DE THI HKII LI 8 14 15

Đề Thi HKII 8

Đề Thi HKII Lí 8
... TRƯỜNG THCS CHÂU ĐỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: VẬT LÍ – NĂM HỌC 2012-2013 A Thuyết (6 điểm) * Cách nhận biết làm việc khỏe hơn: -So sánh thời ... nhiệt độ 58, 60C (1,5đ) Do thân nhiệt thể không đổi hập thu nhiệt lượng nên nhiệt độ cân t = 36,6 0C (0,25đ) Nhiệt lượng nước tỏa : Qtỏa = mc (t1 – t) (0,25đ) = 0,15 4200( 58. 6 – 36,6) = 1 386 0 (J) ... m2c2(t2 – t) (0,25đ)  m12500(36 – 19) = m24200(100 – 36) (0,25đ) 42500m1 = 2 688 00m2  m1 = 6,3m2 (1) (0,25đ) Theo đề ta có m1 + m2 = 0,14 => m1 = 0,14 – m2 (2) (0,25đ) Từ (1) (2) ta có: 6,3 m2...
 • 3
 • 45
 • 0

Đề thi HKII Toán 8 - 14

Đề thi HKII Toán 8 - 14
... đồng dạng II Tự luận (8 điểm) Câu (1 điểm) Giải bất phương trình + 2( x − 1) > − x Câu 10 (1 điểm) Giải phương trình 3x + x x − = x − x + ( x + 1)( x − 3) Câu 11 (2 điểm) Giải toán cách lập phương ... b Chứng minh hệ thức AB = BH BC Tính BH, CH c Vẽ phân giác AD ∆ABC Chứng minh H nằm B D Đề số 2/lớp 8/ kì 2 ...
 • 2
 • 49
 • 0

Đề thi HKII 8 có ma trận, đáp án

Đề thi HKII Lí 8 có ma trận, đáp án
... C6.3,4 C7.5 C8.7 C8.5 C10 Số điểm 1,0 0,5 0,5 2,5 TS câu hỏi TS điểm Đề thi HKII, 6(22') (7') (6') 5(32') 2,0 2,0 5,5 11 (45') 11,0 (100%) I ĐỀ KIỂM TRA HK II ( 45 PHÚT ) Đề Phương án kiểm tra: ... Lợi Đề thi HKII, T.số Cấp độ 1,3 (lí thuyết) Cấp độ 3,4 (Vận dụng) Công suất, 23,3 Cấu tạo phân tử, truyền nhiệt 38, 9 Công suất, 21,1 Cấu tạo phân tử, truyền nhiệt 16,7 Tổng c Khung Ma trận đề ... 0,5 điểm Đáp án 1.C 2.A 3.D 4.B 5.A 6.B Năm học : 2010-2011 7C 8C GV: Phạm Quang Sang Trường THPT Ninh Thạnh Lợi B Tự luận ( 6điểm) Đề thi HKII, Câu 9(1đ): Vì phân tử mực PT nước k/c mà...
 • 5
 • 72
 • 0

Đề tham khảo thi HKII Toán 8 (14)

Đề tham khảo thi HKII Toán 8 (14)
... H C => AD BD = => AD2 = DH.DB (1điểm) HD AD c/ ∆ vuông ABD có AB = 8cm; AD = 6cm => BD2 = AB2 + AD2 (định lí pitago) => BD2 = 82 + 62 BD2 = 102 => BD = 10 cm (0,5đ) Ta có AD2 = DH.BD => DH = AD ... = AD = = 3,6 cm (0,25đ) BD 10 Có ∆ABD đồng dạng ∆HAD (cmt) AB BD AB AD = => AH = HA AD BD 8. 6 AH = = 4 ,8 cm (0,25đ) 10 ...
 • 3
 • 133
 • 0

DE THI VAT LI 8 HKII ( CO DAP AN )

DE THI VAT LI 8 HKII ( CO DAP AN )
... ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI MÔN VẬT LÍ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐÁP ÁN I Trắc nghiệm (5 đ ) Câu ( ) a–A ,b–C Câu ( ) a–Đ ,b–S ,c–B ,c–Đ BIỂU ĐIỂM d–C d–S câu ( ) a Nhiệt lượng , 1kg chất ... lượng , truyền từ vật sang vật khác II Tự luận ( ) Câu (2 đ ) Ví dụ a Ví dụ b Ví dụ c Mỗi câu 0,5đ Mỗi ý 0,5đ Mỗi ý 0,5đ 0,5 0,5 1đ Câu ( ) Tóm tắt m1 = 0.5 kg , c1 = 380 J/kg.K m2 = 3kg , ... cấp cho nồi đồng Q1 = m1C1 ( t2 – t1 ) = 0.5 380 80 = 15 200 J Nhiệt lượng cung cấp cho nước để nhiệt độ tăng từ 20 -> 1000c Q2 = m2 C2 ( t2 - t1 ) = 4200 80 = 10 08 000 J Tổng nhiệt lượng cung...
 • 3
 • 122
 • 2

đề thi HKII Hóa 8

đề thi HKII Hóa 8
... TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP MÃ ĐỀ THI: 80 2 Họ tên: …………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2007-20 08 Mơn: Hố học - Khối: Thời giạn: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Lớp: ……… Số báo danh: ……… ... Mơn: Hố học - Khối: Thời giạn: 45 phút (Khơng kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ THI: 80 2 Họ tên: …………………………… Lớp: ……… Số báo danh: ……… Phòng thi: ………… PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (Gồm 10 câu - Thời gian: ... nước D Hồ tan 100g BaCl2 100 g nước Câu Khi tăng nhiệt độ độ tan chất rắn nước A Đều tăng B Phần lớn tăng C Đều giảm D Phần lớn giảm Câu 10 Dãy hợp chất gồm bazơ khơng tan nước A Mg(OH)2 ; Cu(OH)2...
 • 2
 • 212
 • 2

De thi HKII lop 8

De thi HKII lop 8
... Ghi chú: - Học sinh không sử dụng tài liệu - Giáo viên coi thi không giải thích thêm cm 8c m a) Diện tích xung quanh hình lăng trụ Sxq = ...
 • 2
 • 235
 • 1

De thi HKII - toan 8

De thi HKII - toan 8
... ĐỀ THI HKII – TOÁN Năm học 20 08 - 2009 Phần : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) Trong tập có kèm theo câu trả lời A, B, C Hãy ... xác định phương trình A x > B x > C x < Câu 3: x = - nghiệm bất phương trình A 2x + > B -2 x > 4x + C – x < + 2x D x ≠ −2 D x > D – 2x > 10 - x Câu 4: Cho hình vẽ (biết MN // PQ) Độ dài y là: ... b) Tính BH ; HC ; AC c) Vẽ phân giác AD góc (D thuộc BC), tính BD DC Vẽ hình ghi giả thi t , kết luận : (1đ) - Hết – ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : Câu Ph.án C C B B D C Phần : ( điểm ) Bài/câu...
 • 3
 • 273
 • 0

ĐỀ THI HKII TOÁN 8

ĐỀ THI HKII TOÁN 8
... 5)< (x + 4)2 + ⇔ x2 – 25 < x2 + 8x + 16 + ⇔ – 25 – 16 – 7< x2 – x2+ 8x ⇔ – 48 < 8x ⇔ – < x Vậy tập nghiệm bất phương trình x > – Bài (2 điểm) + Gọi số HS lớp 8A x , đk x > nguyên + Số HS lúc ... (1,5 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm 3x − x + 64 3(3 x − 2) 2( x + 64) ⇔ = = a/ 12 12 134 ⇔ x − = x + 1 28 ⇔ x= x + x − 2( x − 2) + = b/ ĐKXĐ: x ≠ ± x −1 x +1 x2 − ( x + 2)( x + 1) + ( x − 2)( x − 1) 2( ... x−4 x – =2 0,25đ + Giải phương trình  4x – 16 – 3x = 24  x = 40 Thỏa mãn ĐK Trả lời : Vậy lớp 8A có 40 HS Bài (3 điểm) C©u a/ (1®) ∆AHC ∆HIC => 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5 ® HA HC = HI IC => HA IC...
 • 3
 • 274
 • 2

Đề thi HKII Địa 8(4)

Đề thi HKII Địa 8(4)
... PGD-ĐT CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS ĐOÀN GIỎI ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK II – NH:2008-2009 MÔN ĐỊA LÍ Câu 1: (3 điểm) * Vị trí địa lý Việt nam: có ý, ý cho 0,25 điểm - Cực Bắc: 23023’ B (Hà ... Mau) - Cực Tây: 102010’ Đ (Điện Biên) - Cực Đông: 109024’ Đ (Khánh Hoà) * Đặc điểm tự nhiên vị trí địa lý Việt Nam: có ý, ý cho 0,5 điểm - Nội chí tuyến - Gần trung tâm khu vực Đông Nam Á - Cầu nối ... hoa kết quanh năm phát triển theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh đa canh (0,5 đ) - Khó khăn: thi n tai, bất trắc, thời tiết diễn biến phức tạp (0,5 đ) Câu 3: (4 điểm) a) Tính tỉ lệ che phủ...
 • 2
 • 1,749
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: fullstack react book r20LuyenDe2017CB LPTBuoiSo02CB tuluyen(chuyenphanboichau nghean 2017 l01 de)FULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt NamThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnTìm hiểu 4 nguyên tắc cơ bản 4RS trong việc mở đối với nguồn học liệu mởTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTruyền thông về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài trên kênh truyền hình đối ngoại VTC10-NetvietTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiViệc làm cho người lao động nông thôn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nayXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 151699 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tậpKẾ HOẠCH CÔNG tác cá NHÂN mẫu 2016201710 de thi tieng anh 2016 NO KEY NEW
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập