ĐỀ CƯƠNG cơ sở văn hóa VIỆT NAM đại học KHOA học xã hội NHÂN văn hà nội

Đề cương đường lối cách mạng việt nam đại hoc kiến trúc

Đề cương đường lối cách mạng việt nam đại hoc kiến trúc
... phong kiến, giải phóng dt -> Để tuyên truyền cách mạng thu hút ý giới tới cách mạng VN - Phác thảo đường lối cứu nước, chuẩn bị trực tiếp tư tưởng, trị cho thành lập Đảng, thông qua tác phẩm Đường ... Đảng phải có đường lối chiến lược, bước phù hợp Đại hội lần thứ III Đảng họp thủ đô HN (9-1960) * Nội dung :Đại hội giải vấn đề lớn sau: Về đường lối chiến lược cm VN giai đoạn mới :Đại hội xđ cm ... cm sức mạnh dt sức mạnh thời đâị - Đường lối Đại hội III thể tính độc lập tự chủ, sáng tạo Đảng việc giải vấn đề cm VN, vấn đề lợi ích dt lợi ích quốc tế Vấn đề 11:Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân...
 • 42
 • 136
 • 0

ĐỀ CƯƠNG sở văn hóa VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG cơ sở văn hóa VIỆT NAM
... phú văn hóa Việt Nam củng cố thống dân tộc Điều cho thấy văn hóa nước ta văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Vốn văn hóa truyền thống dân tộc gìn giữ phát huy qua nhiều hoạt động văn hóa ... người  cấu xã hội Việt Nam cổ truyền: Gia đình dòng họ Làng Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội cách chọn lọc, dung hòa tích hợp nhiều nguồn gốc tạo văn hóa Việt Nam Đó trình: Văn hóa ứng ... 8: phật giáo khai thác giá trị phật giáo Phật giáo Việt Nam Phật giáo Việt Nam Phật giáo địa hóa du nhập từ Ấn Độ vào Việt Nam, Phật giáo Việt Nam mang đặc điểm khác biệt so với Phật giáo nguyên...
 • 65
 • 1,825
 • 9

đề cương sở văn hóa việt nam

đề cương cơ sở văn hóa việt nam
... thường xuyên văn hóa Việt Nam văn hóa Trung Hoa Không thể phủ nhận ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa văn hóa Việt Nam lớn Nhưng văn hóa dân tộc Việt Nam tồn phát triển, khẳng định sắc văn hóa • Quá trình ... Đại Việt Hội nhập lần thứ 2, tiếp biến với văn hóa phương Tây góp phần đại hóa văn hóa dân tộc phương diện Cuộc giao lưu tiếp biến văn hóa Việt - Hán Giao lưu tiếp biến văn hóa Việt Nam văn hóa ... chuyển biến chất lượng phát triển văn hóa Việt Nam Hạnh Ngô PR32 Câu 5: Trình bày biến đổi văn hóa Việt Nam trình giao lưu với văn hóa Pháp Tiến trình văn hóa Việt Nam, nay, trải qua nhiều biến động,nhưng...
 • 23
 • 3,389
 • 4

De cuong co so van hoa Viet Nam nguyen duy thanh ppsx

De cuong co so van hoa Viet Nam nguyen duy thanh ppsx
... đến thời => Bước sang văn hoa Đại Việt văn hoa Việt Nam đả khôi phục và thăng hoa nhanh chóng trở thành đỉnh cao thứ hai lịch sử văn hoa Việt Nam III Lớp văn hoá giao lưu ... chuẩn bị từ lòng văn hoá Đại Nam - Đây là giai đoạn văn hoa định hình, nhiên co thể dự đoán chắc chăn là văn hoa Việt Nam không những phục hưng mà co n phát triển mạnh mẽ về ... đông (coi trọng bên trái), nhà co cổng tam quan, bậc tam cấp, nàh co gian, gian (coi trọng số lẻ) và tuân thủ theo nguyên lí hài hoa âm dương Nho – Phật – Đạo Ở Việt Nam Đặc...
 • 8
 • 413
 • 6

ĐỀ CƯƠNG sở văn hóa VIỆT NAM (1)

ĐỀ CƯƠNG cơ sở văn hóa VIỆT NAM (1)
... Điều cho thấy giới công nhận “phở” ăn Việt Nam Riêng Trung văn, mục viết phở có tựa đề Việt Nam phấn, cho thấy người Trung Quốc công nhận “phở” ăn Việt Nam Do đặc điểm ngôn ngữ, phần nói nguồn ... nguồn từ miền Bắc Việt Nam, xâm nhập vào miền Trung miền Nam thập niên 1950, sau thất bại Pháp Đông Dương Việt Nam bị chia thành hai miền Người Việt Nam phía bắc di cư vào miền Nam năm 1954 mang ... thú vị thành phố lớn giới có Nhà hàng (Restaurant) Việt Nam, thường nhà hàng hỗn hợp Trung Hoa - Việt Nam, Hàn Quốc -Việt Nam, Nhật Bản - Việt Nam Tuy nhiên, có phở tên giữ nguyên gốc thường viết...
 • 35
 • 308
 • 0

ĐỀ CƯƠNG sở văn hóa VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG cơ sở văn hóa VIỆT NAM
... đến văn hóa nhận thức, văn hóa ứng xử văn hóa tổ chức người tín đồ Kitô giáo Việt Nam; ảnh hưởng tạo nên sắc thái đời sống văn hóa Việt Nam, góp phần cụ thể hóa hững chuẩn mực đạo đức văn hóa Việt ... hội, trình đô thị hóa diễn ngày nhanh Tất khiến cho lịch sử văn hóa Việt Nam lật sang tranh - Tư tưởng nhân văn đạo đức Kitô giáo ảnh hưởng vào đời sống văn hóa phận người Việt Nam Cụ thể tư tưởng ... thuật, không gian thiêng, thời gian thiêng văn hóa Việt nam Tuy nhiên, có hạn chế định như, tự tôn, tự mãn, áp đặt văn hóa - Sự giao lưu làm văn hóa Việt Nam biến đổi phương diện , lối tư phân tích...
 • 21
 • 45
 • 0

Đề cương sở văn hóa việt nam

Đề cương cơ sở văn hóa việt nam
... đồng… +Văn hóa xuất trước văn minh.Trước xuất văn minh Văn Lang-Âu Lạc ,Việt Nam xuất số văn hóa như :văn hóa Hòa Bình ,văn hóa Bắc Sơn… -Văn hiến: -Văn vật 3.1.Một số di sản văn hóa UNESCO Việt Nam ... thâu hóa văn hóa phương nam, hán hóa văn hóa phương nam Vị trí địa lí diễn biến lịch sử tạo điều kiện gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên văn hóa Việt Nam văn hóa Trung Hoa Ngày nay, phủ nhận của văn hóa ... tiếp biến văn hóa cưỡng tự nguyện văn hóa Việt Nam với văn hóa Trung Hoa nhân tố cho vận động văn hóa Việt Nam diễn trình lịch sử người Việt có ý thức vược lên, thâu hóa giá trị văn hóa trung...
 • 53
 • 137
 • 1

đề cương sở văn hóa VN

đề cương cơ sở văn hóa VN
... đại +Văn hóa bao gồm văn hóa vật chất văn hóa tinh thần văn minh thiên khía cạnh vật chất, kỹ thuật +Văn hóa mang tính dân tộc rõ rệt văn minh mang tính siêu dân tộc quốc tế Các đặc trưng văn hóa ... 35 15 Những thành tựu Văn hóa Việt Nam giai đoạn Văn hóa Cận đại sắc Văn hóa Việt Nam biểu giai đoạn Văn hóa Cận đại nào?  Những thành tựu Văn hóa Việt Nam giai đoạn Văn hóa Cận đại:  Hệ tư ... Nếu ngôn ngữ hình thức giao tiếp văn hóa nội dưng văn hóa Văn hóa có tính lịch sử - Lịch sử cho phép phân biệt văn hóa sản phẩm trình tích luỹ quanhiều hệ với văn minh sản phẩm cuối cùng, trình...
 • 112
 • 104
 • 0

Đề cương sở văn hóa

Đề cương cơ sở văn hóa
...  Văn hóa với văn minh: Lâu nay, đời thường khoa học, không văn hóa văn minh dùng thay cho với hàm nghĩa tương đương Song thực ra, hai khái niệm khác Thứ nhất: Văn hóa văn minh khác ... sử văn hóa xác định bề dài chiều sâu khứ văn minh mặt cắt đồng đại, cho biết trình độ phát triễn văn hóa giai đoạn Một dân tộc lạc hậu có truyền thống văn hóa lâu đời Ngược lại, quốc gia văn ... chơi, ăn tiêu, ăn cắp, ăn trộm  Ăn uống tượng văn hoá Ví dụ: Ăn trông nồi, ngồi trông hướng,…  cấu bữa ăn người Việt:  Ăn uống văn hóa, xác văn hóa tận dụng môi trường tự nhiên Vì vậy, cấu...
 • 12
 • 43
 • 0

cấu xãhội của cán bộ, công chức bảo hiểm hội thành phố Nội hiện nay -Thực trạng và xu hướng biến đổi

Cơ cấu xãhội của cán bộ, công chức bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hiện nay -Thực trạng và xu hướng biến đổi
... TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ CƠ CẤU XÃ HỘI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1 THỰC TRẠNG CƠ CẤU XÃ HỘI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN ... trí công tác cán bộ, công chức bảo hiểm hội thành phố Nội 2.1.4 cấu hội - tuổi nghề cán bộ, công chức bảo hiểm hội thành phố Nội Về độ tuổi cán bộ, công chức bảo hiểm hội thành ... ngũ cán bộ, công chức bảo hiểm hội thành phố Nội Từ văn Chính phủ, bảo hiểm hội Việt Nam Thành phố Nội, rút số yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức bảo hiểm hội thành phố Nội (3...
 • 100
 • 53
 • 0

Giải pháp thu hồi nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách hội thành phố nội

Giải pháp thu hồi nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội
... TÀI HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan Luận văn Giải pháp thu hồi nợ chương trình tín dụng học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn Ngân hàng Chính sách hội Thành phố Nội công trình ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN SỸ TUÂN GIẢI PHÁP THU HỒI NỢ CHƢƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH ... vay hệ HSSV Chính thế, tác giả chọn đề tài luận văn: Giải pháp thu hồi nợ chƣơng trình tín dụng Học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn Ngân hàng Chính sách hội Thành phố Nội Câu hỏi...
 • 109
 • 95
 • 2

Giải pháp thu hồi nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách hội thành phố nội

Giải pháp thu hồi nợ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội
... TÀI HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan Luận văn Giải pháp thu hồi nợ chương trình tín dụng học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn Ngân hàng Chính sách hội Thành phố Nội công trình ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN SỸ TUÂN GIẢI PHÁP THU HỒI NỢ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH ... Ngân hàng Chính sách hội Thành phố Nội Luận văn Thạc sĩ Học viện Ngân hàng 10 Nguyễn Trung Hiếu, 2007 Tăng cường thu hồi nợ từ cho vay học sinh sinh viên Ngân hàng Chính sách hội Việt...
 • 14
 • 30
 • 0

Giải pháp thu hồi nợ chương trình học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách hội thành phố nội

Giải pháp thu hồi nợ chương trình học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố hà nội
... TÀI HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan Luận văn Giải pháp thu hồi nợ chương trình tín dụng học sinh sinh viên hoàn cảnh khó khăn Ngân hàng Chính sách hội Thành phố Nội công trình ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN SỸ TUÂN GIẢI PHÁP THU HỒI NỢ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÀNH ... nghèo Ngân hàng Chính sách hội Thành phố Nội Luận văn Thạc sĩ Học viện Ngân hàng 10 Nguyễn Trung Hiếu, 2007 Tăng cường thu hồi nợ từ cho vay học sinh sinh viên Ngân hàng Chính sách hội...
 • 12
 • 40
 • 0

Đề tài xây dựng bài giảng điện tử môn đại cương sở văn hóa việt nam

Đề tài xây dựng bài giảng điện tử môn đại cương cơ sở văn hóa việt nam
... Vi t Nam - H th ng văn hóa Vi t Nam: ch th văn hóa Vi t Nam, di n trình l ch s văn hóa Vi t nam, không gian văn hóa Vi t Nam, h th ng văn hóa v t ch t tinh th n c a ngư i Vi t Nam Tuy nhiên, yêu ... trưng ch c c a văn hóa 1.1.3 C u trúc c a h th ng văn hóa 1.1.4 Các lo i hình văn hóa 1.2 Văn hóa Vi t Nam 1.2.1 Ch th văn hóa Vi t Nam 14 1.2.2 Ti n trình l ch s c a văn 6 Chương Văn hóa nh n th ... trình "Văn hóa Vi t Nam: Nh ng v n đ lý lu n th c ti n" M t s giáo trình v "Văn hóa h c" "Xã h i h c văn hóa" c a Đoàn Văn Chúc, "Văn hoá h c đ i cương s văn hóa Vi t Nam" c a Tr n Qu c Vư ng, "Cơ...
 • 26
 • 558
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương cơ sở văn hóa việt nam hutechđề cương cơ sở văn hóa việt nam violetde cuong co so van hoa viet nam docđề cương cơ sở văn hóade cuong co so van hoa vncơ sở văn hóa việt nam đại học thương mạiđại cương văn hóa việt nam đại học luậttăng cường cơ sở vật chất của trường đại họcđiểm chuẩn đại học xã hội nhân văn năm 2013đại học xã hội nhân văn hà nộiđại học xã hội nhân văn tphcm 2013đại học xã hội nhân văn điểm chuẩn 2012đại học xã hội nhân văn văn bằng 2văn bằng 2 ngoại ngữ đại học xã hội nhân vănhọc phí văn bằng 2 đại học xã hội nhân vănQuan điểm của hồ chí minh về sự ra đời và vai trò của đảng cộng sản việt namđề thi violymipic toán3đề thi IOE tiếng anh lớp 5 vòng 1 đến 35Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Phạm Thái Bường, Trà Vinh năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bến Tre năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 2016Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dụcChứng thực của UBND xã từ thực tiễn huyện mỹ đức, thành phố hà nội )tóm tắt)Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh bắc giang (tóm tắt)Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh tiền giang (tóm tắt)siemen r1209 s7 1200 timers countersĐề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016ASME SEC IX, 2015 EDĐề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh Tiền GiangĐề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập