Phân công giám thị phòng thi

HƯỚNG DẪN PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI THPT

HƯỚNG DẪN PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI THPT
... viên phải phân công đủ buổi – tức cột Báo lỗi OK được; Số lượt phân công giám thị = Số lượt phân công giám thị phải số lượt phân công bắt buộc (tổng số phòng x buổi = Số lượt phân công bắt buộc); ... ý nhập danh sách giám thị đơn vị có số lượng đông trước để chương trình xếp hiệu hơn) :  Họ tên  Đơn vị công tác  Số lượt phân công giám thị 1, giám thị 2, giám thị giám thị Hội đồng giáo ... danh sách giám thị coi thi buổi đừng cho sử dụng chương trình, tránh tình trạng thi buổi lỡ cho xếp lại mệt) - Bấm nút TRANG CHÍNH để quay lại trang BƯỚC 3: Bấm vào nút IN DANH SÁCH GIÁM THỊ (Hình...
 • 6
 • 458
 • 1

Phan cong giam thi coi thi TN THPT 2010

Phan cong giam thi coi thi TN THPT 2010
... Lạc THPT Mường Bi THPT Cù Chính Lan THPT Lạc Sơn THPT Đại Đồng THPT Lũng Vân THPT Tân Lạc THPT 19/5 THPT Lạc Sơn THPT Mường Bi THPT Lương Sơn THPT Đoàn Kết THPT Tân Lạc THPT Cù Chính Lan THPT ... 19/5 THPT Kỳ Sơn THPT Mai Châu THPT Tân Lạc THPT Kim Bôi THPT Lạc Sơn THPT 19/5 THPT Yên Thủy A THPT Kim Bôi THPT Kim Bôi THPT C Hoàng Văn Thụ THPT Công Nghiệp THPT Yên Thủy A THPT Mường Bi THPT ... 22 THPT Tân Lạc 23 THPT Lũng Vân 24 THPT Mường Bi 25 THPT 19/5 26 THPT Bắc Sơn 27 THPT Kim Bôi 28 THPT Sào Báy 29 THPT Cù Chính Lan THPT Yên Thủy A THPT Tân Lạc THPT Kim Bôi THPT Yên Hòa THPT...
 • 13
 • 124
 • 0

Chương trình Phân công coi thi học kỳ của trường ĐHDL Hải Phòng

Chương trình Phân công coi thi học kỳ của trường ĐHDL Hải Phòng
... nghiệp Chương trình Phân công coi thi học kỳ trường ĐHDL Hải Phòng Biểu đồ ngữ cảnh Lịch thi duyệt Thống kê ca thi, CBCT O CHỦ NHIỆM CÁC BỘ MÔN Phân bổ k.l coi thi CHƢƠNG TRÌNH PHÂN CÔNG COI THI HỌC ... BỘ COI THI 35 Đồ án tốt nghiệp Chương trình Phân công coi thi học kỳ trường ĐHDL Hải Phòng 7.4 Biểu đồ luồng liệu mức phân rã tiến trình 3.0 Th/k số ca coi thi CBCT 3.1 Thống kê số ca coi thi ... duyệt lịch thi học kỳ thông báo lịch thi học kỳ đến đơn vị lớp Ban tra thi vào lịch thi học kỳ để dự kiến số lƣợng cán coi thi cần thi t cho ca thi phân bổ dự kiến khối lƣợng coi thi học kỳ cho đơn...
 • 54
 • 154
 • 0

Chương trình phân công coi thi học kỳ của trường ĐHDL hải phòng

Chương trình phân công coi thi học kỳ của trường ĐHDL hải phòng
... nghiệp Chương trình Phân công coi thi học kỳ trường ĐHDL Hải Phòng Biểu đồ ngữ cảnh Lịch thi duyệt Thống kê ca thi, CBCT O CHỦ NHIỆM CÁC BỘ MÔN Phân bổ k.l coi thi CHƢƠNG TRÌNH PHÂN CÔNG COI THI HỌC ... BỘ COI THI 35 Đồ án tốt nghiệp Chương trình Phân công coi thi học kỳ trường ĐHDL Hải Phòng 7.4 Biểu đồ luồng liệu mức phân rã tiến trình 3.0 Th/k số ca coi thi CBCT 3.1 Thống kê số ca coi thi ... duyệt lịch thi học kỳ thông báo lịch thi học kỳ đến đơn vị lớp Ban tra thi vào lịch thi học kỳ để dự kiến số lƣợng cán coi thi cần thi t cho ca thi phân bổ dự kiến khối lƣợng coi thi học kỳ cho đơn...
 • 54
 • 131
 • 0

Luận văn: Chương trình Phân công coi thi học kỳ của trường ĐHDL Hải Phòng pptx

Luận văn: Chương trình Phân công coi thi học kỳ của trường ĐHDL Hải Phòng pptx
... nghiệp Chương trình Phân công coi thi học kỳ trường ĐHDL Hải Phòng Biểu đồ ngữ cảnh Lịch thi duyệt Thống kê ca thi, CBCT O CHỦ NHIỆM CÁC BỘ MÔN Phân bổ k.l coi thi CHƢƠNG TRÌNH PHÂN CÔNG COI THI HỌC ... BỘ COI THI 35 Đồ án tốt nghiệp Chương trình Phân công coi thi học kỳ trường ĐHDL Hải Phòng 7.4 Biểu đồ luồng liệu mức phân rã tiến trình 3.0 Th/k số ca coi thi CBCT 3.1 Thống kê số ca coi thi ... duyệt lịch thi học kỳ thông báo lịch thi học kỳ đến đơn vị lớp Ban tra thi vào lịch thi học kỳ để dự kiến số lƣợng cán coi thi cần thi t cho ca thi phân bổ dự kiến khối lƣợng coi thi học kỳ cho đơn...
 • 55
 • 140
 • 0

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2010-2011 VÀ PHÂN CÔNG COI THI

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2010-2011 VÀ PHÂN CÔNG COI THI
... XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc LỊCH KIỂM TRA VÀ PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 -2011 TUẦN:18 -Từ 20 - 25/12/2010: THỨ NGÀY BU I MÔN LỚP TH I GIAN GIÁM THI Q.Lý ... Thành CỘNG HOÀ XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc SỐ BU I PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 -2011 TT HỌ VÀ TÊN TỔ Võ Thị Thuỳ Linh Văn SỐ BU I HỌC KỲ I Trần Thị Hương ... Sinh 44 Ng Thị Kim Hoa Hoá Sinh 45 Ng Thị Kiều Thu Hoá Sinh 46 Võ Thi Kim Cúc Hoá Sinh 47 Lê Thị Hồng Hoa Hoá Sinh 48 Đặng Thị Quý Hoá Sinh 49 Trần Thị Hiệp Hoá Sinh 50 Lương Văn Hiến Hoá Sinh...
 • 5
 • 94
 • 0

Gián án Phân cong coi thi

Gián án Phân cong coi thi
... phòng thi * Ngày 25 / 12 / 2010 , coi thi môn Toán: - Sáng :Từ 30 phút Tập trung học sinh , thông báo phòng thi số báo danh đến học sinh - Nhắc nhở học sinh thực qui chế thi - Họp hội đồng coi thi ... 2 Coi thi phòng 13 14 Hồ THị Thu Ngô Đồng Hà Hải + Từ 00 nhận đề văn phòng + 15 phút phát đề + Thời gian thi : Từ 30 phút đến 10 phút - Chiều :Từ 30 phút chấm thi môn Toán Lãnh đạo hội đồng thi ... Văn Quế Ấn Yên 2 + Phần thi đọc : Từ 30 phút đến 30 phút + Phần thi viết : Từ 45 phút đến 45 phút - Chiều : Từ 30 phút chấm thi môn Tiếng Việt Lãnh đạo hội đồng thi phân công cụ thể sau: STT...
 • 3
 • 132
 • 0

Tài liệu Phân công coi thi HKI 10-11

Tài liệu Phân công coi thi HKI 10-11
... thực hiện) - Lưu VP (Lưu ý: Các môn Thể dục, Tin học GVBM tự xếp thời gian cho HS thi) BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010 – 2011 (Từ ngày 13/12/2010 đến ngày 18/12/2010) Buổi ... TRƯỜNG THCS KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2009 – 2010 (Từ ngày 03/05/2010 đến ngày 08/05/2010) Buổi 03/05/2010...
 • 4
 • 127
 • 0

Phân công coi thi Học kỳ 2

Phân công coi thi Học kỳ 2
... TRÃI BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 09 -20 10 Thứ - Ngày Thứ 04/5 /20 10 Thứ 05/5 /20 10 Thứ 06/5 /20 10 Buổi Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Thứ 07/5 /20 10 Thứ 08/5 /20 10 * Sáng ... Sinh học Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Vật lý Toán Địa lý Toán Công dân Tiếng Anh Lịch sử Anh văn Địa lý Sinh học Công dân Hoá học Công nghệ Hoá học Công nghệ Lớp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P 12 ... 7,8 7,8 6,9 6,9 7,8 7,8 6,9 6,9 7,8 7,8 6,9 7,8 GHI CHÚ: Giáo viên coi thi trướcgiờ phát đề 30 phút để làm thủ tục công tác thi KT HIỆU TRƯỞNG P HIỆU TRƯỞNG HL&HĐ ...
 • 2
 • 83
 • 0

phan cong cham thi tot nghiep

phan cong cham thi tot nghiep
... /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 26 tháng năm 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo) Mã Tên tỉnh Số thí sinh đăng ký dự thi Tổng số THPT Tỉnh chấm tự luận GDTX 1.269 Đồng Tháp Bà Rịa Vũng Tàu Bắc Giang 11.833 10.663 ... Nam 10.654 9.385 1.269 Thanh Hóa XT/13/2010-10 1.542 Lai Châu Mã Tên tỉnh Số thí sinh đăng ký dự thi Tổng số 24 Hà Nội THPT Tỉnh chấm tự luận GDTX 8.954 Chia cho đơn vị 83.727 74.773 10.500 10.000 ... 1.767 2.495 634 702 1.359 500 859 2.162 XT/13/2010-10 Vĩnh Phúc Chia cho đơn vị Quảng Trị Thừa Thi n - Huế Hà Nội Hải Dương Sóc Trăng Sơn La Nam Định Chia cho đơn vị Bình Thuận Ninh Thuận Cà...
 • 4
 • 67
 • 0

Phan cong cham thi tot nghiep THPT 2010.doc

Phan cong cham thi tot nghiep THPT 2010.doc
... /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 26 tháng năm 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo) Mã Tên tỉnh Số thí sinh đăng ký dự thi Tổng số THPT Tỉnh chấm tự luận GDTX 1.269 Đồng Tháp Bà Rịa Vũng Tàu Bắc Giang 11.833 10.663 1.170 ... 9.385 1.269 Thanh Hóa XT/13/2010-10 1.542 Lai Châu Mã Tên tỉnh Số thí sinh đăng ký dự thi Tổng số 24 Hà Nội THPT Tỉnh chấm tự luận GDTX 8.954 Chia cho đơn vị 83.727 74.773 10.500 10.000 14.000 ... An Chia cho đơn vị Kon Tum Quảng Ngãi Bình Định Mã Tên tỉnh Số thí sinh đăng ký dự thi Tổng số 48 49 50 51 THPT Tỉnh chấm tự luận GDTX Quảng Trị 11.315 9.907 1.408 Thanh Hoá Sóc Trăng Sơn La...
 • 4
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công ty thành phong thịnhmô tả công việc trưởng phòng thiết kếphân công nhiệm vụ phòng kế toáncông ty cổ phần công nghệ tiên phongcông ty cổ phần công nghệ tiên phong itdbản mô tả công việc trưởng phòng thiết kếmẫu phân công nhiệm vụ phòng bantheo dõi hạch toán tại một số đơn vị trực thuộc công ty theo sự phân công của trưởng phòngthực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòngtiêu chí phân công giám sát và trách nhiệm về atsknnphần 3 giám sát công tác tổ chức thi công đường bộphòng kinh doanh với tổng số 10 cán bộ công nhân viên trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tham mưu cho ban giám đốc trong việc kinh doanh lập kế hoạch tổng hợp thống kê và làm công tác thi đuaphân công bch tùy theo khả năng của từng uv bch để phân công nhiệm vụ cho phù hợp gồm 3 tiểu ban sau tiểu ban xây dựng đoàn tiểu ban phong trào tiểu ban thi đua tuyên truyềnđề phòng suy giảm thị lựcbiểu mẫu danh sách phân công cán bộ coi thiXây dựng và sử dụng bài tập tình huống để dạy Sinh học 10 trung học phổ thôngNâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Dệt may Việt NamPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lựcPhát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học các chủ đề lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thôngPhát triển bền vững môi trường làng nghề tại huyện Củ Chi - TpHCMPhim của đạo diễn Hayao Miyazaki từ góc nhìn Sinh thái học (qua ba trường hợp My neighbor Totoro, Princess Mononoke và Spirited Away)Quản lý đội ngũ giáo viên trường THCS Vạn Sơn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông C Kim Bảng, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nayPP báo cáo tốt NGHIỆP Bùi Thị TuyếnQuyền của người lao động trong pháp luật phá sản của Việt NamSo sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật BảnSử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 – 1954 trường trung học phổ thông tỉnh Nam ĐịnhVị thế chính trị của Asean ở khu vực Đông Á từ năm 1997 đến nayCƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAMMột số biện pháp tăng cường công tác đấu tranh chống gian lận thương mại đối với hàng hoá XNK tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng13202979581692 van HSG12 CVPCác hệ thống thông tin quản lý giáo trình dành cho sinh viên ngành quản lý văn hóaChương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 3 4 TUỔI HỨNG THÚ tìm HIỂU KHÁM PHÁ THẾ GIỚI ĐỘNG vậtVận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập