Quyền của tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra bao gồm những quyền gì trách nhiệm của người biên tập có liên quan đến quyền tác giả, liên quan đến quyền nhà xuất bản liên hệ thực tế

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá trong lĩnh vực Y tế Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế, mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 2) pps

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá trong lĩnh vực Y tế Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế, mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 2) pps
... biển, Panô Mức phí Văn qui định 600.000 đồng/1 gi y Thông tư số phép/ 1 bảng, biển, 64/2008/TT-BTC panô ng 500.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô 400.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô ... quản lý nhà nước Y tế - Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ phương tiện bảng, biển, pa phải cấp phép x y dựng thay văn thoả thuận Sở X y dựng, gi y tờ quy định phải có gi y tờ sau: - Bản ... biển, panô 200.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô 100.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, Tên phí Mức phí hình thức tương tự có diện panô tích 10m2 : - Lệ phí thực quảng cáo phương tiện giao...
 • 13
 • 314
 • 0

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá trong lĩnh vực Y tế Bao gồm: vắc xin, sinh phẩn y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) pdf

Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá trong lĩnh vực Y tế Bao gồm: vắc xin, sinh phẩn y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (loại 1) pdf
... đồng/1 gi y Thông tư số phép/ 1 bảng, biển, 64/2008/TT-BTC panô ng 500.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô 400.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô 200.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô ... xin cấp gi y phép thực quảng cáo (theo mẫu) - Bản gi y chứng nhận đăng ký kinh doanh tổ chức cá nhân xin cấp gi y phép thực quảng cáo Thành phần hồ sơ - Bản gi y tờ chứng minh phù hợp hàng hoá với ... Tên phí - Lệ phí thực quảng cáo bảng, biển, Panô hình thức tương tự có diện tích 10m2 : Mức phí 100.000 đồng/1 gi y phép/ 1 bảng, biển, panô - Lệ phí thực quảng cáo phương tiện giao thông, vật...
 • 13
 • 330
 • 0

Nghiên cứu mô hình hành vi mua 01 sản phẩm và phân tích quy trình ra quyết định mua trực tuyến của khách hàng đối với sản phẩm đó

Nghiên cứu mô hình hành vi mua 01 sản phẩm và phân tích quy trình ra quyết định mua trực tuyến của khách hàng đối với sản phẩm đó
... Người mua hàng: người thực trình mua thực - Người sử dụng: người tiêu dùng cuối sản phẩm, dịch vụ Quy trình định mua trực tuyến B2C Bài tập số II Quy trình định mua trực tuyến khách hàng sản phẩm ... sản phẩm phân tích quy trình định mua trực tuyến khách hàng sản phẩm đó Bài tập số I hình hành vi mua sản phẩm khách hàng điện tử Những khái niệm Khách hàng điện tử (e-customer) là tổ ... qua hình ảnh, uy tín,… Từ khách hàng chọn nhà cung cấp sản phẩm này mà định ình thành mua 2.4 Quy t định mua Quy t định mua khách hàng thương mại điện tử bao gồm định sau đây: - Mua sản phẩm...
 • 11
 • 966
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đối với sản phẩm Cá cơm săng khô bằng phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đối với sản phẩm Cá cơm săng khô bằng phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh
... nghệ sấy Đề tài nghiên cứu là: “ Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ sản p hẩm cơm săng khô phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp với sấy lạnh Đề tài khẳng định tính ưu việt phương pháp sấy nghiên cứu ... kiến sấy cơm săng phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp sấy lạnh phòng thí nghiệm .48 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY BẰNG PH ƯƠNG PHÁP SẤY HỒNG ... hồng ngoại kết hợp sấy lạnh từ tìm nhiệt độ thích hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt Khẳng định tính ưu việt phương pháp sấy xạ hồng ngoại kết hợp sấy lạnh công nghệ chế biến khô so với phương...
 • 74
 • 338
 • 0

Các yếu tố tác động đến giá trị của quảng cáo trực tuyến và thái độ đối với sản phẩm thời trang

Các yếu tố tác động đến giá trị của quảng cáo trực tuyến và thái độ đối với sản phẩm thời trang
... HCM NGUY ÀNG THÁI CHÂU CÁC Y QU TH Chuyên ngành: Qu Mã s LU Õ TH TP.H – L lu Các y u t tác ng n giá tr c a qu ng cáo tr c n i v i s n ph m th i trang công trình nghiên c u c a riêng Các thông tin ... 2.1.4 Lý thuy Có nh ãh nh trang m l trang m Có r àm ùng trang m s àm cho th 10 h trang m m ho ng trang ng thích c c dùng vi àu n ìm th trang m trang m s d mang l dùng ng cáo u (Brumer and Kumar, ... thông tin Vì th b Tuy nhiên, m trang m có nhi ch ho ên qu v ùng có nh Nh ó trang m àm trang m h ên trang m cáo trang m Vi ,h m có m c có th v ìm hi cho th ùng b hút m trang m ày n nh m c 1992), có...
 • 118
 • 96
 • 0

289 phát triển chính sách xúc tiến thương mại đối với sản phẩm hàng gia dụng nhập khẩu cho thị trường hà nội của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư vilexim

289 phát triển chính sách xúc tiến thương mại đối với sản phẩm hàng gia dụng nhập khẩu cho thị trường hà nội của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư vilexim
... XUẤT VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH XTTM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HÀNG GIA DỤNG NHẬP KHẨU CHO THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM 4.1 Các kết luận phát việc phát ... sản phẩm hàng gia dụng công ty cổ phần xuất nhập hợp tác đầu Vilexim nhắm vào đối ng khách hàng tổ chức, doanh nghiệp Sản phẩm nghiên cứu: Là sản phẩm hàng gia dụng nhập công ty cổ phần xuất ... phát triển sách XTTM sản phẩm hàng gia dụng nhập cho thị trường Nội công ty cổ phần xuất nhập hợp tác đầu Vilexim Chương II: Tóm lược số vấn đề phát triển sách XTTM Công ty cổ phần xuất nhập...
 • 61
 • 435
 • 1

Báo cáo " Bảo vệ quyền tác giả đối với sản phẩm phần mền trong pháp luật Mĩ" pdf

Báo cáo
... tin luật quyền v điều ớc quốc tế quyền m Mĩ l th nh viên Sau l số văn pháp luật Mĩ đợc áp dụng để bảo vệ quyền tác giả sản phẩm phần mềm: - Hiến pháp; - Luật quyền đợc pháp điển hoá Phần 17 v Phần ... máy tính Sản phẩm phần mềm đợc chuyển giao dới dạng sản phẩm nhất; - Chỉ đợc phép sử dụng sản phẩm phần mềm với máy tính Sản phẩm phần mềm đợc chuyển giao với máy tính dới dạng sản phẩm nguyên ... 50 năm Vi phạm quyền tác giả sản phẩm phần mềm v xử lí vi phạm Vi phạm quyền tác giả sản phẩm phần mềm thờng thể dới dạng h nh vi sau đây: - Sao chép lậu phần mềm Sao chép lậu phần mềm l việc...
 • 7
 • 207
 • 1

Tác động của giá trị cảm nhận đến ý định mua lại của khách hàng đối với sản phẩm tour du lịch Nghiên cứu trường hợp Bến Thành tourist tại TP. HCM

Tác động của giá trị cảm nhận đến ý định mua lại của khách hàng đối với sản phẩm tour du lịch Nghiên cứu trường hợp Bến Thành tourist tại TP. HCM
... QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ CẢM NHẬN VÀ Ý ĐỊNH MUA LẠI CỦA KHÁCH HÀNG 13 2.4 MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ TRỊ CẢM NHẬN ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẠI CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TOUR DU LỊCH 17 2.4.1 ... giá trị cảm nhận khách hàng kiến thức định mua hàng sản phẩm dịch vụ tour du lịch Vì vậy, tác giả chọn đề tài Tác động giá trị cảm nhận đến ý định mua lại khách hàng sản phẩm tour du lịch: nghiên ... cảm nhận khách hàng, thành phần cấu thành giá trị cảm nhận, ý định mua lại, mối liên hệ giá trị cảm nhận ý định mua lại khách hàng, mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu tác động giá trị cảm...
 • 100
 • 464
 • 4

Đề tài nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm nữ trang vàng PNJ tại thành phố hồ chí minh

Đề tài nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm nữ trang vàng PNJ tại thành phố hồ chí minh
... B TR NG TÀI CHÍNH I H C TÀI CHÍNH-MARKETING - L NG MINH TÂM TÀI NGHIÊN C U CÁC Y U T N GIÁ TR C M NH N C A NG I V I S N PH M N T I THÀNH PH TÁC I TIÊU DÙNG TRANG VÀNG PNJ H CHÍ MINH Chuyên ... PTT3 PNJ giá c n đ nh, th ng nh t toàn h th ng Tôi mua n trang vàng PNJ s n ph m n trang vàng c a PNJ có sách thu đ i có l i cho ng i tiêu dùng Tôi mua n trang vàng PNJ s n ph m n trang vàng ... a PNJ giá c c nh tranh so v i th ng hi u khác Tôi mua n trang vàng PNJ s n ph m n trang vàng c a PNJ giá c phù h p v i kh n ng tài c a Tôi mua n trang vàng PNJ s n ph m n trang vàng c a...
 • 112
 • 154
 • 0

NGHIÊN cứu HOẠT TÍNH QUANG xúc tác của TIO2 FLUOR hóa BẰNG PHƢƠNG PHÁP sốc NHIỆT đối với các PHẨM NHUỘM KHÁC NHAU

NGHIÊN cứu HOẠT TÍNH QUANG xúc tác của TIO2 FLUOR hóa BẰNG PHƢƠNG PHÁP sốc NHIỆT đối với các PHẨM NHUỘM KHÁC NHAU
... Trong nghiên cứu này, hoạt tính xúc tác quang hóa TiO2 P25 fluor hóa phương pháp sốc nhiệt khảo sát phản ứng phân hủy phẩm nhuộm cation MB phẩm nhuộm anion MO , pH khác Kết cho thấy hoạt tính quang ... xúc tác quang hóa xử lý MB Nhiều nghiên cứu nhận thấy trình phân hủy phẩm nhuộm với xúc tác quang hóa tuân theo động học phản ứng giả bậc [10, 14, 15] Chính vậy, nghiên cứu này, hoạt tính xúc tác ... sát khả hấp phụ hoạt tính quang hóa xúc tác Khả hấp phụ phẩm nhuộm TiO2 P25 FTO-500 khảo sát hai phẩm nhuộm methylene xanh (MB) methyl cam (MC) Hoạt tính xúc tác quang mẫu xúc tác đánh giá thông...
 • 8
 • 227
 • 0

Những nhân tố tác động đến truyền miệng: nghiên cứu thực tiễn đối với sản phẩm dưỡng da của oriflame

Những nhân tố tác động đến truyền miệng: nghiên cứu thực tiễn đối với sản phẩm dưỡng da của oriflame
... dùng để đo lường khái niệm nghiên cứu, yếu tố ảnh hưởng đến truyền miệng sản phẩm dưỡng da Đối tượng nghiên cứu khách hàng đến mua sản phẩm dưỡng da Oriflame Nghiên cứu định tính sử dụng thông ... giả thực nghiên cứu định tính thông qua câu hỏi điều tra khách hàng sử dụng sản phẩm dưỡng da, từ hình thành mô hình nghiên cứu cho đề tài Mô hình nghiên cứu gồm tiền tố tác động lẫn yếu tố phụ ... Các nhân tố tác động vào truyền miệng biến động không ngừng thay đổi theo nhu cầu mong muốn đa dạng khách hàng, đặc biệt nhóm khách hàng ngành mỹ phẩm Hơn nữa, có nhiều nhân tố tác động đến truyền...
 • 11
 • 611
 • 6

Nghiên cứu hành vi sau khi mua của giới trẻ đối với sản phẩm áo quần thời trang nam và nữ “WOW! giá hấp dẫn” của siêu thị bigc huế

Nghiên cứu hành vi sau khi mua của giới trẻ đối với sản phẩm áo quần thời trang nam và nữ “WOW! giá hấp dẫn” của siêu thị bigc huế
... siêu thị BigC_ Huế − Mô tả hành vi mua khách hàng sản phẩm áo quần thời trang − Hiểu biết khách hàng sản phẩm áo quần thời trang “WOW! Giá hấp dẫn” − Đánh giá kỳ vọng khách hàng sản phẩm áo quần ... hàng nữ nam trẻ độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi sau mua sắm BigC Phạm vi nghiên cứu − Về nội dung: + Chỉ nghiên cứu hành vi sau mua sắm sản phẩm áo quần thời trang nữ nam “WOW !Giá hấp dẫn” khách hàng siêu ... quen mua sắm khách hàng để có giải pháp phát triển Xuất phát từ luận điểm chọn thực đề tài: Nghiên cứu hành vi sau mua giới trẻ sản phẩm áo quần thời trang nam nữ “WOW! Giá hấp dẫn” Siêu thị BigC...
 • 8
 • 221
 • 3

Slide nghiên cứu hành vi sau khi mua của giới trẻ đối với sản phẩm áo quần thời trang nam và nữ “WOW! giá hấp dẫn” của siêu thị bigc huế

Slide nghiên cứu hành vi sau khi mua của giới trẻ đối với sản phẩm áo quần thời trang nam và nữ “WOW! giá hấp dẫn” của siêu thị bigc huế
... Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Nghiên cứu hành vi sau mua sắm sản phẩm áo quần thời trang nữ nam “WOW !Giá hấp dẫn” khách hàng siêu thị BigC Về không gian: khách hàng đến mua sắm BigC Về thời ... tiêu nghiên cứu: Thực trạng kinh doanh siêu thị BigC_ Huế Mô tả hành vi mua khách hàng sản phẩm áo quần thời trang Hiểu biết khách hàng sản phẩm áo quần thời trang “WOW! Giá hấp dẫn” Đánh giá ... hàng sản phẩm áo quần thời trang “WOW !Giá hấp dẫn” Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng tiêu dùng sản phẩm áo quần thời trang “WOW !Giá hấp dẫn” Đề suất số giải pháp để tăng mức hài lòng, trung thành...
 • 34
 • 274
 • 0

Phân tích công tác Marketing của công ty TNHH Truyền Thông Mạng Việt Nam tại Campuchia đối với sản phẩm mới MTA

Phân tích công tác Marketing của công ty TNHH Truyền Thông Mạng Việt Nam tại Campuchia đối với sản phẩm mới MTA
... hiểu công ty TNHH Truyền Thông Mạng Việt Nam, em chọn đề tài: Phân tích công tác Marketing công ty TNHH Truyền Thông Mạng Việt Nam Campuchia sản phẩm MTA Mục tiêu đề tài nhằm vào phân tích ... Nam Phần 2: Phân tích hoạt động Marketing sản phẩm công ty TNHH Truyền Thông Mạng Việt Nam Phần 3: Tổng kết trình thực tập công ty TNHH Truyền Thông Mạng Việt Nam 9 LỜI CẢM ƠN Nhờ tạo điều kiện ... nhận ký gửi sản phẩm nhiên sản phẩm MTA công ty nhưgn4 công ty máy tính khác thị trường Việt Nam chưa có sản phẩm tương tự tính vượt trội, nói MTA sản phẩm độc quyền công ty VietNam NetWork thị...
 • 47
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phiếu điều tra sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm đồ ăn nhanh tại kfcbên mời thầu không được tham gia với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình tổ chứchoạt động thiết kế của giảng viên đối với một bài giảng lý luận chính trị bao gồm các hoạt động chủ yếu saunhiệm vụ của người biên tậpnhiệm vụ của người biên tập báo chínhiệm vụ của người biên tập viênphạm vi lãnh thổ nước ta bao gồm những bộ phận nàoxây dựng quan niệm về bao gói bao bì phải tuân thủ nguyên tắc nào nó đóng vai trò như thế nào đối với một mặt hàng cụ thể nó phải cung cấp những thông tin gì về sản phẩmtác động của sự kết tinh của nước đối với thực phẩmtác dụng của nhiệt độ thấp đối với thực phẩmđề tài một số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty tnhh gas petrolimex sài gòn docxđánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với sản phẩm dịch vụphân tích hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với sản phẩm twister cam của suntory pepsico việt nam trên địa bàn quận ninh kiều thành phố cần thơnghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm dr thanh của tân hiệp phátkhảo sát hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với sản phẩm quần áo việt namPhân tích hàm lượng kim loại crom trong đất trồng chè trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn laSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 7 Một số phương pháp học từ vựng có hiệu quả ở khối 7 trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN HỌC một số biện pháp giúp học sinh bảo bảo quản máy vi tính trong quá trình thực hành ở trường trung học cơ sở thạnh lợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8A2 Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiToán nâng cao Chuyên đề IX CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌCBài giảng Chuyên đề VI CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh học tập tiếp tục sau tốt nghiệp trung học cơ sở ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 3Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 10Tổng hợp ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh 12Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015Hướng dẫn viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcKẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNGCâu hỏi Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi tiểu họcBài giảng Trắc nghiệm luật giáo dụcGiáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp THCS - Cả nămBài tập ngữ pháp tiếng Anh 12Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh quảng ninhTruyện ngắn mã a lềnhMẫu T17 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập