ĐỀ THI CAO HOC XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2012 kèm đáp án

đề thi ôn thi cao học xác suất thống đáp án

đề thi ôn thi cao học xác suất thống kê có đáp án
... ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Hướng dẫn Câu 19: n= 71 ; xtb= 24,7183 ; s= 7,7408 ĐỀ Câu 10 Chương 1 1 1 1 3 Giống Đ1C1 Đ1C3 ... s= 17,0919 ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Câu 19: n= 71 ; xtb= 24,7183 ; s= 7,7408 Câu 20: n= 400 ; xtb= 1,95 ; s= 0,9617 ĐỀ Câu 10 Chương 1 1 1 Giống ... 20: n= 400 ; xtb= 2,1875 ; s= 0,6963 Hướng dẫn ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Hướng dẫn ĐỀ Câu 10 Chương 1 2 1 Giống Đ2C2 Đ2C10 Đ1C8 Đ4C10 Đ5C2 Đ1C1...
 • 4
 • 336
 • 0

đề luyện thi cao học xác suất thống

đề luyện thi cao học xác suất thống kê
... A với xác suất 0,5; bệnh B với xác suất 0,3; bệnh C với xác suất 0,2 Để làm rõ người ta tiến hành xét nghiệm sinh hóa Biết mắt bệnh A xác suất phản ứng dương tính 0,12; mắt bệnh B xác suất phản ... viên phấn bỏ vào hộp thứ Tìm xác suất để hộp thứ có viên phấn trắng viên phấn vàng sau bỏ viên phấn từ hộp thứ ba hộp thứ nhất? Bài tập đề nghò – XSTK * Ôn thi Cao học 2008 Bài 13 Một người khám ... a) Tìm xác suất để sản phẩm loại A? b) Cho biết sản phẩm lấy từ kiện chọn sản phẩm loại A Nếu từ kiện lấy tiếp sản phẩm nữa, tính xác suất để sản phẩm loại A Bài 23 Theo tài liệu thống tai...
 • 13
 • 366
 • 0

bộ đề thi trắc nghiệm xác suất thống ôn thi cao học

bộ đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê ôn thi cao học
... lệ nhân viên nữ công ty 80% Gọi (X1, X2 10) mẫu ngẫu nhiên kích thước n= 10 chọn số 2000 nhân viên công ty Xi nhận giá trò Đề thi mẫu trắc nghiệm Xác suất Thống ôn thi cao học Kinh tế 2013 ... n xi x Đề thi mẫu trắc nghiệm Xác suất Thống ôn thi cao học Kinh tế 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ Câu Đáp án b c c b d c c a c 10 b Câu Đáp án 11 d 12 c 13 c 14 d 15 b 16 d 17 b 18 d 19 c 20 a ĐỀ 4: Câu ... hai môn Xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn thứ 0,8; Nếu đạt yêu cầu môn thứ xác suất đạt yêu cầu môn thứ hai 0,65 Xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn 0,9 Tìm xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn thứ...
 • 22
 • 2,533
 • 19

đề thi tự luận xác suất thống ôn thi cao học

đề thi tự luận xác suất thống kê ôn thi cao học
... nhan cho 750.000 CAU 13 DE HET https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/ https://sites.google.com/site/phamtricao/ ...
 • 26
 • 224
 • 0

Đề thi môn Môn Xác Suất Thống Học viện ngân hàng pdf

Đề thi môn Môn Xác Suất Thống Kê – Học viện ngân hàng pdf
... Đề Thi Môn Xác Suất Thống Kê( 29/5/2008) - Học Viện Ngân Hàng CÂU : Sản phẩm nhà máy A đóng thành 100 thùng có 60 thùng phân ... 1) lập bảng phân phối hàm phân phối xác suất số phẩm đc lấy 2)nếu sp đc lấy phẩm khả phân xưởng II sản xuất bao nhiêu? CÂU : Một sở kinh doanh với lợi nhuận hàng tháng BNN phân phối chuẩn với ... đồng 0,0668 2)Trong năm số tháng mà sở có mức lợi nhuận 135 triệu đồng tuân theo quy luật ? Tính xác suất để có từ đến tháng năm sở đạt mức lợi nhuận CÂU 3: Quan sát thời gian gia công 16 chi tiết...
 • 4
 • 654
 • 3

Đề thi số 2 xác suất thống kê- ĐHQGHN

Đề thi số 2 xác suất thống kê- ĐHQGHN
... điểm a) điểm b) 1 /2 điểm c) 1 /2 điểm 2) điểm a) p (1)= 0,7 ; p (2) =0 ,21 ; p (3)=0,063; p (4)=0,0189; điểm b) F (2) 0,91; F(4)= 0,9919; 1 /2 điểm c) Cả xác suất F(4)-F (2) = 0,0819; 1 /2 điểm 3) điểm ... >1,65;Bác bỏ a) Z = 5) điểm a) mX (t ) = Tối đa: 1 /2 điểm; RX (t1 , t2 ) = cos (a(t1 t2 )) Tối đa : điểm b) X(t) trình dừng theo nghĩa rộng Tối đa: 1 /2 điểm ... điểm n 1,5 điểm a) Ước lợng hợp lý cực đại = x1 + x2 + + xn b) Với mẫu cỡ cho, = 0,5 ; 1 /2 điểm 4) điểm X à0 16, 15 11 n= 121 = = 3, 66 > 1,96 Bác bỏ H ; 1.5 điểm 3.6 H : 0,5 điểm...
 • 2
 • 970
 • 9

Đề thi số 3 xác suất thống kê- ĐHQGHN

Đề thi số 3 xác suất thống kê- ĐHQGHN
... án thang điểm đề Môn thi: Xác suất- Thống kê-QTNN 1) điểm Xác suất cần tìm : 0,4 x 0,998+ 0 ,3 x 0,999 +0,1 x 0,097 +0,2 x 0,992= 0,997 2) điểm ( x + ) ; fY ( y ) = ( + y ) 27 ( x + 3) ( + y ) ... ( + y ) 27 ( x + 3) ( + y ) fXY ( x, y ) X Y không độc lập f X ( x ) fY ( y ) = 2 43 c= 2/27 f X ( x) = 3) điểm Chứng minh ớc lợng không chệch điểm; ớc lợng hiệu điểm 4) điểm n = ln X i...
 • 2
 • 781
 • 4

CAO HỌC : Xác suất thống và Quá trình ngẫu nhiên

CAO HỌC : Xác suất thống kê và Quá trình ngẫu nhiên
... Các ký hiệu hay sử dụng Phần I Xác suất Thống Chơng I Kiến thức bổ sung xác suất Đ1.1 Các biến ngẫu nhiên quan trọng Đ1.1 Biến nhẫu nhiên chuẩn Đ1.2 Véc tơ ngẫu nhiên chuẩn 11 Đ1.3 Mở rộng khái ... số lớp trình ngẫu nhiên 36 5.2.1 Quá trình cấp II 36 5.2.2 Quá trình số gia độc lập 38 5.2.3 Quá trình dừng (QT dừng theo nghĩa hẹp, dừng 39 theo nghĩa rộng, dừng đồng thời) 5.2.4 Quá trình Gauss ... trung bình động 124 6.4.1 Quá trình tự hồi quy AR 124 4.4.2 Quá trình trung bình động MA 128 6.4.3 Quá trình ARMA 130 Đ6.5 Quá trình thông dải điều chế 133 6.5.1 Quá trình thông dải 133 6.5.2...
 • 187
 • 2,950
 • 47

Đề thi giữa kỳ Xác suất Thống k7 -Vạn Xuân

Đề thi giữa kỳ Xác suất Thống kê k7 -Vạn Xuân
... c Lập bảng phân phối xác suất X + Y XY ...
 • 2
 • 2,786
 • 17

tổng hợp đề thi tự luận xác suất thống

tổng hợp đề thi tự luận xác suất thống kê
... nghĩa   0,001 kết luận vấn đề biết suất hai loại đỗ chuẩn f 0,025 (40,29)  1,19; f 0,975 (40,29)  2,028 ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Tính xác suất để 12 người chọn ... ( ) ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Gieo n xúc sắc đối xứng đồng chất tìm xác súât để tổng số chấm n+1 b Trung bình tháng cuối năm dương lịch mưa lớn lần.Tìm xác suất ... ĐỀ THI MƠN XÁC SUẤT THỐNG KÊ Thời gian làm bài:120’ Câu a Ba thầy thuốc có xác suẩt chẩn bệnh 0,8:0,9:0,7.Tìm xác suất để sau chẩn bệnh có kết q người thứ...
 • 8
 • 360
 • 0

tuyển tập đề thi trắc nghiệm xác suất thống

tuyển tập đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê
... hllgng de"n thich cda khdch hang C) x2 = 7,8431, mgu hang c6 Hnh h d n g de"n thich &a U c h hang d) x2= 3,5167 m6u hang kh6ng Hnh h ~ d n g thich cda khdch hang dgn b) - 0; Trang - ee thi men: ... D~ thi m6n Xac sult th6ng ke co 20 cau hOi, mc3i diu co cach tra loi, co mot cach tra Idi dung Mc3i cau tra loi dung dU...
 • 83
 • 455
 • 13

Ngân Hàng Câu Hỏi Xác Suất Thống A và Đáp Án

Ngân Hàng Câu Hỏi Xác Suất Thống Kê A và Đáp Án
... nhiều chai thuốc a) Lấy chai lô A Tìm luật phân phối xác suất số chai hỏng có chai Tính xác suất để có chai hỏng; có chai hỏng b) Một c a hàng nhận 500 chai lô A, 300 chai lô B 200 chai lô C ... tham số Ngƣời ta đem bán chậu với số hoa 2, 3, hoa? a) Tính xác suất để chậu chậu đem bán có hoa? hoa? hoa hoa? b) Tính số hoa trung bình độ lệch tiêu chuẩn số hoa chậu hoa đem bán (2 điểm) Câu ... Xác suất thống A gồm 45 tiết – tín Mỗi câu hỏi có tổng điểm kèm theo đáp án thang điểm chi tiết Sự phân bố câu hỏi nội dung hỏi nhƣ sau: - Chƣơng – Xác suất có 41 câu (từ Câu đến Câu 41) Nội...
 • 41
 • 461
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi cao học xác suất thống kêôn thi cao học xác suất thống kêthi cao học xác suất thống kênhung bài đề thi trắc nghiệm xác suất thông ke đai họcđề thi môn toán xác suất thống kêđề thi cao học môn toán thống kêNghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu lý thuyết tạo hinh, ăn khớp và công nghệ gia công bộ truyền bánh răng chốtNghiên cứu mối tương quan về sự tích lũy Cu, Pb, Cd trong trầm tích và một số loài động vật hai mảnh vỏ tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh HòaNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của loài gà sao Numida meleagris (Linnacus, 1758) trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng NamNghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất thu hồi rượu gạo sản xuất ở quy mô hộ gia đìnhNghiên cứu quá trình lan truyền chất ô nhiễm trong nước ngầm ở bãi rác Khánh SơnẢNH HƯỞNG CỦA THẾ HẤP THỤ LÊN QUÁ TRÌNH TÍNH PHÁT XẠ SÓNG ĐIỀU HÒA BẬC CAOĐánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Vũng TàuReading Road Chapter 1Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phương Trung huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ.Đo lường và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc cho nhân viên khối văn phòng thuộc Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-VinaGiải pháp hoàn thiện công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc tại trung tâm dịch vụ viễn thông KV1.Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông Nam ĐịnhGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Viễn thông ACOMGiải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí của Công ty CP Quản lý & Phát triển Nhà Dầu khí Miền NamHoạch định chiến lược cho Xí nghiệp môi trường Thanh Trì đến năm 2015 .Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thương mại FPT đến năm 2015.Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Sơn BìnhHoạch định chiến lược phát triển Công ty Điện lực Thạch Thất - Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đến năm 2020.Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập