DE 01 02 03 THPT QG

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN-Môn học Phương pháp tính toán lượng tử mô phỏng trong quang phổ - Mã số đề thi 01,02,03,04 K192010

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN-Môn học Phương pháp tính toán lượng tử mô phỏng trong quang phổ - Mã số đề thi 01,02,03,04 K192010
... Hạnh - Tần số dao động hóa trị nhóm O-H 4219,9 cm-1 ĐỀ THI Môn học: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ số đề thi: 02//K18/2010 Xây dựng hình cho phân tử vinyl amine CH 2=CH-NH2 ... lượng tử quang phổ số đề thi: 03/K19/2010 Xây dựng hình cho phân tử chloroform CHCl Lưu tập tin liệu vào với tên chlofo.gjf 11 Báo cáo: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ GVHD ... cm-1 Phổ Raman phân tử Chlorofrom 16 Báo cáo: Phương pháp tính toán lượng tử quang phổ GVHD PGS.TS.Huỳnh Thành Đạt HV : Trần Thị Mỹ Hạnh Phổ Hồng ngoại phân tử Chlorofrom ĐỀ THI Môn học: Phương...
 • 25
 • 229
 • 0

Digital Image Processing CHAPTER 01-02-03

Digital Image Processing CHAPTER 01-02-03
... steps in digital image processing CHAPTER CHAPTER CHAPTER CHAPTER Color image processing Wavelets and multiresolution processing Compression Morphological processing CHAPTER CHAPTER 10 Image restoration ... 2.1 2.2 2.3 2.4 Introduction 15 What Is Digital Image Processing? 15 The Origins of Digital Image Processing 17 Examples of Fields that Use Digital Image Processing 21 1.3.1 Gamma-Ray Imaging 22 ... of the image at that point When x, y, and the amplitude values of f are all finite, discrete quantities, we call the image a digital image The field of digital image processing refers to processing...
 • 190
 • 577
 • 4

Test 01 - 02 - 03

Test 01 - 02 - 03
... Thế trường học Hằng đâu? …………………… … ……………………………………… ………….……………… The end -BÀI KIỂM TRA SỐ 03 Họ tên: ……………………………………………… Lớp:6 …….… I Em điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành ... (10)……………… III Viết câu hỏi câu trả lời theo từ gợi ý theo mẫu: (2,5 điểm) Hotel/ near/ lake - Where is the hotel? - It’s near the lake your school/ between/ police station and library …………………… … ………………………………………...
 • 3
 • 143
 • 0

đề 01,02 môn vật lý 8

MÃ đề 01,02 môn vật lý 8
... trỡnh cõn bng nhit Qto = Qthu Suy ra: Q1 = Q2 987 0 = 11,25 c1 c1 = .s: a 250C b 987 0 J c 87 7,33 J/kg.K 987 0 87 7,33 (J/kg.K ) 11,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 ... ca chỡ sau ó xy cõn bng nhit Nhit lng ca nc ó thu vo tng nhit t 58, 50C n 600C l: Q2 = m2 c2 ( t0 t2) = 0,25 4200 (60 58, 5) = 1575 (J) Nhit lng ca chỡ ó to h nhit t 1000C xung 600C l: Q1 ... 1,5 im = 987 0 (J) c Nhit lng ca nhụm ó to h nhit t 1000C xung 250C l: Q1 = m1 c1 ( t1 t0) = 0,15 c1 (100 25) = 11,25 c1 Theo phng trỡnh cõn bng nhit Qto = Qthu Suy ra: Q1 = Q2 987 0 = 11,25...
 • 5
 • 182
 • 0

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 1

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 1
... bạn đắm khứ ảo tưởng tương lai Chỉ cách sống đời khoảnh khắc nó, bạn sống trọn vẹn ngày đời mình…” (Sống trọn vẹn ngày – Thanh Hằng dịch từ Internet) Viết văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ ... tuyển sinh Phần II Làm văn (7,0 điểm): Câu (3,0 điểm) Trong buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Bryan Dison – Tổng giám đốc tập đoàn Coca Cola, khuyên sinh viên: “…Bạn để sống trôi qua kẽ tay bạn...
 • 2
 • 360
 • 1

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 2

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 2
... /FirstChar 32 /LastChar 23 9 /Widths [ 25 0 333 408 0 0 333 333 0 25 0 333 25 0 27 8 500 500 500 500 500 500 500 500 27 8 0 0 444 0 667 667 0 0 722 0 722 611 889 722 556 722 556 611 722 722 0 0 0 0 ... 500 444 444 5 42 722 529 444 444 444 776 5 42 444 500 444 5 42 5 42 444 500 529 5 42 444 500 500 27 8 444 444 5 42 500 529 27 8 529 444 500 27 8 444 500 611 ] >> endobj 23 obj ...
 • 132
 • 102
 • 0

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 3

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 3
... /FirstChar 32 /LastChar 1 53 /Widths [ 250 0 0 0 33 3 33 3 0 250 33 3 0 500 500 500 500 500 500 500 0 33 3 0 0 0 722 722 0 778 778 38 9 778 944 722 611 778 556 667 722 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 833 556 ... úÙ–ç¬÷¶ì²ÚªEˆÁµ·1F¼ỴNà°}ỈJªµ#´ư0AS£¡Ëd›Qú9Đi.±[Ü…EkBk{¿ °d3‰p›¿ ;ß3ZD‹¸è4šíÕE9†äcÿ9nP¹ nê 3 M->ưÝÌ{™‡»bãÃt:tû$.n’«Bà¨Z*7¸*.)Þ4ª·j“š —Õ™ Ì'>¸ÇŠ“V]Üj´Z}FŸUµÙº¹ø^ëÃỈ§Œ/Y5Éb«QQ×L"5úY¸/œû®š^BâbœÅđ#1Ùb÷4ỵÕMV 3 IÊÜ#´á Xž¬ỵĨg8+€Øý§sỉ¤ ... endstream endobj 21 obj 1 631 6 endobj obj ...
 • 120
 • 130
 • 0

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 5

đề thi thử văn THPT QG 2015 của moon đề số 5
... 6Dòˆlš?t°ä„C©rÈ-‘üsì?†SÊgđ߉ïFC¹9 5 w¡ç%ƠX›`ØKkƒ _5 $¸ÜỴ2Fk”4²9œÌ…F‰ .53 Â%SxĨßíEj¾I¤ƯWo€}$T !_-é&Þ kƒH$ŸÂÏSl$ỈZ0-/!ỉ°©ÞÈ¢·2IN©ž°˜Çá ¹ð'+~º ¿ ìE 6}çVH¯%Ú 5 ŠtỊ‘sÀºR×¾¹$ýỊw8é;ªwÍwpë vỴ ... ƒëÄ(Ù„E“2çß‹·Ëï kÚXê¶l”“2Lóz 3Ĩ9¶‘U´ỉƠ{WêÀ5EgGub÷•Êܲg«‚Õ·ƠéR¬ºÌ£z y6vœÍ?¡³ÛƠ6„Õv§“›¥ýKbÞ...
 • 288
 • 127
 • 0

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 18

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 18
... chứa 123 Trong số trên, có A63 = 4.120 = 480 số có chữ số đứng đầu → Có A74 - A63 = 3720 số phải tìm có mặt 123 TH : Số phải tìm có mặt 321 (lập luận tương tự) Có 3720 số gồm chữ số khác , có mặt ... TH1 : Số phải tìm chứa 123: Lấy chữ số ∈ {0; 4;5;6;7;8;9} : có A74 cách Cài 123 vào vị trí đầu,hoặc cuối,hoặc hai chữ số liền chữ số vừa lấy: có cách → có A74 = 5.840 = 4200 số gồm chữ số khác ... Có 3720 số gồm chữ số khác , có mặt 321 Kết luận: có 3720.2 = 7440 số gồm chữ số khác đôi một,trong chữ số đứng liền hai chữ số 0,25 0,25 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn ( C...
 • 7
 • 73
 • 0

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 170

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 170
... VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – LẦN Môn: TOÁN; Thời gian làm bài: 180 phút Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án Điểm a) (1,0 điểm) o Tập xác định: D   o Sự biến thi n: * ... 0,5 nghịch biến khoảng  ;   ,  0;  * Cực trị: Hàm số đạt cực đại x  0, yCĐ  3, hàm số đạt cực tiểu x  2, yCT  1 * Bảng biến thi n: x  y' 2 –  + – +   y 1 1 o Đồ thị: Đồ ... trùng với trục hoành Số nghiệm phương trình cho số giao điểm d với đồ thị (C) Từ đồ thị câu a) suy phương trình cho có nghiệm thực phân biệt m 1     16  m  Đồ thị hàm số y  0,5 0,5 a) (0,5...
 • 5
 • 124
 • 1

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 171

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 171
... ĐỊNH TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN – NĂM 2015 Mơn : TỐN HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ BÌNH LUẬN C©u Cho hµm sè y = x3 − 3mx2 + (1) a) Kh¶o s¸t sù biÕn thi n vµ vÏ ®å thÞ hµm sè (1) ... m·n yªu cÇu bµi to¸n B×nh ln C¸c n¨m gÇn ®©y ®Ị thi §¹i häc th× c©u 1b) kh«ng cßn khã n÷a, chØ ë møc ®é võa ph¶i N¨m 2015 lµ n¨m ®Çu tiªn kÕt hỵp kú thi chung nªn c©u nµy chØ ë møc ®é dƠ, vÝ dơ ... lµ c©u ®−ỵc coi nh− dƠ nhÊt ®Ị thi, c¸c vÊn ®Ị ®−ỵc hái còng ®¬n gi¶n Chó ý d¹ng l−ỵng gi¸c cđa sè phøc kh«ng cã ®Ị thi v× ch−¬ng tr×nh c¬ b¶n kh«ng nãi ®Õn mµ ®Ị thi hiƯn th× kh«ng cã phÇn riªng,...
 • 8
 • 66
 • 0

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 172

đề toán thi thử THPT QG năm 2015 đề số 172
... ÁN – THANG ĐIỂM - ĐỀ THI THỬ LẦN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: TOÁN (Đáp án - thang điểm gồm 06 trang) Câu Câu 1.a (1,0đ) Nội dung Điểm Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số y  x3  mx  ... 3 Với m  , ta có hàm số y  x  x  x  * Tập xác định: D  R * Sự biến thi n: y '  x  x  ; y '   x  x  1 0,25 Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  3;+  Hàm số nghịch biến khoảng  ... (1,0đ) Tìm giá trị tham số m để hàm số (1) đạt cực tiểu x = - y  x  2mx  m  Hàm số đạt cực tiểu x = -1 m   y( 1)   m  2m      m  3 Với m = theo câu a hàm số đạt cực đại x = -1(loại)...
 • 7
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: máy cắt vải xcv 01 02 03máy thành hình lốp xe máy xtm 01 02 03 04đề thi thử thpt qg 2015đề thi thpt qg 2015đề thi thpt qg môn toángiải đè toán thpt qgđề thi thpt qgđề thi toán thpt qgđề thi toán thpt qg 2015đề thi thpt qg tiếng anhđè thi thpt qg môn toánđè thi thpt qg môn anhđề thi thpt qg môn hóađáp án đề thi thpt qgchuyên đề ôn thi thpt qgPhân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Dạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập