Đơn xin học các học phần bổ sung trường HUST

ảnh hưởng của các khẩu phần bổ sung bả rượu ngô khô lên năng suất và tăng trưởng heo yorkshire x landrace

ảnh hưởng của các khẩu phần bổ sung bả rượu ngô khô lên năng suất và tăng trưởng heo yorkshire x landrace
... heo ăn phần bổ sung 10%, bả ruợu ngô khô phần heo ăn phần bổ sung 15% bả ruợu ngô khô, phần heo ăn phần bổ sung 20% bả ruợu ngô khô Thành phần hóa học phần bổ sung bả ruợu ngô khô: Bảng ... KP1: phần không bổ sung, bổ sung bả ruợu ngô KP2: phần bổ sung 10% có bổ sung bả ruợu ngô, KP3: phần bổ sung 15% có bổ sung bả ruợu ngô, KP4: phần bổ sung 20% có bổ sung bả ruợu ngô, ... bốn phần bổ sung bả rượu ngô khô là: nghiệm thức (KP1) phần đối chứng bổ sung bả rượu ngô khô, nghiệm thức (KP2) phần heo bổ sung1 0% bả rượu ngô khô, nghiệm thức (KP3) phần heo bổ sung 15% bả...
 • 49
 • 138
 • 0

ảnh hưởng của các khẩu phần bổ sung bánh dầu dừa, đậu nành ly trích và urê đến thức ăn và dưỡng chất ăn và tăng trọng của cừu ở 3 tháng tuổi

ảnh hưởng của các khẩu phần bổ sung bánh dầu dừa, đậu nành ly trích và urê đến thức ăn và dưỡng chất ăn và tăng trọng của cừu ở 3 tháng tuổi
... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG CHÂU THANH TRƢỜNG ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC KHẨU PHẦN BỔ SUNG BÁNH DẦU DỪA, ĐẬU NÀNH LY TRÍCH VÀ URÊ ĐẾN THỨC ĂN VÀ DƢỠNG CHẤT ĂN VÀ TĂNG TRỌNG CỦA CỪU THÁNG TUỔI LUẬN VĂN TỐT ... nhằm tăng suất cừu Vì đề tài: Ảnh hưởng phần bổ sung bánh dầu dừa, đậu nành ly trích urê đến thức ăn dưỡng chất ăn tăng trọng cừu tháng tuổi , tiến hành nhằm đáng giá khả tiêu thụ dưỡng chất ... (bổ sung bánh dầu dừa (tính vật chất khô ăn vào)), ĐNLT , (bổ sung đậu nành ly trích (tính vật chất khô ăn vào), BDD +urê, (bổ sung bánh dầu dừa urê( tính vật chất khô ăn vào)), ĐNLT +urê, ( bổ sung...
 • 59
 • 45
 • 0

Đơn xin ra nhập câu lạc bộ của trường PTDT Nội trú Ba Bể

Đơn xin ra nhập câu lạc bộ của trường PTDT Nội trú Ba Bể
... Hạnh phúc -*** Ba Bể, ngày tháng năm ĐƠN XIN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ Kính gửi: - Hiệu trưởng trường PTDT nội trú Ba Bể Trong nhiều năm qua, phong trào đọc sách của H/s nhà trường phát triển ... tập thể nhà trường đồng thời có điều kiện đầu tư tốt cho CLB bạn yêu sách cấp năm học Ban chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bạn yêu sách trường PTDT nội trú Ba Bể kính đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cho ... xét, định Xin chân thành cảm ơn! T/M BCN CÂU LẠC BỘ Hà Thị Tuyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** Ba Bể, ngày tháng năm ĐƠN XIN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ Kính gửi:...
 • 4
 • 371
 • 0

nghiên cứu didactic phần bổ sung của chương trình môn toán thí điểm trung học phổ thông, trong mối liên hệ với các yếu tố thuật toán và máy tính bỏ túi

nghiên cứu didactic phần bổ sung của chương trình môn toán thí điểm trung học phổ thông, trong mối liên hệ với các yếu tố thuật toán và máy tính bỏ túi
... minh thuật toán Còn sách giáo khoa liệu có phải việc đưa yếu tố thuật toán vào trường phổ thông thông qua máy tính bỏ túi? Vấn đề khiến quan tâm tìm hiểu xem máy tính bỏ túi thuật toán đề cập phần ... Phương trình Hệ phương trình Ghi mức độ … Có sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán số gần … 1.Phương trình Tính nghiệm gần phương trình (dùng máy tính bỏ túi) … 4 .Hệ phương trình bậc nhiều ẩn … Chương ... dụng máy tính bỏ túi … Có sử dụng máy tính bỏ túi thống kê … Có thể giới thiệu cách dùng máy tính bỏ túi để đổi số đo góc từ độ sang radian ngược lại Như theo quy định chương trình máy tính bỏ túi...
 • 59
 • 282
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ BỔ SUNG THỨC ĂN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC VÀ DUNG TÍCH BỘ MÁY TIÊU HOÁ CỦA BÊ BÚ SỮA TỪ SƠ SINH ĐẾN 12 TUẦN TUỔI" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Ảnh hưởng chế độ bổ sung thức ăn đến phát triển dung tích chiều dài ruột sữa từ sinh đến 12 tuần tuổi Trước hết, số liệu khảo sát (bảng 4) cho thấy tất chế độ bổ sung thức ăn, dung tích ... D 12 tuần tuổi so với ss, % 492,06 447,71 167,26 3.4 Ảnh hưởng chế độ bổ sung thức ăn đến phát triển khối lượng dung tích túi dày từ sinh đến 12 tuần tuổi Trong phận hệ thống tiêu hóa, phát ... Nam) ảnh hưởng việc bổ sung thức ăn đến phát triển máy tiêu hóa thời kỳ sữa Tuy nghiên cứu tiến hành số lượng nhỏ (20 bê) , kết cho thấy rõ tác dụng kích thích máy tiêu hóa phát triển thức ăn bổ...
 • 10
 • 153
 • 0

ảnh hưởng của các phương pháp bổ sung chế phẩm sinh học đến một số chỉ tiêu sinh học và sinh sản artemia franciscana

ảnh hưởng của các phương pháp bổ sung chế phẩm sinh học đến một số chỉ tiêu sinh học và sinh sản artemia franciscana
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THỊ NGOAN ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC PHƢƠNG PHÁP BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HỌC VÀ SINH SẢN ARTEMIA FRANCISCANA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... nghiệm 3: Ảnh hưởng phương pháp bổ sung CPSH đến sinh trưởng, tỷ lệ sống tiêu sinh sản Artemia franciscana 32 4.3.1 Các yếu tố môi trường 32 4.3.2 Các tiêu theo dõi Artemia franciscana ... nghiệm 3: Ảnh hưởng phương pháp bổ sung CPSH đến sinh trưởng, tỷ lệ sống tiêu sinh sản Artemia franciscana 20 PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng môi trường khác đến...
 • 57
 • 99
 • 0

hiệu quả của các phương pháp bổ sung chế phẩm sinh học trong quá trình ương nghêu giống bến tre (meretrix lyrata)

hiệu quả của các phương pháp bổ sung chế phẩm sinh học trong quá trình ương nghêu giống bến tre (meretrix lyrata)
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN ĐÀO THỊ MỸ DUNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƢƠNG PHÁP BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ƢƠNG NGHÊU GIỐNG BẾN TRE (Meretrix lyrata) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN ... Hiệu phƣơng pháp bổ sung chế phẩm sinh học trình ƣơng nghêu giống Bến Tre (Meretrix lyrata) đƣợc thực 1.2 Mục tiêu đề tài Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hƣởng việc sử dụng chế phẩm sinh học trình ... NO2- nghiệm thức có bổ sung chế phẩm sinh học thấp ổn định nghiệm thức không bổ sung chế phâm sinh học Việc bổ sung trực tiếp chế phẩm sinh học vào bể ƣơng cho kết tốt việc bổ sung gián tiếp thông...
 • 47
 • 76
 • 0

Tiểu luận Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đề tài: Nghiên cứu và cài đặt chương trình thực hiện các phép toán bổ sung và loại bỏ phần tử đối với danh sách móc nối đơn và danh sách móc nối kép

Tiểu luận Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đề tài: Nghiên cứu và cài đặt chương trình thực hiện các phép toán bổ sung và loại bỏ phần tử đối với danh sách móc nối đơn và danh sách móc nối kép
... trỏ - Nghiên cứu trọng tâm lý thuyết danh sách liên kết đơn , danh sách liên kết kép - Cài đặt chương trình thực phép toán bổ sung loại bỏ phần tử danh sách móc nối đơn danh sách móc nối kép, ... hiểu cấu trúc liệu danh sách liên kết đơn - Tìm hiểu cấu trúc danh sách liên kết kép - Tìm hiểu thuật toán chương trình sử dụng cài đặt toán loại bỏ, bổ sung phần tử danh sách liên kết đơn , danh ... GT a Danh sách móc nối đơn a Phép bổ sung thêm phần tử vào danh sách nối đơn BÀI TOÁN: Cho danh sách nối đơn L Viết giải thuật bổ sung thêm phần tử New có trường liệu lấy từ ô nhớ có địa X vào...
 • 31
 • 98
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập