Bài viết TLV số 5 lớp 7

ĐỀ+Đ/ ÁN bài viết TLV số 5 & KTVăn 1Tiết

ĐỀ+Đ/ ÁN bài viết TLV số 5 & KTVăn 1Tiết
... (2 ) Câu2 Viết đoạn văn chứng minh đời sống giản dị, khiêm tốn Bác Hồ. (5 ) Bài làm Đáp án biểu điểm: Mỗi câu trả lời đúngcho 0 ,5 điểm Câu ... Câu 4: Bài văn "Tinh thần yêu nớc nhân dân ta" đợc viết thời kỳ nào? A Kháng chiến chống Mỹ C Thời kỳ đất nớc ta xây dựng CNXH miền Bắc B Kháng chiến chống Pháp D Những năm đầu kỷ XX Câu 5: Tác ... dễ hiểu, có sức thuyết phục + Điểm - 8: - Bài viết đạt yêu cầu - Diễn đạt lu loát - Phân tích dẫn chứng cha sâu, cha thuyết phục cao + Điểm 5, 6: - Bài viết đạt yêu cầu - Diễn đạt, chuyển ý cha...
 • 4
 • 338
 • 1

Bài viết văn số 5 lớp 9

Bài viết văn số 5 lớp 9
... ” Bài Bài làm viết số lớp đề 2: Cô Bùi Thị Kính-người phụ nữ độc thân tình nguyện ph ục v ụ Cô nhi viện đưa thăm phòng nuôi dưỡng 70 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi sinh, tháng, vài năm tuổi Phần lớn số ... ựa Song, để biến dự định thành thực Cô nhi vi ện cần trái tim từ thiện hảo tâm giúp đỡ Bài viết số Bài lớp đề 3: làm “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân t ộc Việt Nam có bước ... – đại hóa đất n ước, đưa n ước ta sánh vai với cường quốc năm châu gi ới nh lời Bài dạy Bác viết số lớp đề 4: Bài làm Ngày nay, giới, môi trường vấn đề quan tâm hàng đầu Ở qu ốc gia tiên ti...
 • 15
 • 300
 • 2

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 LỚP 8 (2010-2011)

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 LỚP 8 (2010-2011)
... tr¾c nghiªm: (2,0 ®iĨm) C©u 1: (0 ,5 ®iĨm) =>C C©u 2: (0 ,5 ®iĨm) =>D C©u 3: (0 ,5 ®iĨm) =>D C©u 4: (0 ,5 ®iĨm) =>D PhÇn2: Tù ln: (8, 0 ®iĨm) YÊU CẦU VỀ BÀI VIẾT - Bài viết phải đảm bảo tính thống ... A.MỞ BÀI (1 ,5 đ) Giới thiệu đđược khái quát đối tượng thuyết minh B.THÂN BÀI (5, 0 đ) - Thuyết minh lòch sử - Thuyết minh cấu tạo - Thuyết minh công dụng - Thuyết minh chủng loại C.KẾT BÀI (1 ,5 đ) ... minh chủng loại C.KẾT BÀI (1 ,5 đ) Khẳng đònh lại ý nghóa, tầm quan trọng đối tượng thuyết minh sống chuyªn m«n nhµ trêng dut tỉ bé m«n dut ngêi ®Ị Lª ThÞ tiÕn Lª V¨n Chung ...
 • 3
 • 316
 • 0

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 - LỚP 8 (2010-2011)

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 - LỚP 8 (2010-2011)
... A.MỞ BÀI (1 ,5 đ) Giới thiệu đđược khái quát đối tượng thuyết minh B.THÂN BÀI (5, 0 đ) - Thuyết minh lòch sử - Thuyết minh cấu tạo - Thuyết minh công dụng - Thuyết minh chủng loại C.KẾT BÀI (1 ,5 đ) ... tr¾c nghiªm: (2,0 ®iĨm) C©u 1: (0 ,5 ®iĨm) =>C C©u 2: (0 ,5 ®iĨm) =>D C©u 3: (0 ,5 ®iĨm) =>D C©u 4: (0 ,5 ®iĨm) =>D PhÇn2: Tù ln: (8, 0 ®iĨm) YÊU CẦU VỀ BÀI VIẾT - Bài viết phải đảm bảo tính thống ... chủ đề, bố cục rõ ràng, mạch lạc; phương thức - Lời văn sáng, dùng từ đúng, không sai lỗi tả; - Bố cục rõ ràng, văn phong mạch lạc, có trọng tâm - Có cảm xúc, khơi gợi tình cảm cho người đọc...
 • 3
 • 258
 • 0

BÀI VIẾT TLV SỐ 1 2 (Lớp 10)

BÀI VIẾT TLV SỐ 1 2 (Lớp 10)
... nhìn lửa que diêm thứ lôi cuốn, thúc giục cô quẹt diêm lần thứ hai Tôi muốn cháy lên cho cô bé sống tiếp mộng tưởng diệu kì, nưhng bị rơi rồi! Anh bạn thứ hai bùng cháy Trước ánh lửa bập bùng, ... xung quanh, em chẳng thấy bóng đen lạnh lẽo “Hãy thắp sáng tất lên cô bé! Chúng cháy để cô gặp bà, sống mộng tưởng diệu kì!” – Tôi cố quẫy mặt giỏ giục giã cô bé Lần thứ năm, cô bé quẹt diêm Lần ... bao diêm que diêm cháy Mọi người bảo nhau: “Con bé đốt hết bao Chắc muốn sưởi cho ấm…” Một người số họ trông thấy nắp giỏ, cầm lên nói lớn: “Ồ! Nó bỏ sót que này”, vứt xuống đất Mọi người thờ bàn...
 • 3
 • 71
 • 0

De bai viet TLV so 1

De bai viet TLV so 1
... đầu chỗ nhằm làm bật đề văn 10 Nhận định sau nói chủ đề đoạn văn hay sai: Chủ đề vấn đề chủ yếu mà ngời viết muốn đặt văn A Đúng B Sai Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 11 : (2đ) Liệt kê việc theo trình ... D (0,25) D (0,25) Sắp xếp / diễn biến / trình tự / chủ đề (0,5) A / (0,5) 10 A (0,25) Phần II: Tự luận (7điểm) Câu 11 : Trình tự việc truyện "Thánh Gióng": - Đời Hùng Vơng thứ có vợ chồng ông ... nhân vật văn tự Tìm hiểu đề cách làm văn tự Chủ đề dàn văn tự Tổng: Nhận biết TN TN C1 0,25 C4 C 11 0,25 2đ C6,9 0,5 Thông hiểu Vận dụng TN TN TN TN C2,3 0,5 C7 0,25 C8 C9 0,25 0,5 C5 0,5 Tổng...
 • 3
 • 169
 • 0

VĂN 8 BÀI VIẾT TLV SỐ 6

VĂN 8 BÀI VIẾT TLV SỐ 6
... Ngày dạy: 8/ 2 Lớp: 61 Tập làm văn: BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN SỐ I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm -Biết vận dụng hiệu phương pháp viết văn tả cảnh 1.Kiến thức: -Biết vận phương pháp viết văn tả cảnh ... 28/ 1 Lớp: 61 Tiết: 92 Tập làm văn: PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm -Hiểu phương pháp làm văn tả cảnh -Rèn kỹ tìm ý, lập dàn ý cho văn tả cảnh -Biết viết đoạn văn, văn ... TUẦN:22(17-22/1/2011) Ngày dạy: 18/ 1 Lớp: 61 Tập làm văn: QUAN SÁT, TƯỞNG TƯNG, SO SÁNH VÀ NHẬN XÉT TRONG VĂN MIÊU TẢ I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm -Nắm số thao tác cần thiết cho việc viết văn miêu tả: quan...
 • 133
 • 593
 • 2

TLV số 5 lớp 7

TLV số 5 lớp 7
... có chí thành công (0 .5) Lấy dẫn chứng (0 .5) phân tích dẫn chứng (0 .5) + Chí giúp ta vượt qua khó khăn tưởng chừng vượt qua (0 .5) Lấy dẫn chứng (0 .5) phân tích dẫn chứng (0 .5) ( Yêu cầu phải nêu ... qua trở ngại (0 .5) + Người chí khó làm việc (0 .5) - Xét thực tế đã: + Trong học tập bạn có ý chí đạt thành tích tốt học tập (0 .5) Lấy dẫn chứng (0 .5) phân tích dẫn chứng (0 .5) + Những người ... muốn thành công (0 .5) Câu tục ngữ "Có chí nên" nói lên điều (0 .5) - Chuyển ý (0 .5) TB: ( 6đ) : Chứng minh yêu cầu phải dùng lí lẽ dẫn chứng để chứng minh - Xét lí : : + Chí ? (0 .5) + Chí điều cần...
 • 2
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài viết tlv số 5 lớp 9 đề 2bai viet tlv so 3 lop 7viet tlv so 5 lop 7 de 3tham khảo những bài viết van số 5 lóp 7bài viết văn số 5 lớp 7 đề 1bài viết tlv số 2 lớp 7bài viết tlv số 5 lớp 8viết bài tlv số 5 lớp 7 đề 2viết bài tlv số 5 lớp 7 đề 1dàn ý chi tiết bài tlv số 5 lớp 7đề 1bai viet tlv so 1 lop 8bài viết văn số 1 lớp 7bai viet tlv so 2 lop 9 de 1bài viết tlv số 6 lớp 9de 2 bai viet van so 6 lop 7Ford diesel 2011 ford SD order guideFord pre delivery service forms 2011econstripchassis1 12 11Ford pre delivery service forms 2011expedition1 12 11Ford diesel TSB 08 26 03 6 0l DIESEL DRIVEABILITY NO START HARD START RUNS ROUGH FUEL INJECTION CONTROL MODULE DIAGNOSISLCF vehiclePowerstroke cooling system flush v1 0Ford diesel 67l dieselFord diesel 2003 25 6 0l coffeetablebookFord diesel 2003 25 6 0l turbocharger guideTiết 6. NL: Nhịp lấy đà. TĐN: TĐN số 3. ANTT: Nhạc cụ phương tâyBài 33. An toàn điệnBài 41. Đồ dùng loại điện - nhiệt: Bàn là điệnBài 35. Thực hành - Cứu người bị tai nạn điệnBài 35. Thực hành - Cứu người bị tai nạn điệnBài 35. Thực hành - Cứu người bị tai nạn điệnBài 36. Vật liệu kĩ thuật điệnBài 36. Vật liệu kĩ thuật điệnBài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quangBài 36. Vật liệu kĩ thuật điệnBài 40. Thực hành - Đèn ống huỳnh quang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập