Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

THÔNG Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” ppsx

THÔNG TƯ Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” ppsx
... CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông số: 51 /2011/TT-BNNPTNT, ngày 27 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn) TT Tên giống Mã hàng ... - Sở NN PTNT tỉnh, Tp trực thuộc TW; - Lưu: VT, TT Bùi Bá Bổng BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự - Hạnh phúc DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ... Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng đơn vị có liên...
 • 5
 • 160
 • 0

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các dự án đầu về giống cây trồng, làm mẫu, tham gia triển lãm, quà tặng…) ppt

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các dự án đầu tư về giống cây trồng, làm mẫu, tham gia triển lãm, quà tặng…) ppt
... thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu giống trồng, Văn hợp tác quốc tế, Giấy mời tham gia triển lãm… Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký nhập giống trồng Quyết định số 175/TT-HCTH ... cấp giấy phép nhập giống trồng 100.000đ Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐBTC Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước - Tổ chức cá nhân có giống trồng đăng ký nhập gửi ... Cục Trồng trọt; - Cục Trồng trọt thẩm định, hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, hồ sơ hợp lệ trả lời văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đăng ký nhập...
 • 3
 • 242
 • 0

Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (làm nguyên liệu chuyên dùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp)

Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (làm nguyên liệu chuyên dùng phục vụ sản xuất của doanh nghiệp)
... giấy phép nhập giống trồng 100.000đ Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐBTC Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Bước - Tổ chức cá nhân có giống trồng đăng ký nhập ... thuật; - Bản công chứng Giấy phép đầu tư Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư quan có thẩm quyền cấp Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký nhập giống trồng Quyết định số 175/TT-HCTH ... Cục Trồng trọt; - Cục Trồng trọt thẩm định, hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn Bước tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, hồ sơ hợp lệ trả lời văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký nhập...
 • 3
 • 124
 • 0

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để khảo nghiệm) ppt

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để khảo nghiệm) ppt
... ký kinh doanh (nếu có) Nếu giống nhập lần thứ trở đi: - Đơn đăng ký nhập (theo mẫu 1); - Báo cáo kết nhập khẩu, khảo nghiệm Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký nhập giống ... cấp giấy phép nhập giống trồng 100.000đ Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐBTC Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức cá nhân có giống trồng đăng ký nhập gửi ... đến Cục Trồng trọt; Cục Trồng trọt thẩm định, hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, hồ sơ hợp lệ trả lời văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký nhập (Mẫu...
 • 4
 • 185
 • 0

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để sản xuất thử) doc

Tài liệu Nhập khẩu giống cây trồng ngoài Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh (để sản xuất thử) doc
... Bộ Nông nghiệp PTNT cho phép sản xuất thử Biên họp Hội đồng công nhận giống cho sản xuất thử Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng ký nhập giống trồng Quyết định số 175/TT-HCTH ... cấp giấy phép nhập giống trồng 100.000đ Văn qui định Quyết định số 11/2008/QĐBTC Kết việc thực TTHC:Văn chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước - Tổ chức cá nhân có giống trồng đăng ký nhập gửi ... Cục Trồng trọt; - Cục Trồng trọt thẩm định, hồ sơ chưa hợp lệ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, hồ sơ hợp lệ trả lời văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đăng ký nhập...
 • 3
 • 158
 • 0

Tài liệu Nhập khẩu giống vật nuôi ngoài Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh doc

Tài liệu Nhập khẩu giống vật nuôi ngoài Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh doc
... xin nhập khẩu; - Đơn xin khảo nghiệm (mẫu số 3); - Hồ sơ giống vật nuôi ghi rõ tên giống, phẩm cấp giống, xuất xứ, số lượng, tiêu kinh tế kỹ thuật quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng giống ... dõi); - Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với đơn vị thuộc diện phải đăng ký kinh doanh) Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu ... số lượng, tiêu kinh tế kỹ thuật quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng giống Hồ sơ lý lịch giống vật nuôi phải xác nhận quan có thẩm quyền nước xuất Hồ sơ gốc kèm theo dịch tiếng Việt quan dịch...
 • 4
 • 281
 • 0

Các đặc điểm chủ yếu của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện (CT-IN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Các đặc điểm chủ yếu của công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện (CT-IN) trong hoạt động sản xuất kinh doanh
... Cục Bưu Điện, xí nghiệp Khoa học Sản xuất thiết bị thông tin I cổ phần hóa thành công ty cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện Công ty bắt đầu vào hoạt động từ ngày 1/10/2001 Chức nhiệm vụ Công ... (: 0918.775.368 Phần 1: Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện (CT-IN) Giới thiệu chung CT-IN Công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện (CT-IN) đơn vị hàng ... thông, công nghệ thông tin cho doanh nghiệp Phần 2: Các đặc điểm chủ yếu CT-IN hoạt động sản xuất kinh doanh Về cấu tổ chức Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty cần có máy tổ...
 • 35
 • 334
 • 0

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM ppsx

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC LOẠI PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM ppsx
... (Glycine;Proline;Methionin;Lysine); Độ ẩm:20 13 CT TNHH CN & PT Việt Nam CS SX Phân bón VT CT TNHH YUAN DA ENTERPRISE VII PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG TT Tên phân bón Đơn vị ANVI - LÂN % HC: 15; N-P2O5-K2O: 0,5-8-0,2; ... 1x 106 loại CT TNHH CN & PT Việt Nam HC: 15; N-P2O5-K2O: 1,5-2-1; Độ ẩm: 30 Azotobacter sp: 1x106 HC: 15; N-P2O5-K2O: 1-0,5-0,5; Độ ẩm: 30 Cơ sở SX Phân bón VT Azotobacter sp: 1x106 VI PHÂN HỮU ... HC: 60; N-P2O5-K2O: 6-3-3; Độ ẩm: 20 CT TNHH Voi Trắng CS SX Phân bón VT CT TNHH YUAN DA ENTERPRISE VIII PHÂN BÓN LÁ TT Tên phân bón AJIFOL-S Đơn vị % ppm % AJFOL-Ca ppm Thành phần, hàm lượng...
 • 65
 • 269
 • 0

Tài liệu Đăng ký vào Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam (áp dụng đối với phân bón là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước) doc

Tài liệu Đăng ký vào Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam (áp dụng đối với phân bón là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước) doc
... định, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT bổ sung vào Danh mục phân bón Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng vào Danh mục phân bón (Phụ lục số 6); Biên nghiệm thu đánh giá Hội đồng khoa học công nghệ ... nhận Bộ chủ quản; Báo cáo kết nghiên cứu đề tài; Quyết định kết nghiệm thu đánh giá Hội đồng khoa học công nghệ; Thành phần hồ sơ Tài liệu có liên quan tính chất hoá học, học, sinh học; kết phân ... chất dinh dưỡng có phân bón; công dụng hướng dẫn sử dụng; Tờ khai kỹ thuật (Phụ lục số 9) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đăng vào Danh mục phân bón (Phụ Quyết định...
 • 3
 • 196
 • 0

Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công ty CP công nghệ viễn thông.DOC

Thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại Công ty CP công nghệ viễn thông.DOC
... định hành - Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trờng hợp cho công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Đánh giá thực trạng lập Báo cáo tài Phân tích báo cáo tài công ty 3.2.1 ... chu kỳ hoạt động doanh nghiệp Chơng 2: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh việc lập báo cáo tài công ty cổ phầnCông nghệ Viễn thông 2.1 Khái quát hình thành phát triển công ty 2.1.1 Quá ... thống báo cáo tài doanh nghiệp đợc lập để giải thích số vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp kỳ báo cáo 1.2.4.2 Nội dung sở số liệu lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính: ...
 • 47
 • 442
 • 1

cơ sở lý luận về tiết kiệm vật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh ,Thực trạng tiết kiệm vật trong hoạt động sản xuất kinh doan

cơ sở lý luận về tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh ,Thực trạng tiết kiệm vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doan
... mại sở luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Các khái niệm vật t tiết kiệm vật t 1.1 Vật t 1.1.1 Khái niệm Vật t phận toàn t liệu sản xuát xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật ... quản trì hoạt động Mục lục Lời nói đầu .1 ChơngI: sở luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh .3 Các khái niêm vật t tiết kiệm vật t 1.1 vật t ... Vai trò tiết kiệm vật t hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Giảm chi phí trình sản xuất sản phẩm từ giảm chí phí đơn vị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm từ tạo cho doanh nghiệp nhiều...
 • 30
 • 280
 • 0

Tiết kiệm vật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
... Vai trò tiết kiệm vật t hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Giảm chi phí trình sản xuất sản phẩm từ giảm chí phí đơn vị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm từ tạo cho doanh nghiệp nhiều ... sở lý luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Các khái niệm vật t tiết kiệm vật t 1.1 Vật t 1.1.1 Khái niệm Vật t phận toàn t liệu sản xuát xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật liệu, ... trì hoạt động Mục lục Lời nói đầu .1 ChơngI: sở lý luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh .3 Các khái niêm vật t tiết kiệm vật t 1.1 vật t ...
 • 30
 • 192
 • 0

cơ sở lý luận về tiết kiệm vật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh

cơ sở lý luận về tiết kiệm vật tư của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh
... mại sở luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Các khái niệm vật t tiết kiệm vật t 1.1 Vật t 1.1.1 Khái niệm Vật t phận toàn t liệu sản xuát xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật ... quản trì hoạt động Mục lục Lời nói đầu .1 ChơngI: sở luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh .3 Các khái niêm vật t tiết kiệm vật t 1.1 vật t ... Vai trò tiết kiệm vật t hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Giảm chi phí trình sản xuất sản phẩm từ giảm chí phí đơn vị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm từ tạo cho doanh nghiệp nhiều...
 • 30
 • 224
 • 0

Thực trạng tiết kiệm vật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Thực trạng tiết kiệm vật tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
... sở lý luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Các khái niệm vật t tiết kiệm vật t 1.1 Vật t 1.1.1 Khái niệm Vật t phận toàn t liệu sản xuát xã hội,bao gồm nguyên liệu, vật liệu, ... Vai trò tiết kiệm vật t hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Giảm chi phí trình sản xuất sản phẩm từ giảm chí phí đơn vị sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm từ tạo cho doanh nghiệp nhiều ... trì hoạt động Mục lục Lời nói đầu .1 ChơngI: sở lý luận tiết kiệm vật t doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh .3 Các khái niêm vật t tiết kiệm vật t 1.1 vật t ...
 • 30
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanhdanh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanhdanh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanhmot buoc xoa bo nhung rao can trong hoat dong san xuat kinh doanhdanh mục giống thủy sản được phép sản xuất kinh doanhbổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh171 cac dang hu hong tinh trang lam viec bao ve cho may phat dienhe thong boi tren otoCAC NGUON NANG LUONG MOI CO TINH TAI TAO CAC CO SO VA NHUNG KHA NANG PHAT TRIENDO AN XU LY o NHIEM KHONG KHIHE THONG THIET BI CAP DONGKY THUAT NUOI TOM NUOC LO NXB LAO DONGNâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động trong các doanh nghiệpCAC BIEN PHAP GIAM THAM HUT NGAN SACH CUA CHINH PHUBài giảng bộ biến đổi điện áp một chiều tài liệu, ebook, giáo trình, hướng dẫnBài giảng vật lí 12 thao giảng phản ứng phân hạch (14)KY THUAT NUOI THUY SAN NUOC NGOT (TAP 1)HUONG DAN LAP TRINH ANDROIDin chuong 5 tinh toan mang phan phoiBài giảng bộ biến đổi điện áp xoay chiều tài liệu, ebook, giáo trình, hướng dẫnGIAI PHAU, SINH LY LONHUONG DAN KY THUAT TRONG NAM MUA HEUCP600 với phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tếHUONG DAN KY THUAT CHAN NUOI THO KS NGUYEN NGOC NAMDAC DIEM THUC VAT HOC CUA CAY LUAGIAI PHAP CLUSTER TREN LINUX
Đăng ký
Đăng nhập