Luận văn phân tích các hoạt động kinh doanh của tổng công ty xăng dầu

phân tích hoạt động kinh doanh của Tổng công ty xăng dầu việt nam

phân tích hoạt động kinh doanh của Tổng công ty xăng dầu việt nam
... có 65 công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh xăng dầu, sản xuất hóa dầu dịch vụ phục vụ kinh doanh xăng dầu; đó, 45 tổng công ty /công ty TNHH thành viên 100% vốn, 20 công ty cổ phần, lien doanh ... Kết hoạt động kinh doanh công ty con, công ty liên doanh, liên kết nêu kết hoạt động kinh doanh, điểm nêu Việc đầu tư vốn doanh nghiệp Công ty mẹ Petrolimex chủ yếu gồm khoản đầu tư vào công ty ... xuất kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh Petrolimex xuất nhập kinh doanh xăng dầu, lọc - hóa dầu, đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác để kinh doanh ngành nghề mà Petrolimex kinh doanh ngành nghề kinh doanh...
 • 18
 • 93
 • 0

Luận văn: Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và một số định hướng của Tổng công ty xăng dầu (2000-2001) pptx

Luận văn: Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và một số định hướng của Tổng công ty xăng dầu (2000-2001) pptx
... thuộc: - Công ty xăng dầu Hà Nội - Công ty xăng dầu Hải Phòng - Công ty xăng dầu Bắc Thái - Công ty xăng dầu Quảng Ninh - Công ty xăng dầu Vĩnh Phú - Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh - Công ty xăng dầu ... PHẦN II PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÁNH GIÁ ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU (200 0-2 001) I TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU XĂNG DẦU Với bảng nhập xăng dầu qua năm 199 7-1 999 ... sau: - Công ty xăng dầu khu vực I : Hà Nội - Công ty xăng dầu khu vực II : TP Hồ Chí Minh - Công ty xăng dầu khu vực III : TP Hải Phòng - Công ty xăng dầu khu vực IV : TP Hà Bắc - Công ty xăng dầu...
 • 32
 • 243
 • 0

Luận văn: Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và một số định hướng của Tổng công ty xăng dầu (2000-2001) docx

Luận văn: Phân tích các hoạt động kinh doanh - Đánh giá ưu nhược điểm và một số định hướng của Tổng công ty xăng dầu (2000-2001) docx
... thuộc: - Công ty xăng dầu Hà Nội - Công ty xăng dầu Hải Phòng - Công ty xăng dầu Bắc Thái - Công ty xăng dầu Quảng Ninh - Công ty xăng dầu Vĩnh Phú - Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh - Công ty xăng dầu ... lập Tổng công ty xăng dầu mỡ II Về cấu tổ chức đặc điểm hoạt động kinh doanh Phần II: I phân tích hoạt động kinh doanh - đánh giá ưu nhược điểm số định hướng tổng công ty xăng dầu ... nước 10 Phần II phân tích hoạt động kinh doanh đánh giá ưu nhược điểm số định hướng tổng công ty xăng dầu (200 0-2 001) I Tình hình nhập xăng dầu Với bảng nhập xăng dầu qua năm 199 7-1 999 cho thấy...
 • 32
 • 214
 • 0

Phân tích các hoạt động kinh doanh của công ty

Phân tích các hoạt động kinh doanh của công ty
... 10 Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty 10 I Phân tích hoạt động nhập, xuất bán công ty 10 II PHÂN TícH HOạT độnG SảN XUấT KINH DOANH NăM LIêN Của CôNG TY 12 ... quan chức năng, cấp công ty Trần Ngọc Thọ- Lớp: 920 MSV: 04D04063 Báo cáo thực tập Phần II Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty I Phân tích hoạt động nhập, xuất bán công ty Bảng Tình hình nhập ... điểm hoạt động kinh doanh Công ty Sơ đồ cấu tổ chức quản lý kinh doanh Công ty: Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh Công ty: Trần Ngọc Thọ- Lớp: 920 MSV: 04D04063 Báo cáo thực tập Giám đốc Công Ty...
 • 23
 • 226
 • 0

phân tích các hoạt động kinh doanh của công ty

phân tích các hoạt động kinh doanh của công ty
... Phần II Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty I Phân tích hoạt động nhập, xuất bán công ty II PHÂN TícH HOạT độnG SảN XUấT KINH DOANH NăM LIêN Của CôNG TY 10 Phần ... 12 Công tác quản trị kinh doanh công ty 12 I Phân tích đánh giá công tác quản trị kinh doanh 12 Phân tích đánh giá quản trị kinh doanh theo chức 12 Phân tích đánh giá theo hoạt động quản ... quan chức năng, cấp công ty Trần Ngọc Thọ- Lớp: 920 MSV: 04D04063 Báo cáo thực tập Phần II Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty I Phân tích hoạt động nhập, xuất bán công ty Bảng Tình hình nhập...
 • 19
 • 194
 • 0

Phân tích hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ Phần Dệt may Hà Nội

Phân tích hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ Phần Dệt may Hà Nội
... địa điểm thực tập Công ty Dệt may Nội Đây công ty hạch toán độc lập công ty đứng đầu ngành dệt may thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam Các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn động, hiệu quả, ... Công ty Dệt May Nội doanh nghiệp nhà nớc, thành viên hạch toán độc lập Tổng công ty Dệt May Việt Nam Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà n ớc, quy định pháp luật điều lệ tổ chức hoạt ... mạnh: Tính công dụng, mẫu mã, yêu cầu chất lợng sản phẩm, dịch vụ Công ty Dệt may Nội tơng đối tốt Cộng với uy tín truyền thống có từ lâu Công ty Dệt may Nội doanh nghiệp dệt may hàng đầu...
 • 59
 • 200
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại tổng công ty hóa dầu petrolimex chi nhánh hóa dầu cần thơ

hoàn thiện công tác kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại tổng công ty hóa dầu petrolimex chi nhánh hóa dầu cần thơ
... CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX CHI NHÁNH HÓA DẦU CẦN THƠ 29 4.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA ... CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX CHI NHÁNH HÓA DẦU CẦN THƠ 4.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA 4.1.1 ... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG MSSV: LT11234 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX CHI NHÁNH...
 • 97
 • 85
 • 0

Tác động của các công cụ và chính sách thương mại hiện hành đối với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty

Tác động của các công cụ và chính sách thương mại hiện hành đối với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty
... lợc sách lợng, lập quy hoạch phát triển ngành quy hoạch vùng VIII Tác động công cụ sách thơng mại hành hoạt động kinh doanh Tổng Công ty: Nghị Định số 14/CP Thủ Tớng Chính Phủ thành lập Tổng Công ... thuộc liên kết mềm Công ty TNHH thành viên, công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp V Các nguồn lực Tổng Công ty: Nguồn lực lao động: Tổng số cán công nhân viên Tổng Công ty 63.000 ngời, ... lợng cán công nhân viên công ty điện lực lực lợng chủ đạo kinh doanh viễn thông công cộng VII Thực trạng hoạt động thơng mại thị trờng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam: Công tác kinh doanh dich...
 • 12
 • 231
 • 0

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam

Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam
... đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí thông qua Đề án chuyển đổi Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí thành Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ... triển Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) Quá trình hình thành phát triển PVC Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ... Quốc gia Việt Nam, hoạt động lĩnh vực xây lắp công trình dân dụng cao cấp, công nghiệp dầu khí, đầu tư kinh doanh bất động sản Tiền thân Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam Binh đoàn 318,...
 • 47
 • 320
 • 2

Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của tổng công ty cổ phần bưu chính viettel

Ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của tổng công ty cổ phần bưu chính viettel
... HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Phân tích thực trạng ứng dụng TMĐT Tổng công ty 1.1 Thực trạng cấp độ ứng dụng TMĐT Ứng dụng cấp độ TMĐT Tổng công ty bưu Viettel ... năm 2012 Công ty cổ phần bưu Viettel thức trở thành Tổng công ty cổ phần bưu Viettel Đến Tổng công ty cổ phần bưu Viettel Kết chủ yếu Công ty đạt 2.1 Mô hình cấu tổ chức Tổng công ty SV: Nguyễn ... ty cổ phần Bưu Viettel Chuyên đề tốt nghiệp kết cấu gồm chương: Chương I Tổng quan Tổng công ty cổ phần Bưu Viettel Chương II Thực trạng ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh Tổng công ty cổ...
 • 46
 • 104
 • 0

Báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Hàng không

Báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Hàng không
... báo cáo số nét hoạt động kinh doanh phòng phát triển bán Nội dung bản báo cáo gồm các phần sau: Phần I: Tổng quan về Phòng phát triển bán- Văn phòng Khu Vực Phía Bắc- Tổng Công Ty Hàng ... gồm hàng thông thường, hàng động vật sống, hàng mau hỏng, hàng có giá trị cao • Đặt giữ chỗ hàng hoá trả lời thông tin • Tiếp nhận hàng hoá sân bay Nội Bài kho hàng Gia Lâm, Hà Nội • Các hoạt động ... Hãng hàng không Pacific Airlines để sở hữu 30% cổ phần hãng “Thị trường hàng không Việt Nam trở nên sôi động thời gian tới có công ty cổ phần hàng không nghĩa” - Bộ trưởng Đào Đình Bình dự báo...
 • 21
 • 275
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích các hoạt động kinh doanh của công tyhoạt động kinh doanh của tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia việt nam trong 10 năm quađánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của tổng công tyđặc điểm về lĩnh vực hoạt động kinh doanh của tổng công tyđặc điểm hoạt động kinh doanh của tổng công ty chè việt namđánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của tổng công ty lương thực miền bắclĩnh vực hoạt động kinh doanh của tổng công ty truyền thông đa phương tiện vtckết quả hoạt động kinh doanh của tổng công ty những năm gần đâykết quả hoạt động kinh doanh của tổng công tytình hình hoạt động kinh doanh của tổng công ty vàng agribank ctcp trong thời gianbảnge2 1 kết quả hoạt động kinh doanh của tổng công ty petec chi nhánh hà nộithực trạng và những giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của tổng công ty vinacafe trong thời gian tới pdfmột số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại tổng công ty hàng hải việt namcác kết quả kinh doanh của tổng công ty thuốc lá việt namcác lĩnh vực kinh doanh của tổng công tyĐề thi thử thpt quốc gia năm 2017 môn tiếng anh đề 82GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘIDemonstrating the value of marketingđánh giá thực trạng và giải pháp quản lý bảo vệ rừng trê địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng namTìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã HộiHoạt Động Truyền Thông Marketing Qua Internet Của Thư Viện Anh (The British Library) Và Khả Năng Áp Dụng Tại Thư Viện Quốc Gia Việt NamTìm Hiểu Nguồn Tin Khoa Học Và Công Nghệ Tại Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc GiaCâu hỏi ôn tập luật hành chính có đáp ánĐề thi mẫu Quản trị rủi ro _ có đáp ántìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên ở Hà TĩnhMột số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải PhòngĐánh Giá Hiện Trạng Khai Thác, Sử Dụng Nước Ngầm Trên Địa Bàn Thành Phố Bắc NinhRủi ro hoạt độngĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng NamĐề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Cát Minh, Bình Định năm 2013 2014Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Trong Thế Kỷ 21Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thụy Trình năm 2014 2015Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn GDCD lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Bảo Lâm năm 2014 2015Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập