CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP PHỦ MỎNG BÊ TÔNG NHỰA CÓ ĐỘ NHÁM CAO 22 TCN 345 – 06

Báo cáo khoa học: "một số kết quả nghiên cứu phục vụ việc xây dựng tiêu chuẩn ngành “quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đ-ờng tông nhựa chặt sử dụng nhựa đ-ờng polime”" docx

Báo cáo khoa học:
... vụ xây dựng Tiêu chuẩn Ngành GTVT Quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đờng tông nhựa sử dụng nhựa đờng polime cho Viện Khoa học & Công nghệ GTVT thực Việc xây dựng Quy trình công nghệ ... kỹ thu t loại tông nhựa Công nghệ thi công BTNP sử dụng thi t bị nh với tông nhựa thông thờng, việc kiểm soát đợc chất lợng khả thi Việc triển khai xây dựng Quy trình công nghệ thi công nghiệm ... hỗn hợp cốt liệu, tiêu chuẩn thi t kế hỗn hợp BTNP) sở đa vào dự thảo Quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đờng tông nhựa sử dụng nhựa đờng polime Kết nghiên cứu thực nghiệm với BTNP...
 • 11
 • 223
 • 2

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG NGHIỆM THU LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ 22 TCN 334 06

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ 22 TCN 334 06
... trình thi t kế áo đường mềm" 22 TCN 211 -93 làm lớp móng theo "Tiêu chuẩn thi t kế mặt đường mềm" 22 TCN 274-01 1.3.2 CPĐD loại II sử dụng làm lớp móng kết cấu áo đường có tầng ... A1 làm lớp móng cho tầng mặt loại A2 B1 theo "Quy trình thi t kế áo đường mềm" 22 TCN 211-93 làm lớp móng theo "Tiêu chuẩn thi t kế mặt đường mềm" 22 TCN 274-01 Ghi chú: Khi thi t kế áo đường ... tim mép móng đường b) Việc thi công lớp móng CPĐD tiến hành mặt thi công nghiệm thu Khi cần thi t, phải tiến hành kiểm tra lại tiêu kỹ thu t quy định mặt thi công đặc biệt độ chặt lu lèn thi t...
 • 13
 • 192
 • 1

Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu lớp kết cấu áo đường TCVN 8857 2011

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu lớp kết cấu áo đường TCVN 8857 2011
... Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học Công nhệ công bố TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8857: 2011 Lớp kết cấu áo đường ô tô cấp phối thi n nhiên – Vật liệu, thi công nghiệm thu Natural Aggregate for Road Pavement ... dụng 1.1 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thu t vật liệu, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát nghiệm thu lớp kết cấu áo đường vật liệu cấp phối thi n nhiên 1.2 Tiêu chuẩn quy định kỹ thu t với ... vỡ chúng để lọt qua sàng 50mm TCVN 8857: 2011 Yêu cầu thi công 4.1 Công tác chuẩn bị 4.1.1 Các lớp phía (lớp đáy áo đường hay móng áo đường) phải hoàn thành nghiệm thu đảm bảo độ chặt, kích thước...
 • 14
 • 194
 • 0

Kết quả đo độ võng đánh giá khả năng chống nứt lớp kết cấu tông nhựa cốt tăng cường ppt

Kết quả đo độ võng và đánh giá khả năng chống nứt lớp kết cấu bê tông nhựa có cốt tăng cường ppt
... lưới cốt thép tăng cường khả chịu kéo chống nứt tốt vị trí không tăng cường Qua biểu đồ độ võng kết đo thí nghiệm FWD, nhận thấy vị trí tăng cường, độ võng nhỏ so với vị trí không tăng cường bên ... tải trọng Để so sánh, tiến hành đo độ võng mặt đường vị trí bố trí cốt điểm cốt bên cạnh Kết đo chậu võng kết cấu vị trí tăng cường không tăng cường bên cạnh thể biểu đồ đây: 200 400 600 ... trí lưới Qua kết thể biểu đồ chứng tỏ tăng cường lưới lớp BTN, độ võng mặt đường nhỏ so với không tăng cường Tuy nhiên, độ võng thay đổi không lớn giá trị độ võng biểu đồ μm (10-6 m) môđun đàn hồi...
 • 4
 • 115
 • 0

GIÁM SÁT THI CÔNG NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
... giám sát nghiệm thu lắp đặt thi t bị công nghệ PGs Lê Kiều Trờng Đại học Kiến trúc Hà nội Nguyên tắc giám sát nghiệm thu lắp đặt thi t bị công nghệ "Thi t bị" loại máy độc lập dây chuyền công ... 5639:1991 Nghiệm thu thi t bị lắp đặt xong - Nguyên tắc Bài giảng Giám sát thi công nghiệm thu lắp đặt thi t bị công trình dân dụng PGS Lê Kiều Bài giảng Giám sát thi công nghiệm thu công trình ... Kiều Mục Lục Nguyên tắc giám sát nghiệm thu lắp đặt thi t bị Các yêu cầu công tác lắp đặt máy móc thi t bị Trách nhiệm quan có liên quan công tác nghiệm thu lắp đặt thi t bị Trách nhiệm chủ đầu...
 • 24
 • 170
 • 1

Quy trình công nghệ thi công nghiệm thu mặt đường tông nhựa sử dụng nhựa đường polime

Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime
... cầu kỹ thu t vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát nghiệm thu lớp mặt đường tông nhựa sử dụng chất kết dính nhựa đường polime, gọi tông nhựa polime ... kiểm soát chất lượng, thí nghiệm kiểm tra nhựa đường polime tiến hành theo quy định quy trình 22 TCN 319-04 Thi t kế hỗn hợp tông nhựa polime 4.1 Mục đích công tác thi t kế tìm tỷ lệ phối hợp ... độ ứng với công đoạn thi công thường cao Khoảng nhiệt độ tương ứng với công đoạn thi công cho loại nhựa đường polime khác tham khảo Bảng 5.3.10 Nhà sản xuất nhựa đường polime phải công bố số...
 • 34
 • 546
 • 1

Hướng dẫn quy trình thi công nghiệm thu cọc xỉ thép để gia cố nền đất yếu bằng công nghệ cọc cát đầm chặt

Hướng dẫn quy trình thi công và nghiệm thu cọc xỉ thép để gia cố nền đất yếu bằng công nghệ cọc cát đầm chặt
... kinh nghiệm, kết nghiên cứu tiêu chuẩn số nước 9.2 Quy trình kỹ thu t thi công kiểm soát chất lượng cọc xỉ thép thực tương tự cọc cát đầm chặt 9.3 Quy trình sử dụng để thi t kế, thi công nghiệm thu ... Trong trình thi công, máy in đồng thời in kế t máy thi công thực thời điểm thi công; cọc cát đầm nén hoàn thành, nhà thầu có biên thi công cọc vừa thi công xong để trình số liệu đo đạc có thời gian ... nghiệm thu cọc xỉ thép thực nghiệm 9.4 Quy trình cần quy định rõ cấp phối, thành phần hạt lượng đầm chặt xỉ thép 9.5 Quy trình cần có thêm biểu theo dõi thi công, kiểm tra chất lượng nghiệm thu ...
 • 12
 • 62
 • 0

LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NƯỚC - THI CÔNG NGHIỆM THU

LỚP KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NƯỚC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
... đổ đá thừa vào cáccống, rãnh 9.3 Nghiệm thu Sau thi công xong lớp kết cấu áo đường đá dăm nước nghiệm thu theo yêu cầu kỹ thu t Bàng 9504 : Bảng - Yêu cầu kỹ thu t nghiệm thu lớp kết cấu áo đường ... hợp để gắn kết thoát nước mặt đường nhựa lớp đá dăm nước 4.4 Trong trường hợp phải có hệ thống rânh thoát nước cho kết cấu áo đường lớp đá dăm nước Yêu cầu vật liệu làm lớp đá dăm nước 5.1 Cốt ... hợp, đá dăm nước thi công theo qui định cụ thể tiêu chuan 4.2 Chì thi công lớp đá dăm nước lớp phía nghiệm thu theo quy định hành TCVN 9504 : 4.3 Không rải lớp đá dăm nước mặt đường nhựa mặt đường...
 • 11
 • 225
 • 0

Giám sát thi công nghiệm thu các công tác hoàn thiện công trình

Giám sát thi công và nghiệm thu các công tác hoàn thiện công trình
... giao công trình cho sử dụng 1.3.6 Phối hợp trình tự thi công công tác hoàn thi n: 10 Công tác hoàn thi n công tác cuối công đoạn, khu vực thi công nhà nên trình tự thi công công tác hoàn thi n ... chung giám sát thi công nghiệm thu công tác hoàn thi n công trình Hoàn thi n công trình công tác phải tiến hành nhằm tạo cho công trình đáp ứng đợc mục tiêu sử dụng tiện nghi, mỹ quan Hoàn thi n công ... khác, giám sát nghiệm thu công tác hoàn thi n cần đợc giám sát nh khâu tổng thể trình tạo sản phẩm xây dựng Không thể tách rời riêng khâu hoàn thi n mà cần thi t gắn kết khâu hoàn thi n với khâu trình...
 • 32
 • 1,907
 • 8

TCXDVN 326:2004 - Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn Thi công Nghiệm thu

TCXDVN 326:2004 - Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn Thi công và Nghiệm thu
... 2004 TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Bored pile - Standard for construction, check and acceptance Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn áp dụng cho thi công nghiệm thu cọc ... phê chuẩn tr|ớc tiến hành thi công Trong thi công phải tiến hành kiểm tra công đoạn, đạt yêu cầu đ|ợc tiến hành thi công công đoạn 3.4 Nghiệm thu móng cọc khoan nhồi dựa theo nguyên tắc tiêu chuẩn ... tầng Thi công cọc khoan nhồi" , TCXD 206: 1998" Cọc khoan nhồi, Yêu cầu chất l|ợng thi công" điều từ 7.14 đến 7.20 mục 7: Móng cọc t|ờng vây cọc ván TCXD 79 : 1980 Tiêu chuẩn viện dẫn - TCVN...
 • 15
 • 1,754
 • 6

Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu xây dựng trong thi công nghiệm thu công trình

Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu xây dựng trong thi công và nghiệm thu công trình
... (C50-80) Kiểm tra trớc thi công Giám sát thi công Bê tông chịu uốn Kiểm tra trớc thi công Giám sát thi công Bê tông chống thấm nớc Kiểm tra vật liệu trớc thi công Giám sát thi công Bê tông bơm Kiểm tra ... tra vật liệu trớc thi công Giám sát thi công Bê tông kéo di thời gian ninh kết Kiểm tra vật liệu trớc thi công Giám sát thi công Bê tông tháo cốp pha, đ giáo sớm Kiểm tra vật liệu trớc thi công ... cần đợc thực theo bớc sau: Kiểm tra chất lợng vật liệu trớc thi công; Giám sát sử dụng vật liệu trình thi công; Nghiệm thu ti liệu quản lý chất lợng vật liệu sau thi công http://www.ebook.edu.vn...
 • 110
 • 1,615
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp 1 lớp phủ mỏng bê tông nhựa cấp phối hở dùng nhựa đặc biệt very thin ovelayquy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựaquy trình thi công và nghiệm thuthi công và nghiệm thu đường bộquy trình này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thuquy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thuyêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thutiêu chuẩn thi công và nghiệm thuquy trình thi công và nghiệm thu nền mặt đườngtiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền mặt đườngtiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đấttiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bê tông cốt théptiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bê tôngtiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cống thoát nướctiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cầu cốngThí nghiệm hầm gió trong thiết kế kháng gió nhà cao tầngThực trạng và giải pháp huy động vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ171 cac dang hu hong tinh trang lam viec bao ve cho may phat dienDO DAC LAM NGHIEP THS NGUYEN THANH TIENHUONG DAN SU DUNG INTERNETHUONG DAN PHAN TICH CAU TAO MANG TINH THE LY TUONG CUA KIM LOAI NGUYEN CHATHE THONG THIET BI CAP DONGthuyết trình powerpoint internet tin học 11GIAN DO PHA CUA NUOCDIEN HOA HOC CHUONG 7 DONG HOC CAC QUA TRINH DIEN HOAGIAM SAT THONG TIN MOI TRUONG VA DICH BENH THUY SANNâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động trong các doanh nghiệpHUONG DAN NHAP MON HTMLCAC BIEN PHAP GIAM THAM HUT NGAN SACH CUA CHINH PHUDAI CUONG HOA HUU COin chuong 5 tinh toan mang phan phoiHE THONG PHAN LOAI TRONG NGHIEN CUU CA NUOC NGOT o VIET NAMBO LUAT HINH SU 2009DO AN XU LY NUOC NHIEM PHEN KHU VUC DONG BANG SONG CUU LONGBài giảng vật lí 12 thao giảng phản ứng phân hạch (5)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập