Bài giảng môn học Quản trị tài chính

Bài tập nhóm môn học Quản trị Tài chính Nâng cao : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY COCA – COLA

Bài tập nhóm môn học Quản trị Tài chính Nâng cao : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY COCA – COLA
... xảy mười năm qua công ty Coca- Cola phân chia thành nhóm sau: - Giới thiệu sản phẩm mới: Nhóm thực hiện: Coca Cola Tháng 4/2012 Trang 12 Phân tích tài Công ty Coca Cola GVHD: TS Nguyễn Thanh ... phiếu công ty 3.8 Đánh giá giá trị công ty 3.8.1 Đánh giá thị trường công ty Nhóm thực hiện: Coca Cola Tháng 4/2012 Trang 38 Phân tích tài Công ty Coca Cola GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm EPS Coca ... bẩy tài Nhóm thực hiện: Coca Cola Tháng 4/2012 Trang 37 Phân tích tài Công ty Coca Cola GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm Đòn bẩy tài Coca- Cola Pepsi giai đoạn 2002-2011 Đòn bẩy tài của Coca- Cola...
 • 58
 • 3,605
 • 17

Bài tập nhóm môn học Quản trị Tài chính Nâng cao :PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY NIKE

Bài tập nhóm môn học Quản trị Tài chính Nâng cao :PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY NIKE
... Phân tích tài Công ty NIKE GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm NỘI DUNG BÀI PHÂN TÍCH Giới thiệu Công ty NIKE mục tiêu phân tích tài 1.1 Giới thiệu Công ty NIKE 1.2 Mục tiêu phân tích tài 1.3 Cách ... 40 Nhóm thực hiện: Coca – Cola Tháng 4/2012 Trang Phân tích tài Công ty NIKE GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm GIỚI THIỆU CÔNG TY NIKE VÀ MỤC TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH I.1 Giới thiệu Công ty NIKE Nike, ... Trang Phân tích tài Công ty NIKE GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm I.4 Nguồn liệu Chúng phân tích dựa liệu cung cấp từ báo cáo tài năm Nike Các báo cáo tài công bố trang web thức công ty nikeinc.com...
 • 48
 • 1,935
 • 25

câu hỏi và bài tập ôn tập môn học quản trị tài chính

câu hỏi và bài tập ôn tập môn học quản trị tài chính
... Câu hỏi & Bài tập Quản trị tài CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Câu hỏi Khái niệm tài doanh nghiệp quản trị tài doanh nghiệp? Trình bày cho ví dụ minh họa định tài chủ yếu ... gọi định…………….” Bài tập Bài tập số GV: Ths Nguyễn Thị Cẩm Lệ Câu hỏi & Bài tập Quản trị tài Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng) Mua máy công cụ đưa vào sử dụng, giá ... phần công ty 12% a Hỏi giá cổ phần bao nhiêu? b Hỏi giá cổ phần công ty sau 10 năm nữa? GV: Ths Nguyễn Thị Cẩm Lệ Câu hỏi & Bài tập Quản trị tài CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Câu hỏi Tại...
 • 33
 • 1,293
 • 9

BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO

BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO
... cho người Các đặc trưng rủi ro: Rủi ro kiện ngẫu nhiên (bất ngờ) Rủi ro cố gây tổn thất Rủi ro kiện mong muốn 12 Hậu Rủi ro Tổn thất rủi ro: người tài sản Chi phí rủi ro: Phòng ngừa, hạn chế ... bất lợi 16 Phân Loại rủi ro Phân loại theo chất: Các rủi ro tự nhiên Các rủi ro công nghệ tổ chức Các rủi ro kinh tế-tài cấp vi mô vĩ mô Các rủi ro trị- xã hội Các rủi ro thông tin định DAĐT ... kết Rủi ro kết Bất định Khái niệm Rủi ro Một số định nghĩa chọn lọc: Rủi ro khả xảy cố không may Rủi ro kết hợp nguy Rủi ro đoàn trước nguyên nhân dẫn đến kết thực khác với kết dự đoán Rủi ro...
 • 68
 • 499
 • 3

Đề cương bài giảng "Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ"

Đề cương bài giảng
... Vốn biểu tiền giá trị tài sản Tài sản tồn hai hình thức vật (tài sản vật) tiền tệ (tài sản tiền tệ), tương ứng có vốn vật vốn tiền tệ Bộ phận vốn tiền tệ dành cho mục đích định gọi quỹ tiền tệ ... hệ tài thành ba phận tài lớn tài công (mà trọng tâm Ngân sách nhà nước), tài doanh nghiệp tài hộ gia đình Mối liên hệ ba phận tài biểu thị sơ đồ sau: Tài công (NSNN) Thị trường tài Trung gian tài ... đó8 Tiền giấy khách hàng chuyển thành tiền tín dụng Tiền tín dụng thực chất cam kết ngân hàng cho phép người sở hữu tài khoản tiền gửi (hay tiền tín dụng) rút lượng tiền giấy số dư có ghi tài...
 • 14
 • 486
 • 3

Đề cương bài giảng môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ

Đề cương bài giảng môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ
... Th tr ng tài trung gian tài chính: Trong n n kinh t , v n c l u chuy n t n i th a n n i thi u theo hai kênh: Tài gián ti p Tài doanh nghi p Tài h gia ình M i b ph n tài u bao g m quan h tài n y ... p tài h gia ình M i liên h gi a ba b ph n tài c bi u th b ng s sau: Tài công (NSNN) Th tr ng tài Trung gian tài g m ho t ng phân b ngu n thu nh p cho nhu c u tiêu dùng tích lu 24, l a ch n tài ... a, a m t quy t nh tài chính, ph i ánh i chi phí c h i c a vi c s d ng m t ngu n l c tài cho nh ng ích l i có th thu c t quy t nh s d ng v n c a Chính s gi i h n v ngu n l c tài s không ch c ch...
 • 14
 • 354
 • 0

BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO pot

BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO pot
... thất cho ngời Các đặc trng rủi ro: Rủi ro kiện ngẫu nhiên (bất ngờ) Rủi ro cố gây tổn thất Rủi ro kiện mong muốn 12 Hậu Rủi ro Tổn thất rủi ro: ngời tài sản Chi phí rủi ro: Phòng ngừa, hạn chế ... bất lợi 16 Phân Loại rủi ro Phân loại theo chất: Các rủi ro tự nhiên Các rủi ro công nghệ tổ chức Các rủi ro kinh tế-tài cấp vi mô vĩ mô Các rủi ro trị- xã hội Các rủi ro thông tin định DAĐT ... kết Rủi ro kết Bất định Khái niệm Rủi ro Một số định nghĩa chọn lọc: Rủi ro khả xảy cố không may Rủi ro kết hợp nguy Rủi ro đoàn trớc đợc nguyên nhân dẫn đến kết thực khác với kết dự đoán Rủi ro...
 • 93
 • 1,141
 • 0

thiết kế môn học quản trị tài chính doanh nghiệp

thiết kế môn học quản trị tài chính doanh nghiệp
... Văn Thi Lớp QKT45-ĐH1 Trang Thiết kế môn học quản trị tài doanh nghiệp Chơng I lý luận tài doanh nghiệp 1-Bản chất khái niệm tài doanh nghiệp a Khái niệm Tài doanh nghiệp hệ thống mối quan hệ ... TáI CHíNH DOANH NGHIệP 1-Bản chất khái niệm tài doanh nghiệp 2-Chức tài doanh nghiệp 3-Nội dung quản trị tài doanh nghiệp Chơng II: giới thiệu chung 1-Giới thiệu doanh nghiệp 2-Giới thiệu phận tài ... vốn cho doanh nghiệp Sinh viên Đào Văn Thi Lớp QKT45-ĐH1 Trang Thiết kế môn học quản trị tài doanh nghiệp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài thiếu Doanh nghiệp lập báo cáo tài Bảng...
 • 70
 • 1,863
 • 33

Bài giảng môn học: quản trị học - chương 1 ppt

Bài giảng môn học: quản trị học - chương 1 ppt
... Cấp quản trị, tầm quản trị mô hình cấu tổ chức xét theo số cấp quản trị 3.4 .1 Cấp quản trị tầm quản trị Nguyên nhân có cấp quản trị tổ chức giới hạn tầm quản trị - số người phận mà nhà quản trị ... động tổ chức, chức quản trị bao gồm: Quản trị marketing, quản trị nghiên cứu phát triển, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị dich vụ hỗ trợ ... hiệu Tầm quản trị rộng cần cấp quản trị ngược lại, tầm quản trị hẹp dẫn đến nhiều cấp - Tầm quản trị trình độ cán quản trị có quan hệ tỷ lệ thuận - Tính phức tạp hoạt động quản trị tầm quản trị có...
 • 32
 • 414
 • 0

Bài giảng môn học Quản trị học

Bài giảng môn học Quản trị học
... phục thấy cần thiết 1/ Công việc quản trị Quản trị học Trường Đại học Lạc Hồng ThS Nguyễn Hoàng Hải 1/ Công việc quản trị 1.3 Tính phổ biến quản trị:  Lĩnh vực quản trị bao gồm kinh doanh, Nhà nước, ... Pháp? 22 Quản trị học 11 Trường Đại học Lạc Hồng ThS Nguyễn Hoàng Hải CHƯƠNG 2: SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ 23 TRƯỜNG PHÁI CỔ ĐIỂN Lý thuyết quản trị khoa học  Lý thuyết quản trị hành ... Quản trị đầu tiên, đánh dấu bước ngoặc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp  Những tư tưởng lý thuyết Quản trị khoa học tảng cho lý thuyết quản trị sau 31 Lý thuyết quản trị hành  Sau lý thuyết “Quản...
 • 82
 • 108
 • 0

Thiết kế môn học Quản trị tài chính

Thiết kế môn học Quản trị tài chính
... chức tài chính- kế toán Công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp KT lương, khoản trích theo lương Kế toán tiền mặt, tiền gửi Kế toán toán KT tài sản cố định Kế toán nguyên vật liệu Thủ quỹ Page Kế ... Ô tô Chiến Thắng kiến thức em học môn Quản trị tài doanh nghiệp giúp em hiểu nhiều tài doanh nghiệp nói chung tài doanh nghiệp nói riêng để em hoàn thành thiết kế CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ... Tình hình tài công ty 1.5.1 Tài sản nguồn vốn công ty TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY NĂM 2011 Page 15 16 STT I Tổng giá trị tài Đầu năm Giá trị (đ) Tỷ trọng % 112 000 100 sản Tài sản...
 • 58
 • 499
 • 0

Bài giảng môn học Quản Trị Thương Hiệu

Bài giảng môn học Quản Trị Thương Hiệu
... độ quản trị thương hiệu marketing, thương hiệu chia thành: Thương hiệu cá biệt (thương hiệu cá thể, thương hiệu riêng); Thương hiệu gia đình; Thương hiệu tập thể; Thương hiệu quốc gia 2.1.1.1 Thương ... chia thương hiệu thành: Thương hiệu hàng hoá, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; chia thành thương hiệu hàng hoá, thương hiệu dịch vụ, thương hiệu nhóm, thương hiệu tập thể, thương hiệu ... độ quản trị thương hiệu marketing, thương hiệu chia thành: thương hiệu cá biệt, thương hiệu gia đình, thương hiệu tập thể, thương hiệu quốc gia - Giải pháp để quản trị mối quan hệ thương hiệu...
 • 103
 • 283
 • 0

BÀI tập môn học quảntài chính trong giáo dục

BÀI tập môn học quản lý tài chính trong giáo dục
... điểm sau: “Toán học Ông Hoàng môn khoa học; Kinh tế học Nữ Hoàng Khoa học Còn Kinh tế học giáo dục khoa học liên ngành hình thành chủ yếu sở kinh tế học giáo dục học Nếu kinh tế học nghiên cứu ... cao học, Giáo dục trở thành yếu tố quan trọng việc tạo phát triển cho kinh tế Vì muốn phát triển kinh tế trước hết phải tập trung nổ lực để phát triển giáo dục, dựa vào giáo dục lấy giáo dục ... kinh tế Vì nước giới coi trọng giáo dục, ưu tiên cho giáo dục Như: tăng ngân sách cho giáo dục, trang bị thiết bị giáo dục cho trường, Hầu nước quan tâm đến giáo dục nước có phát triển mạnh kinh...
 • 10
 • 802
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn học quản trị tài chínhtài liệu môn học quản trị tài chínhgiáo trình môn học quản trị tài chínhchuyên đề môn học quản trị tài chínhthiết kế môn học quản trị tài chínhthiết kế môn học quản trị tài chính doanh nghiệpbài giảng môn học quản trị dự án đầu tưchyên đề môn học quản trị tài chínhđề cương môn học quản trị tài chínhđề án môn học quản trị tài chínhmôn học quản trị tài chính doanh nghiệptom tat ly thuyet mon hoc quan tri tai chinh doanh nghiepthiet ke mon hoc quan tri tai chinh phan bao cao ket qua hdsx kinh doanhthiet ke mon hoc quan tri tai chinh phan tich cac ty so tai chinh dac trungthet ke mon hoc quan tri tai chínhSoạn bài Vịnh khoa thi hươngBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGSÁCH SCAN Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcbáo cáo thực tập tốt nghiệpSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA TIẾNG ANH 2016 CÓ ĐÁP ÁNĐề toán THPT Chu Văn An Hà NộiMẪU CÂU TIẾNG ANH CHO GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG BẠN NÊN BIẾTTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG PHẦN 2CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUDac diem khi hau viet namTrọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6m“Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng đa lộc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập