Luận văn xây dựng và hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ ở tổng công ty xăng dầu VN petrolimex

Xây dựng hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ TCT Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex

Xây dựng và hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ ở TCT Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex
... chọn đề tài Xây dựng hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội TCT Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex làm đề tài thực tập với mong muốn hoàn thiện đợc hiểu biết thân hệ thống kiểm soát nội thủ tục Nội dung ... Các thủ tục kiểm soát hệ thống kiểm soát nội Các biện pháp kiểm soát phận quan trọng hệ thống KSNB, chia thành hai loại biện pháp kiểm soát: kiểm soát trực tiếp kiểm soát tổng quát 13 Kiểm soát ... thủ tục ghi sổ -Kiểm tra nội sổ tổng hợp) 31 Chơng II Thực trạng hệ thống kiểm soát nội tổng Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam - petrolimex 2.1 Đặc điểm Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam -Petrolimex 2.1.1...
 • 81
 • 243
 • 0

Xây dựng & hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ Tổng Cty Xăng Dầu VNPetrolimex

Xây dựng & hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ ở Tổng Cty Xăng Dầu VN – Petrolimex
... lại hiệu cao cần phải xây dựng hoàn thiện hệ thống KSNB nh nào? Để trả lời cho câu hỏi em chọn đề tài Xây dựng hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội TCT Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex làm đề tài ... thống kiểm soát nội Tổng công ty Đối tợng phạm vi nghiên cứu: Đối tợng phạm vi nghiên cứu đề tài: Hệ thống kiểm soát nội thủ tục kiểm soát Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam PETROLIMEX Phần nội dung ... kiểm soát nội tổng Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam - petrolimex 2.1 Đặc điểm Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam -Petrolimex 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam - Petrolimex...
 • 83
 • 510
 • 2

Luận văn:Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên doc

Luận văn:Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên doc
... m soát n i b ñ i v i chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát nư c Phú Yên; Chương 3: Các gi i pháp hoàn thi n th t c ki m soát chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát nư c Phú ... b Đ c ñi m chi phí s n xu t s n ph m 2.3 TH C TR NG CÁC TH Chi phí s n xu t bao g m chi phí NVLTT; Chi phí NCTT; V I CHI PHÍ T I CÔNG TY TNHH MTV C P THOÁT NƯ C Chi phí SXC, Công ty h ch toán ... c công tác ki m soát chi phí doanh thu t i ñơn v Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u: th t c ki m soát n i b v chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát nư c Phú Yên công...
 • 13
 • 330
 • 1

Luận văn: Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên potx

Luận văn: Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên potx
... m soát n i b ñ i v i chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát nư c Phú Yên; Chương 3: Các gi i pháp hoàn thi n th t c ki m soát chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát nư c Phú ... b Đ c ñi m chi phí s n xu t s n ph m 2.3 TH C TR NG CÁC TH Chi phí s n xu t bao g m chi phí NVLTT; Chi phí NCTT; V I CHI PHÍ T I CÔNG TY TNHH MTV C P THOÁT NƯ C Chi phí SXC, Công ty h ch toán ... KSNB chi phí doanh thu doanh nghi p, ñây s s ñ lu n văn nghiên c u th c tr ng công tác KSNB ñ i v i 1.3.1 Khái ni m n i dung doanh thu doanh nghi p chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát...
 • 13
 • 225
 • 0

một số biện pháp hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với chu trình chi phí tại công ty cổ phần đầu xây dựng công trình khánh hoà

một số biện pháp hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với chu trình chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình khánh hoà
... 623 Chi phớ xe mỏy 627 Chi phớ sn xut chung 632 Giỏ hng bỏn ( chi tit cho tng loi sp) 635 Chi phớ hot ng ti chớnh 642 Chi phớ qun lý doanh nghip 6421 Chi phớ nhõn viờn qun lý 6423 Chi phớ dựng ... TC KIM SOT NI B I VI CHU TRèNH CHI PH TI CễNG TY CPT & XDCT KH 2.3.1 Cụng tỏc hch toỏn chu trỡnh chi phớ ca cụng ty 2.3.1.1 Cỏc hot ng kinh t chu trỡnh chi phớ ti cụng ty Sau tin hnh phng cỏc ... vi chu trỡnh chi phớ F Chng : Thc trng cụng tỏc kim soỏt ni b i vi chu trỡnh chi phớ ti cụng ty C phn u t v xõy dng cụng trỡnh Khỏnh Hũa Bao gm nhng phn chớnh sau: - Gii thiu chung v cụng ty...
 • 111
 • 180
 • 0

Luận văn:HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ pot

Luận văn:HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ pot
... tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ, bao gồm thủ tục kiểm soát chi phí NVLTT, thủ tục kiểm soát chi phí NCTT thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Từ đó, tồn 18 thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch ... thiện thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Từ đó, xác định số giải pháp góp phần hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung ... kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Tác giả thực luận văn nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ...
 • 26
 • 292
 • 0

Luận văn: HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ pptx

Luận văn: HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ pptx
... thiện thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Từ đó, xác định số giải pháp góp phần hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung ... tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ, bao gồm thủ tục kiểm soát chi phí NVLTT, thủ tục kiểm soát chi phí NCTT thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Từ đó, tồn 18 thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch ... kiểm soát chi phí, Chương Luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, bao gồm: Các giải pháp hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội...
 • 26
 • 224
 • 0

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ (full)

Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ (full)
... KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG ... TRUNG TRUNG BỘ 68 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 68 3.2 HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ... PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 50 2.4.1 Mục tiêu kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn 50 2.4.2 Các thủ tục kiểm soát chi phí dịch vụ Liên đoàn 51 2.5 ĐÁNH GIÁ CÁC THỦ TỤC KIỂM...
 • 102
 • 130
 • 0

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước Phú Yên
... m soát n i b ñ i v i chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát nư c Phú Yên; Chương 3: Các gi i pháp hoàn thi n th t c ki m soát chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát nư c Phú ... b Đ c ñi m chi phí s n xu t s n ph m 2.3 TH C TR NG CÁC TH Chi phí s n xu t bao g m chi phí NVLTT; Chi phí NCTT; V I CHI PHÍ T I CÔNG TY TNHH MTV C P THOÁT NƯ C Chi phí SXC, Công ty h ch toán ... KSNB chi phí doanh thu doanh nghi p, ñây s s ñ lu n văn nghiên c u th c tr ng công tác KSNB ñ i v i 1.3.1 Khái ni m n i dung doanh thu doanh nghi p chi phí doanh thu t i Công ty TNHH MTV C p thoát...
 • 13
 • 229
 • 0

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại liên đoàn địa chất trung trung bộ

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại liên đoàn địa chất trung trung bộ
... pháp hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội tốt chi phí dịch vụ Liên đoàn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 2.1 GIỚI THIỆU VỀ LIÊN ĐOÀN ... thiện thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ Từ đó, xác định số giải pháp góp phần hoàn thiện thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung ... tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ, bao gồm thủ tục kiểm soát chi phí NVLTT, thủ tục kiểm soát chi phí NCTT thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Từ đó, tồn 18 thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch...
 • 26
 • 286
 • 0

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ cho chu trình chi phí tại công ty yến sào khánh hòa

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ cho chu trình chi phí tại công ty yến sào khánh hòa
... ĐỐI VỚI CHU TRÌNH CHI PHÍ TẠI CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HOÀ -9- 2.1 Khái quát chung Công Ty 2.1.1 Giới thiệu khái quát Công Ty 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty Yến Sào Khánh ... tin cho quản lý cần xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị đầy đủ hợp lý 2.3 Thực trạng công tác kiểm soát nội chu trình chi phí công ty 2.3.1 Thực trạng công tác kiểm soát nội chu trình chi ... thấy thủ tục kiểm soát nội sử dụng công ty nghiệp vụ chu trình thể qua bảng câu hỏi sau: 2.3.1.3.1 Kiểm soát cho nghiệp vụ mua hàng công ty Bảng 5: Bảng câu hỏi kiểm soát nội nghiệp vụ mua hàng công...
 • 82
 • 232
 • 0

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ cho chu trình chi phí tại Công ty cổ phần muối Khánh Hòa

Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ cho chu trình chi phí tại Công ty cổ phần muối Khánh Hòa
... thủ tục kiểm soát Chu trình chi phí Trang 30 Trang 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA A KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY: ... II.2.1 Khái niệm thủ tục kiểm soát: Thủ tục kiểm soát thủ tục kiểm tra giúp cho nội dung, sách doanh nghiệp thực Thủ tục kiểm soát bao gồm: Kiểm soát trực tiếp: Là thủ tục kiểm soát nghiệp vụ, ... tướng Chính Phủ việc chuyển Công ty Trang 34 Muối Khánh Hoà thành Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà, có Nhà nước tham gia cổ phần Công ty thức chuyển đổi thành công ty cổ phần Công ty tổ chức kinh tế...
 • 134
 • 108
 • 0

Liên quan đến kiểm soát mục tiêu, rủi ro các quy trình kế toán chu trình sản xuất, các bạn hãy đưa ra phân tích các thủ tục kiểm soát nội bộ cần thiết.Một hệ thống thông tin kế toán phát triển có vai trò như thế nào trong quy trình kiểm soát này

Liên quan đến kiểm soát mục tiêu, rủi ro và các quy trình kế toán chu trình sản xuất, các bạn hãy đưa ra và phân tích các thủ tục kiểm soát nội bộ cần thiết.Một hệ thống thông tin kế toán phát triển có vai trò như thế nào trong quy trình kiểm soát này
... Lãnh đạo Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quản lý, điều hành tổng hợp chung toàn tình hình thực Chương trình; chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan địa ... nguồn lực thị trường; phát triển vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo nhằm phát triển sản xuất dịch vụ để giảm nghèo nhanh bền vững Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nâng cao lực ... hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ, ngành liên quan, địa phương quản lý, tổ chức thực dự án Huy động tham gia : - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Các tổ chức...
 • 3
 • 425
 • 1

Luận văn " XÂY DỰNG HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ ALPHA " pot

Luận văn
... III.PHÂN TÍCH BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ ALPHA Căn vào tình hình hoạt động kinh doanh số năm qua, Công ty Vật Thiết bị Alpha xây dựng phương án kinh doanh năm 2002 – 2005 ... việc thực chiến lược kinh doanh CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ ALPHA I NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 30 1.Những ... KIẾN NHẰM XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ ALPHA MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU…………….……………………………………… Chương I: Một số vấn đề lý luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp……………………………………………………...
 • 60
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nếu được đồng ý cho vay thì phòng quan hệ khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng và hoàn thiện các thủ tục pháp lýmột số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty đường sắt việt nam nói chung và xét riêng trong lĩnh vực xây lắp thiết kếhoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếphoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếphoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chungphần iii giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty đường sắt việt nam trong lĩnh vực xây lắp thiết kếcác thủ tục kiểm soát nội bộ hàng tồn khocác thủ tục kiểm soát nội bộcác thủ tục kiểm soát nội bộ trong ngân hàngkiểm tra lại việc thực hiện các thủ tục kiểm soát nội bộphần ii thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty đường sắt việt nam trong lĩnh vực xây lắp thiết kếxây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở việt nam hiện nay – một số vấn đề lý luận và thực tiễnxây dựng và hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế đối ngoại như dịch vụ tư vấn pháp luật tư vấn việc làm tư vấn sản xuất và tiêu thụđây là một số ý kiến đề xuất nhằm xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn đóxây dựng và hoàn thiện các phương án theo dõi cảnh báo dự báo tác động của ensoHIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM VÀ CẤY CHỈ CATGUT TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔĐIỀU TRỊ BÍĐÁI CƠ NĂNG TRÊN BỆNH NHÂN SAU MỔ TRĨ BẰNG MÁYĐIỆN CHÂM SỬ DỤNG MIẾNG DÁN ĐIỆN XUNG KẾT HỢP TIÊM PROSTIGMINTÁC DỤNG CỦA CỐM “TIỀN LIỆT HC” LÊN TRỌNG LƯỢNG VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TRÊN THỰC NGHIỆMĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY, BÀN CHÂN TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃObồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề địa hình việt nam và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia môn địa líbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề kiến thức cơ bản và các dạng câu hỏi về địa hình việt nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc giabồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyểngiải chi tiết big step 1 tpeic part 7 quyển 2 phần 2Báo cáo chuyên đề bất đẳng thứcSO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA AMH VỚI AFC, FSH, E2 ĐỐI VỚI ĐÁPỨNG KÉM CỦA BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO CỦA MỘT SỐ XÉT NGHIỆM HÓA SINHĐỊNH LƯỢNG ACID AMIN TỰ DO TRONG DỊCH SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNGKẾT QUẢ PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÁC MẠC HÌNH CHÓPBài tập viết lại câu Tiếng Anh hay chọn lọctrắc nghiệm hóa dượcXÁC LẬP CÔNG THỨC ƯỚC LƯỢNG KÍCH THƯỚC GẦN XA RĂNG NANH VÀ RĂNG CỐI NHỎ Ở NGƯỜI VIỆT DÙNG TRONG DỰ ĐOÁN KHOẢNGGIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ ÁC TÍNH CỦA U THẦN KINH ĐỆM TRƯỚC PHẪU THUẬTTÁC DỤNG PHỤC HỒI TRÍ NHỚ VÀ HỌC TẬP CỦA CERENEEDCAPS TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG ĐƯỢC GÂY SUY GIẢM TRÍ NHỚ BẰNG SCOPOLAMINTạp chí nghiên cứu y học volume 103 số 5 năm 2016báo cáo thực tập ngành may
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập