West nile virus vũ thị thùy linh k23 QH 2014 2016

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ ThS. Thị Thùy Linh

Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ ThS. Vũ Thị Thùy Linh
... biên soạn nên giáo trình Kế toán thương mại – dòch vụ ” với chương sau : Chương : Tổng quan doanh nghiệp thương mại dòch vụ Chương : Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái Chương : Kế toán mua bán ... NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm đối tượng kinh doanh thương mại - dòch vụ 1.2 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dòch vu 1.3 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp thương mại - dòch vụ CHƯƠNG ... 4.3 Kế toán nhập uỷ thác 95 4.4 Kế toán xuất trực tiếp 102 4.5 Kế toán xuất ủy thác 110 CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ 5.1 Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng 123 5.2 Kế toán...
 • 195
 • 218
 • 0

luận văn thạc sỹ giáo dục học Nguyễn Thị Thùy Linh

luận văn thạc sỹ giáo dục học Nguyễn Thị Thùy Linh
... khoá học vào khoá học ( LMS ) theo dõi khoá học Tạo khoá học Theo dõi Truy cập khoá Course Yêu cầu kết hợp phần khoá học học viên Authoring trang nội dung học, học viên mở để Tool Khoá học có ... qua giao tiếp E-learning xu hướng chung giáo dục giới Việc triển khai e-learning giáo dục đào tạo hướng tất yếu nhằm đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với giáo dục giới SV Việt Nam nói chung SV trường ... Khoá học có chế duyệt học hoàn xem chọn mục lục thành học khoá học Tạo học bao Đưa học Truy cập Couse gồm yêu cầu lên đòi hỏi khả học Học viên authoring chọn kết nối Bài học biểu diễn chọn Web...
 • 126
 • 519
 • 2

luận văn thạc sĩ giáo dục học Thị Phương Linh

luận văn thạc sĩ giáo dục học Vũ Thị Phương Linh
... nghiệp chuyên ngành hóa học, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh ĐHSP Hà Nội: Đỗ Ngọc Linh (2005), Nghiên cứu xây dựng giáo trình ện tử hóa học lớp 10, Luận văn thạc khoa học giáo dục, ĐHSP Hà Nội Hỉ A ... trung học phổ thông, Khóa luận tốt nghiệp, ĐHSP TP Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Thị Thu Hà (2008), Thiết kế sách giáo khoa điện tử lớp 10 – nâng cao chương “Nhóm Halogen”, Luận văn thạc giáo dục học, ... 13 Nguyễn Thị Thùy Linh (2008), Xây dựng E-learning chương “Liên kết hóa học cấu tạo phân tử” học phần hóa đại cương trường cao đẳng Giao thông vận tải 3, Luận văn thạc giáo dục học, ĐHSP...
 • 119
 • 512
 • 0

Báo cáo khoa học: NMR study of complexes between low molecular mass inhibitors and the West Nile virus NS2B–NS3 protease ppt

Báo cáo khoa học: NMR study of complexes between low molecular mass inhibitors and the West Nile virus NS2B–NS3 protease ppt
... been reported for the WNV NS2B–NS3 protease The poor quality of the NMR spectrum of WNV NS2B–NS3pro in the absence of inhibitors is reminiscent of the situation in the homologous NS2B–NS3pro construct ... 2009 The Authors Journal compilation ª 2009 FEBS 4253 NMR analysis of the West Nile virus protease 10 11 12 13 14 15 16 17 18 X.-C Su et al minants of the NS2B cofactor of the West Nile virus ... that the covalent linkage between NS2B and NS3 does not restrain the function of the protease [2,9] In conclusion, compounds and target the substrate-binding site of the WNV NS2B–NS3 protease Their...
 • 12
 • 162
 • 0

Norwalk virus, west nile virus, hanta virus

Norwalk virus, west nile virus, hanta virus
... with these viruses How does this happen? Virus shed in bird feces gets into pigs drinking water Humans handle and/or cough on the pig = New virus: segments from human birds & pigs virus China: ... with these viruses How does this happen? Virus shed in bird feces gets into pigs drinking water Humans handle and/or cough on the pig = New virus: segments from human birds & pigs virus China: ... to target Virus reassortment in cell culture 300 million fertilized eggs are cleaned and inoculated with reassorted virus Viral fluid from eggs is harvested, centrifuged and filtered Virus is...
 • 56
 • 886
 • 0

bài giảng thị trường chứng khoán - gv. thị thúy vân

bài giảng thị trường chứng khoán - gv. vũ thị thúy vân
... chứng khoán TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Thị Thúy Vân - Bộ môn TTCK KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  Thị trường chứng khoán đặc trưng kinh tế  Thị Thúy Vân - Bộ môn TTCK đại Thị ... đến thị trường chứng khoán - Cơ quan quản lý giám sát hoạt động thị trường chứng khoán - Sở giao dịch chứng khoán - Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán - Tổ chức lưu ký toán bù trừ chứng khoán - ... LOẠI CHỨNG KHOÁN Thị Thúy Vân - Bộ môn TTCK Theo tính chất  Chứng khoán nợ  Chứng khoán vốn  Chứng khoán phái sinh Theo khả chuyển nhượng  Chứng khoán vô danh (bearer security)  Chứng khoán...
 • 91
 • 378
 • 1

Động vật chuyển gen và ứng dụng - Nguyễn Thị Thùy Linh

Động vật chuyển gen và ứng dụng - Nguyễn Thị Thùy Linh
... trứng ống nghiệm Sau thụ tinh nhân tạo để tạo trứng tiền nhân Bước 4: Chuyển gen vào động vật  Phương pháp chuyển gen trực tiếp - Chuyển gen nhờ calcium phosphate - Chuyển gen nhờ xung điện - ... Khả rủi ro chuyển gen môi trường hệ sinh thái tồn nuôi trồng động vật chuyển gen Một số nước đề cập đến rủi ro nghiên cứu chuyển gen với động vật tác động đến môi trường động vật chuyển gen bị sẩy ... thành công gen beta-globulin thỏ vào phôi chuột - Từ năm 1985 nhiều tác giả thành công tạo thỏ, cừu, lợn, bò… chuyển gen vật nuôi tăng trưởng nhanh - Ngày nay, động vật chuyển gen ứng dụng nhiều...
 • 22
 • 1,480
 • 14

Báo cáo sinh học: " The Israeli strain IS-98-ST1 of West Nile virus as viral model for West Nile encephalitis in the Old World" pdf

Báo cáo sinh học:
... study was limited in its scope, the results indicate that WNV strain IS-98-ST1 is suitable as viral model for West Nile encephalitis in the Old World The Israeli strain IS-98-ST1 that caused the ... the fact that an Israeli WNV strain was introduced in New York City in 1999 [4] The murine model of WNV-associated encephalitis has been widely used to address the viral pathogenesis[5] Strains ... 1998, as well as WNV strains present in North America does contrast with the low pathogenicity of most ancestral strains of WNV[18,19] In conclusion, the Israeli strain IS-98-ST1 of WNV provides...
 • 5
 • 170
 • 0

Báo cáo sinh học: " Peptide inhibitors of dengue virus and West Nile virus infectivity" pot

Báo cáo sinh học:
... mimics of the fusion proteins of other retroviruses, and of orthomyxoviruses, paramyxoviruses, filoviruses, coronaviruses, and herpesviruses have also been identified and shown to inhibit viral ... Figure combination Inhibitory effect of peptides WN53 and DN59 alone and in Inhibitory effect of peptides WN53 and DN59 alone and in combination WN53 and DN59 peptides were tested alone (■ DN59 ... infectivity of these viral pathogens of major public health importance The inhibitory effects of these peptides were dose dependent with IC50s in the range of 10 µM Several of the most potent of these peptides...
 • 10
 • 178
 • 0

Báo cáo sinh học: " Actively replicating West Nile virus is resistant to cytoplasmic delivery of siRNA" ppt

Báo cáo sinh học:
... was established The mode of introduction of siRNA affects the ability to establish RNAi Based on the timing experiments, the establishment of resistance to RNAi correlated with the onset of WNV ... RNAi resistance could be overcome by administration of multiple inhibitory siRNA to disparate regions of the genome [35] However, this was not observed with WNV, as simultaneous delivery of multiple ... addition of Cap siRNA 10 hours after infection resulted in no reduction of WNV RNA The lack of inhibitory effect of RNAi at late times after infection was not due to the emergence of resistant...
 • 13
 • 158
 • 0

Báo cáo hóa học: " In vitro effects of selenium deficiency on West Nile virus replication and cytopathogenicity" ppt

Báo cáo hóa học:
... post-induction of Se deficiency As shown in Fig 3A, induction of Se deficiency had no effect on catalase and CuZnSOD protein levels, while MnSOD protein expression was significantly induced in ... WNV-infected Vero cells Vero cells were inoculated with WNV NY99 strain at multiplicity of infection (MOI) 1, at day post-induction of Se deficiency, to study the kinetics of virus replication and ... comprised of insulin, transferrin and bovine serum albumin as a substitute for FBS, whereas in studies employing Huh cells, Se deficiency was induced by growing cells with media containing 0.01%...
 • 13
 • 165
 • 0

Báo cáo hóa học: " Detection of seroconversion to West Nile virus, Usutu virus and Sindbis virus in UK sentinel chickens" doc

Báo cáo hóa học:
... strain of West Nile virus Emerging Infectious Diseases 2003, 9:311-327 Murgue B, Zeller H, Deubel V: The Ecology and Epidemiology of West Nile Virus in Africa, Europe and Asia In Current Topics in ... Emerging Infectious Diseases 2006, 12:549-555 Buckley A, Dawson A, Moss SR, Hinsley SA, Bellamy PE, Gould EA: Serological evidence of West Nile virus, Usutu virus and Sindbis virus infection of ... WNV with the tools to circulate silently in many regions of the world and this may explain our observations of seroconversion in sentinel chickens in the UK It is also important to emphasize...
 • 6
 • 129
 • 0

báo cáo hóa học:" Peptide inhibitors of dengue virus and West Nile virus infectivity" doc

báo cáo hóa học:
... mimics of the fusion proteins of other retroviruses, and of orthomyxoviruses, paramyxoviruses, filoviruses, coronaviruses, and herpesviruses have also been identified and shown to inhibit viral ... Figure combination Inhibitory effect of peptides WN53 and DN59 alone and in Inhibitory effect of peptides WN53 and DN59 alone and in combination WN53 and DN59 peptides were tested alone (■ DN59 ... 695–725 693–723 aDENV: dengue virus; WNV: West Nile virus; YFV: yellow fever virus; SLEV: St Louis encephalitis virus; JEV: Japanese encephalitis virus; TBEV: Tickborne encephalitis virus; OHFV: Omsk...
 • 10
 • 170
 • 0

báo cáo hóa học:" Actively replicating West Nile virus is resistant to cytoplasmic delivery of siRNA" pptx

báo cáo hóa học:
... was established The mode of introduction of siRNA affects the ability to establish RNAi Based on the timing experiments, the establishment of resistance to RNAi correlated with the onset of WNV ... RNAi resistance could be overcome by administration of multiple inhibitory siRNA to disparate regions of the genome [35] However, this was not observed with WNV, as simultaneous delivery of multiple ... addition of Cap siRNA 10 hours after infection resulted in no reduction of WNV RNA The lack of inhibitory effect of RNAi at late times after infection was not due to the emergence of resistant...
 • 13
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cao thi thủy linhhồ thị thùy linh 2005100425west nile virus basic principles replication mechanism immune response and important geneticstudy of genetic diversity of west nile viruslương thị thùy linha the geographic distribution of domestic animal cases of west nile virus in the united statesb the geographic distribution of bird cases of west nile virus in the united statesđề tài kể chuyện ba cô gái chủ đề gia đình nhóm lớp 5 6 tuổi giáo viên vũ thị thuý trường mầm non yên đứcgiáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện ths huỳnh thị kim uyên nguyễn thị thùy linhthân thị thuỳ linhnhóm sinh viên nguyễn thị thùy linhnghiep vu thi truong mo so lieu 2014nguyễn thị thụy vũkhung rêu nguyễn thị thụy vũmèo đêm nguyễn thị thụy vũTai lieu boi duong va nang cao toan 8 cả nămĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtSoạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ lý LUẬN về GIÁ TRỊ TRONG bộ tư bản của các mácTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG về PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tập bài GIẢNG về NHỮNG vấn đề KINH tế CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAMDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ các CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN đạiBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về TUẦN HOÀN CHU CHUYỂN tư bản và vấn đề vốn CHO CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở nước TA HIỆN NAYGiáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ TOÁN HỌC SINH HỌC VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO GIẢNG DẠY BÀI RƯỢU ÊTYLIC MÔN HÓA HỌC 9Giáo án điện tử Bài 18 NhômCách làm bánh mì ngon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập