PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ HỘ ĐIỀU TRA MẪU KHU VỰC NÔNG THÔN

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ HỘ MẪU KHU VỰC NÔNG THÔN

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ HỘ MẪU KHU VỰC NÔNG THÔN
... chí dù hộ phải trả thu bao hàng tháng/mua báo Nhưng hộ mua tạp chí chuyên ngành để tìm hiểu thông tin thông tin tính thông tin trợ giúp phải trả tiền Câu 74 Hộ có hài lòng với thông tin trợ ... môn lĩnh vực nông, lâm, ngư, cán khuyến nông làm việc cho xã, huyện, Viện nghiên cứu hay tổ chức tư nhân Nguồn cung cấp thông tin cho Hộ từ phương tiện thông tin đại chúng: Là thông tin Hộ nhận ... thông tin trợ giúp cho hộ từ đâu? Ghi mã thích hợp vào cột tương ứng với loại thông tin trợ giúp nhận cột A Nguồn cung cấp thông tin cho Hộ từ cán khuyến nông: thông tin Hộ hỗ trợ từ người...
 • 22
 • 270
 • 0

Luận văn khảo sát thông tin mạng điện thoại di động khu vực nông thôn

Luận văn khảo sát thông tin mạng điện thoại di động khu vực nông thôn
... TDMA ng xung KTS Khung TDMA Khung TDMA Khung TDMA Khung TDMA Khung TDMA ng lờn KTS ng lờn KTS Khung TDMA Khung TDMA Khung TDMA Khung TDMA Khung TDMA Khung TDMA 3TS Hỡnh 1.18: Cỏc khung TDMA 1.5.2 ... trm di ng Tn ti nhiu cu hỡnh khỏc ca trm di ng (hỡnh 1.8) Trm di ng (kiu 0) u cui di ng (kiu 2) Thit b u cui Giao din u cui vi modem u cui di Thit b u cui ng (kiu 1) Thớch ng u cui Giao din ISDN ... dn ting Cú th chia ng truyn dn ting bờn GSM thnh cỏc on sau: - Trm di ng - T trm di ng n trm gc - T trm gc BTS n b chuyn i mó riờng (TRAU) - T TRAU n MSC (hay IWF) Trm di ng Mó húa ting trm di...
 • 114
 • 349
 • 0

Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn pot

Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn pot
... nguồn vốn để giải việc làm huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có biến động theo chiều hớng tăng, phải kể đến quan tâm tỉnh Thái Nguyên Nghị giải việc làm, thông qua cung cấp tín dụng cho dự án Lợi ích ... Tiên Phong), số chủ dự án cán Hội Cựu chiến binh xã; số chủ dự án t nhân có quan hệ giao dịch trực tiếp với kho bạc Tìm hiểu xã có hoạt động tích cực tạo việc làm việc sử dụng vốn vay, xã Tiên ... giải việc làm) Vì vậy, kho bạc với hệ thống ngân hàng huyện cung cấp nguồn vốn tín dụng quan trọng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh cho hộ nông dân địa phơng, giải khó khăn phổ biến khu vực...
 • 5
 • 232
 • 0

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn pptx

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn pptx
... ảnh hởng tích cực từ dự án tín dụng giải việc làm khu vực nông thôn Positive impacts of a credit program on job creation in rural ... trung phân tích số ảnh hởng tích cực dự án tín dụng giải việc làm địa bàn huyện Phổ Yên, Thái Nguyên Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng phơng pháp điều tra nhanh nông thôn (RRA), phơng pháp đánh giá ... Nghị giải việc làm, thông qua cung cấp tín dụng cho dự án Lợi ích xã hội đợc tạo dự án lớn, đó, đợc quan tâm đáng kể tỉnh Ngoài ra, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ trơng phối hợp với Sở Nông...
 • 6
 • 207
 • 0

nghiên cứu,đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt hồ tại một số khu vực nông thôn tỉnh bắc ninh bằng thực vật thủy sinh

nghiên cứu,đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt hồ tại một số khu vực nông thôn tỉnh bắc ninh bằng thực vật thủy sinh
... trung bỡnh t 1500 n 2000 mm, cú khu h sinh vt nc rt a dng nh cỏc vi khun ym khớ, hiu khớ, thu nm, to v nguyờn sinh vt [10] Đỗ Thị Hải Cao học MTK17 Ngành Khoa học Môi tr-ờng 16 Lun tt nghip thc ... gim thiu ụ nhim nc mt ti mt s khu vc nụng thụn tnh Bc Ninh bng thc vt thy sinh Mc tiờu ca ti l: 1/ ỏnh giỏ thc trng ụ nhim nc mt mt vi im nụng thụn ca tnh Bc Ninh; 2/ Xỏc nh mt trng TVTS ti ... TH HI NGHIấN CU, XUT BIN PHP GIM THIU ễ NHIM NC MT TI MT S KHU VC NễNG THễN TNH BC NINH BNG THC VT THY SINH CHUYấN NGNH: KHOA HC MễI TRNG M S: 60 85 02 LUN VN THC S KHOA HC NGI...
 • 66
 • 245
 • 0

Phiếu thu thập thông tin về Công nghệ thông tin năm 2009

Phiếu thu thập thông tin về Công nghệ thông tin năm 2009
... nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử thành phần đơn vị trực thu c Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh (www.bacninh.gov.vn) không? Có Không Website đơn vị có cung cấp dịch vụ hành công? ... ………………………………………………………………………………………………… 10 Tỷ lệ % cán bộ, công chức sử dụng máy tính công việc? % 11 Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý văn điều hành (HTTT) Tỷ lệ % cán bộ, công chức sử dụng HTTT? % 12 Các ứng dụng ... kiếm thông tin d Chia sẻ liệu g Khác (ghi cụ thể… b.Trao đổi thư điện tử (email) e Tiếp thị ……………………… c Học tập trực tuyến f Dịch vụ tài chính, ngân hàng ……………………… ) Đơn vị có trang thông tin...
 • 5
 • 1,230
 • 0

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng Công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành năm 2012

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng Công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành năm 2012
... hành công: a Tổng số dịch vụ hành công quan: b Tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp mạng: Trong đó: • Số dịch vụ công trực tuyến mức 1: • Số dịch vụ công trực tuyến mức 2: • Số dịch vụ công ... cấp, chứng khác: Tổng số CBCCVC sử dụng máy tính thành thạo công việc: Số lượng CBCCVC tập huấn kỹ ứng dụng CNTT: Tổng chi ngân sách cho đào tạo CNTT năm 2011: III ỨNG DỤNG CNTT Tổng số CBCCVC ... c Các văn quy định việc đảm bảo hoạt động cho trang thông tin điện tử gồm: cung cấp thông tin, biên tập nội dung, nhuận bút cho người cung cấp thông tin:  Có  Không Nếu...
 • 9
 • 453
 • 0

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin (2)

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin (2)
... Tổng số: ……………… phần mềm ứng dụng 3/ Số lượng ứng dụng thay nâng cấp năm 2010 quan (đề nghị ghi tổng số liệt kê chi tiết theo Phụ lục 2): - Tổng số: ……………… ứng dụng 4/ Số lượng cán biết sử dụng ... trang thông tin điện tử: + Số tin đạo, điều hành (kết luận họp, ý kiến đạo, …) đưa lên trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử năm 2010: ……… + Ước lượng tỷ lệ % so với tổng số thông tin ... đổi thông tin với sở liệu quốc gia sở liệu địa phương (ví dụ sở liệu thông tin doanh nghiệp, sở liệu đất đai, sở liệu thống kê…) không? Có ; Không  17/ Tần suất kết nối, trao đổi thông tin...
 • 11
 • 397
 • 0

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin của ngành tài chính

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin của ngành tài chính
... Tổng số: ……………… phần mềm ứng dụng 2/ Số lượng ứng dụng thay nâng cấp năm 2009 đơn vị: (đề nghị ghi tổng số liệt kê chi tiết theo Phụ lục 2): - Tổng số: ……………… ứng dụng 3/ Số lượng cán biết sử dụng ... 12/ Thông tin đạo điều hành lãnh đạo đưa lên cổng thông tin điện tử trang thông tin điện tử: + Số tin đạo, điều hành (kết luận họp, ý kiến đạo, …) đưa lên trang thông tin điện tử cổng thông tin ... Tỷ lệ nghiệp vụ tin học hóa /toàn quy trình nghiệp vụ (tỷ lệ nghiệp vụ tin học hóa tỷ lệ hoạt động nghiệp vụ ứng dụng tin học): BỘ TÀI CHÍNH Cục Tin học Thống kê tài Tòa nhà Bộ Tài - 28 Trần Hưng...
 • 10
 • 283
 • 0

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông của ngành tài chính

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin- truyền thông của ngành tài chính
... Tổng số: ……………… ứng dụng 4/ Số lượng cán biết sử dụng máy tính công việc doanh nghiệp (là cán biết sử dụng tin học văn phòng, sử dụng, khai thác phần mềm ứng dụng đơn vị để phục vụ cho công việc ... CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH: 1/ Tổ chức đạo triển khai ứng dụng CNTT:  Lãnh đạo phân công phụ trách ứng dụng CNTT (đề nghị đánh dấu tích vào ô lựa chọn):  Có  Không 3/ Về chế sách phát triển ứng dụng ... cung cấp tài khoản thư điện tử phục vụ công việc: 7/ Số lượng cán công chức sử dụng thư điện tử công việc (tính sở hòm thư điện tử cấp cho cán công nhân viên đơn vị):……………………… 8/ Quy chế sử dụng...
 • 11
 • 288
 • 0

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin

Phiếu thu thập số liệu về mức độ sãn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin
... tổng số liệt kê chi tiết theo Phụ lục 2): - Tổng số: ……………… ứng dụng 4/ Số lượng cán biết sử dụng máy tính công việc quan (là cán biết sử dụng tin học văn phòng, sử dụng, khai thác phần mềm ứng dụng ... ………………………………………… 2/ Số lượng phần mềm ứng dụng tác nghiệp triển khai quan (đề nghị ghi tổng số liệt kê chi tiết theo Phụ lục 1): - Tổng số: ……………… phần mềm ứng dụng 3/ Số lượng ứng dụng thay nâng ... hành lãnh đạo đưa lên cổng thông tin điện tử trang thông tin điện tử: + Số tin đạo, điều hành (kết luận họp, ý kiến đạo, …) đưa lên trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử năm 2010: ………...
 • 11
 • 328
 • 0

Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu và phát triển năm 2012

Phiếu thu thập thông tin nghiên cứu và phát triển năm 2012
... hình phải 100%) Lĩnh vực nghiên cứu Tỷ trọng (%) Nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng Triển khai thực nghiệm Sản xuất thử nghiệm PHẦN II: THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (Số liệu thời điểm ... số lượng Mục Bảng Mục Bảng 2) PHẦN III: THÔNG TIN VỀ CHI PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (Trong năm 2011) Chi phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển chia theo nguồn cấp kinh phí Nguồn ... phí cho hoạt động nghiên cứu phát triển chia theo loại hình nghiên cứu Đơn vị tính: triệu đồng Mã số Chi phí 01 02 03 04 05 Loại hình nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng Triển khai thực...
 • 8
 • 1,597
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp năm 2011phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp năm 2012mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đấtphiếu thu thập thông tin hồ tiêumẫu 1 phiếu thu thập thông tin chung về bệnh việncác bước xây dựng bảng giá đất bước 3 điều tra khảo sát thu thập thông tin về điểm điều tra và giá đất thị trường tại điểm điều traphiếu thu thập thông tin về quản lý thu thuế của cục hải quan tỉnh nghệ anphiếu thu thập thông tinmẫu phiếu thu thập thông tin cá nhânphiếu thu thập thông tin cá nhânhướng dẫn ghi phiếu thu thập thông tin doanh nghiệpphiếu thu thập thông tin dân cư hà nộiphiếu thu thập thông tin dân cư docphiếu thu thập thông tin học sinhphiếu thu thập thông tin dân cư 2013Quy trình hoạt động keylogGiữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ đơn điệu hay không bằng chứng tại việt namNHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápNghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậnNghiên cứu phẫu thuật u nền sọ trước qua nội soi mũi (FULL TEXT)20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Grammar for english language teacherSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAQuy đổi đơn vị gray, rem, msvTUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Chuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trang30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiluyện tập tin học lớp 3 học kì 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập