GIÁO án 11 đổi mới HKII

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... cng c li bng s phõn tớch nh tớnh v nh lng BTVN: 1-5(tr .113 -114 ,SGK) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 40: CễNG THC PHN T HP CHT HU C Ngy son: ... ụi v liờn kt n: -ylylien BTVN: 1-7 (tr.109 -110 , SGK); 4.8-4.14 (tr.32-33, SBT) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 39: PHN TCH NGUYấN T Ngy son: ... phỏp tỏch bit, tinh ch cỏc hp cht hu c BTVN: SGK v SBT húa 11 Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 38: PHN LOI V GI TấN HP CHT HU C Ngy son: 04/01/2009...
 • 61
 • 214
 • 2

giao an ct doi moi lop nho

giao an ct doi moi lop nho
... c¸c tÝn hiªu giao th«ng vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c lt giao th«ng… Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t mÉu * Cho trỴ ch¬i “ trêi tèi, trêi s¸ng” - C« ®a tranh mÉu cho trỴ quan s¸t - C« cã tranh vÏ g×? - ... vỴ ®ep, danh lam th¾ng c¶nh cđa quª h¬ng… Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t - ®µm tho¹i * C¸c nãi cho c« nghe nhµ chóng m×nh ë ®©u?( Khu, x·, hun, tØnh nµo) - Cho trỴ quan s¸t tranh lµng xãm + Tranh vÏ g×? ... TrỴ l¾ng nghe - TrỴ thùc hiƯn Trang 10 Trêng mÇm non Hoa Ban Gi¸o viªn: Phïng ThÞ Liªn vßng/ - Đi nhẹ nhàng, hít thở Håi tónh: Ho¹t ®éng ngoµi trêi Quan s¸t: Tranh miỊn nói VËn ®éng: Nh¶y tiÕp...
 • 23
 • 163
 • 0

GIÁO AN 11 CHUẨN MỚI 2011

GIÁO AN 11 CHUẨN MỚI 2011
... Giáo án sinh học 11 tập thiết kế giảng sinh học 11 (BAN C BN) Trờng THPT Ngô Sỹ Liên Giáo án sinh học 11 lời nói đầu Chào tất ngời, Phan Nhàn, GV trờng THPT Ngô Sĩ Liên, tỉnh Bắc Giang, ... hành học sinh Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức I Khái quát quang Giáo viên : Cho học sinh quan sát hợp xanh hình 8.1 Quang hợp gì? ? Em cho biết quang hợp gì? Quang hợp trình * Hoạt ... cũ: Quang hợp xanh gì? Lá xanh có đặc điểm thích nghi với quang hợp? Bài mới: Trờng THPT Ngô Sỹ Liên Giáo án sinh học 11 Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức I Thực vật C3 * Hoạt động Giáo viên:...
 • 193
 • 114
 • 0

giáo án 11 HKII tuần 19-34 mới

giáo án 11 HKII tuần 19-34 mới
... điểm quan trọng C.PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - SGK + Gíao án + SGV - Thiết kế giáo án D.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Giáo án ngữ văn 11 THPT Bắc Bình Giáo Viên Đặng Xn Lộc 1.n đònh lớp : 2.Kiểm tra cũ : Đọc ... vĩ đai CácMác” Tuần 29 Giáo án ngữ văn 11 Ngày16háng03năm 2010 THPT Bắc Bình Giáo Viên Đặng Xn Lộc Tiết 103-104 BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁCMÁC Ăng-ghen A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : - Nắm đánh giá Ăng-ghen ... rộng >< chật biểu tình yêu Xuân tuần hoàn >< tuổi trẻ chẳng … sống hay sai? Vì sao? => Mùa xuân đến theo quy luật tuần hoàn tự Giáo án ngữ văn 11 THPT Bắc Bình Giáo Viên Đặng Xn Lộc - Ý niệm tuổi...
 • 72
 • 143
 • 0

Giáo án 11 (hkII)

Giáo án 11 (hkII)
... kỳ Giáo viên: B Th Mai Hng Trang: 22 Trờng:THPT Kon Tum Giáo án 11 năm học 2006 - 2007 Ngày soạn: 18/1/2006 Tiết phân phối: 54 Giáo viên: B Th Mai Hng Trang: 23 Trờng:THPT Kon Tum Giáo án 11 ... xếp tạo chất Mạch nhánh Mạch - Gv : Từ CTPT C2H6O viết đợc CTCT Giáo viên: B Th Mai Hng Trang: Trờng:THPT Kon Tum c) Luận điểm : (Sgk) Vd : CH4 CCl4 C4H10 Khí Lỏng Khí Giáo án 11 năm học 2006 - ... Hs nắm vững cách xác định CTPT từ kết phân tích II Chuẩn bị : Trang: 11 Giáo viên: B Th Mai Hng Trờng:THPT Kon Tum Giáo án 11 năm học 2006 - 2007 Gv : Bảng phụ nh Sgk nhng để trắng III Tổ chức...
 • 56
 • 314
 • 0

Giáo án 11 mới

Giáo án 11 mới
... +ĐT:Tại chỗ thực động tác đánh tay t nhiên,khi có hiệu lệnh(bắt) tay nhận tín gậy đánh trớc,khi tay đánh sau duỗi thẳng ép sát thân để nhận tín gậy theo kiểu qui định Giỏo ỏn 11 -H/SNữ -GVquan sát ... 3.2GV nhận xét,đánh giá,xếp loại 3.3Bài tập nhà:Bài tập bổ trợ kĩ Phần thuật nhảy cao,bóng rổ kết thúc -Nữ chia làm đội thi đấu hiệp Đội hình xuống lớp tuần 11 Ngày 3 /11- 8 /11/ 08 tiết21:lý ... 3.2GV nhận xét,đánh giá kết kiểm tra Đội hình xuống lớp tuần7 Ngày 6/10 -11/ 10/08 tiết13 lý thuyết :nguyên tắc vừa sức I.mục tiêu 25 GV:Trng Th Quõn THPT Thỏi Phỳc Giỏo ỏn 11 -H/S hiểu đợc...
 • 101
 • 225
 • 0

giao an 11 co ban moi rat hay hoang chinh

giao an 11 co ban moi rat hay hoang chinh
... nhân mang điện tích nguyên tử dương nằm trung tâm Nhận xét thực học sinh electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh Hạt nhân cấu tạo hai loại hạt nơtron không mang điện prôtôn mang điện ... dương : Là than bao Vẽ hình 7.8 giới thiệu pin hoạt động pin Lơclăngse bọc xung quanh hỗn hợp Lơclăngsê mangan điôxit MnO2 graphit + Cực âm : Bằng kẽm Giáo viên:Nguyễn Văn Ngây Trang 23 + Dung ... xảy ứng hoá học gọi phản ứng phụ với an t bằnd đồng tượng điện phân Giới thiệu tượng dương Ghi nhận khái niệm Hiện tượng dương cực tan xảy cực tan anion tới an t kéo ion kim loại diện cực vào dung...
 • 119
 • 169
 • 1

Giao an 11 CB day du(Moi nhat)

Giao an 11 CB day du(Moi nhat)
... -Trời thu xanh, cao, mây lơ lửng -Các lối vào làng tre mọc xanh tốt +Sắc màu: Màu xanh sóng -> sóng biếc Màu xanh tre -> ngõ trúc quanh co Màu xanh trời -> trời xanh ngắt Có màu vàng đâm ngang rụng, ... chán II Đọc-hiểu văn 1.Nỗi thơng cảnh cô đơn +Thời gian: đêm khuya +Âm thanh: tiếng trống canh dồn +Tâm trạng: trơ hồng nhan +Sự đối lập: hồng nhan / nớc non *Khắc khoải, thảng chờ đợi Từ trơ thấm ... phủ chúa? Cảnh chung: cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa đua thắm, gió đa thoang thoảng Phân nhóm học sinh: mùi hơng Cửa, hành lang quanh co, nối liên tiếp Những từ: (Thật cao, thật lớn,...
 • 142
 • 168
 • 0

GIÁO ÁN 11: BÀI 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

GIÁO ÁN 11: BÀI 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI
... sách đối tích cực hội nhập quốc tế? ngoại Câu 2: Việc quan hệ với Đảng có ý nghĩa nh a Đối với công dân: ? Câu 3: Tại phải phát triển đối ngoại nhân - Tin tởng chấp hành nghiêm túc sách đối ngoại ... câu hỏi: Câu 1: Trong sách đối ngoại phải tuân theo nguyên tắc nào? Câu 2: Vì phải thực nguyên tắc đó? Câu 3: Độc lập tự chủ công tác đối ngoại Phơng hớng để thực sách đối ngoại có ý nghĩa gì? ... Nguyên tắc sách đối ngoại ngoi - Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, - GV: Nêu vấn đề: Tổ chức cho HS trao đổi tìm không can thiệp vào công việc nội hiểu: Nguyên tắc sách đối ngoại -...
 • 2
 • 5,127
 • 69

giao an theo chuan moi tuan 11-20

giao an theo chuan moi tuan 11-20
... cho: Thu ( mùa thu, thu tiền) Cao (cao thấp, cao hổ cốt) Ba ( số 3, ba má) Tranh (cỏ tranh, tranh vẽ) Sang (sang đò, sang hèn) Nam (nam nhi, hướng nam) Sức (sức mạnh, sức học) Nhè (khóc nhè, nhè ... khổ gò bó - Trang 178 - GIÁO ÁN : NGỮ VĂN 1) khổ thơ đầu: Nỗi khổ nghèo lời thơ than nhà tranh bò gió thu phá nát + Khổ 1: Kể, tả gió thu thổi bay mái… + Khổ 2:Kể việc trẻ ăn cắp tranh… + Khổ 3: ... -HS ý lắng tứ tuyệt nghe tiếp thu kiến thức -HS tìm hiểu tranh theo hướng dẫn GV -Xác đònh , trình bày -HS đọc văn theo hướng dẫn - Trang 197 - GIÁO ÁN : NGỮ VĂN thản, sâu lắng , sau gọi HS đọc...
 • 142
 • 138
 • 0

Bài soạn GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 4-HKII-MỚI(HOÀNG)

Bài soạn GIÁO ÁN TẬP ĐỌC 4-HKII-MỚI(HOÀNG)
... nhắc lại HS đọc 8- 10 em - Đọc – lượt K-TB- Y-G - HS ngồi bàn đọc - -2 HS đọc to Trang 42 Giáo án Tập đọc- Người soạn: Thạch Phiêu - Lớp ý lắng nghe - Luyện đọc theo cặp - Đọc lại - GV đọc diễn ... thực yêu cầu - Đọc 2- lượt K-TB; Y-G - HS đọc từ phần giải - HS ngồi bàn đọc Trang 21 Giáo án Tập đọc- hướng dẫn từ khó - Luyện đọc theo cặp - Đọc lại - GV đọc diễn cảm nhập vai đọc với giọng ... Trang 14 Giáo án Tập đọc- thời gian? + Nêu cảm nhận văn này? c / Hướng dẫn đọc diễn cảm - HS nối tiếp đọc đoạn văn - GV hướng dẫn học sinh đọc gòong đọc diễn cảm - GV đọc mẫu Người soạn: Thạch...
 • 61
 • 354
 • 4

Bài giảng GIÁO ÁN ĐỊA LÍ-4-HKII-MỚI(HOÀNG)

Bài giảng GIÁO ÁN ĐỊA LÍ-4-HKII-MỚI(HOÀNG)
... phù sa vào cánh đồng B CHUẨN BỊ Bản đồ dòa lí tự nhiên VN C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN Năm học: 2010-2011 HỌC SINH Trang Trường TH Vónh Phước 1/Ổn định : 2/ Kiểm tra : / Bài : a / ... muối + Đánh bắt ni trồng hải sản + Phát triển du lịch -Chỉ đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí , vùng đánh bắt nhiều hải sản nướic ta H/S giỏi : + Nêu thứ tự cơng việc từ đánh bắt đến ... chuẩn xác đáp án - HS đọc câu hỏi , SGK - HS làm câu hỏi 3, SGK - HS trao đổi trước lớp, chuẩn xác đáp án - HS đọc câu hỏi SGK - HS làm câu hỏi SGK - HS trao đổi trước lớp, chuẩn xác đáp án A B Tây...
 • 32
 • 390
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án 11 bài 15 chính sách đối ngoạigiáo án hóa học 9 hkiigiáo án hóa học 8 hkiigiáo án bảo vệ môi trườnggiao an 11 bam satchuyên đề giáo án 11giáo án sinh 10 mớigiáo án bài đôi giày ba ta màu xanhgiao an anh 8 moi nhatgiáo án giữ sạch môi trường xung quanh nhà ởluật giáo dục sửa đổi mới nhấtgiáo án trao đổi vật chất trong hệ sinh tháigiáo án phép đối xứng trụcgiáo án vòng đời của ếchgiáo án bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiênĐánh giá hiện trạng và dự báo ảnh hưởng của các tác động kinh tế xã hội đến chất lượng nước sông cà lồ trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcHoàn thiện quy trình và phương pháp định giá bất động sản tại công ty thẩm định giá thế kỷHoạt động chi trả chế độ ưu đãi xã hội đối với người có công tại xã đức long huyện quế võ tỉnh bắc ninhKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại “công ty TNHH thiết bị y tế hamemyFresh reads for differentiated test practice grade 2 TM 186pSpelling practice book grade 2 TM 126pHappy maths 2Harcourt 08 grammar practice book grade 2 TE (30p)Macmillan 08 SCIENCE a closer look g2Thực trạng hoạt động tái cơ cấu hệ thống NHTM việt nam giai đoạn 2011 2015HOÀN THIỆN CÔNG tác THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ bất ĐỘNG sản làm tài sản đảm bảo PHỤC vụ CHO VAY tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH THĂNG LONGHOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN mục TSCĐ hữu HÌNH và TSCĐ vô HÌNH TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC tại CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAMHÌNH ẢNH NGƯỜI nổi TIẾNG TRÊN báo CHÍ và VIỆC HÌNH THÀNH hệ GIÁ TRỊ CHO GIỚI TRẺ VIỆT NAMKHẢ NĂNG kết hợp của PHÓ từ với vị từ TRONG TIẾNG VIỆTPHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP THẨM mĩ TRONG dạy học TRUYỆN NGẮN CHÍ PHÈO” của NAM CAOTÁC PHẨM NGƯỜI NGỰA và NGỰA NGƯỜI của NGUYỄN CÔNG HOAN từ QUAN điểm của PHÂN TÍCH DIỄN NGÔNTHEN tày từ góc NHÌN văn hóaBerenstain bears go out for the teamBerenstain bears go to campBerenstain bears go to the doctor
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập