bao cao tai chinh VINAMILK

Phân tích báo cáo tài chính vinamilk

Phân tích báo cáo tài chính vinamilk
... tích hoạt động 3.3.1 Phân tích cấu tài sản Theo số liệu từ báo cáo tài công ty Vinamilk giai đoạn 2008-2011, tổng tài sản công ty tăng lên nhanh qua năm Năm 2011, tổng tài sản công ty đạt 15,582 ... khả tiếp tục tăng mạnh để tạo sức mạnh tài lớn cho phát triển công ty giai đoạn tới Từ phân tích báo cáo dòng tiền công ty cho thấy Vinamilk có xu hướng tự tài trợ cho phát triển công ty thực vay ... tệ 117,819 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 10 338,654 (741,428) Phân tích tài 3.1 Phân tích tỷ số tài 3.1.1 Các hệ số toán Chỉ tiêu khoản 1.1 Khả toán hành 1.2 Khả toán nhanh 1.3...
 • 19
 • 2,379
 • 10

Báo cáo tài chính vinamilk 2011

Báo cáo tài chính vinamilk 2011
... Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 (Bảng thuyết minh ... Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 V QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH: Các nhân tố rủi ro tài : - Công ty đánh giá rủi ro sau từ việc sử dụng công cụ tài chính: • ... Thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 NỘI DUNG Trang BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ...
 • 40
 • 363
 • 0

Thuyết trình phân tích báo cáo tài chính vinamilk năm 2010

Thuyết trình phân tích báo cáo tài chính vinamilk năm 2010
... phần chính: Phân tích khái quát I II Phân tích số tài III Kết luận I Phân tích khái quát B ảng cân đối kế toán hợp Vinamilk( 31/12 /2010) Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền II Các khoản đầu tư tài ... -3.97% Phân tích BCKQ KD Bảng phân tích ảnh hưởng hoạt động tài đến lợi nhuận Đơn vị tính: Triệu VNĐ - Lãi bản/ CP: + 2009: 6785 đ/CP + 2010: 10193 đ/ CP Năm 2010 Thu nhập từ hoạt động tài Hoạt ... động tài có hiệu cao Năm 2009 435,651 447,983 Chi phí hoạt động tài 187,164 186,706 -0.24% LN hoạt động tài 622,815 634,689 Chỉ tiêu Chênh lệch 2.83% 1.91% Phân tích BCKQ KD  Năm 2009 Năm 2010...
 • 33
 • 250
 • 0

Phân tích báo cáo tài chính vinamilk 2012 2013

Phân tích báo cáo tài chính vinamilk 2012 2013
... sứ mệnh PHẦN B PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH I Phân tích bảng cân đối kế toán Phân tích ngang Phân tích dọc Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phân tích ngang Phân tích dọc III Phân tích tỷ số Tỷ ... doanh nghiệp Để hiểu tầm quan trọng Báo cáo tài việc phân tích báo cáo tài em tiến hành phân tích báo cáo tài năm 2013 Công ty Cổ phần sữa Việt Nam ( Vinamilk ) Qua đưa nhận xét, nhận định tình ... đảm bảo cho phát triển bền vững lâu dài Công ty Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phân tích ngang Bảng 2.1: Phân tích biến động tiêu báo cáo kết hoạt động kinh doanh Đơn vị tính: đồng...
 • 28
 • 579
 • 7

Phân tích báo cáo tài chính Vinamilk năm 2009

Phân tích báo cáo tài chính Vinamilk năm 2009
... Nam Phần PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VINAMILK 2.1 Đọc hiểu Báo cáo tài Vinamilk: 2.1.1 Bảng báo cáo kết kinh doanh hợp tóm tắt: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT TÓM TẮT Chỉ tiêu 2009 Triệu ... Đầu tư tài Đầu tư ngắn hạn Đầu tư dài hạn Năm 2009 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2008 Số dư đầu năm 122.996 176 Tăng dự phòng năm 122.820 96.405 48.630 Hoàn nhập (36.489) (48.630) Số dư cuối năm 86.507 ... - Do Vinamilk hết thời gian ưu đãi thuế suất nên mức thuế suất năm 2009 tăng mạnh so với năm trước tăng năm 3.2 Một vài kiến nghị Các khoản mục đáng ý Vinamilk thực kiểm toán báo cáo tài Vinamilk...
 • 27
 • 64
 • 0

PTTC - Phân tích báo cáo tài chính của công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk)

PTTC - Phân tích báo cáo tài chính của công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk)
... -6 09510 -1 034414 988046 66475 -5 89403 0 1051565 -1 014011 -2 90974 -2 53420 -3 43352 500312 -6 5 955381 130772 42696 -1 01378 11667 1039138 -2 16909 -7 25346 411751 -6 9830 -5 0571 78502 -1 53257 313478 -7 43965 ... 51139 -1 05814 499471 -6 09510 -1 03441 988046 66475 955381 130772 42696 -1 01378 11667 1039138 -2 16909 -7 25346 411751 -6 9830 -5 0571 78502 -1 53257 313478 -7 43965 2305 -5 89403 0 1051565 -1 01401 -2 90974 ... cố địnhliên quan Các nhà phân định thường sử dụng số sau: Tài sản cố định Tài sản cố - So sánh với công ty hoạt động lĩnh vực: Ta so sánh số tài công ty với số tài công ty khác hoạt động lĩnh vực...
 • 20
 • 6,018
 • 39

thuyết minh báo cáo tài chính công ty VInamilk

thuyết minh báo cáo tài chính công ty VInamilk
... khoản vốn gốp Các báo cáo tài hợp Tập đoàn cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 bao gồm báo cáo tài Công ty công ty (gọi chung “Tập đoàn”) quyền lợi Tập đoàn công ty liên kết khoản ... với Công ty, bao gồm công ty mẹ, công ty công ty liên kết bên liên quan Các bên liên kết, cá nhân trực tiếp gián tiếp nắm quyền biểu Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể Công ty, nhân quản lý chủ ... Quản lý Tài Công ty 14 Các bên liên quan Các doanh nghiệp, cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty chịu kiểm soát Công ty, chung kiểm soát với Công ty, bao...
 • 28
 • 4,307
 • 64

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP SỮA VINAMILK

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP SỮA VINAMILK
... doanh công ty cho thấy hiệu hoạt động công ty cao, năm sau lợi nhuận tạo nhiều năm trước, hiệu quản lý công ty tốt, tài sản công ty tăng dần qua năm 16 Năm 2008, Vinamilk tiếp tục công ty sữa hang ... trường có giá ngày cao Có thể nói công ty Vinamilk công ty kinh doanh thành công Việt Nam 17 Qua việc phân tích báo cáo tài năm 2008 năm 2009, cho ta thấy công ty đầu tư có hiệu cao, chi phí bỏ ...  SỮA ĐẶC: Ông thọ; Ngôi Phương Nam B PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH I Phân tích tình hình hoạt động công ty Trong năm 2008, kinh tế Việt Nam Thế giới chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, không công...
 • 18
 • 1,928
 • 9

Phân tích báo cáo tài chính của Vinamilk

Phân tích báo cáo tài chính của Vinamilk
... vi nghiên cứu Các báo cáo tài chính, chủ yếu bao gồm: bảng cân đối kế toán; báo cáo kết kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Nhóm TL: Quản Trị Tài Chính GVHD CHƯƠNG ... riêng tối đa hóa giá trị tài sản cho chủ sở hữu Và phân Nhóm 21 TL: Quản Trị Tài Chính GVHD tích báo cáo tài chính, đánh giá hiệu tài chính, từ tìm phương pháp nâng cao hiệu tài nhằm mục đích Các ... lòng Nhóm 13 TL: Quản Trị Tài Chính GVHD CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3.1 Tỷ số toán Tỷ số toán hành bảng phân tích tỷ số toán hành Đơn vị tính: triệu tiêu tài sản ngắn hạn năm 2010...
 • 26
 • 961
 • 1

Báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty vinamilk

Báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty vinamilk
... Báo cáo tài hợp năm gồm: - Bảng cân đối kế tốn hợp nhất; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; - Bản thuyết minh báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp ... nhất, xác tình hình s ản xu ất kinh doanh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan Báo cáo tài hợp 1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài hợp nhất: báo cáo tài tập đồn trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo ... vốn góp liên doanh báo cáo tài riêng theo phương pháp giá gốc Báo cáo tài hợp bên góp vốn liên doanh: - Nếu bên góp vốn liên doanh lập báo cáo tài hợp báo cáo tài hợp phải báo cáo phần vốn góp...
 • 67
 • 370
 • 0

Phân tích báo cáo tài chính công ty sữa vinamilk

Phân tích báo cáo tài chính công ty sữa vinamilk
... : Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào tháng 12 năm 2003 đổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt động Công ty 2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa ... Liên hợp Sữa Café Bánh Kẹo I thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam thuộc quản lý trực tiếp Bộ Công Nhiệp Nhẹ Công ty bắt đầu tập trung vào sản xuất gia công sản phẩm sữa 1994 : Nhà máy sữa Hà ... Tăng vốn điều lệ Công ty lên 1,590 tỷ đồng 2005 : Mua số cổ phần lại đối tác liên doanh Công ty Liên doanh Sữa Bình Định (sau gọi Nhà máy Sữa Bình Định) khánh thành Nhà máy Sữa Nghệ An vào ngày...
 • 3
 • 545
 • 10

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần sữa Vinamilk

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần sữa Vinamilk
... : Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần vào tháng 12 năm 2003 đổi tên thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam cho phù hợp với hình thức hoạt động Công ty 2004 : Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa ... Phân tích tình hình tài công ty Vinamilk Giới thiệu chung 1.1Sơ lược công ty cổ phần sữa VINAMILK Tính theo doanh số sản lượng, Vinamilk nhà sản suất sữa hàng đầu Việt Nam Danh mục sản phẩm Vinamilk ... PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.1 Phân tích tình hình hoạt động công ty Trong năm 2008, kinh tế Việt Nam Thế giới chịu ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, không công ty phải phá sản Tuy nhiên công ty...
 • 6
 • 415
 • 10

Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vinamilk 2010-2012

Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vinamilk 2010-2012
... (tác động đòn bẩy tài chính) Trang | 10 Nhóm số 04 Phân tích BCTC Cty CP Vinamilk 2010-2012 Thực tiễn Phân tích Giới thiệu Công ty Cổ phần Vinamilk Lịch sử hình thành: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ... nhà phân tích thường coi người dẫn khả toán nợ dài hạn công ty tỷ số nợ vốn cổ phần khả toán lãi vay Trang | Nhóm số 04 Phân tích BCTC Cty CP Vinamilk 2010-2012 Phân tích Đòn bẩy Kinh tế Phân tích ... giá trị tài sản công ty Vinamilk tài trợ từ khoản nợ vay Sang năm 2011, có 19,93% giá trị tài sản công ty Vinamilk tài trợ từ khoản nợ vay 21,35% vào năm 2012 Tỷ số nợ/ tổng tài sản cty Vinamilk...
 • 18
 • 679
 • 4

phân tích báo cáo tài chính công ty vinamilk

phân tích báo cáo tài chính công ty vinamilk
... K33 Phân tích lập kế hoạch tài dài hạn ngắn hạn cho công ty PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK I Phân tích nguồn sử dụng nguồn: Bảng cân đối kế toán MÃ SỐ TÀI ... www .vinamilk. com.vn vinamilk@ vinamilk.com.vn Đồ uống thực phẩm TCDN 14 – K33 Phân tích lập kế hoạch tài dài hạn ngắn hạn cho công ty PHẦN 1: PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ CÔNG TY A PHÂN TÍCH NGÀNH I Tổng quan ngành công ... không mang lại nguồn thu cho công ty, qua thể độc lập tài công ty Công ty cần có kế hoạch tài tốt hơn, giúp cân đối nguồn thu tài chính, để làm gia tăng dòng tiền cho công ty tương lai Tỷ trọng Quan...
 • 64
 • 2,272
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tài chính vinamilk 2013báo cáo tài chính vinamilk 2012phân tích báo cáo tài chính vinamilkphân tích báo cáo tài chính vinamilk năm 2012phân tích báo cáo tài chính vinamilk năm 2010phân tích báo cáo tài chính vinamilk 2009phân tích báo cáo tài chính vinamilk năm 2011phân tích báo cáo tài chính vinamilk 2013phân tích báo cáo tài chính vinamilk 2011phân tích báo cáo tài chính vinamilk 2012báo cáo tài chính vinamilk nam 2011báo cáo tài chính vinamilk 2009báo cáo tài chính vinamilk 2011 đã kiểm toánbáo cáo tài chính vinamilk 2007báo cáo tài chính vinamilk tiếng anhỨng dụng enzyme vào sản xuất nước mắmEnzyme trong sản xuất nước dịch quảĐề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 8Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 Phòng GDĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 2016Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam chi nhánh hải phòngỨng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại viễn thông ninh bìnhGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, SKILL 1Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTNghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và độc tố đường ruột (enterotoxin) của vi khuẩn listeria, salmonella spp , staphylococcus aureus ô nhiễm trong thịt lợn ở một số tỉnh phía bắcPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng HớiPhát triển thương hiệu tại Trường Cao đẳng Lạc ViệtPhát triển tiểu thủ công nghiệp huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng NaPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản trị huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh ĐắkLắkQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập