THỰC TRẠNG SẢN XUẤT DƯA CHUỘT NẾP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT NẾP TRÊN NỀN GIÁ THỂ TẠI HÀ NỘI

Luận văn đánh giá thực trạng sản xuất dưa chuột bao tử tại HTX nhân nghĩa huyện lý nhân, tỉnh nam nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh an toàn của nguyên liệu dưa chuột

Luận văn đánh giá thực trạng sản xuất dưa chuột bao tử tại HTX nhân nghĩa huyện lý nhân, tỉnh hà nam và nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh an toàn của nguyên liệu dưa chuột
... ng s n xu t dưa chu t bao t t i HTX Nhân Nghĩa, huy n Nhân, t nh Nam - Các h nông dân s n xu t dưa chu t bao t t i HTX Nhân Nghĩa, huy n Nhân, t nh Nam 3.3 N i dung phương pháp nghiên ... t qu n sau thu ho ch qu dưa chu t bao t t i HTX Nhân Nghĩa - Nhân - Nam - Xác ñ nh m i nguy hóa h c, sinh h c, v t nh hư ng ñ n ch t lư ng v sinh c a qu dưa chu t dùng làm nguy n ... xu t dưa chu t an toàn t i HTX Nhân Nghĩa, Nhân, Nam [25] T i Nam, chương trình xây d ng ð án s n xu t rau an toàn giai ño n 2008 - 2015, năm 2008 2009, Chi c c B o v th c v t Nam...
 • 107
 • 433
 • 0

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU LÂM ĐỒNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU LÂM ĐỒNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.
... nhân thực sản xuất, sơ chê rau + Kiểm sốt chặt chẽ q trình lưu thơng rau + Lấy mẫu phân tích sản phẩm theo định kỳ; + Kiểm tra hồ sơ, đánh giá việc thực quy định sản xuất rau an tồn, sản xuất ... Huyện khác THỰC TRẠNG SẢN XUẤT • Diện tích gieo trồng năm 2010: 43.598ha; • Sản lượng: 1,3 triệu • GTSX 1/ha bình qn 250 triệu đồng • Tổng gía trị sản xuất rau: 5.000 tỷ đồng • Khối lượng xuất khẩu: ... liệu + Ký kết hợp đồng sản xuất ngun liệu với nơng dân, cam kết thu mua vườn đảm bảo mức an tồn Các nơng hộ: + Sản xuất thị trường cần, khơng sản xuất + Đẩy mạnh sản xuất theo hướng thâm canh,...
 • 32
 • 677
 • 4

Nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của một số loại rau tại xã vân nội, huyện đông anh, thành phố nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn và xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của một số loại rau tại xã vân nội, huyện đông anh, thành phố hà nội
... ðông Anh, ti n hành th c hi n ñ tài: “ ðánh giá th c tr ng s n xu t rau an toàn xác ñ nh m i nguy nh hư ng ñ n ch t lư ng v sinh c a m t s lo i rau t i Vân N i, Huy n ðông Anh, Thành Ph N ... ng v t li u nghiên c u 3.2.1 ð i tư ng nghiên c u M t s lo i rau tr ng v ñông t i Vân N i, ðông Anh, N i Các h nông dân s n xu t rau Vân N i, ðông Anh, N i 3.2.2 V t li u nghiên c u ... ng rau an toàn Di n tích (DT) tr ng rau ñ a bàn n i nói chung có xu hư ng tăng không n ñ nh ( b ng 4.1) B ng 4.1 Di n tích rau rau an toàn c a N i Các huy n ñi u tra Toàn thành ph ðông Anh...
 • 116
 • 375
 • 1

Đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của một số loại rau tại xã đông xuân, huyện sóc sơn, thành phố nội

Đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn và xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh của một số loại rau tại xã đông xuân, huyện sóc sơn, thành phố hà nội
... kinh t , h i ðông Xuân ðông Xuân m t khu v c phía nam huy n Sóc Sơn thành ph N i Phía nam ðông Xuân giáp v i huy n ðông Anh, phía b c giáp Tiên Dư c, phía ñông giáp hai ð c ... tích tr ng rau ñã tăng lên ñáng k Sóc Sơn m t huy n ngo i thành Thành ph N i, có di n tích t nhiên l n th hai toàn thành ph (30.000 ha) ðư c s quan tâm c a c p y, quy n c p huy n Sóc Sơn, nh ... sinh c a m t s lo i rau t i ðông Xuân – huy n Sóc Sơn – Thành ph N i ” 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích ðánh giá th c tr ng s n xu t qu n lý sau thu ho ch rau an toàn, xác ñ nh m i nguy...
 • 128
 • 163
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA NHÁNH VỚI KHOẢNH CÁCH TRỒNG KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT DƯA CHUỘT BẢN ĐỊA H’MÔNG TRỒNG TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA

ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA NHÁNH VỚI KHOẢNH CÁCH TRỒNG KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT DƯA CHUỘT BẢN ĐỊA H’MÔNG TRỒNG TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA
... Ảnh hưởng tỉa nhánh với khoảnh cách trồng khác đến sinh trưởng, phát triển suất dưa chuột địa H’Mông trồng Mộc Châu, Sơn La ĐẶT VẤN ĐỀ Giống dưa chuột (Cucumis sativus L.) đồng bào H’Mông Sơn ... http://www.hydro-gardens.com Ảnh hưởng tỉa nhánh với khoảnh cách trồng khác đến sinh trưởng, phát triển suất dưa chuột địa H’Mông trồng Mộc Châu, Sơn La Premalatha M.G.S, K.B Wahundeniya, W.A.P Weerakkody (2006) Plant ... Để nhánh 4,2 2,3 K3T3 840 Khoảng cách (hàng x cây) 70cm x 50cm Để nhánh 3,3 0,6 Ảnh hưởng tỉa nhánh với khoảnh cách trồng khác đến sinh trưởng, phát triển suất dưa chuột địa H’Mông trồng Mộc Châu,...
 • 8
 • 180
 • 2

BÁO CÁO "ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA NHÁNH VỚI KHOẢNH CÁCH TRỒNG KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN NĂNG SUẤT DƯA CHUỘT BẢN ĐỊA H’MÔNG TRỒNG TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA " pdf

BÁO CÁO
... Ảnh hưởng tỉa nhánh với khoảnh cách trồng khác đến sinh trưởng, phát triển suất dưa chuột địa H’Mông trồng Mộc Châu, Sơn La ĐẶT VẤN ĐỀ Giống dưa chuột (Cucumis sativus L.) đồng bào H’Mông Sơn La ... Ảnh hưởng tỉa nhánh với khoảnh cách trồng khác đến sinh trưởng, phát triển suất dưa chuột địa H’Mông trồng Mộc Châu, Sơn La Premalatha M.G.S, K.B Wahundeniya, W.A.P Weerakkody (2006) Plant training ... Để nhánh 4,2 2,3 K3T3 840 Khoảng cách (hàng x cây) 70cm x 50cm Để nhánh 3,3 0,6 Ảnh hưởng tỉa nhánh với khoảnh cách trồng khác đến sinh trưởng, phát triển suất dưa chuột địa H’Mông trồng Mộc Châu,...
 • 8
 • 176
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức làm đất, liều lượng phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức làm đất, liều lượng phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông trên đất 2 lúa tại huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
... 19,17 104,19 20 00 74,37 21 ,70 161,30 20 05 91, 42 23,45 21 4,35 20 06 95 ,25 22 , 92 218,35 20 07 90,11 24 ,36 21 9,54 20 08 96,87 23 ,84 23 0,95 20 09 98, 82 22, 49 22 2 ,26 Ngu n FAOSTAT, 18/3 /20 11 [24 ] Trư ng ... ha) M 29 ,33 22 ,77 66,77 29 ,93 28 ,60 85,74 28 ,84 28 , 72 82, 82 Braxin 18, 52 28,08 52, 02 21, 52 23,14 49,79 22 ,89 21 , 92 50,19 Achentina 12, 40 28 ,00 34,88 14,30 22 ,00 31,50 14,03 27 ,28 33,30 9, 32 18,14 ... 10,90 22 7,3 20 01 195,7 11,15 21 8,5 20 02 306,7 11 ,24 344,7 20 03 136 ,2 11,67 158,9 20 04 183,5 13,73 25 1,9 20 05 24 6 15,83 389,4 20 06 128 ,9 14 ,27 183,9 20 07 126 ,4 17,10 21 6,1 20 08 323 ,6 14,50 473,6 20 09...
 • 144
 • 142
 • 1

Ảnh hưởng của các mức phân bón khác nhau đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống lạc l23 trên đất cát pha tại nghi phong nghi lộc nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của các mức phân bón khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc l23 trên đất cát pha tại nghi phong  nghi lộc  nghệ an luận văn tốt nghiệp đại học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA NÔNG LÂM NGƯ  ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC PHÂN BÓN KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LẠC L23 TRÊN ĐẤT CÁT PHA TẠI XÃ NGHI PHONG - NGHI LỘC - NGHỆ ... Ảnh hưởng mức phân bón đến sâu hại giống lạc L23 41 3.2.2 Ảnh hưởng mức phân bón đến bệnh hại lạc giống lạc L23 43 3.3 Các yếu tố cấu thành suất suất .45 3.3.1 Ảnh hưởng mức bón phân ... Ảnh hưởng mức phân bón đến bệnh hại lạc giống lạc L23 44 Bảng 3.10 Ảnh hưởng mức phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống lạc L23 46 Bảng 3.11 Ảnh hưởng mức phân bón đến...
 • 36
 • 281
 • 0

Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm khác nhau đến sinh trưởng, phát triển năng suất giống ngô rau LVN23 trồng trong vụ xuân 2008

Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô rau LVN23 trồng trong vụ xuân 2008
... kết Đạm Supe lân sau: 3.1 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm khác đến sinh trưởng phát triển ngô rau 45 3.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến thời gian sinh trưởng phát triển ngô rau Sinh trưởng phát ... CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 3.1 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm khác đến sinh trưởng phát triển ngô rau 36 3.1.1 Ảnh hưởng liều lượng phân đạm đến thời gian sinh trưởng phát triển ngô rau ... cứu ảnh hưởng liều lượng phân đạm khác đến chiều dài, đường kính trọng lượng bao tử - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân đạm khác đến suất kinh tế - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân đạm khác...
 • 76
 • 473
 • 1

Ảnh hưởng của mức phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lạc l8 trên đất cát pha trong vụ xuân

Ảnh hưởng của mức phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lạc l8 trên đất cát pha trong vụ xuân
... hưởng mức phân bón khác đến sinh trưởng phát triển suất giống lạc LO8 đất cát pha vụ Đông Xuân năm 2008” Mục đích nghiên cứu đề tài _ Tìm hiểu ảnh hưởng mức phân bón khác đến sinh trưởng phát triển ... Ảnh hưởng mức phân bón khác đến yếu tố cấu thành suất suất giống lạc LO8 vụ Xuân 42 3.3.1 Ảnh hưởng mức phân bón khác đến yếu tố cấu thành suất .42 3.3.1.1 Ảnh hưởng mức phân bón ... cứu ảnh hưởng phân bón N-P-K: Ảnh hưởng phân chuồng số phân bón hữu vi sinh đến suất giống lạc mới: Nghiên cứu ảnh hưởng số chế phẩm kích thích ức chế sinh trưởng đến trình hoa đậu suất giống lạc...
 • 59
 • 402
 • 2

Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất của cây bí ngồi vụ xuân 2008

Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây bí ngồi vụ xuân 2008
... mục có ảnh hưởng lớn đóng vai trò quan trọng để tăng suất Xuất phát từ thực tiễn tiến hành đề tài ‘ Ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển suất ngồi vụ Xuân 2008 Mục ... Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến số tiêu sinh trưởng, phát triển giống ngồi Hàn Quốc F1TN220 - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sâu bệnh giống ngồi Hàn Quốc ... nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng liều lượng phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển suất giống ngồi Hàn Quốc F1 TN220 - Xác định liều lượng bón phân chuồng thích hợp mang lại suất mang lại hiệu...
 • 29
 • 801
 • 3

ẢNH HƯỞNG CỦA TẢO ĐƯỢC LẮNG BẰNG CÁC LOẠI HÓA CHẤT KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG NGHÊU GIỐNG (MERETRIX LYRATA) pot

ẢNH HƯỞNG CỦA TẢO ĐƯỢC LẮNG BẰNG CÁC LOẠI HÓA CHẤT KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG NGHÊU GIỐNG (MERETRIX LYRATA) pot
... Như vậy, cho nghêu ăn tảo Chaetoceros tốt tảo Nannochloropsis, tảo Chaetoceros lắng hóa chất Al2(SO4)3 đạt tỷ lệ sống cao (15,56%), tảo Nannochloropsis lắng hóa chất FeCl3 đạt tỷ lệ sống (3,33%) ... thức cho ăn tảo Nannochloropsis lắng với loại hóa chất khác nhau, sau 60 ngày nuôi NT1 (lắng FeCl3) cho kết khác biệt có ý nghĩa thống kê (p...
 • 8
 • 403
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toànthực trạng sản xuất kinh doanh và và một số biện pháp đầu tư phát triển ngành thuỷ sản việt namnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangphân tích thực trạng sản xuất và sự hài lòng vê sản xuất lúa ở huyện phụng hiệp hậu giangđánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụthực trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại xã đặng xá huyện gia lâm hà nộithực trạng sản xuất chế biến và tiêu thụ nhãn lồng ở tỉnh hưng yênthực trạng sản xuất và tiêu thụ ổi trên địa bàn xã đông dư huyện gia lâm nhathực trạng sản xuất và tiêu thụ ổi trên địa bàn xã đông dư huyện gia lâmthực trạng sản xuất và tiêu thụ rau su su trong các nông hộ trên địa bàn huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcthực trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố hà nộiđánh giá thực trạng sản xuất và thị trường lạc tại xã diễn thịnh huyện diễn châu tỉnh nghệ anthực trạng sản xuất và tiêu thụ lạc của hộ nông dân xã yên lâm huyện yên mô tỉnh ninh bìnhtìm tiểu thực trang sản xuất và tiêu thụ rau sạch tại xã quảng thànhi thực trạng sản xuất chế biến xuất khẩu rau quả của việt nam và cơ quan hoạch định chớnh sỏch xuất khẩu rau quả ở việt namĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách30 đề ôn thi học sinh giỏi môn tiếng anh 6 có đáp ánKHẢO sát các đặc TRƯNG PHỔ của các ĐỒNG vị PHÓNG xạ BẰNG đầu dò nai(tl)nghiên cứu mô hình liên kết khu vực, hội nhập của Liên minh châu Âu có thể góp phần định hướng cho sự phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là quá trình hình thành Cộng đồng chung ASEANBỘ câu hỏi và đáp án QUẢN lý NHÀ nước về KINH tế (NGẮN gọn)200 câu tiếng anh viết lại câu ôn thi công chứcnội dung ôn tập tiếng anh thi công chứcđề cương học kỳ i môn SINH THÁI THUỶ SINH VẬTPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐỂ DẠY CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 12 THEO CẤU TRÚC ĐƯỜNG THẲNGBồi dưỡng HSG Cơ chế phản ứng hữu cơThực trạng du lịch đền chùa ở hà nội mở rộngTrọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 2Tết cổ truyền của người việt trong kinh doanh du lịchThế mạnh về du lịch tỉnh khánh hoàPhân tích thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lưu trú ở khách sạn bình minhPhát triển du lịch nông thôn tại Bát TràngĐồ án hệ thống sấy thùng quay sấy cà phêPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải phan thànhPhát triển đội ngũ công chức trong các tổ chức chính trị xã hội huyện tây hòa, tỉnh phú yên dựa vào cộng đồngNguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo