Ngân hàng cầu hỏi nguyên lý máy

Ngân hàng câu hỏi thi mạng máy tính

Ngân hàng câu hỏi thi mạng máy tính
... nhi u thi t b /ngư i dùng có th g i/nh n tín hi u ñư ng truy n Trang (8) Câu 40 ðánh d u t t c câu ñúng v thi t b m ng: A DTE (Data Terminal Equipment) thi t b ñ u cu i máy tính, NIC, Máy in ... B DTE thi t b trung gian switch, router C DCE (Data Communication Equipment) thi t b trung gian switch, router D DCE thi t b ñ u cu i c a m ng máy tính, NIC, máy in Câu 41 ðánh d u t t c câu ñúng: ... Trang (8) Câu 53 ðánh d u câu ñúng dư i ñây v thi t b m ng: A Repeater/Hub phân chia m ng máy tính vùng xung ñ t (collision domain) khác B Thi t b ñ nh n (Router) phân chia m ng máy tính vùng...
 • 8
 • 1,141
 • 23

Ngân hàng câu hỏi Chi Tiết Máy

Ngân hàng câu hỏi Chi Tiết Máy
... IV NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN CHI TIẾT MÁY A, LÝ THUYẾT PHẦN I: NHỮNG VẪN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ MÁY VÀ CHI TIẾT MÁY a, Câu hỏi điểm Câu Trình bày định nghĩa chi tiết máy, nhóm tiết máy, ... HỢP CÂU HỎI LÀM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Nguyên tắc: Đề thi gồm câu hỏi tổ hợp từ 02 câu hỏi phần lý thuyết 01 câu hỏi phần tập Thang điểm: 10 điểm Loại câu hỏi: Hai câu hỏi loại điểm câu hỏi ... thức lý thuyết: Phần I - Những vấn đề thiết kế máy chi tiết máy Phần II – Truyền động khí Phần III – Các chi tiết máy đỡ nối Phần IV – Các chi tiết máy ghép Bài tập: Tính toán sức bền cho mối ghép...
 • 17
 • 869
 • 10

ngân hàng câu hỏi vật 10

ngân hàng câu hỏi vật lý 10
... mét (N.m) Câu 51: Khi nói động vật, phát biểu sau sai? A Động vật không đổi vật chuyển động thẳng B Động vật không đổi vật chuyển động thẳng với gia tốc không đổi C Động vật không đổi vật chuyển ... thoáng chất lỏng Câu 79: Treo vật có khối lợng m vào lò xo có hệ số đàn hồi 100 /m lò xo dãn 10 cm Khối lợng m nhận giá trị sau đây? A m = 10 g B m = 100 g C m = kg D m = 10 kg Câu 80: Điều sau ... giống hệt Câu 33: Hai lực cân hai lực : A Cùng tác dụng lên vật B Trực đối C Có tổng độ lớn không D Cùng tác dụng lên vật trực đối Câu 34 Trọng tâm vật rắn A Tâm hình học vật B Điểm vật C Điểm...
 • 12
 • 747
 • 12

ngan hang cau hoi thi mang may tinh

ngan hang cau hoi thi mang may tinh
... t c câu ñúng v thi t b m ng: A DTE (Data Terminal Equipment) thi t b ñ u cu i máy tính, NIC, Máy in B DTE thi t b trung gian switch, router C DCE (Data Communication Equipment) thi t b trung gian ... 50 ðánh d u câu ñúng dư i ñây v thi t b m ng: A Repeater/Hub ho t ñ ng t i t ng v t lý B Thi t b ñ nh n (Router) ho t ñ ng t i t ng v t lý t ng liên k t d li u C Thi t b c u n i (Bridge) ho t ñ ... ñây v thi t b m ng: A Repeater/Hub phân chia m ng máy tính vùng xung ñ t (collision domain) khác B Thi t b ñ nh n (Router) phân chia m ng máy tính vùng qu ng bá (broadcast domain) khác C Các thi...
 • 8
 • 326
 • 1

Ngân hàng câu hỏi quản NN về kinh tế

Ngân hàng câu hỏi quản lý NN về kinh tế
... định kinh tế? Câu 19: Mục tiêu quản nhà nước kinh tế gì? Mục tiêu tăng trưởng kinh tế biểu nào? Câu 20: Trình bày nội dung mục tiêu công kinh tế? Tại nhà nước phải thực thực công kinh tế? Câu ... Trong hoạt động quản nhà nước kinh tế, công cụ quan trọng nhất? Tại sao? Câu 10: Hãy trình bày vai trò công cụ quản nhà nước kinh tế? Câu 11: Công cụ quản nhà nước kinh tế gì? Vai trò ... nhà nước kinh tế Việt Nam? Chương Câu 33: Trình bày quy luật tâm xã hội? Cho ví dụ vận dụng quy luật tâm xã hội thực tiễn quản nhà nước kinh tế? Câu 34: Cơ chế quản kinh tế gì? Cho...
 • 5
 • 530
 • 8

Ngân hàng câu hỏi vật đại cương

Ngân hàng câu hỏi vật lý đại cương
... không Câu 27 Tại vị trí xác định mặt đất độ cao : A Hai vật rơi với vận tốc B Vận tốc vật nặng lớn vận tốc vật nhẹ C Vận tốc vật nặng nhỏ vận tốc vật nhẹ D Vận tốc hai vật không đổi Câu 28 Câu ... phát biểu Động vật tăng A vận tốc vật giảm B vận tốc vật v = const C lực tác dụng lên vật sinh công dương D lực tác dụng lên vật không sinh công Câu 116 Trong câu sau, câu sai? Khi vật từ độ cao ... nước Câu 111 Chọn phát biểu Khi vận tốc vật tăng gấp hai, A gia tốc vật tăng gấp hai B động lượng vật tăng gấp bốn C động vật tăng gấp bốn D vật tăng gấp hai Câu 112 Chọn phát biểu Động lượng vật...
 • 30
 • 4,395
 • 43

ngan hang cau hoi Chi tiet may pptx

ngan hang cau hoi Chi tiet may pptx
... cách trục chi u dài đai vị trí truyền ảnh hưởng đến khả kéo truyền đai? Câu 20 Ảnh hưởng thành phần ứng suất đai đến khả làm việc đai Vì với đường kính bánh đai, ứng suất uốn đai thang lớn so ... u = 3, đường nối tâm trục nghiêng so với phương ngang góc 80°, trục điều chỉnh được, làm việc ca, tải trọng dao động nhẹ Bài 4: Hãy xác định chi ̀u dài đai dẹt? Biết đường kính bánh ... các nhánh đai? Biết lực căng các nhánh đai F1 = 1400N, F2 = 800N và diện tích mặt cắt ngang của đai A = 400mm2 Bài Tính toán đai dẹt truyền từ động đến trục hộp tốc độ máy tiện theo...
 • 8
 • 697
 • 13

Ngân hàng câu hỏi : Quản dự án pdf

Ngân hàng câu hỏi : Quản lý dự án pdf
... Câu 1: Theo bạn , quản dự án có phải lĩnh vực không ? Tại sao? Câu 2: Ý nghĩa việc quản dự án ? Câu 3: Phân biệt hai loại dự án: dự án đầu tư kinh doanh dự án phát triển? Câu 4: Người quản ... thầu khoán, thuê mua dự án Câu 1 9: Quản thuê mua thầu khoán QLDA kỹ thuật sử dụng? Câu 2 0: Trình bày hiểu biết quản tiến độ dự án Câu 2 1: Quy trình quản tiến độ dự án Câu 2 2: Phác thảo ... thuật quản nguồn nhân lực DA Câu 1 3: Phác thảo tiêu chí cần có kế hoạch nhân dự án Câu 1 4: Trình bày suy nghĩ em quản nhóm làm việc dự án Câu 1 5: Phân tích kỹ thuật quản xung đột dự án Câu...
 • 7
 • 437
 • 12

ngân hàng câu hỏi - xử số tín hiệu

ngân hàng câu hỏi - xử lý số tín hiệu
... tuyến tính hệ số sau: y(n)=0,9y(n-1) - 0,81y(n-2) + x(n) với điều kiện đầu sau: (a) y (-1 ) = y (-2 ) = (b) y (-1 ) = y (-2 ) = Câu Xét tín hiệu : x(n) = a nu(n) , < a < phổ tín hiệu lấy mẫu tần số (k ... = (-1 /5)y (-1 ) + (4/5)y (-2 ) C2 = (16/5)y (-1 ) + (16/5)y (-2 ) Vậy đáp ứng hệ thống tín hiệu vào là: yh(n) = [ (-1 /5)y (-1 ) + (4/5)y (-2 )] (-1 )n + [(16/5)y (-1 ) + (16/5)y (-2 )](4)n Giả sử, y (-2 )=0 y (-1 )=5, ... Kết : Câu 18 Giải : Đáp ứng tần số hệ thống cho phương trình Số hạng tín hiệu vào tín hiệu hằng, có tần số ω = 0, tần số này: Vậy đáp ứng hệ thống với tín hiệu vào x(n) : Câu 19 Giải : Câu 20...
 • 29
 • 216
 • 0

Ngan hang cau hoi vat ly 8 (ki 1)

Ngan hang cau hoi vat ly 8 (ki 1)
... chất làm cầu biết khối lợng riêng dầu D = 80 0kg/m3 b) Biết khối lợng vật 0,2kg Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng lên vật? Câu Một thang máy có khói lợng m= 580 kg, đợc kéo từ đáy hầm mỏ sâu 125m lên ... tiếp xúc mặt đất chân ghế 8cm3 Tính áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất Câu Một tàu ngầm di chuyển dới biển áp kế đặt vỏ tàu áp suất 2020000N/m2 Một lúc sau áp kế 86 0000N/m2 a) Tàu lên hay ... diện tích bị ép Tiết Câu Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chất lỏng không gây áp suất lên (1) bình, mà lên (2) bình vật (3) chất lỏng Câu Công thức công thức tính áp suất chất lỏng: A p=d.h...
 • 4
 • 304
 • 1

Ngân hàng câu hỏi vật 2 docx

Ngân hàng câu hỏi vật lý 2 docx
... 1,67.10 -27 kg, e = 1,6.10-19 C Câu 2. 21: (2 điểm) Dùng phép biến đổi Lorentz giải thích tính tương đối đồng thời Hỏi vận tốc hạt phải để động hạt lượng nghỉ Câu 2. 22: (2 điểm) Dùng phép biến đổi ... σ = 5,67.10-8 W/m2K4, số Wien b = 2, 898.10-3mK Câu 2. 25: (2 điểm) Phát biểu thuyết lượng tử Planck 2 Một nhà gạch trát vữa có diện tích mặt tổng cộng 800 m 2, nhiệt độ mặt xạ 27 oC hệ số hấp thụ ... Compton kim loại Cho biết góc tán xạ 90o Hỏi lượng electron photon sau tán xạ bao nhiêu? (λc =2, 426 .10- 12 m, h=6, 625 .10-34Js, c=3.108 m/s) Câu 2. 28: (2 điểm) Phát biểu giả thuyết de Broglie lưỡng...
 • 13
 • 422
 • 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XỬ TÍN HIỆU SỐ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... tín hiệu có lượng hữu hạn E x = Câu 13 Giải : Tín hiệu cho tín hiệu khả tổng tuyệt đối : Do biến đổi Fourier tồn Hơn nữa, tín hiệu có lượng hữu hạn, ta tính E x = A2L Biến đổi Fourier tín hiệu ... hạng tín hiệu vào tín hiệu hằng, có tần số ω = 0, tần số này: Vậy đáp ứng hệ thống với tín hiệu vào x(n) : Câu 19 Giải : Câu 20 Giải : Đồ thị đáp ứng biên độ đáp ứng pha hệ thống 6.2 Loại câu ... thống với tín hiệu vào tín hiệu nhảy bậc đơn vị n → ∞ Câu 11 Xác định vẽ phổ mật độ lượng S xx(ω) tín hiệu : x(n) = anu(n) với -1 < a < 1, cụ thể : a = 0,5 a = -0,5 Câu 12 Xác định tín hiệu x(n),...
 • 29
 • 346
 • 0

Ngân hàng câu hỏi quản dự án phần mềm

Ngân hàng câu hỏi quản lý dự án phần mềm
... tài tr D Giám c d án, giám Qu n d án ph v i A Môi tr i d án, giám c cao c p khách hàng c ch c n ng, khách hàng nhà tài tr c ch c n ng, khách hàng giám ng pháp ti p c n qu n c cao c p c a ... d án B Ki m th d án C Ki m soát d án D Quay vòng d án Nh m t b ph n c a nh ngh a ph m vi t ng th l p k ho ch d án giai o n kh i t o c a d án, quy nh d án b ng kê công vi c yêu c u giám c d án ... khách hàng l i E Tìm ki m s c t o i u ki n thu n ng h d án th c t khách hàng d án 1 Giám c d án c ch nh cho m t d án l n ã ang c th c hi n m t s l n i d án v a hoàn t t giai o n thi t k c a d án...
 • 33
 • 3,110
 • 3

ngân hàng câu hỏi vật 2

ngân hàng câu hỏi vật lý 2
... 20 câu - thuyết điểm: câu, chương câu - Bài tập: - Quang học sóng: câu - Nhiễu xạ: câu - Tương đối- lượng tử: câu - Quang điện: câu - Cômptơn: câu II NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ II LÝ ... KHCB - BỘ MÔN VẬT LÝ 21 NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ II 22 Một tia X có bước sóng 0,3 A0 tán xạ Comptơn, biết bước sóng phôtôn tán xạ 0,312A0, động êlêctron bay 23 Một phôtôn có lượng 25 0 keV va chạm ... BỘ MÔN VẬT LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ II 27 Chọn biểu thức đúng: tính tương đối thời gian v2 Δt ′ A Δt = Δt ′ + B Δt = c v2 1− c C Δt ′ = Δt + c2 v2 D Δt ′ = Δt 1− v2 c2 28 Chọn biểu thức đúng:...
 • 22
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi vật lý đại cương a2ngân hàng câu hỏi vật lý a2ngân hàng câu hỏi chi tiết máy tnutngân hàng câu hỏi chi tiết máyngân hàng câu hỏi vật lý đại cươngngân hàng câu hỏi vật lý 6ĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN : GDCD 10 ( CÓ ĐÁP ÁN) HAYDự án kinh doanh dòng son handmade HYOMĐề thi vào chuyên 20132014Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá QuảngNhận dạng văn bản một số ngôn ngữ La Tinhnuôi cá hồi thương phẩm tại lâm đồngPhương pháp kiểm tra tạp chất tinh bột, CMC trong tôm bằng test nhanhCông nghệ sản xuất bột cacaothực trạng một số giải pháp góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ với sự hiểu biết của giảng viênCuộc phiêu lưu kinh doanhHoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDVPhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yênTieu luan phoi hop cac loai thi nghiemKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG , NGÂN HÀNG SEABANKPresentation DOING 2Đề đa ks giáo viên hóa tỉnh vĩnh phúc 2015 2016SKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Sơn, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Tóm tắt truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập