Bệnh hại do nấm gây ra trên cây trồng

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nấm đối kháng trichoderma phòng chống bệnh hại chính do nấm gây ra trên nguyên liệu lạc trong kho bảo quản tại tỉnh bắc giang

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm nấm đối kháng trichoderma phòng chống bệnh hại chính do nấm gây ra trên nguyên liệu lạc trong kho bảo quản tại tỉnh bắc giang
... hại nấm nguyên liệu lạc kho bảo quản tỉnh Bắc Giang đồng thời xác định bệnh hại - Điều tra diễn biến tỷ lệ hại bệnh hại nguyên liệu lạc kho bảo quản tỉnh Bắc Giang - Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm ... “Nghiờn cứu sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma phòng chống bệnh hại nấm gây nguyên liệu lạc kho bảo quản tỉnh Bắc Giang Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Trên sở xác định thành phần bệnh hại nấm ... tỉnh Bắc Giang đồng thời xác định bệnh hại - Điều tra diễn biến tỷ lệ hại bệnh hại lạc nguyên liệu kho bảo quản tỉnh Bắc Giang - Đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma phòng chống...
 • 24
 • 2,510
 • 26

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH HẠI CHÍNH DO NẤM GÂY RA TRÊN LẠC BẢO QUẢN TRONG KHO TẠI TỈNH BẮC GIANG

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ HÓA HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG BỆNH HẠI CHÍNH DO NẤM GÂY RA TRÊN LẠC BẢO QUẢN TRONG KHO TẠI TỈNH BẮC GIANG
... m sinh h c hóa h c 54 4.3.2 ðánh giá kh phòng tr n m h i l c nhân khô b ng m t s ch ph m sinh h c hóa h c 64 4.3.3 ðánh giá kh phòng tr n m h i l c c khô b ng m t s ch ph m sinh h c hóa ... hi n ñ tài Nghiên c u s d ng m t s ch ph m sinh h c hóa h c ñ phòng ch ng b nh h i n m gây l c b o qu n kho t i t nh B c Giang Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông ... văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 20 s d ng ch ph m sinh h c ñ phòng ch ng b nh h i nông s n kho b o qu n v n chưa ñư c nghiên c u nhi u Do ñó, vi c nghiên c u ng d ng ch ph m sinh h c an...
 • 109
 • 211
 • 0

nghiên cứu bệnh do potyvirus gây ra trên cây hoa trồng bằng củ tại hà nội

nghiên cứu bệnh do potyvirus gây ra trên cây hoa trồng bằng củ tại hà nội
... TS Viết Cường, môn Bệnh cây, khoa Nông học tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu bệnh Potyvirus gây hoa trồng củ Nội 1.2 Mục ñích - Yêu cầu 1.2.1 Mục ñích ðiều tra bệnh Potyvirrus hoa ... STT Tên bảng Trang 3.1 Các mồi dùng nghiên cứu 4.1 Triệu chứng bệnh giống bị nhiễm virus 25 hoa trồng củ 34 4.2 Tỷ lệ bệnh virus số hoa trồng củ 36 4.3 Kiểm tra ELISA số Virus mẫu bệnh thu thập ... Nghiệp Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii 4.1.2 ðiều tra tình hình bệnh virus hoa trồng củ vụ ñông xuân 2011 4.2 36 Kết kiểm tra virus (TMV CMV) số mẫu bệnh hoa trồng củ...
 • 87
 • 277
 • 1

Một số bệnh do vi khuẩn và virus gây ra trên cây trồng

Một số bệnh do vi khuẩn và virus gây ra trên cây trồng
... nhiều bệnh vi khuẩn gây ra, bao gồm héo vi khuẩn, đốm lá, cháy lá, u sưng loét Một số loài gây thối nhũn rau trước sau thu hoạch - Các vi khuẩn gây bệnh thông thường Vi t Nam bao gồm: chi Ralstonia, ... Ralstonia, Xanthomonas, Pseudomonas Erwinia - Tồn tại: Một số vi khuẩn tồn hạt, số khác giống nhiễm bệnh Dịch khuẩn dấu hiệu có mặt vi khuẩn bệnh Vi khuẩn gây bệnh sản sinh dịch khuẩn vết đốm điều ... thân bị héo vi khuẩn * Héo vi khuẩn: Héo vi khuẩn Ralstonia solanacearum bệnh nghiêm trọng gây hại nhiều loại rau trồng Do có phổ ký chủ rộng, bệnh khó phòng trừ biện pháp luân canh Vi khuẩn tồn...
 • 4
 • 404
 • 0

Nghiên cứu khoa học " ÁP DỤNG KỸ THUẬT LÂM SINH ĐỂ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO BỆNH PHẤN HỒNG GÂY RA TRÊN RỪNG TRỒNG KEO LAI " docx

Nghiên cứu khoa học
... tác hại bệnh NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu Xác định nguyên nhân gây bệnh rừng trồng keo lai Điều tra tỷ lệ bệnh hại theo mật độ trồng khác hai dòng keo lai ... lệ bệnh hại hai dòng keo lai Tỷ lệ bệnh hại keo lai điều tra Tân Lập, Bình Phước 2003 3.3 Diễn biến tỷ lệ bệnh hại (%) keo lai qua kỳ điều tra Bệnh hại keo lai chủ yếu xuất mùa mưa, độ ẩm rừng ... TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định tác nhân gây bệnh rừng trồng keo lai - Xác định ảnh hưởng mật độ trồng keo lai đến tỷ lệ bệnh hại hai dòng keo lai tuyển chọn - Thử nghiệm số loại thuốc nhằm giảm thiểu...
 • 11
 • 210
 • 1

nghiên cứu bệnh do vi khuẩn và nấm gây ra trên cá tầm (acipenser spp.) nuôi tại lâm đồng

nghiên cứu bệnh do vi khuẩn và nấm gây ra trên cá tầm (acipenser spp.) nuôi tại lâm đồng
... khối nghiên cứu: Nghiên cứu bệnh vi khuẩn nấm gây tầm (Acipenser spp.) nuôi Lâm Đồng Thu mẫu Mô tả dấu hiệu bệnh lý Xác định tác nhân ký sinh gây bệnh tầm vi khuẩn nấm ký sinh Nghiên cứu ... thực nghiên cứu vi khuẩn nấm gây bệnh tầm nuôi Vi t Nam - Bổ sung thành phần vi khuẩn nấm gây bệnh Vi t Nam - Làm sở cho nghiên cứu phòng trị bệnh tầm  Ý nghĩa thực tiễn: - Giúp người nuôi ... Ukraine, Nga, Hoa Kỳ, Uruguay Các loài nuôi chủ yếu gồm: tầm trắng, tầm Siberi, Steliat, Beluga, Beste, tầm sông Đanup, tầm Nga, tầm Ship… 1.2.2 Tình hình nuôi tầm...
 • 97
 • 409
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh do histomonass gây ra trên gà nuôi thả vườn tại yên thế bắc giang và đề xuất một số biện pháp phòng trị

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh do histomonass gây ra trên gà nuôi thả vườn tại yên thế bắc giang và đề xuất một số biện pháp phòng trị
... chăn nuôi g thả vờn Yên Thế Bắc Giang 2009-2011 - Tỡnh hỡnh b nh th ng g p g chn nuụi th v n t i Yờn Th - Xỏc ủ nh tri u ch ng lõm sng c a g b b nh Histomonas - Xỏc ủ nh ủ c s bi n ủ i b nh ... n u khụng ủ c tr ng Heterakis ho c giun ủ t b o v c ủi m sinh h c c a Heterakis gallinarum Hỡnh thỏi Th ng loi Hetarakis gallinae v Heterakis beramporia thu c h Heterakiadae ký sinh bi n manh ... trờn d d y n l t ton b c quan tiờu hoỏ phớa sau ủ ki m tra sau cựng Ki m tra ton b c quan sinh d c Ki m tra th n ng d n li u Ki m tra tỳi Fabricius v hỡnh d ng, mu s c, kớch th c, d ch bờn...
 • 75
 • 626
 • 4

nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh do PARVOVIRUS gây ra trên chó và ứng dụng phương pháp hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh

nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh do PARVOVIRUS gây ra trên chó và ứng dụng phương pháp hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán bệnh
... trên, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh c a b nh Parvovirus gây chó ng d ng phương pháp hóa mi n d ch ch n ñoán b nh” 1.2 M C ðÍCH • Các k t qu v b nh (lâm sàng, ... Th i gian nghiên c u 29 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 29 3.3.1 Xác ñ nh chó b b nh Parvovirus 29 3.3.2 Phương pháp theo dõi tri u ch ng lâm sàng 31 3.3.3 Phương pháp m khám ... khám 32 3.3.4 Phương pháp làm tiêu b n vi th 33 3.3.5 Phương pháp nhu m hóa mi n d ch 36 3.3.6 Phương pháp x s li u 37 PH N 4: K T QU VÀ TH O LU N 39...
 • 74
 • 575
 • 3

BÁO CÁO: "NẤM VÀ BỆNH DO NẤM GÂY RA" doc

BÁO CÁO:
... Hỡnh thái nấm men Nấm Candida Nm si Trong chng nay, ch xem xet v vi nõm (microfungi) Vi nõm la mt nhom VSV cú nhõn tht bao gm: Tất loài nấm men nấm sợi không sinh th lớn (mũ nấm) Các nấm sinh ... sợi có màu Một số sợi nấm tiết sắc tố vào môi trường nuôi cấy Một số sợi nấm khác tiết chất hu cơ, kết tinh bề mặt sợi nấm a số sợi nấm phân nhánh nhiều lần có loại sợi nấm không phân nhánh ... sợi nấm gặp điều kiện thuận li, sợi nấm phát triển theo ba chiều tạo thành khối sợi nấm, gọi hệ sợi nấm hay khuẩn ti thể (mycelium) Mycelium 2) Các vách ngn sợi nấm có lỗ thông: Tuỳ loại nấm...
 • 537
 • 261
 • 3

Luận văn thạc sĩ Khảo sát tình hình dịch bệnh và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý CỦA BỆNH DO salmonella gây ra trên đàn chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi tại viện chăn nuôi quốc gia

Luận văn thạc sĩ Khảo sát tình hình dịch bệnh và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý CỦA BỆNH DO salmonella gây ra trên đàn chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi tại viện chăn nuôi quốc gia
... rõ b nh thư ng g p chim trĩ ñ khoang c nuôi t i Vi n Chăn nuôi qu c gia - Làm rõ ñ c ñi m b nh c a b nh Salmonella gây Chim trĩ ñ khoang c nuôi t i Vi n Chăn nuôi qu c gia - Tìm phác ñ ñi ... chăn nuôi chim trĩ ñ b nh Salmonella gây Xu t phát t tình hình th c t ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: “Kh o sát tình hình d ch b nh nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh c a b nh Salmonella gây ñàn chim ... c nuôi t i Vi n Chăn nuôi qu c gia 25 3.1.2 Nghiên c u bi n ñ i b nh Salmonella gây ñàn chim trĩ ñ khoang c nuôi t i Vi n Chăn nuôi qu c gia 25 3.1.3 Th nghi m m t s phác ñ ñi u tr b nh Salmonella...
 • 84
 • 346
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN NẤMBỆNH DO NẤM GÂY RA

ĐỀ CƯƠNG MÔN NẤM VÀ BỆNH DO NẤM GÂY RA
... o sau ngy + Nhiều nấm sợi ký sinh ng-ời, động vật, thực vật gây bệnh nấm nguy hiểm Nhiều nấm sợi sinh độc tố nấm gây bệnh ung th- nhiều bệnh khác 14 V Nuôi cấy nấm - Nuôi cấy nấm khâu cần thiết ... albicans - Lấy nấm men hoà vào n-ớc muối sinh lý vô trùng bơm vào mồm vật dùng xông nhỏ cho vào dày bơm bệnh phẩm vào c Bệnh phẩm gây nhiễm - Bệnh phẩm gây nhiễm đ-ợc nên dùng bệnh phẩm lấy trực ... không nên sớm vứt bỏ nhng súc vật gây nhiễm ch-a thấy phát bệnh sau 30 ngày - Kết nấm da gây bệnh th-ờng dễ nhận định cn vào nhng th-ơng tổn da Nh-ng nhng nấm gây bệnh nội tạng việc nhận định kết...
 • 57
 • 242
 • 0

Khảo sát tình hình dịch bệnh và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của Do Salmonella gây ra trên đàn chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi tại Viện Chăn nuôi

Khảo sát tình hình dịch bệnh và nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của Do Salmonella gây ra trên đàn chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi tại Viện Chăn nuôi
... trờn ủn chim tr ủ khoang c nuụi t i Vi n Chn nuụi - Nghiờn c u bi n ủ i b nh Salmonella gõy trờn ủn chim tr ủ khoang c - Th nghi m m t s phỏc ủ ủi u tr b nh Salmonella gõy chim tr ủ khoang ... h c chim tr m c b nh Salmonella B nh Salmonella gõy chim tr ủ c bi t l chim l n th c p tớnh gõy nhi m trựng huy t v m khỏm chim b nh th y xỏc ch t g y Do ủú, chỳng tụi ủó ti n hnh ki m tra cỏc ... chim tr ủ khoang c nuụi t i Vi n Chn nuụi M C CH C A TI - Th ng kờ v lm rừ cỏc b nh th ng g p chim tr ủ khoang c nuụi t i Vi n Chn nuụi - Lm rừ cỏc ủ c ủi m b nh c a b nh Salmonella gõy chim...
 • 16
 • 80
 • 0

CÁC BÊNH TIÊU CHẢY DO VIRUS GÂY RA TRÊN LỢN

CÁC BÊNH TIÊU CHẢY DO VIRUS GÂY RA TRÊN LỢN
... hệ tiêu hóa làm vật nôn mửa, tiêu chảy nặng, gây hậu nặng nề hầu hết trang trại chăn nuôi Các bệnh gây bệnh tiêu chảy cho lợn virus gây kể đến: DTL, TED, TGE, Rotavirus Nội dung Lịch sử địa dư ... tuổi lợn mà nguyên nhân bệnh “EDV typ 2” - 1978, tác nhân gây bệnh giống Coronavirus phân lập đặt tên Dịch tiêu chảy lợn - Năm 1982-1990,kháng thể kháng virus gây tiêu chảy phát nhiều đàn lợn ... chết thấp  - Lợn mắc bệnh sinh trưởng  - Khả tạo sữa lợn mắc bệnh giảm  - Nái nuôi dừng tiết sữa 4.Triệu chứng 4.4 Tiêu chảy Lợn Rotavirus  tiêu chảy kéo dài, lúc đầu tiêu chảy phân màu...
 • 66
 • 3,053
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: 3 2 thống kê thiệt hại do lũ gây ra trên địa bàn tỉnh quảng nam năm 2010 102bệnh do nấm gây rabẹnh do nấm aspergillus niger trên cây lạcbệnh thối rễ do nấm gây ra cho gừngbệnh hại do nấmđiều tra đánh giá các loại hình tai biến tự nhiên khu vực quần đảo trường sa và đề xuất các giải pháp phòng chống làm giảm nhẹ những thiệt hại do chúng gây rathiệt hại do dioxin gây ra cho dân cư và hệ sinh thái môi trường các điểm nóng vùng sa thầy kon tum a lưới quảng trịnhững thiệt hại do bão gây ramột số giải pháp nhằm hạn chế tác động xấu và thiệt hại do enso gây raxây dựng cơ sở khoa học pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển việt namđề tài xây dựng cơ sở khoa học pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển việt namcác bệnh do vi khuẩn ecoli gây ra trên heonấm gây bệnh trên cây trồngbệnh chuyên khoa bệnh hại lúa do virus gây ranghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và thử nghiệm điều trị bệnh cầu trùng trên gà thịt do eimeria gây ra tạ yên khánh ninh bìnhCÁC NGUY HIỂM TAI NẠN TRÊN TÀU SOLAS 5CÁC NGUY HIỂM TAI NẠN TRÊN TÀU SOLAS 6Đồ án giếng đứng (có file cad)Biện luận tìm công thức của muối AMONIBai 1 2 bài giảng GOC gioi thieuBai 4 bài giảng GOC co so may phat may thuBai 5 bài giảng GOC nguon cung capBai 6 bài giảng GOC thong tin cap cuu và an toan hang hai toan cau GMDSSBai 10 bài giảng GOC he thong ve tinh INMARSAT (new)Bai 12 bài giảng GOC he thong ve tinh COSPAS SARSAT SART (20091220)Bai 14 bài giảng GOC he thong TKCNĐồ án Kế toán Quản trịNghiên cứu xác định khoảng cách tối thiểu giữa công trình ngầm tới phay phá đứt gãy bằng phương pháp sốKhảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (coptis chinensis franch)Đánh giá tác dụng ức chế enzym xanthin oxidase in vitro của cây nở ngày đất (gomphrena celosiodes mart )Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập