Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý máu của hai tổ hợp lai (landrace x móng cái)x duroc và (landrace x móng cái)x pidu nuôi trong điều kiện trang trai huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Luận văn nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh đánh giá khả năng chịu hạn của các giống lúa nương trồng tại huyện thuận châu sơn la

Luận văn nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý đánh giá khả năng chịu hạn của các giống lúa nương trồng tại huyện thuận châu  sơn la
... thành cảm ơn Phòng Nông nghiệp, phòng thống kê huyện Thuận Châu, Sơn La tạo điều kiện cung cấp số liệu địa bàn tốt để tiến hành đề tài Tôi xin cảm ơn bạn sinh viên K48 đại học Nông học, Khoa Nông ... nghiệm nghiên cứu đề tài Xin cảm ơn giúp đỡ tất bạn bè, đồng nghiệp Cảm ơn vợ, ngời thân gia đình điểm tựa tinh thần vật chất cho năm tháng học tập hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Văn ... Bộ môn Sinh thực vật, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội tận tình giúp đỡ hớng dẫn việc định hớng đề tài nh suốt trình thực hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể thày cô giáo Khoa...
 • 116
 • 539
 • 1

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội
... s indicum L.) tr ng gi ng v ng (Sesamum khu v c N i” M c tiêu nghiên c u • Phát hi n ñư c s khác bi t ñ c trưng m t s ch tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñ n tính ch u h n c a gi ng v ng ch ... t thu n vùng sinh thái khác Xu t phát t nh ng lý nêu trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s ch tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñ n tính ch u h n, su t ph m ch t h t c a m t s indicum L.) tr ... tư ng nghiên c u 45 2.1.2 Thi t b hóa ch t 48 2.2 Phương pháp nghiên c u 48 2.2.1 Phương pháp b trí thí nghi m 48 2.2.2 Phương pháp nghiên c u ch tiêu sinh hóa sinh liên quan 51 ñ n tính ch...
 • 175
 • 312
 • 1

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sinh hoá của cá ghé( bagarius rutilus NG & kottelat,2000) cá lăng chấm( hemibagrus guttatus lacepede,1803) trên lưu vực sông hiếu nghệ an

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý  sinh hoá của cá ghé( bagarius rutilus NG & kottelat,2000) và cá lăng chấm( hemibagrus guttatus lacepede,1803) trên lưu vực sông hiếu  nghệ an
... tài: Nghiên cứu số tiêu sinh - sinh hoá Ghé (Bagarius rutilus Ng & Kottelat, 2000) L ng chấm (Hemibagrus guttatus Lacépède, 1803) lu vực s ng Hiếu- Nghệ An Mục tiêu đề tài Xác định số tiêu ... môi tr ng nớc Trị số pH chép số L ng chép số L ng vợc số1 L ng vợc số2 Tr ng O2 Tr ng O2 Tr ng O2 Tr ng l ng tiêu l ng tiêu l ng tiêu l ng (g) hao (g) hao (g) hao (g) ... số tiêu sinh lý, sinh hoá Ghé (Bagarius rutilus Ng & Kottelat, 2000) L ng chấm (Hemibagrus guttatus Lacépède, 1803) Nội dung nghiên cứu - Phân tích tiêu sinh máu + Số l ng h ng cầu...
 • 29
 • 258
 • 0

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh của loài cá chép trắng việt nam [cyprinus carpio l ] nuôi tại nghệ an

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý của loài cá chép trắng việt nam [cyprinus carpio l ] nuôi tại nghệ an
... Nghiên cứu số tiêu sinh l loài chép trắng Việt Nam (Cyprinus carpio L. ) nuôi Nghệ An - Các tiêu huyết học - Các tiêu hô hấp - Các tiêu hình thái, tốc độ tăng trởng loài chép trắng Việt ... Tài Nghiên cứu số tiêu sinh l loài chép trắng Việt Nam (Cyprinus carpio L. ) nuôi Nghệ An Danh l c bảng Bảng Một số yếu tố môi trờng sống 25 Bảng Số l ng hồng cầu chép trắng ... mà sống trớc thời gian 1.1.3 Sinh trởng Khóa luận tốt nghiệp Trần Thế Tài Nghiên cứu số tiêu sinh l loài chép trắng Việt Nam (Cyprinus carpio L. ) nuôi Nghệ An Sự sinh trởng giống sinh...
 • 53
 • 278
 • 0

nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sinh sản của cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766)

nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766)
... THỦY SẢN Nguyễn Tiến Triển NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Cán hướng dẫn: Ths ... TÓM TẮT Nghiên cứu số tiêu sinh sinh sản nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) thực từ tháng 04/2009 đến 06/2009 nhằm mục tiêu xác định mối tương quan giai đoạn phát triển tuyến sinh dục ... dinh dưỡng sinh sản loài nâu (Scatophagus argus) để làm sở cho nhiên cứu sản xuất giống nuôi yêu cầu cấp thiết Hình 2.1: Hình dạng bên nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) nâu dẹp bên,...
 • 34
 • 223
 • 1

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) pptx

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) pptx
... THỦY SẢN Nguyễn Tiến Triển NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Cán hướng dẫn: Ths ... bạn sinh viên lớp nuôi trồng thủy sản K31, bạn lớp bệnh học thủy sản K31 giúp đỡ em lúc em gặp khó khăn iii TÓM TẮT Nghiên cứu số tiêu sinh sinh sản nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ... dinh dưỡng sinh sản loài nâu (Scatophagus argus) để làm sở cho nhiên cứu sản xuất giống nuôi yêu cầu cấp thiết Hình 2.1: Hình dạng bên nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) nâu dẹp bên,...
 • 34
 • 251
 • 0

nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội bản tóm tắt tiếng anh
... 26, No 2S, pp 145-151 Tran Thi Thanh Huyen, Nguyen Nhu Khanh, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Thi Minh Nguyet (2010), “Study in genetic diversity of sesame (Sesamum indicum L.) using RAPD”, Journal ... 5, pp 122-127 Tran Thi Thanh Huyen, Nguyen Nhu Khanh, Nguyen Thi Lan Phuong, Hoang Thi Thu Phuong (2008), “Seed quality of some local and imported black sesame (Sesamum indicum L.) cultivars in ... Education,Volume 55, No 3, pp 137-142 Tran Thi Thanh Huyen, Chu Thi Ngoc, Trinh Thi Thu Phuong (2010), “Evaluation of drought tolerance of 20 sesame varieties (Sesamum indicum L.)”, Journal of Science, VietNam...
 • 28
 • 208
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội

tóm tắt luận án nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan đến tính chịu hạn, năng suất và phẩm chất hạt của một số giống vừng (sesamum indicum l) trồng ở khu vực hà nội
... khu v c N i” 2 M c tiêu nghiên c u - Phát hi n ñư c s khác bi t m t s ch tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñ n tính ch u h n c a gi ng v ng ch u h n t t Thông qua ñó, ñ xu t ñư c ch tiêu sinh ... vùng sinh thái khác Xu t phát t nh ng lý nêu trên, ti n hành ñ tài: Nghiên c u m t s ch tiêu sinh lý, hóa sinh liên quan ñ n tính ch u h n, su t ph m ch t h t c a m t s gi ng v ng (Sesamum indicum ... bào mà ñã nghiên c u ph n (b ng 3.9.) 3.1.3 ðánh giá chung v kh ch u h n ch tiêu sinh lý, hóa sinh D a vào ch tiêu sinh lý, hóa sinh ñã thu ñư c trên, ñánh giá kh ch u h n c a 20 gi ng v ng theo...
 • 28
 • 269
 • 0

nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu trong thời kỳ lão hóa ở khỉ macaca mulatta nuôi tại đảo rều, quảng ninh

nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu trong thời kỳ lão hóa ở khỉ macaca mulatta nuôi tại đảo rều, quảng ninh
... công th c b ch c u kh Macaca mulatta th i kỳ lão hóa 54 4.6 Hư ng nhân th máu kh Macaca mulatta th i kỳ lão hóa 58 4.7 Kích thư c t bào máu c a kh Macaca mulatta th i kỳ lão hóa 63 4.8 ð d tr ki ... mô hình ñ nghiên c u trình lão hóa ngư i T nh ng lí ti n hành th c hi n ñ tài Nghiên c u m t s ch tiêu sinh lý, sinh hóa máu th i kỳ lão hóa kh Macaca Mulatta nuôi t i ñ o R u- Qu ng Ninh Trư ... nh ng bi u hi n lão hóa c a kh Macaca mulatta - Xác ñ nh s bi n ñ i m t s ch tiêu sinh lý, sinh hóa máu c a kh th i kỳ lão hóa - Xác ñ nh ñ tu i b t ñ u lão hóa c a kh Macaca mulatta - Bư c ñ...
 • 95
 • 185
 • 0

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, huyết học của ngựa bạch nuôi tại trang trại nghiên cứu giữ gen động vật quý hiếm hội thú y việt nam

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, huyết học của ngựa bạch nuôi tại trang trại nghiên cứu và giữ gen động vật quý hiếm hội thú y việt nam
... u cú h t ủ c sinh t y xng, t m t nguyờn bo mỏu tr ng thnh qua cỏc giai ủo n: nguyờn bo mỏu (myeloblast), ti n t y bo (promyeloblast), t y bo (myelocyte), ủ n h u t y bo (metamyelocyte) ủ n b ch ... qua m y giai ủo n, tr c h t cỏc t bo l i (reticular cells) s n sinh nguyờn bo mụ mỏu, t bo ny s n sinh nguyờn bo mỏu ( Hemocytoblast), nguyờn h ng c u a ki m (basophilic erythroblast) v nguyờn ... ch y u lm ch c nng sinh s n cỏc t bo thu c dũng lympho (lymphocyte), m t s t y bo v h ng c u non Giai ủo n t o mỏu t y xng Khi m h xng hỡnh thnh, t y xng ủ m nh n s n sinh b ch c u, d n d n t y...
 • 60
 • 90
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 4 4 một số chỉ tiêu về thân lá của các tổ hợp lainghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học và năng lực trí tuệ của học sinh miền núi từ 11 đến 17 tuổi tỉnh vĩnh phúc và phú thọkết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng sinh sản của 2 dòng lợn ông bà c1050 và c1230nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản cá chạch đồng khi nuôi trong điều kiện nhân tạonghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá trabước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu hình thái và sinh hoá của các giống bưởi trồng tại nghệ an hànghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasmakết quả nghiên cứu một số đặc điẻm sinh lý sinh thái của cây chò chỉnghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 41nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảngmột số chỉ tiêu sinh lý của cá sặc rằnnghiên cứu một số đáp ứng sinh lý của cơ thể trên nhóm sinh viên 1920 tuổi ở điều kiện nhiệt độ thích hợp và nóng ẩmnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmđề tài nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng bệnh tụ huyết trùng vá thử nghiệm phác đồ điều trikết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất của ngan pháp r71 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyênĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngThuật toán đơn hình đối ngẫu và ứng dụng trong tái tối ưu hóa với ràng buộc phụSensory evaluation of food principles and practices 2editionquy trình sản xuất mè xửng truyền thốngĐề toán (liên trường)525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11bài tập ankan hay dành cho lớp 11Lịch sử 4 Vua Quang Trung đại phá quân thanhNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHĐề cương ôn tập địa lý 9 cả nămNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNghiên cứu phát triển hệ thống sắc kí miễn dịch cạnh tranh phát hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu trNGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐIỆN_ TỪ CỦA MỘT SỐ PEROVSKITE NHIỆT ĐIỆNNghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU_ HUYỆN XÍN MẦN_ TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 12 HKII BÀI KT 45PĐỀ THAM KHẢO TOÁN 11 HKII 45pBài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập