Phân tích sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường ở bệnh nhân điều trị ngoại trú bệnh viện đa khoa sóc sơn

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn cầm máu đông máu bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu đặc điểm rối loạn cầm máu đông máu ở bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
... tố đông máu huyết tương với nồng độ HbA1c I ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Nhóm bệnh nhân nghiên cứu Nhóm 1: Gồm có 104 đối tượng (bệnh nhân) 68 nam 36 nữ bệnh nhân ... minh xảy sau ăn bệnh nhân đái tháo đường type có trình kiểm soát đường huyết [2] 3.2.2 Mối tương quan thời gian đông máu APTT nồng độ HbA1c Trong bệnh đái tháo đường, thời gian APTT bệnh lý kết tích ... vitamin K Điều gây giảm thời gian đông máu PT bệnh nhân đái tháo đường nghiên cứu 3.2.4 Mối tương quan thời gian máu chảy TS với nồng độ HbA1c Nhiều nghiên cứu tăng chức tiểu cầu tăng khả bám...
 • 9
 • 209
 • 0

Phân tích sử dụng thuốc điều trị một số rối loạn nhịp tim thường gặp bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại viện tim mạch việt nam

Phân tích sử dụng thuốc điều trị một số rối loạn nhịp tim thường gặp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại viện tim mạch việt nam
... HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐỖ THỊ HOÀNG HẢI PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ RỐI LOẠN NHỊP TIM THƯỜNG GẶP BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN ... khỏi viện - Tỉ lệ bệnh nhân không khỏi viện rối loạn nhịp 2.3.2 Đ ểm sử dụ ứng thuốc ều trị m t số rối lo n nhịp tim ờng g p Chúng phân tích sử dụng thuốc chống loạn nhịp nhóm rối loạn nhịp hay gặp ... máu tim cấp chiếm tỉ lệ cao [3] Tuy nhiên, viện chưa có nghiên cứu phân tích sử dụng thuốc điều trị rối loạn nhịp tim nhồi máu tim cấp Do th c đề tài: “ í dụng thuố bệnh nhân nhồ ều trị m t số...
 • 112
 • 77
 • 0

Phân tích danh mục thuốc đã được sử dụng tại bệnh viện đa khoa sóc sơn thành phố hà nội năm 2012

Phân tích danh mục thuốc đã được sử dụng tại bệnh viện đa khoa sóc sơn  thành phố hà nội năm 2012
... cho bệnh viện. Chúng tiến hành đề tài Phân tích danh mục thuốc sử dụng Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn - Nội năm 2012 với mục tiêu sau: Mô tả hoạt động xây dựng danh mục thuốc bệnh viện đa khoa Sóc ... TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐÀM HỮU TÂN PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÓC SƠN – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA I CHUYÊN NGÀNH : TỔ ... Sóc Sơn- Nội cho năm 2012 Phân tích tính hợp lý danh mục thuốc sử dụng năm 2012 bệnh viện đa khoa Sóc Sơn - Nội Trên sở đề xuất quy trình xây dựng DMT hợp lý giám sát việc thực sử dụng thuốc...
 • 91
 • 196
 • 1

Phân tích hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa sóc sơn năm 2014

Phân tích hoạt động sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa sóc sơn năm 2014
... năm 2014 Danh mục thuốc/ HC sử dụng bệnh viện năm 2014 bao gồm thuốc/ HC nằm danh mục thuốc bệnh viện đưa vào sử dụng thông qua hoạt động khám chữa bệnh bệnh viện Số lượng thuốc/ HC DMTBV sử dụng bệnh ... Bệnh viện Đa Khoa Sóc Sơn 16 1.4.2.2 Nhân lực Tình hình nhân lực Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn năm 2014 bao gồm 224 biên chế, khái quát qua bảng sau: Bảng 1.1 Nhân lực Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn năm ... tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện năm 2014 Phân tích đơn thuốc BHYT ngoại trú bệnh viện năm 2014 Từ đưa số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kê đơn sử dụng thuốc bệnh viện thời gian...
 • 85
 • 176
 • 1

kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện lão khoa trung ương

kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện lão khoa trung ương
... thái độ thực hành sử dụng insulin Một số yếu tố liên quan với kiến thức, thái độ thực hành bệnh nhân ĐTĐ sử dụng insulin Tỷ lệ bệnh nhân kiến thức, thái độ thực hành sử dụng insulin Kiến ... CỨU VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu Tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ có kiến thức, thái độ thực hành sử dụng insulin Các yếu tố liên quan với kiến thức, thái độ thực hành sử dụng insulin bệnh ... trọng Mục tiêu Xác định tỷ lệ bệnh nhân kiến thức thái độ thực hành sử dụng insulin Mô tả yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ thực hành bệnh nhân ĐTĐ sử dụng insulin Tổng quan tài liệu ĐTĐ...
 • 35
 • 422
 • 0

kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện lão khoa trung ương đ

kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện lão khoa trung ương đ
... th th c hành v s d ng insulin. 20 n th th c hành c a b nh nhân v s d ng insulin 20 3.1 Hi u bi t v tác d ng ph tiêm insulin c a b 20 3.2 n th c, th c hành v x trí h ng huy t 22 3.3 c hành v ... th c hành có 94% b nh nhân th c thích r ng nhi u b nh nhân th c hành i u có th gi i h th c hành h ng ngày, th c hành nhi u thành quen Vì có s chênh l ch r t l n gi a ki n th c (35%) th c hành ... chênh l ch có th gi i thích b nh vi n n m ph nhân có m nhân có ng b nh nhân s ng ch y u g n trung tâm thành khu v c thành th T l b nh u ki n kinh t t trung bình tr lên chi m 93%, t l b nh u ki...
 • 63
 • 138
 • 0

Luận văn kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện lão khoa trung ương

Luận văn kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện lão khoa trung ương
... th th c hành v s d ng insulin. 20 n th th c hành c a b nh nhân v s d ng insulin 20 3.1 Hi u bi t v tác d ng ph tiêm insulin c a b 20 3.2 n th c, th c hành v x trí h ng huy t 22 3.3 c hành v ... th c hành có 94% b nh nhân th c thích r ng nhi u b nh nhân th c hành i u có th gi i h th c hành h ng ngày, th c hành nhi u thành quen Vì có s chênh l ch r t l n gi a ki n th c (35%) th c hành ... chênh l ch có th gi i thích b nh vi n n m ph nhân có m nhân có ng b nh nhân s ng ch y u g n trung tâm thành khu v c thành th T l b nh u ki n kinh t t trung bình tr lên chi m 93%, t l b nh u ki...
 • 63
 • 73
 • 0

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện đa khoa sóc sơn

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện đa khoa sóc sơn
... dịch vụ 5 2.1.2 Dịch vụ y tế 2.1.3 Chất lượng dịch vụ - chất lượng dịch vụ y tế 10 2.2 Tổng quan hài lòng ñánh giá hài lòng khách hàng 2.2.1 Khái niệm hài lòng 18 18 2.2.2 ðánh giá hài lòng khách ... ðánh giá hài lòng người bệnh ñối với Bệnh Viện ða Khoa Sóc Sơn 4.1.1 Sự hài lòng thái ñộ phục vụ 51 4.1.2 Sự hài lòng ñối với quy ñịnh, quy trình bệnh viện 53 4.1.3 Sự hài lòng ñối với cán bệnh viện ... “ðánh giá hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ y tế Bệnh viện ña khoa Sóc Sơn làm luận văn thạc sĩ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở phân tích, ñánh giá hài lòng khách hàng sử dụng...
 • 137
 • 49
 • 0

PHẦN II PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG MỘT SỐ CA LÂM SÀNG (Tóm tắt từ một số bệnh án điều trị bệnh viện)

PHẦN II PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG MỘT SỐ CA LÂM SÀNG (Tóm tắt từ một số bệnh án điều trị ở bệnh viện)
... Klebsiella, Não mô cầu Vi khuẩn: S.pneumoniae Vi khuẩn: Listeria Điều trị: Cephalosporin hệ II III có tác dụng CSF/BLOOD (%) Điều trị: Điều trị: E.coli, Klebsiella: Ceftazidime (CSF/BLOOD= 20-40%) ... cm cao vi E.coli nc tiu v c E.coli mỏu (vỡ phũng nguy c nhim khun huyt) - T l % thuc thi qua ng niu dng cũn hot tớnh cao - Thuc no ỏp ng oc yờu cu trờn c chn Cn c thụng tin s khỏng thuc ca ... khỏng thuc ca vi khun gõy bnh nm 2002 v dc ng hc ca mt s thuc nhúm cephalosporin th h ta lp bng sau: Thuc nhy cm ca E.coli nc tiu % nhy cm ca E.coli bnh phm khỏc % Thi qua ng niu dng cũn hot...
 • 16
 • 679
 • 3

Phân tích tình hình sử dụng hóa chất trong điều trị ung thư đại trực tràng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Phân tích tình hình sử dụng hóa chất trong điều trị ung thư đại trực tràng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... việc sử dụng hóa chất điều trị UT ĐTT chất lượng sống BN UT ĐTT, tiến hành thực đề tài: Phân tích tình hình sử dụng hóa chất điều trị ung thư đại trực tràng Bệnh viên đa khoa trung ương Thái Nguyên ... ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI LẠI THỊ NGỌC ANH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC ... lệ BN đến khám điều trị bệnh UT ĐTT tương đối cao.Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu tổng thể tình hình sử dụng thuốc điều trị ung thư đại trực tràng bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên Vì vậy,...
 • 112
 • 203
 • 2

Phân tích sử dụng thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại khoa nội tim mạch bệnh viện 108

Phân tích sử dụng thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại khoa nội tim mạch bệnh viện 108
... 21 9 bệnh nhân có tiền sử ĐTĐ, tiền sử sử dụng thuốc bệnh nhân thể sau: Bảng 3.7 Tiền sử dùng thuốc bệnh nhân Tiền sử dùng thuốc ĐTĐ Số bệnh nhân (%) Có sử dụng thuốc ĐTĐ 180 ( 82, 2) Không sử dụng ... type đặc điểm sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ type Khoa Nội tim mạch bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 - Phân tích tính hợp lý sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường bệnh nhân đái tháo đường typ Chương ... trị bệnh nhân ĐTĐ typ khoa, tiến hành đề tài: Phân tích sử dụng thuốc bệnh nhân đái tháo đường typ Khoa Nội tim mạch bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 với mục tiêu: - Khảo sát đặc điểm bệnh nhân...
 • 111
 • 167
 • 0

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG MỘT SỐ CA LÂM SÀNG

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG MỘT SỐ CA LÂM SÀNG
... lần/ngày Sau ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, hết đau, mủ tai xuất viện Câu hỏi: Vi khuẩn gây bệnh thường gặp viêm tai? Bàn luận sử dụng thuốc BỆNH ÁN SỐ Cô D 31 tuổi, có thai 28 tuần, cách tháng, ... ngày điều trị, bệnh nhân không sốt, hết ho, không khó thở xuất viện Câu hỏi: Trong trường hợp này, cần phải cho bệnh nhân làm thêm xét nghiệm chẩn đoán phân biệt gì? Phân biệt viêm phế quản virut ... sinh? Nêu cách dùng thuốc nhóm aminoglycosid để có lợi hiệu quả, giảm tác dụng phụ? Tại sao? Hãy nêu đặc điểm tế bào gan bị tổn thương (đặc điểm khác với tế bào khác)? BỆNH ÁN SỐ Bà C, 67 tuổi,...
 • 8
 • 1,975
 • 63

Bài 9 BÀI TẬP PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC, PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG CÁC CA LÂM SÀNG

Bài 9 BÀI TẬP PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC, PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG CÁC CA LÂM SÀNG
... ngày x ngày Uống Câu hỏi: Nhận xét sử dụng hai thuốc để điều trị Liều khoảng cách đưa thuốc hợp lý chưa? 20 PHẦN II PHÂN TÍCH SỬ DỤNG THUỐC TRONG MỘT SỐ CA LÂM SÀNG (Tóm tắt từ số bệnh án điều ... luận, phân tích đơn thuốc, ca lâm sàng Sau thống ý kiến nhóm cử người phân tích trước toàn lớp, lớp bổ sung - Giảng viên trợ giảng hướng dẫn, gợi ý để học viên tự phân tích - Giáo viên chữa tập ... (không làm thay) - 14 Phần trả lời tập gửi sau kết thúc lớp học để học viên tự học PHẦN I PHÂN TÍCH ĐƠN THUỐC ( Đơn thuốc thu thập số phòng khám bệnh) ĐƠN THUỐC SỐ Bệnh nhân nam, 43 tuổi Chẩn...
 • 20
 • 595
 • 2

Phân tích sử dụng thuốc tại bệnh viện ung thư đà nẵng năm 2013

Phân tích sử dụng thuốc tại bệnh viện ung thư đà nẵng năm 2013
... hiệu sử dụng thuốc, tiến hành nghiên cứu đề tài Phân Tích sử dụng thuốc bệnh viện ung thư Đà Nẵng năm 2013 với mục tiêu: Phân tích cấu danh mục thuốc sử dụng thuốc bệnh viện ung thư Đà Nẵng năm ... 93 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng thuốc bệnh viện ung thư Đà Nẵng năm 2013 93 Chi phí thuốc điều trị ung thư bệnh viện ung thư Đà Nẵng năm 20139 4 KIẾN NGHỊ ... điều trị ung thư theo nguồn gốc xuất xứ 51 3.2 Phân tích chi phí thuốc điều trị ung thư bệnh viện ung thư Đà Nẵng năm 2013 52 3.2.1 Cơ cấu phân nhóm thuốc ung thư sử dụng 55...
 • 117
 • 226
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phân tích sử dụng thuốc trong hồ sơ bệnh ánxây dựng hệ thống iso 140012008 o benh vien da khoa bac giangkhảo sát và phân tích thực trạng sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp tại khoa tim mạch bệnh viện 103mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và sử dụng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạnnguyên tắc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết ápnguyên tắc sử dụng thuốc điều trị giun sánnghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị hen phe quankhao sat tinh hinh su dung thuoc dieu tri hen phe quankhao sat tinh hinh su dung thuoc dieu tri tang huyet ap tren benh nhan suy than tai phong kham vbenh vien bach maikhao satt tinh hinh su dung thuoc dieu tri ung thukhao sat tinh hinh su dung thuoc dieu tri ung thuluận văn sử dụng thuốc điều trị ung thưcách sử dụng thuốc điều trịthử nghiệm và phân tích sử dụng mô hình tổ hợp hmm hmms để nhận dạng bất thường đối với các thuộc tính đầu vàophân tích sử dụng bất động sảnThe economist all changeĐỀ THI HSG TỈNH môn TIẾNG PHÁP (3)tiểu luận tình huống chương trình chuyên viênĐỀ THI HSG TỈNH THPT môn ANH (1)ĐỀ THI HSG TỈNH THPT môn ANH (2)ĐỀ THI HSG TỈNH THPT môn PHÁP (1)ĐỀ THI HSG TỈNH THPT môn vật lýĐỀ và đáp án CHỌN đội TUYỂN HSG QUỐC GIA môn văn (2)đề và đáp án kì thi chọn đội tuyển hsg quốc gia môn lịch sử 2016 (1)đề và đáp án kì thi chọn đội tuyển hsg quốc gia môn lịch sử 2016 (3)đề và đáp án thi chọn đội tuyển hsg quốc gia môn tiếng pháp (1)đề và đáp án thi chọn đội tuyển hsg quốc gia môn tiếng pháp (2)ĐỀ THI HSG TỈNH THPT môn SINH học (2)BỘ đề THI lập đội TUYỂN HSG QUỐC GIA môn SINH họcBỘ đề THI lập đội TUYỂN HSG QUỐC GIA môn TIN học 2015 2016Vai Trò Của Các Tổ Chức Nghiên Cứu Công Trong Hệ Thống Đổi Mới Quốc GiaPhát Triển Công Nghệ Trong Ngành Công Nghiệp Chế Tạo Đến Năm 2020 Và Tầm Nhìm Năm 2025 Của Hàn QuốcNhững Tiến Bộ Mới Đây Trong Cải Cách Hệ Thống NC&PT Ở Một Số NướcBiện pháp nâng cao khả năng thu hút khách tại khách sạn BamBoo Green IIGIÁO TRÌNH MÔ ĐUN NUÔI CHIM TRĨ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập