Hoa hoc THPT pham thi thuy THPT hau loc 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC THPT HẬU LỘC 1 - THANH HÓA pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC THPT HẬU LỘC 1 - THANH HÓA pdf
... A A-D-E-B-C B A-B-C-D-E C B-D-C-E-A D A-D-C-B-E II PHẦN RIÊNG ( Thí sinh chọn làm phần A B) A- Theo chương trình SGK ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 ) 41 Cho dung dịch X chứa ion Mg2+, SO4 2-, ... ancol có công thức phân tử C4H10O tạo thành anken đồng phân Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3-CH(CH3)-CH2-OH B CH3 -CH(OH)-CH2-CH3 C (CH3)3C-OH D CH3-CH2-CH2-CH2-OH 53 Chất hữu mạch hở X có ... gọi X A 1, 2,2-Tribom propan B 1, 2,3-Tribom propan 1, 1,3-Tribom propan C D 1, 1 , 1- Tribom propan 54 Len men a gam Glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh hấp thu hết dung dịch nước vôi thu 10 gam...
 • 5
 • 122
 • 0

Tài liệu SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 pdf

Tài liệu SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 pdf
... S GD & T THANH HO TRNG THPT HU LC *** đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học Lần năm học: 2012 201 3- môn toán, khối A A1 (ỏp ỏn Thang im gm 05 trang) P N THANG ... SH 6a SB 7a A H K D E C B Do ú: VHSDC 6 V B SCD VS BCD = SA.S BCD a 6.S BCD 7 7 K l hỡnh chiu ca B trờn AD ta cú: BK.AD = AB.BD suy 0.25 0.25 3a AB.BD a a2 SBCD BK.BC BK , suy ra: ... suy ra: V HSDC 14 AD 2 Do AD//(SBC) nờn d ( AD ,SC ) d( AD , SBC ) d( A, SBC ) Dng hỡnh bỡnh hnh ADBE Do AB BD nờn AB AE t d ( A, SBC ) = h Trong t din vuụng ASEB, ta cú: (1,0 im) 1 1 1...
 • 6
 • 255
 • 0

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Hậu Lộc Thanh Hóa ppt

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Hậu Lộc Thanh Hóa ppt
... 1,1-điclo propan + NaOH (7) CH3-CH=CHBr + NaOH (8) Biết có đủ điều kiện, xúc tác cần thi t để phản ứng xảy Những phản ứng sau không thu axeton (CH3-CO-CH3 ) ? A 3, 5, 6, B 2, 6, 7, ... được: A Kết tủa có khí bay B Chỉ có khí bay C Chỉ có kết tủa xuất D Không có tượng 20 Thực xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (C17H33COO)3C3H5 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,75M, thu m gam Glixerol V ... ứng có chứa ion sau đây: A Cu2+, Fe3+ NO3B Cu2+, Fe2+ NO3- C Cu2+, Fe3+, Fe2+ NO3D Fe3+ NO326 Oxi hóa hoàn toàn 14,3 gam hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Zn O2 thu 22,3 gam hỗn hợp oxit Cho lượng oxit...
 • 5
 • 282
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC: MÔN HÓA- Trường THPT Hậu lộc I pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC: MÔN HÓA- Trường THPT Hậu lộc I pdf
... chất mol vào bình kín có dung tích không đ i Khi cân thiết lập thấy lượng chất C bình 1,5 mol Hằng sô cân phản ứng : A B C 10 D 25 57 Cho lo i hợp chất: aminoaxit (X), Mu i amoni axit cacboxilic ... 18 36 Cho ống nghiệm nhãn chứa riêng biệt chất: Glucozơ, anbumin (lòng trắng trứng), Glixerol, Hồ tinh bột Hoá chất sau nhận biết chất (các dụng cụ coi có đủ) ? A Dung dịch I2 B Cu(OH)2/ OHC ... 21 Cho 3,38 gam hồn hợp gồm axit axetic, axit acrylic axit propionic tác dụng vừa đủ v i Na, thu 672 ml khí (đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu kh i lượng chất rắn khan là: A 4,04 gam B...
 • 5
 • 177
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC THPT ĐỒNG LỘC pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC THPT ĐỒNG LỘC pdf
... Câu 14 A Câu 15 B C D tO → A Câu 16 B C D A Câu 17 B C D A B C D Câu 18 A B C D Câu 19 Cho luồng khí H2 qua 14 ,4gam MO (M kim loại) nung nóng thu 12 ,8gam hỗn hợp rắn X Cho ... C D Câu 51 CH2 CH2    O2 ,t o PdCl2 ,CuCl2     B HCN D H3O E Trang 4/5-Mã đề 16 1 A B C D Câu 56 A Câu 57 B C D A Câu 58 B C D A C Câu 59 A Câu 60 B D B C D A B C D Trang 5/5-Mã đề 16 1 ... Câu 37 B C D A Câu 38 B C D A Câu 39 B C D A Câu 40 A B C D B C D B C D B C Câu 41 A Câu 42 A D Trang 3/5-Mã đề 16 1 Câu 43 A Câu 44 B C D A Câu 45 B C D A Câu 46 B C D A Câu 47 B C D A Câu 48 B...
 • 5
 • 64
 • 0

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - THPT PHÚ LỘC doc

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - THPT PHÚ LỘC doc
... -x) D/sinx 4/cot( +x) E/-sinx F/-tanx Câu 29: Biểu thức M  sin Đáp án : 1-D ; 2-E ; 3-F ; 4-B Câu 35 : Ghép câu cột bên trái với cột bên phải để có câu khẳng định đúng: Cột trái Cột phải 1/ ... Câu : Hãy ghép ý cột với ý cột cho hợp lí Cột 5 a/ b/ 330 c/ Cột 1/ 4050 13 11 3/ 4/ 1000 17 5/  2/  9 d/ -5 100 ( Đáp án : a- 4; b-3 ;c-1; d-5 ) Câu 8: Cột : Số đo góc ...  2  cos cos  sin sin 15 15 Câu1 0:Hãy chọn phương án phương án sau: cos 800  cos 200 (A)1; (B) ; 0 0 sin 40 cos10  sin 10 cos 40 (C) -1 ; (C )-1 ; (D )- (D )- Câu1 1: Mỗi khẳng định sau hay sai:...
 • 7
 • 133
 • 0

Giáo án môn Hóa học 8 Phạm Thị Ngát

Giáo án môn Hóa học 8 Phạm Thị Ngát
... 2012 gv : Phạm Thị Ngát TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG GIÁO ÁN : HĨA ngun tử có p ngun tố 2.Kí hiệu hố học : hố học *Kí hiệu hố học biểu diễn ngắn gọn ngun tố hố học ? Vì phải dùng kí hiệu hố học - Mỗi ... ngun tố hố học GV u cầu V.Dặn dò: - Học - Nắm cách viết ký hiệu hố học ngun tố - Bài tập nhà:1,2,3 ,8 (Sgk) VI: Ký dut Năm học : 2011 – 2012 gv : Phạm Thị Ngát 11 TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG GIÁO ÁN : HĨA ... VI: Ký dut Năm học : 2011 – 2012 gv : Phạm Thị Ngát TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG GIÁO ÁN : HĨA TUẦN TIẾT Ngày soạn : Ngày dạy NGUN TỐ HỐ HỌC (Tiết 1) A.Mục tiêu: - Học sinh nắm ngun tố hố học tập hợp ngun...
 • 142
 • 41
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hoá - THPT Hậu Lộc 1 pps

Đề thi thử đại học môn Hoá - THPT Hậu Lộc 1 pps
... A A-D-E-B-C B A-B-C-D-E C B-D-C-E-A D A-D-C-B-E II PHẦN RIÊNG ( Thí sinh chọn làm phần A B) A- Theo chương trình SGK ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 ) 41 Cho dung dịch X chứa ion Mg2+, SO4 2-, ... ancol có công thức phân tử C4H10O tạo thành anken đồng phân Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3-CH(CH3)-CH2-OH B CH3 -CH(OH)-CH2-CH3 C (CH3)3C-OH D CH3-CH2-CH2-CH2-OH 53 Chất hữu mạch hở X có ... gọi X A 1, 2,2-Tribom propan B 1, 2,3-Tribom propan 1, 1,3-Tribom propan C D 1, 1, 1- Tribom propan 54 Len men a gam Glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh hấp thu hết dung dịch nước vôi thu 10 gam...
 • 5
 • 121
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 trường THPT Hậu Lộc 3 tỉnh THanh Hóa pptx

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 trường THPT Hậu Lộc 3 tỉnh THanh Hóa pptx
... Câu 3: (4 điểm) a) Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm nhất: logm 11  log1 ( x  mx  10  4)logm (x  mx  12)  b) Tìm m để bất phương trình sau với ... tích phân: I    1 x2  dx (x  x  1)(1  2006x ) Câu 5: (2,5 điểm) Cho elíp (E1): (P): y2 = 12x x2 y   1, 15 (E2): x2 y  1 15 parabol a) Viết phương trình đường tròn qua giao điểm elíp...
 • 4
 • 425
 • 4

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối B - Lê Pham Thanh ppsx

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối B - Lê Pham Thanh ppsx
... m B benzyl bromua o-bromtoluen A m-metylphenol o-metylphenol C o-bromtoluen p-bromtoluen ðáp án D D o-metylphenol p-metylphenol X : o-bromtoluen p-bromtoluen ; Y : o-NaO-C6H4-CH3 p-NaO-C6H4-CH3 ... I ð ðH KH I B (M195 – 2008)< /b> Hà N i, mùa n sinh năm < /b> 2008 < /b> B H3N -CH 2- < /b> COOHCl − , H3N -CH2-CH 2- < /b> COOHCl − + + C H3N+-CH 2- < /b> COOHCl − , H3N+-CH(CH3 )- < /b> COOHCl − D H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH ðáp án ... 2008 < /b> A B HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)< /b> C D ðáp án B t HBr + C2H5OH  C2H5Br + H2O → C2H4 + Br2  C2H4Br2 → → C2H4 + HBr  C2H5Br askt(1:1mol) C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr Nh n...
 • 18
 • 364
 • 2

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa Đề thi thử đại học môn Vật lý

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa Đề thi thử đại học môn Vật lý
... VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: VẬT LÍ ĐỀ 308 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: Một vật dao động ... B 16  C 30  D 40  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: VẬT LÍ ĐỀ 211 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: VẬT LÍ ĐỀ 209 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: Đặt điện áp...
 • 20
 • 139
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa
... THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC Mã đề : 804 1C 2D 11 C 12 B 21B 22C 31B 32D 41A 42B Mã đề : 12 9 1B 11 B 21D 31A 41B 2C 12 A 22A 32C 42A 3A 13 A 23A 33C 43B 4C 14 A 24C 34D 44D 5B 15 D 25A 35A 45B 6C 16 B ... C 45 ,16 5 D 54,5 61 Trang /4- Mã đề thi 12 9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2 014 -2 015 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Khóa ngày … /12 /2 014 SỞ ... 3C 13 D 23C 33D 43B 4D 14 A 24C 34B 44C 5A 15 D 25B 35B 45A 6C 16 B 26C 36C 46A 7B 17 A 27D 37B 47A 8C 18 D 28B 38C 48B 9C 19 C 29A 39C 49D 10 C 20C 30B 40B 50D Mã đề : 487 1C 11 A 21C 31B 41A 2B 12 B...
 • 5
 • 71
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: SKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Bài tập thuế xuất nhập khẩu có lời giải chi tiếtBO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINH500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchBAI TAP CAC DANG TOAN UNG DUNG THUC TE, DAP AN GIAI CHI TIET, DANG VIET DONGNâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc Ninh (LV thạc sĩ))Kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))VỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Hàm lượng oxi trong dầu mỏ12MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 18 – 24 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNGMỘT SỐ BI ỆN PH ÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC B ẢO VỆ MÔ I TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtNHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)đề thi đại học cao đẳng 2002 2016 file wordSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGPP_Bàn tay nặn bột dạy các môn khoa học cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sởMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN