PHIẾU tuyenthang lop 10(moi

Mẫu phiếu thăm lớp

Mẫu phiếu thăm lớp
... VIÊN, NGƯỜI THĂM LỚP, PHIẾU THĂM LỚP CẤP TIỂU HỌC (Theo quy trình) - Tên trường tiểu học : - Huyện (thị, thành phố) : - Ngày thăm lớp : - Họ tên giáo viên : Các bước tiến hành Quan sát lớp học Làm ... đủ, có cập nhật loại sổ sách GV III/e- Chấm chữa HS cẩn thận V/c- Chữ viết rõ ràng, mẫu 4 4 4 0 0 1 1 Người thăm lớp, 2 2 3 3 4 4 ... II/b- Có tài liệu, đồ dùng hỗ trợ (bảng phụ, bảng nhóm, phấn màu,…) II/c- Bàn ghế, đồ dùng dạy học lớp xếp hợp lí, dễ đưa vào sử dụng II/a- Có đầy đủ SGK/ buổi học III/a- Có điểm danh đầu buổi học,...
 • 3
 • 880
 • 6

Phiếu thăm lớp cấp tiểu học

Phiếu thăm lớp cấp tiểu học
... với học sinh : c) Đối với Hiệu trưởng (nếu có) : HIỆU TRƯỞNG, GIÁO VIÊN, NGƯỜI THĂM LỚP, PHIẾU THĂM LỚP CẤP TIỂU HỌC (Theo quy trình) - Tên trường tiểu học : - Huyện (thị, thành phố) : - Ngày thăm ... thành phố) : - Ngày thăm lớp : - Họ tên giáo viên : Các bước tiến hành Quan sát lớp học Làm việc với học sinh Làm việc với giáo viên Xem hồ sơ, sổ sách Tỉnh An Giang Lớp : Nam, nữ : Nội dung ... Biết giữ trật tự học II/b- Có tài liệu, đồ dùng hỗ trợ (bảng phụ, bảng nhóm, phấn màu,…) II/c- Bàn ghế, đồ dùng dạy học lớp xếp hợp lí, dễ đưa vào sử dụng II/a- Có đầy đủ SGK/ buổi học III/a- Có...
 • 3
 • 169
 • 3

Chuyên đề Đại Số lớp 10Mới nhất năm 2016

Chuyên đề Đại Số lớp 10Mới nhất năm 2016
... II: HÀM SỐ §1: Đại cương hàm số 1:Định nghĩa: Cho D  R hàm số f xác đònh D quy tắc ứng với xD số - Khi f(x) gọi giá trò hàm số, x gọi biến số , D gọi tập xác đònh 2: Sự biến thiên hàm số - Cho ... mệnh đề: P: Tổng góc đối tứ giác 1800 ; Q: Tứ giác nội tiếp đường tròn Hãy phát biểu mệnh đề kéo theo P Q xét tính sai mệnh đề 20) Cho hai mệnh đề P: 2k số chẵn Q: k số ngun Hãy phát biểu mệnh đề ... sai mệnh đề 21) Hồn thành mệnh đề đúng: Tam giác ABC vng A ……………… - Viết lại mệnh đề dạng mệnh đề tương đương 22) Chứng rằng: Với hai số dương a,b a  b  ab 23) Xét tính sai mệnh đề: Nếu số tự...
 • 44
 • 378
 • 0

Phiếu đăng kí mở các lớp bồi dưỡng kỹ thuật viễn thông và Công nghệ thông tin năm 2010

Phiếu đăng kí mở các lớp bồi dưỡng kỹ thuật viễn thông và Công nghệ thông tin năm 2010
... 07 08 Thi công bảo dưỡng trạm BTS Sửa chữa điện thoại G-Phone Sửa chữa Modem ADSL Lắp đặt Xử lý cố máy tính Mạng máy tính Công nhân viễn thông đại Tin học cho kế toán ngày ngày 01 02 KỸ NĂNG TRONG ... KINH DOANH VIỄN THÔNG – CNTT Kỹ Giao tiếp Tư vấn - Bán hàng chuyên nghiệp ngày 600.000 vnd Kỹ chăm sóc khách hàng theo định Tập đoàn ngày 600.000 vnd 03 04 05 VNPT Kỹ Thu hồi nợ hiệu Kỹ soạn thảo ... soạn thảo văn bản Kỹ giải khiếu nại dịch vụ sản phẩm Viễn ngày 400.000 vnd 600.000 vnd 400.000 vnd 06 thông- CNTT Tập huấn đại lý bán dịch vụ Viễn thông buổi 8.000.000vnd /lớp 01 02 03 04 05 06...
 • 2
 • 423
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5 (CÓ CẢ PHIẾU CHẤM)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5 (CÓ CẢ PHIẾU CHẤM)
... tính : 13 ,57 x 5, 5 + 13 ,57 + 13 ,57 x 3 ,5 : B 1 357 C 1, 357 D 13 ,57 1 35, 7 Kt qu ca dóy tớnh: (99-97) + ( 95- 93) + + (7 -5) + (3-1) l: C 50 100 B 25 D 45 Khi thc hin biu thc 255 + 45 : 15 x ta c kt ... B s D s Câu 15 : Tâm ngủ lúc 21 giờ, thức dậy lúc 15 phút Hỏi Tâm ngủ ? A 15 phút B 15 phút C 15 phút D 15 phút Câu 16 : 2727 272727 in du >, ...
 • 5
 • 5,871
 • 91

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 2

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 2
... + 22 7 Hai trăm hai mơi bảy 360 300 + 60 + 500 + 20 + Năm trăm bốn mơi bốn 456 Bài 4) Viết chữ số bé vào chỗ chấm để đợc kết so sánh 23 4 < 35 > 58 20 1 < 7 82 < 78 < 34 30 > 00 33 > 72 ... > 58 20 1 < 7 82 < 78 < 34 30 > 00 33 > 72 < Bài 5) Điền số vào ô trống: X3 +5 :4 X8 + 26 :5 :4 10 - 64 ...
 • 2
 • 2,500
 • 35

Phiếu học tập dành cho học sinh gỏi lớp 3

Phiếu học tập dành cho học sinh gỏi lớp 3
... Bài 3: Lớp 3A có bạn học giỏi Số bạn học gấp lần số bạn học giỏi Số bạn học trung bình số bạn học khá, bạn học yếu.Hỏi: a) Số bạn học giỏi trung bình bao nhiêu: b) Lớp 3A có bạn: ... trình bày lời giải phần b : c) Số bạn học giỏi phần số bạn học khá: d) Nếu số bạn học chia vào nhóm nhóm có bạn: e) Nếu ghi số thứ tự tất bạn lớp 3A chữ số đợc viết lần: ...
 • 2
 • 752
 • 13

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 1
... - x = + : = : - = x : = x - : = Bµi 3: §iÒn c¸c dÊu phÐp tÝnh ( + , - , x , : )thÝch hîp vµo « trèng ®Ó cã c¸c biÓu thøc ®óng: 18 = 18 = 17 18 = 12 18 = 27 18 = 15 18 = 99 Bµi 4: ... biÓu thøc ®óng: 18 = 18 = 17 18 = 12 18 = 27 18 = 15 18 = 99 Bµi 4: H×nh bªn cã: - ®o¹n th¼ng - h×nh tam gi¸c - h×nh tø gi¸c Bµi 5: KÎ thªm ®o¹n th¼ng vµo h×nh tam gi¸c díi ®©y ®Ó cã...
 • 2
 • 1,212
 • 22

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 2

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 2
... Bài 3: Tìm số biết lấy số cộng với 45 100 trừ 27 Bài 4: Cho hình vẽ: A D B E C a) Đỉnh A đỉnh chung hình nào? b) Hãy vẽ hình cho nét (không nhấc bút) c) Nối E với B hình cho có đoạn...
 • 2
 • 574
 • 19

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 3

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 3
... Bài 4: Có ngăn sách Ngăn thứ có sách, ngăn thứ có thêm gấp đôi số sách ngăn thứ Hỏi ngăn có sách Bài 5: Có thùng bánh, thùng có hộp bánh, hộp bánh có 27 bánh Hỏi tất có bánh Bài 6: Có ... Có 144 viên bi đựng hộp Nếu lấy 54 viên bi số bi lại số bi ban đầu hộp nguyên Hỏi có tất hộp bi Bài 7: Ba bạn Tùng, Hoàng Quỳnh chia 48 kẹo Tùng lấy Hoàng lấy nhiêu kẹo số kẹo số kẹo cái, số lại...
 • 3
 • 1,045
 • 15

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 4 - bài 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 4 - bài 1
... Bài 4: Chu vi hình chữ nhật 12 6 m Nếu bớt chiều dài 15 m hình chữ nhật trở thành hình vuông Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật Bài 5: Có 14 4 viên bi đựng hộp Nếu chuyển 34 viên bi ... viên bi hộp thứ sang hộp thứ hai số bi hai hộp Hỏi hộp có viên bi Bài 6: Mẹ sinh năm mẹ 25 tuổi Đến năm 2 010 tổng số tuổi hai mẹ 51 Hỏi (năm 2007) mẹ ngời tuổi ...
 • 2
 • 2,201
 • 36

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 4

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 4
... Câu 13: Một ngời 10km hết Hỏi ngời đợc km? Câu 14: Có ô tô, ô tô chở 30 00kg rau Ngời ta chuyển xuống 5000kg rau từ ô tô Hỏi kg rau cha...
 • 2
 • 803
 • 16

Phiếu ôn tập tuần 6 lớp 5 - Dung

Phiếu ôn tập tuần 6 lớp 5 - Dung
... - Cái nhẫn bạc b )- Cây đàn ghi ta - Đồng bạc trắng hao xòe - Vừa đàn vừa hát - Cờ bạc bác thằng bần - Lập đàn để tế lễ - Đừng xanh nh bạc nh vôi - Bớc lên diễn đàn - Đàn chim tránh rét trở - ... b) 15 yến = kg 15 m27dm2200 mm2 = cm2 25 kg g = g 1 052 8 m2 50 0 kg = yến 31 7 65 20 mm2 =.m2.dm2.mm2 = hm2 m2 30000 g = hg 50 00000 m2 = hm2 Mt i cụng nhõn cú 48 ngi tớnh lm xong mt cụng trỡnh 50 ... = .mm 19 k m2 3 65 m2= m2 400 kg = tạ m2 50 0 cm2 = dm2 2000 g 12 km24000 dam2 = =kg 452 3 kg = tấn.yến.kg 850 00 cm2 = m2 dm2 Cho hỡnh ch nht cú chu vi 324m Nu tng chiu di thờm 5m v chiu rng...
 • 2
 • 582
 • 16

đề và phiếu GK I lớp 5 - Dung

đề và phiếu GK I lớp 5 - Dung
... (Bit nng sut lm vic ca mi ngi l nh ) 18 50 ngi th xõy xong mt h bi 42 ngy Lm c 15 ngy thỡ cú mt th n giỳp nờn h bi xong sm hn 12 ngy Hi cú bao nhiờu th n giỳp ? ( Bit nng sut lm vic ca mi ngi ... giảm ngày H i có em đến? ( Biết phần ăn bé không đ i) 24 ngi gi thỡ cy xong tha rung Hi mun cy xong tha rung ú gi thỡ cn bao nhiờu ngi ? 25 Nh bp d tr lng go cho 45 ngi n ngy Hi nu cú 54 ngi ... ng 15 ngy Sau lm c ngy thỡ cú 15 cụng nhõn chuyn i ni khỏc Hi s cụng nhõn cũn li lm xong ng bao nhiờu ngy ? v chm hn so vi d nh bao nhiờu ngy ? ( Bit nng sut lao ng ca mi ngi l nh ) Bi gii ...
 • 6
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phieu toán lớp 3 kì 1phieu toán lớp 3 cuoi kì 1phieu toan lop 3 ki 2phieu toan lop 2 kỳ haiphieu toan lop 5 mon toan tuan 26mẫu phiếu thăm lớp dự giờPhát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông lân Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam (LV thạc sĩ)Sử dụng công nghệ GIS để phân tích dữ liệu và dự báo sản lượng chè của tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 8MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12bài giảng quản trị học (tệp full)lý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.Dự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.thiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaChế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại – quy định của pháp luật và thực tiễn (tt)Pháp luật thi hành án dân sự trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNVTư tưởng triết học chính trịGiáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngHỆ THỐNG CHẤT LIỆU văn HOÁ dân GIAN TRONG đoạn TRÍCH đất nướcCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI