TẬP HUẤN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (GPE – VNEN)

Tài liệu tập huấn hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Khoa học tự nhiên

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Khoa học tự nhiên
... loại tài liệu hình trường học 1.1 Tài liệu Hướng dẫn học lớp Các môn học lớp theo hình trường học thiết kế từ môn học hành chương trình giáo dục phổ thông hành với việc tích hợp số môn học ... dẫn học Toán lớp 6; - Hướng dẫn học Ngữ văn lớp 6; - Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên lớp 6: Được tổ chức lại sở tích hợp nội dung dạy học môn Vật lý, Hóa học Sinh học lớp 6; - Hướng dẫn học Khoa ... Hội đồng tự quản học sinh hướng dẫn học sinh thành lập Hội đồng tự quản học sinh lớp trình bày tài liệu Hướng dẫn tổ chức lớp học hình trường học Không gian lớp học hình trường học 6. 1 Khái...
 • 188
 • 1,015
 • 2

Tài liệu tập huấn hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Toán

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Toán
... loại tài liệu hình trường học 1.1 Tài liệu Hướng dẫn học lớp Các môn học lớp theo hình trường học thiết kế từ môn học hành chương trình giáo dục phổ thông hành với việc tích hợp số môn học ... trình lớp 63 tỉnh, thành phố nước Hiện có 160 0 trường THCS đăng kí tham gia triển khai hình trường học lớp năm học 2015-20 16 II ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TRUNG HỌC CƠ SỞ hình ... dẫn học Toán lớp 6; - Hướng dẫn học Ngữ văn lớp 6; - Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên lớp 6: Được tổ chức lại sở tích hợp nội dung dạy học môn Vật lý, Hóa học Sinh học lớp 6; - Hướng dẫn học Khoa...
 • 234
 • 1,174
 • 3

Tài liệu tập huấn hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Tin học

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Tin học
... học hình trường học 32 Không gian lớp học hình trường học 6. 1 Khái quát không gian lớp học hình trường học Trong lớp học theo hình trường học mới, cần bố trí số không gian tài liệu ... loại tài liệu hình trường học 1.1 Tài liệu Hướng dẫn học lớp Các môn học lớp theo hình trường học thiết kế từ môn học hành chương trình giáo dục phổ thông hành với việc tích hợp số môn học ... trình lớp 63 tỉnh, thành phố nước Hiện có 160 0 trường THCS đăng kí tham gia triển khai hình trường học lớp năm học 2015-20 16 II ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TRUNG HỌC CƠ SỞ hình...
 • 156
 • 1,323
 • 2

Tài liệu tập huấn hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Ngữ Văn

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Ngữ Văn
... học hình trường học Không gian lớp học hình trường học 6. 1 Khái quát không gian lớp học hình trường học Trong lớp học theo hình trường học mới, cần bố trí số không gian tài liệu giáo ... loại tài liệu hình trường học 1.1 Tài liệu Hướng dẫn học lớp Các môn học lớp theo hình trường học thiết kế từ môn học hành chương trình giáo dục phổ thông hành với việc tích hợp số môn học ... dẫn học Toán lớp 6; - Hướng dẫn học Ngữ văn lớp 6; - Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên lớp 6: Được tổ chức lại sở tích hợp nội dung dạy học môn Vật lý, Hóa học Sinh học lớp 6; - Hướng dẫn học Khoa...
 • 142
 • 2,160
 • 5

Tài liệu tập huấn hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Khoa học xã hội

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Khoa học xã hội
... loại tài liệu hình trường học 1.1 Tài liệu Hướng dẫn học lớp Các môn học lớp theo hình trường học thiết kế từ môn học hành chương trình giáo dục phổ thông hành với việc tích hợp số môn học ... lập Hội đồng tự quản học sinh hướng dẫn học sinh thành lập Hội đồng tự quản học sinh lớp trình bày tài liệu Hướng dẫn tổ chức lớp học hình trường học Không gian lớp học hình trường học 6. 1 ... dẫn học Toán lớp 6; - Hướng dẫn học Ngữ văn lớp 6; - Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên lớp 6: Được tổ chức lại sở tích hợp nội dung dạy học môn Vật lý, Hóa học Sinh học lớp 6; - Hướng dẫn học Khoa...
 • 184
 • 1,281
 • 0

Tài liệu tập huấn hình trường học mới VNEN lớp 6 môn HĐGD

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6 môn HĐGD
... loại tài liệu hình trường học 1.1 Tài liệu Hướng dẫn học lớp Các môn học lớp theo hình trường học thiết kế từ môn học hành chương trình giáo dục phổ thông hành với việc tích hợp số môn học ... bật hình trường học trung học sở B Kế hoạch giáo dục lớp theo hình trường học I Khung kế hoạch chung môn học/ HĐGD lớp II Yêu cầu chung kế hoạch học C Các đặc trưng hình trường học I Tài ... học tập học sinh Nội dung sinh hoạt chuyên môn trường trung học sở thực hình trường học Nội dung sinh hoạt chuyên môn trường trung học sở theo hình trường học bao gồm sinh hoạt chuyên môn...
 • 208
 • 2,205
 • 6

Tài liệu tập huấn hình trường học mới VNEN lớp 6 môn GDCD

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6 môn GDCD
... loại tài liệu hình trường học 1.1 Tài liệu Hướng dẫn học lớp Các môn học lớp theo hình trường học thiết kế từ môn học hành chương trình giáo dục phổ thông hành với việc tích hợp số môn học ... trình lớp 63 tỉnh, thành phố nước Hiện có 160 0 trường THCS đăng kí tham gia triển khai hình trường học lớp năm học 2015-20 16 II ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TRUNG HỌC CƠ SỞ hình ... đồng tự quản học sinh hướng dẫn học sinh thành lập Hội đồng tự quản học sinh lớp trình bày tài liệu Hướng dẫn tổ chức lớp học hình trường học Không gian lớp học hình trường học 6. 1 Khái quát...
 • 140
 • 1,533
 • 1

Tài liệu tập huấn hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Công nghệ

Tài liệu tập huấn mô hình trường học mới VNEN lớp 6 môn Công nghệ
... loại tài liệu hình trường học 1.1 Tài liệu Hướng dẫn học lớp Các môn học lớp theo hình trường học thiết kế từ môn học hành chương trình giáo dục phổ thông hành với việc tích hợp số môn học ... trình lớp 63 tỉnh, thành phố nước Hiện có 160 0 trường THCS đăng kí tham gia triển khai hình trường học lớp năm học 2015-20 16 II ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TRUNG HỌC CƠ SỞ hình ... Khoa học xã hội lớp 6: Được tổ chức lại sở tích hợp nội dung dạy học môn Địa lý Lịch sử lớp 6; - Hướng dẫn học Công nghệ lớp 6; 10 - Hướng dẫn học Tin học lớp 6; - Hướng dẫn học Giáo dục công...
 • 170
 • 1,385
 • 1

Đề cuong luan van QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH TUYÊN QUANG

Đề cuong luan van QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH TUYÊN QUANG
... hoạch quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập trường tiểu học theo hình VNEN Kết luận chương 21 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO MÔ HÌNH ... cứu sở luận quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập hoc sinh trường tiểu theo hình trường học VNEN 5.2 Khảo sát thực trạng quản hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh ... tập học sinh theo hình VNEN trường tiểu học tỉnh Tuyên Quang Kết luận kiến nghị CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO MÔ HÌNH VNEN CÁC TRƯỜNG TIỂU...
 • 25
 • 321
 • 5

TÀI LIỆU TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC DỰ ÁN HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM

TÀI LIỆU TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM
... luận đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN (Mục đích, yêu cầu đánh giá; Nguyên tắc đánh giá; Nội dung đánh giá; Hình thức đánh giá; Đối tượng tham gia đánh giá; Hồ sơ đánh giá; Sử dụng kết đánh giá, ... học hình trường học Việt Nam Kĩ thuật đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN: - Đánh giá thường xuyên; - Đánh giá định kì; - Đánh giá tổng hợp cuối học kì I, cuối năm học Sử dụng kết đánh giá, ... MỤC ĐÍCH Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học VNEN nhằm giúp cán quản lí giáo viên tiểu học: - Nhận thức yêu cầu đổi đánh giá học sinh VNEN, nắm vững tinh thần đạo đổi đánh giá học sinh Bộ Giáo dục...
 • 7
 • 333
 • 3

tài liệu tập huấn hướng dẫn dạy học tiếng việt 2,3 theo hình trường học mới

tài liệu tập huấn hướng dẫn dạy học tiếng việt 2,3 theo mô hình trường học mới
... TV2, hành tài liệu HDHTTV2, Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tiếng Việt Tài liệu Hướng dẫn học tập (TLHDHT) phận hình trường tiểu học EN TLHDHT môn Tiếng Việt lớp 2, tài liệu dạy học dùng cho ... tưởng dạy học tập trung vào hoạt động HS nêu sách giáo viên Chức TLHDHT TiếngViệt 2,3 TLHDHT Tiếng Việt 2,3 tài liệu có chức : SGK, SGV, Vở tập Chức TLHDHT TiếngViệt 2,3 TLHDHT Tiếng Việt 2,3 tài ... cường tính hợp tác học tập - Tăng cường vai trò thiết bị phục vụ học tập, dẫn HS sử dụng đồ dùng học tập góc học tập / sử dụng tài liệu tham khảo góc thư viện / tìm tòi tư liệu môi trường xung quanh...
 • 31
 • 313
 • 0

tài liệu tập huấn dạy học theo hình trường học mới một số thiết kế bài học theo hình vnen

tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới một số thiết kế bài học theo mô hình vnen
... HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG   Em trưng bày sản phẩm vào góc học tập môn Mỹ thuật Em mang sản phẩm nhà cho bố mẹ xem GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC THIẾT KẾ THEO VNEN ... Em quan sát hình vuông nhận xét theo câu hỏi sau: ? Trong hình vuông, Hình vuông đẹp hơn, sao?  Em báo cáo kết với thầy cô A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hoạt động 2: Làm việc nhóm - Quan sát hình vuông ... TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG MỸ THUẬT – HỌC KÌ MỤC TIÊU    Hiểu cách xếp họa tiết sử dụng màu sắc khác hình vuông Biết cách trang trí hình vuông Thực hành trang trí hình vuông vẽ màu theo ý thích...
 • 11
 • 136
 • 2

tài liệu tập huấn dạy học theo hình trường học mới Nội dung thảo luận nhóm

tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới Nội dung thảo luận nhóm
... theo hình trường học – VNEN Nguyên tắc điều chỉnh hoạt động giáo dục Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục lớp hành theo hình trường học – VNEN Hoạt động Cấu trúc học theo hình ... sau tập huấn Tổ chức hoạt động giáo dục: Đạo đức, âm nhạc, mĩ thuật, thủ công , thể dục lớp 2,3 theo định hướng hình trường Tiểu học VNEN Thực hành số hoạt động giáo dục theo hình trường ... sai, xấu A Môn Đạo Đức lớp (tiếp theo) - Dạy học tích hợp theo chủ điểm vận dụng hình VNEN môn Đạo đức lớp cần theo hướng tiếp cận kĩ sống, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh...
 • 21
 • 123
 • 0

tài liệu tập huấn dạy học theo hình trường học mới VNEN Phần chung và hoạt động GD đạo đức

tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới VNEN Phần chung và hoạt động GD đạo đức
... lớp nào? Phản hồi hoạt động Cấu trúc học theo hình VNEN I.Tên học I Mục tiêu học III Các Hoạt động dạy học Phản hồi hoạt động Các hoạt động dạy học A Hoạt động bản: Hoạt động giúp HS trải ... giá học sinh Khuyến khích tăng cường tự đánh giá học sinh Hoạt động Cấu trúc học theo hình trường học VNEN ? Cách thức vận dụng theo hình trường Tiểu học VNEN hoạt động giáo dục Đạo đức, ... cứu, vận dụng hình EN vào thực tiễn giáo dục Tiểu học Việt Nam Cùng với vấn đề cách thức tổ chức hoạt động học tập, xây dựng môi trường lớp học, biên soạn tài liệu dạy học hình EN nghiên...
 • 42
 • 297
 • 1

tài liệu tập huấn dạy môn tự nhiên xã hội lớp 2, 3 theo hình trường học mới VNEN

tài liệu tập huấn dạy môn tự nhiên xã hội lớp 2, 3 theo mô hình trường học mới VNEN
... no bi hc theo SGK mụn TNXH lp2 Hóy c thụng tin khung* tỡm s khỏc bit v cỏch hng dn hc theo mụ hỡnh trng tiu hc mi vi cỏch hng dn hc hin 3. Theo cỏc bn, cn iu chnh gỡ dng 10 bc ny dy hc theo Hng ... kin c th ca a phng II- Nội dung hun Hng dn hc 1: Hng dn hc mụn TNXH lp 2, Hng dn hc : Cỏch thc t chc dy hc mụn TNXH lp 2, theo mụ hỡnh trng tiu hc mi II- Nội dung hun H1 So Sỏnh Hng dn hc v SGK ... Nghiờn cu k Hng dn hc mụn TNXH lp 2, So Sỏnh Hng dn hc v SGK mụn TNXH lp 2, v vit kt qu vo phiu sau* Phõn tớch im ging nhau, khỏc c bn gia Hng dn hc v SGK mụn TNXH lp 2, Trao i kt qu trc lp 16 H thng...
 • 30
 • 481
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo mô hình trường học mới vnen ở các trường tiểu họctổ chức lớp học theo mô hình trường học mớitrang trí lớp học theo mô hình trường học mới vnenmô hình trường hoc mớiđề tài vận dụng phương pháp thí nghiệm trong môn khoa học 4 theo mô hình trường học mớitổ chức lớp học theo mô hình trường học mới vnengiáo án mô hình trường học mới vnenphương pháp dạy học theo mô hình trường học mớihướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới việt namđặc điểm mô hình trường học mới vnendạy học theo mô hình trường học mớiphương pháp dạy học theo mô hình trường học mới vnenmot so giai phap thuc hien day hoc theo mo hinh truong hoc moitính mới của sáng kiến kinh nghiệm dạy học mô hình trường học mới vnenskkn một số biện pháp chỉ đạo tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới vnen tại trường tiểu họcCác số có năm chữ sốSố 100 000 - Luyện tậpSố 100 000 - Luyện tậpSố 100 000 - Luyện tậpBài toán liên quan đến rút về đơn vịCác số có năm chữ sốCác số có năm chữ sốCác số có năm chữ sốCác số có năm chữ sốCác số có năm chữ sốCác số có năm chữ sốTiền Việt NamSố 100 000 - Luyện tậpCác số có năm chữ số (tiếp theo)Các số có năm chữ số (tiếp theo)Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)Làm quen với thống kê số liệuBIEN PHAP SAN NEN450 câu hỏi trắc nghiệm thanh toán và tín dụng quốc tế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập