký nhập...
 • 3
 • 189
 • 0

Tài liệu Nhập khẩu giống vật nuôi ngoài Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh doc

Tài liệu Nhập khẩu giống vật nuôi ngoài Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh doc
... xin nhập khẩu; - Đơn xin khảo nghiệm (mẫu số 3); - Hồ sơ giống vật nuôi ghi rõ tên giống, phẩm cấp giống, xuất xứ, số lượng, tiêu kinh tế kỹ thuật quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng giống ... dõi); - Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với đơn vị thuộc diện phải đăng ký kinh doanh) Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu ... số lượng, tiêu kinh tế kỹ thuật quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng giống Hồ sơ lý lịch giống vật nuôi phải xác nhận quan có thẩm quyền nước xuất Hồ sơ gốc kèm theo dịch tiếng Việt quan dịch...
 • 4
 • 334
 • 0

Các đặc điểm chủ yếu của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện (CT-IN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Các đặc điểm chủ yếu của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện (CT-IN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh
... Cục Bưu Điện, xí nghiệp Khoa học Sản xuất thiết bị thông tin I cổ phần hóa thành công ty cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện Công ty bắt đầu vào hoạt động từ ngày 1/10/2001 Chức nhiệm vụ Công ... (: 0918.775.368 Phần 1: Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện (CT-IN) Giới thiệu chung CT-IN Công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện (CT-IN) đơn vị hàng ... thông, công nghệ thông tin cho doanh nghiệp Phần 2: Các đặc điểm chủ yếu CT-IN hoạt động sản xuất kinh doanh Về cấu tổ chức Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty cần có máy tổ...
 • 35
 • 426
 • 0

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM ppsx

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM ppsx
... (Glycine;Proline;Methionin;Lysine); Độ ẩm:20 13 CT TNHH CN & PT Việt Nam CS SX Phân bón VT CT TNHH YUAN DA ENTERPRISE VII PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG TT Tên phân bón Đơn vị ANVI - LÂN % HC: 15; N-P2O5-K2O: 0,5-8-0,2; ... 1x 106 loại CT TNHH CN & PT Việt Nam HC: 15; N-P2O5-K2O: 1,5-2-1; Độ ẩm: 30 Azotobacter sp: 1x106 HC: 15; N-P2O5-K2O: 1-0,5-0,5; Độ ẩm: 30 Cơ sở SX Phân bón VT Azotobacter sp: 1x106 VI PHÂN HỮU ... HC: 60; N-P2O5-K2O: 6-3-3; Độ ẩm: 20 CT TNHH Voi Trắng CS SX Phân bón VT CT TNHH YUAN DA ENTERPRISE VIII PHÂN BÓN LÁ TT Tên phân bón AJIFOL-S Đơn vị % ppm % AJFOL-Ca ppm Thành phần, hàm lượng...
 • 65
 • 338
 • 0

Tài liệu Đăng ký vào Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam (áp dụng đối với phân bón là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước) doc

Tài liệu Đăng ký vào Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam (áp dụng đối với phân bón là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước) doc
... định, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT bổ sung vào Danh mục phân bón Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng vào Danh mục phân bón (Phụ lục số 6); Biên nghiệm thu đánh giá Hội đồng khoa học công nghệ ... nhận Bộ chủ quản; Báo cáo kết nghiên cứu đề tài; Quyết định kết nghiệm thu đánh giá Hội đồng khoa học công nghệ; Thành phần hồ sơ Tài liệu có liên quan tính chất hoá học, học, sinh học; kết phân ... chất dinh dưỡng có phân bón; công dụng hướng dẫn sử dụng; Tờ khai kỹ thuật (Phụ lục số 9) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng vào Danh mục phân bón (Phụ Quyết định...
 • 3
 • 269
 • 0

Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công ty CP công nghệ viễn thông.DOC

Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công ty CP công nghệ viễn thông.DOC
... định hành - Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trờng hợp cho công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Đánh giá thực trạng lập Báo cáo tài Phân tích báo cáo tài công ty 3.2.1 ... chu kỳ hoạt động doanh nghiệp Chơng 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh việc lập báo cáo tài công ty cổ phầnCông nghệ Viễn thông 2.1 Khái quát hình thành phát triển công ty 2.1.1 Quá ... thống báo cáo tài doanh nghiệp đợc lập để giải thích số vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp kỳ báo cáo 1.2.4.2 Nội dung sở số liệu lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính: ...
 • 47
 • 507
 • 1

cơ sở lý luận về tiết kiệm vật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh ,Thực trạng tiết kiệm vật trong hoạt động sản xuất kinh doan

cơ sở lý luận về tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh ,Thực trạng tiết kiệm vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doan
... mại sở luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Các khái niệm vật t tiết kiệm vật t 1.1 Vật t 1.1.1 Khái niệm Vật t phận toàn t liệu sản xuát xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật ... quản trì hoạt động Mục lục Lời nói đầu .1 ChơngI: sở luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh .3 Các khái niêm vật t tiết kiệm vật t 1.1 vật t ... Vai trò tiết kiệm vật t hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Giảm chi phí trình sản xuất sản phẩm từ giảm chí phí đơn vị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm từ tạo cho doanh nghiệp nhiều...
 • 30
 • 334
 • 0

Tiết kiệm vật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
... Vai trò tiết kiệm vật t hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Giảm chi phí trình sản xuất sản phẩm từ giảm chí phí đơn vị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm từ tạo cho doanh nghiệp nhiều ... sở lý luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Các khái niệm vật t tiết kiệm vật t 1.1 Vật t 1.1.1 Khái niệm Vật t phận toàn t liệu sản xuát xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật liệu, ... trì hoạt động Mục lục Lời nói đầu .1 ChơngI: sở lý luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh .3 Các khái niêm vật t tiết kiệm vật t 1.1 vật t ...
 • 30
 • 222
 • 0

cơ sở lý luận về tiết kiệm vật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh

cơ sở lý luận về tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
... mại sở luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Các khái niệm vật t tiết kiệm vật t 1.1 Vật t 1.1.1 Khái niệm Vật t phận toàn t liệu sản xuát xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật ... quản trì hoạt động Mục lục Lời nói đầu .1 ChơngI: sở luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh .3 Các khái niêm vật t tiết kiệm vật t 1.1 vật t ... Vai trò tiết kiệm vật t hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Giảm chi phí trình sản xuất sản phẩm từ giảm chí phí đơn vị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm từ tạo cho doanh nghiệp nhiều...
 • 30
 • 278
 • 0

Thực trạng tiết kiệm vật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Thực trạng tiết kiệm vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
... sở lý luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Các khái niệm vật t tiết kiệm vật t 1.1 Vật t 1.1.1 Khái niệm Vật t phận toàn t liệu sản xuát xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật liệu, ... Vai trò tiết kiệm vật t hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Giảm chi phí trình sản xuất sản phẩm từ giảm chí phí đơn vị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm từ tạo cho doanh nghiệp nhiều ... trì hoạt động Mục lục Lời nói đầu .1 ChơngI: sở lý luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh .3 Các khái niêm vật t tiết kiệm vật t 1.1 vật t ...
 • 30
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanhdanh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanhdanh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanhmot buoc xoa bo nhung rao can trong hoat dong san xuat kinh doanhdanh mục giống thủy sản được phép sản xuất kinh doanhbổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất kinh doanhMột số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpMột số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpThủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpVề tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận hoàn kiếm – thành phố hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tếCẩm nang nhóm dinh dưỡngPython recipes handbook a problem solution approach 1st edition (2016)Python web scraping 2e (2017)Beginners guide to ethical hacking and penetration testing (2017)Internet of things with arduino cookbook (2016)Lean python learn just enough python to build useful tools 1st edition (2016)Object Constraint Language (OCL)SACH LOP 12 2Tiểu luận khảo sát việc sử dụng ngôn từ trên chuyên mục phóng sự báo lao độngNghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Bước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngNghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc mường ở phú thọ hiện nayBCTT: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VCSNâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập