Hoa hoc THPT pham thi thuy THPT hau loc 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC THPT HẬU LỘC 1 - THANH HÓA pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC THPT HẬU LỘC 1 - THANH HÓA pdf
... A A-D-E-B-C B A-B-C-D-E C B-D-C-E-A D A-D-C-B-E II PHẦN RIÊNG ( Thí sinh chọn làm phần A B) A- Theo chương trình SGK ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 ) 41 Cho dung dịch X chứa ion Mg2+, SO4 2-, ... ancol có công thức phân tử C4H10O tạo thành anken đồng phân Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3-CH(CH3)-CH2-OH B CH3 -CH(OH)-CH2-CH3 C (CH3)3C-OH D CH3-CH2-CH2-CH2-OH 53 Chất hữu mạch hở X có ... gọi X A 1, 2,2-Tribom propan B 1, 2,3-Tribom propan 1, 1,3-Tribom propan C D 1, 1 , 1- Tribom propan 54 Len men a gam Glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh hấp thu hết dung dịch nước vôi thu 10 gam...
 • 5
 • 102
 • 0

Tài liệu SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 pdf

Tài liệu SỞ GD & ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1, NĂM HỌC: 2012 - 2013 MÔN TOÁN, KHỐI A VÀ KHỐI A1 pdf
... S GD & T THANH HO TRNG THPT HU LC *** đáp án thang điểm đề kiểm tra chất lượng ôn thi đại học Lần năm học: 2012 201 3- môn toán, khối A A1 (ỏp ỏn Thang im gm 05 trang) P N THANG ... SH 6a SB 7a A H K D E C B Do ú: VHSDC 6 V B SCD VS BCD = SA.S BCD a 6.S BCD 7 7 K l hỡnh chiu ca B trờn AD ta cú: BK.AD = AB.BD suy 0.25 0.25 3a AB.BD a a2 SBCD BK.BC BK , suy ra: ... suy ra: V HSDC 14 AD 2 Do AD//(SBC) nờn d ( AD ,SC ) d( AD , SBC ) d( A, SBC ) Dng hỡnh bỡnh hnh ADBE Do AB BD nờn AB AE t d ( A, SBC ) = h Trong t din vuụng ASEB, ta cú: (1,0 im) 1 1 1...
 • 6
 • 234
 • 0

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Hậu Lộc Thanh Hóa ppt

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Hậu Lộc Thanh Hóa ppt
... 1,1-điclo propan + NaOH (7) CH3-CH=CHBr + NaOH (8) Biết có đủ điều kiện, xúc tác cần thi t để phản ứng xảy Những phản ứng sau không thu axeton (CH3-CO-CH3 ) ? A 3, 5, 6, B 2, 6, 7, ... được: A Kết tủa có khí bay B Chỉ có khí bay C Chỉ có kết tủa xuất D Không có tượng 20 Thực xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (C17H33COO)3C3H5 cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,75M, thu m gam Glixerol V ... ứng có chứa ion sau đây: A Cu2+, Fe3+ NO3B Cu2+, Fe2+ NO3- C Cu2+, Fe3+, Fe2+ NO3D Fe3+ NO326 Oxi hóa hoàn toàn 14,3 gam hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Zn O2 thu 22,3 gam hỗn hợp oxit Cho lượng oxit...
 • 5
 • 235
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC: MÔN HÓA- Trường THPT Hậu lộc I pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC: MÔN HÓA- Trường THPT Hậu lộc I pdf
... chất mol vào bình kín có dung tích không đ i Khi cân thiết lập thấy lượng chất C bình 1,5 mol Hằng sô cân phản ứng : A B C 10 D 25 57 Cho lo i hợp chất: aminoaxit (X), Mu i amoni axit cacboxilic ... 18 36 Cho ống nghiệm nhãn chứa riêng biệt chất: Glucozơ, anbumin (lòng trắng trứng), Glixerol, Hồ tinh bột Hoá chất sau nhận biết chất (các dụng cụ coi có đủ) ? A Dung dịch I2 B Cu(OH)2/ OHC ... 21 Cho 3,38 gam hồn hợp gồm axit axetic, axit acrylic axit propionic tác dụng vừa đủ v i Na, thu 672 ml khí (đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu kh i lượng chất rắn khan là: A 4,04 gam B...
 • 5
 • 146
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC THPT ĐỒNG LỘC pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN HÓA HỌC THPT ĐỒNG LỘC pdf
... Câu 14 A Câu 15 B C D tO → A Câu 16 B C D A Câu 17 B C D A B C D Câu 18 A B C D Câu 19 Cho luồng khí H2 qua 14 ,4gam MO (M kim loại) nung nóng thu 12 ,8gam hỗn hợp rắn X Cho ... C D Câu 51 CH2 CH2    O2 ,t o PdCl2 ,CuCl2     B HCN D H3O E Trang 4/5-Mã đề 16 1 A B C D Câu 56 A Câu 57 B C D A Câu 58 B C D A C Câu 59 A Câu 60 B D B C D A B C D Trang 5/5-Mã đề 16 1 ... Câu 37 B C D A Câu 38 B C D A Câu 39 B C D A Câu 40 A B C D B C D B C D B C Câu 41 A Câu 42 A D Trang 3/5-Mã đề 16 1 Câu 43 A Câu 44 B C D A Câu 45 B C D A Câu 46 B C D A Câu 47 B C D A Câu 48 B...
 • 5
 • 55
 • 0

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - THPT PHÚ LỘC doc

CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - THPT PHÚ LỘC doc
... -x) D/sinx 4/cot( +x) E/-sinx F/-tanx Câu 29: Biểu thức M  sin Đáp án : 1-D ; 2-E ; 3-F ; 4-B Câu 35 : Ghép câu cột bên trái với cột bên phải để có câu khẳng định đúng: Cột trái Cột phải 1/ ... Câu : Hãy ghép ý cột với ý cột cho hợp lí Cột 5 a/ b/ 330 c/ Cột 1/ 4050 13 11 3/ 4/ 1000 17 5/  2/  9 d/ -5 100 ( Đáp án : a- 4; b-3 ;c-1; d-5 ) Câu 8: Cột : Số đo góc ...  2  cos cos  sin sin 15 15 Câu1 0:Hãy chọn phương án phương án sau: cos 800  cos 200 (A)1; (B) ; 0 0 sin 40 cos10  sin 10 cos 40 (C) -1 ; (C )-1 ; (D )- (D )- Câu1 1: Mỗi khẳng định sau hay sai:...
 • 7
 • 108
 • 0

Giáo án môn Hóa học 8 Phạm Thị Ngát

Giáo án môn Hóa học 8 Phạm Thị Ngát
... 2012 gv : Phạm Thị Ngát TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG GIÁO ÁN : HĨA ngun tử có p ngun tố 2.Kí hiệu hố học : hố học *Kí hiệu hố học biểu diễn ngắn gọn ngun tố hố học ? Vì phải dùng kí hiệu hố học - Mỗi ... ngun tố hố học GV u cầu V.Dặn dò: - Học - Nắm cách viết ký hiệu hố học ngun tố - Bài tập nhà:1,2,3 ,8 (Sgk) VI: Ký dut Năm học : 2011 – 2012 gv : Phạm Thị Ngát 11 TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG GIÁO ÁN : HĨA ... VI: Ký dut Năm học : 2011 – 2012 gv : Phạm Thị Ngát TRƯỜNG THCS LẠC HỒNG GIÁO ÁN : HĨA TUẦN TIẾT Ngày soạn : Ngày dạy NGUN TỐ HỐ HỌC (Tiết 1) A.Mục tiêu: - Học sinh nắm ngun tố hố học tập hợp ngun...
 • 142
 • 29
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hoá - THPT Hậu Lộc 1 pps

Đề thi thử đại học môn Hoá - THPT Hậu Lộc 1 pps
... A A-D-E-B-C B A-B-C-D-E C B-D-C-E-A D A-D-C-B-E II PHẦN RIÊNG ( Thí sinh chọn làm phần A B) A- Theo chương trình SGK ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 ) 41 Cho dung dịch X chứa ion Mg2+, SO4 2-, ... ancol có công thức phân tử C4H10O tạo thành anken đồng phân Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3-CH(CH3)-CH2-OH B CH3 -CH(OH)-CH2-CH3 C (CH3)3C-OH D CH3-CH2-CH2-CH2-OH 53 Chất hữu mạch hở X có ... gọi X A 1, 2,2-Tribom propan B 1, 2,3-Tribom propan 1, 1,3-Tribom propan C D 1, 1, 1- Tribom propan 54 Len men a gam Glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh hấp thu hết dung dịch nước vôi thu 10 gam...
 • 5
 • 106
 • 0

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 trường THPT Hậu Lộc 3 tỉnh THanh Hóa pptx

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 trường THPT Hậu Lộc 3 tỉnh THanh Hóa pptx
... Câu 3: (4 điểm) a) Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm nhất: logm 11  log1 ( x  mx  10  4)logm (x  mx  12)  b) Tìm m để bất phương trình sau với ... tích phân: I    1 x2  dx (x  x  1)(1  2006x ) Câu 5: (2,5 điểm) Cho elíp (E1): (P): y2 = 12x x2 y   1, 15 (E2): x2 y  1 15 parabol a) Viết phương trình đường tròn qua giao điểm elíp...
 • 4
 • 392
 • 3

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối B - Lê Pham Thanh ppsx

Hóa học thpt - Lời giải chi tiết đề thi ĐH năm 2008 khối B - Lê Pham Thanh ppsx
... m B benzyl bromua o-bromtoluen A m-metylphenol o-metylphenol C o-bromtoluen p-bromtoluen ðáp án D D o-metylphenol p-metylphenol X : o-bromtoluen p-bromtoluen ; Y : o-NaO-C6H4-CH3 p-NaO-C6H4-CH3 ... I ð ðH KH I B (M195 – 2008)< /b> Hà N i, mùa n sinh năm < /b> 2008 < /b> B H3N -CH 2- < /b> COOHCl − , H3N -CH2-CH 2- < /b> COOHCl − + + C H3N+-CH 2- < /b> COOHCl − , H3N+-CH(CH3 )- < /b> COOHCl − D H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH ðáp án ... 2008 < /b> A B HƯ NG D N GI I ð ðH KH I B (M195 – 2008)< /b> C D ðáp án B t HBr + C2H5OH  C2H5Br + H2O → C2H4 + Br2  C2H4Br2 → → C2H4 + HBr  C2H5Br askt(1:1mol) C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr Nh n...
 • 18
 • 308
 • 2

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa Đề thi thử đại học môn Vật lý

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa Đề thi thử đại học môn Vật lý
... VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: VẬT LÍ ĐỀ 308 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: Một vật dao động ... B 16  C 30  D 40  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: VẬT LÍ ĐỀ 211 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HẬU LỘC KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: VẬT LÍ ĐỀ 209 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: Đặt điện áp...
 • 20
 • 112
 • 0

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa

Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa
... THANH HÓA TRƯỜNG THPT HẬU LỘC Mã đề : 804 1C 2D 11 C 12 B 21B 22C 31B 32D 41A 42B Mã đề : 12 9 1B 11 B 21D 31A 41B 2C 12 A 22A 32C 42A 3A 13 A 23A 33C 43B 4C 14 A 24C 34D 44D 5B 15 D 25A 35A 45B 6C 16 B ... C 45 ,16 5 D 54,5 61 Trang /4- Mã đề thi 12 9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2 014 -2 015 Môn: HOÁ HỌC; Khối A, B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Khóa ngày … /12 /2 014 SỞ ... 3C 13 D 23C 33D 43B 4D 14 A 24C 34B 44C 5A 15 D 25B 35B 45A 6C 16 B 26C 36C 46A 7B 17 A 27D 37B 47A 8C 18 D 28B 38C 48B 9C 19 C 29A 39C 49D 10 C 20C 30B 40B 50D Mã đề : 487 1C 11 A 21C 31B 41A 2B 12 B...
 • 5
 • 52
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại họcTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHHoàn thiện những qui định pháp luật việt nam về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênHợp đồng cầm cố chứng khoán đã niêm yết ở các ngân hàng thương mại việt namHợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật việt namPháp điển hóa cơ sở nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật việt namPháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao độngQuá trình phát triển của chế định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tếQuyền của người lao động trong các dịch vụ oshin thời đạiViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đôngtài liệu ôn thi trung họcThi công chức Kiến thức chung 2016Bài giảng giáo dục quốc phòng an ninhSlide bài giảng tài chính quốc tế cô liên hoachuong 22 23 khủng hoảng tài chính quốc tếĐảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo xóa đói, giảm nghèo từ năm 1997 đến năm 2014Hệ thống nhân vật trong sử thi m’nông và vấn đề thể loạiLý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện nayNâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả công việc nhân viên theo KPI tại công ty cổ phần đầu tư devicoTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁN