Nghiên cứu xây dựng một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển cho trực thăng chữa cháy rừng

Nghiên cứu xây dựng một phương pháp giấu tin đơn giản, an toàn

Nghiên cứu xây dựng một phương pháp giấu tin đơn giản, an toàn
... bảo tính ẩn thông tin giấu, số lượng thông tin giấu cao độ an toàn thuật toán 2.6 MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN VÀO ẢNH BITMAP 24 BIT 2.6.1 Phương pháp giấu Đây phương pháp giấu tin đơn giản Khi xác ... thiệu quan tâm tới kỹ thuật giấu tin video Một phương pháp giấu tin video đưa Cox phương pháp phân bố ý tưởng phương pháp phân phối thông tin giấu dàn trải theo tần số liệu chứa gốc Nhiều nhà nghiên ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỖ MINH ĐỨC NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN ĐƠN GIẢN, AN TOÀN Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số : 60.48.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 70
 • 286
 • 1

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP
... thống lai với cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn ... hệ thống điều khiển mờ thực đưa vào ứng dụng đời sống sản xuất Hệ mờ chứng tỏ tính ưu việt so với hệ điều khiển dùng trước giải toán điều khiển trình sản xuất dựa kinh nghiệm vận hành, điều khiển ... móc thay người ứng dụng điều khiển phức tạp nguy hại Hàng loạt công trình nghiên cứu điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu hay điều khiển mờ mạng nơron công bố năm gần...
 • 166
 • 498
 • 2

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot
... cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn đề phi tuyến ... số vấn đề phương pháp - Xây dựng luật điều khiển tĩnh động phương pháp - Xây dựng mô hình phần mềm ứng dụng hệ thống điều khiển công nghiệp điển hình nhằm phân tích khả áp dụng phương pháp  ... chắn điều khiển hệ phi tuyến nói chung  Hệ thống điều khiển công nghiệp xu hƣớng phát triển Khái niệm hệ thống điều khiển công nghiệp thông thường hiểu hệ thống SCADA, hệ điều khiển phân tán (DCS)...
 • 166
 • 289
 • 0

Luận văn: VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pdf

Luận văn: VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pdf
... thống lai với cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn ... hệ thống điều khiển mờ thực đưa vào ứng dụng đời sống sản xuất Hệ mờ chứng tỏ tính ưu việt so với hệ điều khiển dùng trước giải toán điều khiển trình sản xuất dựa kinh nghiệm vận hành, điều khiển ... móc thay người ứng dụng điều khiển phức tạp nguy hại Hàng loạt công trình nghiên cứu điều khiển bền vững, điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu hay điều khiển mờ mạng nơron công bố năm gần...
 • 166
 • 226
 • 0

luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH và THIẾT kế bộ điều KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT độ TRONG PHÔI tấm

luận văn thạc sĩ NGHIÊN cứu xây DỰNG mô HÌNH và THIẾT kế bộ điều KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT độ TRONG PHÔI tấm
... khối để tính nhiệt độ T ÷ T7 kim loại theo nhiệt độ hình vẽ sau: 18 Hình 2.4 hình tính nhiệt độ lớp 19 CHƯƠNG THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ CHO QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT TRONG PHÔI TẤM 3.1.Giới ... toán hình cần đảm bảo nhiệt độ hình tính toán phải bám sát giản đồ nung .Điều thực giản đồ tính toán phản ánh trung thực nhiệt độ vật Với nội dung đề tài Nghiên cứu xây dựng hình thiết kế ... kế điều khiển trường nhiệt độ phôi “ Ta chọn nghiên cứu điều khiển nhiệt độ theo giản đồ định sẵn Đó cho trước giản đồ yêu cầu công nghệ nhiệt độ vật nung, ta phải nghiên cứu nội dung sau: + Xây...
 • 64
 • 141
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô hình và THIẾT kế bộ điều KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT độ trong phôi

NGHIÊN cứu xây DỰNG mô hình và THIẾT kế bộ điều KHIỂN TRƯỜNG NHIỆT độ trong phôi
... phải điều khiển cho nhiệt độ thực sản phẩm sát với yêu cầu 3 Với nội dung đề tài Nghiên cứu xây dựng hình thiết kế điều khiển trường nhiệt độ phôi Ta phải nghiên cứu nội dung sau: + Xây dựng ... 4 CHƯƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI 2.1 Đặt vấn đề Yêu cầu cần thiết đặt kỹ thuật phải điều khiển nhiệt độ lò theo yêu cầu nhiệt độ phôi nung ... đồ  17  848s  40s 14 Chạy ta được: Hình 3.16 Đáp ứng điều khiển Hình 3.17 Sai lệch tĩnh hệ thống 15 Hình 3.18 Tác động nhiễu → Bộ điều khiển thiết kế có tác động điều khiển tốt, độ điều...
 • 26
 • 125
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi
... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 t*: nhiệt độ yêu cầu vật nung : thời gian nung Với nội dung đề tài Nghiên cứu xây dựng hình thiết kế điều khiển trường nhiệt độ phôi Ta chọn nghiên cứu điều khiển nhiệt độ theo giản ... tục nghiên xây dựng hình tính toán cho từ nhiệt độ lò biết nhiệt độ vật CHƢƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐỂ XÁC ĐỊNH TRƢỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI 2.1 Đặt vấn đề Yêu cầu cần thiết ... KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRẦN QUANG ĐẠT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƢỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG PHÔI Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa Mã số: 60 52 02 16 LUẬN VĂN...
 • 88
 • 98
 • 1

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm

Nghiên cứu xây dựng mô hình và thiết kế bộ điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm
... CHƢƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỦA BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 2.1 Xây dựng hình toán học cho đối tƣợng điều khiển Xây dựng hình toán học cho đối tƣợng điều khiển bƣớc phần quan trọng toán điều khiển ... nung .Điều thực đƣợc giản đồ tính toán phản ánh trung thực nhiệt độ vật Với nội dung đề tài Nghiên cứu xây dựng hình thiết kế điều khiển trƣờng nhiệt độ phôi “ Ta chọn nghiên cứu điều khiển nhiệt ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ độ tính toán đƣợc sử dụng làm tín hiệu điều khiển thay cho tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ vật Mục tiêu nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu xây dựng hình thiết kế điều khiển trƣờng nhiệt độ phôi...
 • 80
 • 112
 • 0

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện
... 3: TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN Trong chương trình bày phương pháp để tổng hợp hệ thống điều khiển số cho hệ điều chỉnh hai tầng tính toán điều chỉnh mức nước bao cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại 3.1 PHƯƠNG ... TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2.2.1 Khái quát chung sơ đồ điều khiển mức nước bao nhà máy Hệ thống điều khiển mức nước nằm tổ hợp hệ thống điều khiển DCS toàn nhà máy Hệ thống điểu khiển mức nước ... HỌC điều khiển số mức nước nhà máy nhịêt điện, cụ thể chọn nhà máy nhiệt điện Phả Lại Phương pháp này, dựa quan điểm tổng hợp bền vững tối ưu chất lượng cao Đề tài Phương pháp tổng hợp điều khiển...
 • 97
 • 602
 • 5

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện

Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện
... 3: TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN Trong chương trình bày phương pháp để tổng hợp hệ thống điều khiển số cho hệ điều chỉnh hai tầng tính toán điều chỉnh mức nước bao cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại 3.1 PHƯƠNG ... HỌC điều khiển số mức nước nhà máy nhịêt điện, cụ thể chọn nhà máy nhiệt điện Phả Lại Phương pháp này, dựa quan điểm tổng hợp bền vững tối ưu chất lượng cao Đề tài Phương pháp tổng hợp điều khiển ... tổ hợp hệ thống điều khiển DCS toàn nhà máy Hệ thống điểu khiển mức nước bao nhà máy sử dụng hai khối PID điều khiển là: PID điều khiển vòng PID điều khiển vòng Ngoài sơ đồ điều khiển sử dụng khối...
 • 94
 • 319
 • 1

Đồ án: Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện potx

Đồ án: Phương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điện potx
... TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 2.2.1 Khái quát chung sơ đồ điều khiển mức nước bao nhà máy Hệ thống điều khiển mức nước nằm tổ hợp hệ thống điều khiển DCS toàn nhà máy Hệ thống điểu khiển mức nước ... tổng hợp bền vững tối ưu chất lượng cao Đề tài Phương pháp tổng hợp điều khiển nước bao nhà máy nhiệt điện giải vấn đề sau: - Chương 1: Tổng quan phương pháp điều chỉnh - Chương 2: Phương pháp ... KTNL2 – K46 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Trong đồ án trình bày phương pháp phân tích tổng hợp hệ thống điều khiển số mức nước nhà máy nhịêt điện, cụ thể chọn nhà máy nhiệt điện Phả Lại Phương pháp này,...
 • 96
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp tổng hợp bộ điều khiểnphương pháp tổng hợp bộ điều khiển nước bao hơi trong nhà máy nhiệt điệnnghien cuu xay dung mot so bai tap phat trien the luc cho nam sinh vien truong dai hoc quoc gia ha noinghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn cụ thể đối với đội ngũ cbql các trường mn công lậpnghiên cứu ứng dụng các phương pháp phân tích nhanh để xác định dư lượng thuốc trừ sâu độc tố nấmluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoánghien cứu xay dung bai tap nhăm phát trien tinh linh hoat cho vận động viên aerobicnghiên cứu ứng dụng một số kỹ tbuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật chẩn đoán nhanh vibrio cholerae gây dịch tiêu chảy cấp tại tỉnh thái nguyên năm 2008nghiên cứu xây dựng phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại chùa hươngnghiên cứu xây dựng hệ thống pki dựa trên bộ phần mềm mã nguồn mở opencaxây dựng robot tự hạnh dạng nonholonomic và tổng hợp bộ điều khiển bám quỹ đạocac phuong phap tong hop bo loc so iirnhiên cứu xây dựng quy trình chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơcác phương pháp tổng hợp bộ lọc số iir từ bộ lọc tương tựCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11Đề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtSoạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG về PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMKế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tập bài GIẢNG về NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Tiểu thuyết anh hùng xạ điêuGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicGiáo án điện tử Hóa 9 bài 47 Chất béo40 động từ thông dụng trong tiếng nhật
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập