Giáo trình công nghệ kim loại

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI (ĐINH MINH DIỆM) - TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI pdf

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI (ĐINH MINH DIỆM) - TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI pdf
... GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI ĐÀ NẴNG, 2001 CHƯƠNG I HÀN KIM LOẠI 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Khái niệm Hàn kim loại phương pháp nối liền chi ti t lại với thành khối ... tần, Hàn nổ, Hàn ma sát, Hàn khuy ch tan, Hàn khí - ép Hàn nguội • • • Hàn nóng chảy HÀN KIM LOẠI Hàn áp Iực Hàn vảy Hình 1-2 Sơ đồ phân loại phương pháp hàn CHƯƠNG QÚA TRÌNH LUYỆN KIM KHI HÀN ... Nối thuận Hình - 16 Sơ đồ nối thuận - Điện cực hàn ( que hàn) 2 - Hồ quang hàn; 3- Vật hàn Nối nghịch Hình 3- 1 7 Sơ đồ nối nghịch - Điện cực hàn ( que hàn) - Hồ quang hàn - Vật hàn Đấu dây gián...
 • 157
 • 1,006
 • 11

GIÁO TRỈNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI pptx

GIÁO TRỈNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI pptx
... GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI ĐÀ NẴNG, 2001 CHƯƠNG I HÀN KIM LOẠI 1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Khái niệm Hàn kim loại phương pháp nối liền chi tiết lại với thành khối ... tính mối hàn [ 13] 2.2 VŨNG HÀN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÓ Khi hàn, tác dụng nguồn nhiệt, vùng kim loại nóng chảy tạo nên vũng hàn Kim loại hổn hợp nguyên tố kim loại kim loại vật liệu hàn Vũng hàn chia ... nối phi kim loại hổn hợp kim loại với phi kim loại Hàn có mặt ngành công nghiệp, ngành y tế hay ngành phục hồi sửa chữa sản phẩm nghệ thuật, 1.1 .3 Đặc điểm hàn kim loại a Tiết kiệm kim loại •...
 • 118
 • 356
 • 1

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 2 ppt

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 2 ppt
... khí O2, CO2, H2O, H2 tác dụng với cácbít sắt Fe3C thép: 2Fe3C + O2 = 6Fe + 2CO 2CO +O2 2CO2; = 3Fe + 2CO -/ Fe3C + CO2 Fe3C + H2O = 3Fe + CO + H2 -/ Fe3C + 2H2 = 3Fe + CH4 -/ Tác dụng mạnh H2O đến ... Hình - 25 Sơ đồ bố trí trục dây chuyền cán 63 Error! Hình 2- 2 0 Sơ đồ nguyên lý máy cán bi thép Hình 2- 2 6 Sơ đồ công nghệ bố trí trục cán Hình 2- 2 7 Sơ đồ nguyên lý bố trí trục cán Hình - 28 Sơ ... tật kim loại b Sơ đồ trình cán kim loại D R A N A T C I B A L Ho B T P H B A A A B Hình 2- 1 8 Sơ đồ nguyên lý cán kim loại - phôi; - sản phẩm; - trục cán - chiều cao trớc sau cán Ho, H1 Bo, B1 -...
 • 55
 • 255
 • 4

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 1 pot

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 1 pot
... 016 0 ,16 ữ 0, 315 nhỏ 016 02 - 016 - 01 0 ,1 ữ 0,2 nhỏ 01 016 - 01 - 0063 10 mịn bột 0063 005 0,063 ữ 0 ,16 0,05 ữ 0 ,1( < 0,05) 01 - 0063 - 005 0063 - 005 - nhỏ Theo thành phần thạch anh ( SiO2) Loại ... có 11 rây: Bảng 1- 1 Tên cát Nhóm Số hiệu rây liền kề Kích thớc hạt (mm ) cát thô 063 - 063 - 04 0,4 ữ to 04 063 - 04 - 0 315 0, 315 ữ 0,63 to 0 315 04 - 0 315 - 02 0,2 ữ 0,4 vừa 02 0 315 - 02 - 016 ... v.v 1. 8 .1 Đúc khuôn kim loại Đúc khuôn kim loại rót kim loại lỏng vào khuôn đợc làm từ kim loại 33 Hình 1- 3 2 Hình dáng bên khuôn kim loại b Ưu nhợc điểm Ưu điểm đúc khuôn kim loại Khuôn kim loại...
 • 41
 • 299
 • 4

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 3 doc

Giáo trình - Công nghệ kim loại - chương 3 doc
... kim loại hút vào Lớp không khí bị kim loại hấp thụ Lớp oxyd kim loại Lớp bị kim loại bị biến dạng Lớp kim loại tinh khiết (Vùng kim loại bản) Hình - 51 Cấu tạo lớp bề mặt kim loại 3. 5.2 Quá trình ... đồ nguyên lý trình hàn ép chảy gián đoạn 1- Lớp kim loại nóng chảy bề mặt kim loại tách xa 2- Lớp kim loại nóng chảy kim loại tiếp tục tiếp xúc 3- Lớp kim loại bắn toé Có giai đoạn trình hàn : ... hĂn trÔi) 3. 4.7 Cắt kim loại khí Cắt kim loại khí đốt cháy kim loại lửa khí cháy , cháy ôxy kỹ thuật Sơ đồ trình cắt kim loại lửa khí O2 C2H2 121 Hình 3- 46 Sơ đồ nguyên lý trình cắt kim loại lữa...
 • 39
 • 230
 • 2

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 10 ppsx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 10 ppsx
... Phần Hàn & cắt kim loại Trang Chương I : Hàn kim loại $1 Giới thiệu chung môn hàn kim loại $2 Phân loại phương pháp hàn Chương II Quá trình luyện kim hàn ... Nga) Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn MỤC LỤC Nội dung Trang Lời nói đầu Chương I : HÀN KIM LOẠI 1.1 Khái niệm chung hàn kim loại 1.2 Phân loại phương pháp hàn ... KIM KHI HÀN NÓNG CHẢY 2.1 Quá trình luyện kim hàn 2.2 Vũng hàn & đặc điẻm 2.3 Tổ chức kim loại mối hàn & vùng cận mối hàn 4 Chương HÀN...
 • 10
 • 232
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 9 ppsx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 9 ppsx
... 0.02 mm 6.3.2 Kim tra bêng phũổng phÔp phÔ hu : 1- Kim tra bêng cÔch khoan xÔc sut túng oƠn xem xẫt; 2- Kim tra tõ chửc tẽ vi; 3- Kim tra tõ chửc kim tũổng; cắt thành mẫu kim loại , mài , đánh ... NXB KH&KT, 199 8 Nguyn Vn Thụng, Vt liu v cụng ngh hn,NXB KHKT, 199 8 ỳừ . ựừ ự ố ốừ 197 1 úỳ ựừ ú úừ ú ốừ 197 4 ừ - ố ốừ 197 5 ừ - ỳừ ộ- - - ốừ 197 3 ừ - ỳừ ộ- - - ốừ 197 3 ... Cr-Ni Chun bệ mu cho kim tra thụ nghiẹm : 111 Su t m b i: www.daihoc.com.vn CNG MễN MễN HC : CễNG NGH KIM LOI TP HN V CT KIM LOI ( 40 tit) Biờn son: TS.GVC inh Minh Dim I NI DUNG: Trỡnh by nhng...
 • 12
 • 178
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 8 ppt

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 8 ppt
... 5.7 HÀN TIẾP XÚC ĐIỂM Khái niệm : Hàn tiếp xúc điểm phương pháp hàn áp lực mà chi tiết hàn nối với theo điểm riêng biệt Phân loại : Hàn điểm có phương pháp Phân loại : Hàn tiép xúc diểm phía; hàn ... trở suất kim loại vật hàn b Bảng số chế độ hàn đặc trưng : Bảng 5-2 86 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Vật liệu Đua-ra AMr6 CT31 CT 38 S mm 0 ,8+ 0 ,8 1,2+1,2 1+1 3+3 1+1 3+3 J A/mm2 2.760 88 0 700 200 ... tạp giá thành cao 5.4 Phân loại hàn tiếp xúc Theo dạng mối hàn : Hàn tiếp xúc điểm Hàn tiếp xúc đường Hàn tiếp xúc giáp mối Theo nguồn điện Máy hàn dòng xoay chiều Máy hàn dòng chiều Máy hàn dòng...
 • 12
 • 161
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 7 pot

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 7 pot
... trềnh cºt kim loƠi bêng khế 72 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn O2 C2H2 Hình 4-20 Sơ đồ nguyên lý trình cắt kim loại lữa hàn khí 1- Vật cắt 2- Đầu mỏ cắt - Dòng ôxy cắt CÔc giai ÅoƠn cºt kim loƠi ... 4-5 Kim loƠi Al V W Fe Co Si Mn Cu Nhiẹt Åồ nĩng chÂy cớa mồt sọ chÃt Tnc Oxid Kim loai Tnc 658 Al2O3 2050 175 0 V2O3 1 970 V2O4 16 37 V2O5 658 1 277 3 370 WO2 1 473 WO3 1533 FeO 1 370 Fe3O4 15 27 Fe2O3 ... SiO2 171 0 178 5 1250 MnO 1560 Mn3O4 1080 Cu2O 1230 CuO 1336 74 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Mo Ni Cr Ti Mg 2622 1452 1550 172 7 680 MoO3 NiO Cr2O3 TiO2 MgO 79 5 1990 990 77 5 2800 - Thiẽt bệ cºt kim...
 • 12
 • 123
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 6 ppsx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 6 ppsx
... chứa : Khối lượng bua can xi lần nạp Kích thước hạt bua can xi (CaC2) : kg : d = 50 - 80 mm 63 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn áp lực khí Năng suất sản xuất liên tục Năng suất lớn : P = 1,5 at : ... b i: www.daihoc.com.vn 60 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Hình 47 Sơ đồ cấu tạo loại bình chứa khí 1- Bình chứa khí ôxy; 2, 3- Bình chứa axetylen - Bình chứa khí Prropan C3H8 61 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn ... i: www.daihoc.com.vn Hình 4 -6 Hình dáng loại lữa hàn -ngòn lừa xy hoÔ; 2- ngòn lừa bềnh thũỗng; 3-ngòn lừa cÔc bon hoÔ; 4.4 THIẾT BỊ HÀN KHÍ Thiết bị hàn khí gồm có : Bình chứa khí ô xy, bình...
 • 12
 • 128
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 5 pdf

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 5 pdf
... 1,6 1, 75 2,0 1 ,55 Bảng 3-8 3,0 4,0 1, 45 1, 35 Bảng 3-9 Đặc tính dh Ih mm A Đường kính dây hàn 0 ,5 25- 70 0,8 50 -130 1,0 1,2 1,6 2,0 2 ,5 100-180 100-240 150 -400 200 -50 0 350 -700 50 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn ... mặt vùng kim loại cần hàn; Thuốc hàn có hai loại : có tính a xid & bazơ Loại có tính a xid dùng để hàn kim loại màu, Loại có tính ba zơ thường dùng để hàn gang; Ví d : thuốc hàn đồng : Na2B4O7.10H2O, ... dụng nhanh với ô xyd kim loại để tạo xỷ, giải phóng kim loại, xỷ dể bong; Khối lượng riêng thuốc hàn phải nhỏ kim loại & tác dụng xấu kim loại & kim loại mối hàn; Thuốc hàn phải nóng chảy bao...
 • 12
 • 166
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 4 doc

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 4 doc
... chuẩn bị hàn công phu c Công nghệ hàn tự động lớp thuốc Chuẩn bị vật hàn ( tương tự hàn hồ quang tay ) Các loại mối hàn : Hàn phía Hàn phía Hàn có lót thép hay lót đồng Hàn có đệm thuốc Hàn theo ... hàn; 2- Dây hàn; 3- Thuốc hàn; 4- Lớp xỷ đông đặc; 5- Lớp kim loại lỏng; 6- Lớp kim loại kết tinh Đặc tính hàn hồ quang tự động lớp thuốc hao tốn kim loại, hệ số hàn đấp cao , tiết kiệm kim loại ... hàn thép bon hợp kim thấp, dây hàn thép hợp kim, dây hàn hợp kim cao Dây hàn đấp; Dây hàn bột ; Dãi kim loại Đường kính dây hàn : 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1 ,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 6,5; mm...
 • 12
 • 146
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 3 docx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 3 docx
... Khi hàn que hàn bổ sung kim loại tăng cường số tính chất đặc biệt cho mối hàn Que hàn nóng chảy có nhiều loại que hàn thép bon, que hàn thép inóc, que hàn thép hợp kim, que hàn đồng, que hàn ... 3. 7.1 Vị trí mối ghép hàn không gian : có vị trí II III I IV Hình - 36 Vị trí mối hàn không gian I - hàn II - hàn ngang , hàn leo(hay hàn đứng) III - hàn ngữa IV - hàn trần (hàn trần vị trí hàn ... ghi ch : 1- que hàn 2-vật hàn - hồ quang 3. 7.2 Các loại mối ghép hàn phân ra: Mối hàn giáp mối (a, c) tức mép vật hàn tiếp giáp vào nhau; mối hàn chồng mí (b); mối hàn góc ( d ) mối ghép hàn theo...
 • 12
 • 173
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 2 ppt

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 2 ppt
... mối hàn, hợp kim hoá mối hàn, 3.3 .2 Phân loại theo phương pháp đấu dây Dấu dây trực tiếp : Nguồn điện pha Hình - Sơ đồ đấu dây trực tiếp -Điện cực hàn ( que hàn) 2- Hồ quang hàn - Vật hàn Khi hàn ... Điện cực hàn - Điện cực hàn - Vật hàn ( điện cực hàn 3) Có lữa hồ quang điện cực: hồ quang 1-3 1 -2 - 3.4 NGUỒN ĐIỆN HÀN VÀ MÁY HÀN 3.4.1 Nguồn điện hàn Nguồn điện hàn chiều, xoay chiều Máy hàn dòng ... - Tần số dòng điện U20 IH XBA Uh Khi ngắn mạch : Uh = U20 - Et2 = U20 - Ih.Xba Khi I tăng làm cho suất điện động E t2= U2 = U20 Nên Uh = Inm = U20/Xba (Xba = X1 + X2; X1,X2 ( Cảm kháng cuộn sơ...
 • 12
 • 143
 • 0

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 1 pptx

Giáo trinh công nghệ kim loại : Hàn và cắt kim loại part 1 pptx
... GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI ĐÀ NẴNG, 20 01 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn CHƯƠNG I HÀN KIM LOẠI 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG 1. 1 .1 Khái niệm Hàn kim loại phương pháp ... chức kim loại mối hàn chia thành nhiều vùng khác Tổ chức kim loại mối hàn phụ thuộc phương pháp hàn, kim loại vật hàn, chế độ hàn Tổ chức kim loại vùng mối hàn gần mối hàn chia vùng khác : Vùng ... nối phi kim loại hổn hợp kim loại với phi kim loại Hàn có mặt ngành công nghiệp, ngành y tế hay ngành phục hồi sửa chữa sản phẩm nghệ thuật, 1. 1.3 Đặc điểm hàn kim loại a Tiết kiệm kim loại •...
 • 12
 • 177
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Đăng ký tăng cường KLKC, nâng cao HQ, CLHĐ công tác năm 2017Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Thanh Sơn, Phú Thọ năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Ngô Quyền năm học 2014 2015LDS_Nguyễn Hương Giang_thừa kế theo pháp luật -một số vấn đề lý luận và thực tiễnLDS_Nguyễn Thị Kim Liên_HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2005LDS_Tống Thị Hương_bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự việt namLDS_Trần Viết Thắng_thế chấp quyền sử dụng đất theo PLVN hjieejn nayLDS-Nguyễn Thị Huế-Diện và hàng thừa kế theo pháp luật Việt NamĐề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường PTDTNT Sơn Động, Bắc Giang năm học 2015 2016LDS-Doan Viet Dung-don phuong cham dut thuc hien hop dong theo quy dinh cua bo luat dan su nam 2005LDS-Lại Thị Hồng-Những khía cạnh pháp lý của việc công chứng các thỏa thuận tài sản của vợ chồngLDS-Lê Thị Ngọc Vân-Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệuLDS-Lương Huy Hùng-Nguyên tắc hai cấp xét xử trong tố tụng dân sự50 bài hình học ôn tuyển sinh 10 có giảiLDS-Nguyễn Thị Thúy-Quyền hiến bộ phận cơ thể theo pháp luật Việt Nam hiện hànhLDS-Nguyen Thi Tuyet Nhung-Phap nhan - chu the quan he phap luat dan suLDS-Phan Thùy Dương-Thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi qua thực tiễn tại thừa thiên HuếLDS-Phùng Văn Hiếu-Thế chấp quyền sử dụng đất của hộ gia đình - thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thương mại quốc tế Việt NamLKT-Đỗ Hoàng Yến-Pháp luật Việt Nam về đại diện trong quan hệ hợp đồngLKT-Hoàng Thị Hồng Đoan-Thi hành pháp luật cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hóa công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập