Các dạng suy luận ngoại suy của học sinh khi khảo sát bài toán tọa độ phẳng trong môi trường hình học động

dạy họchình hóa hàm số thông qua bài toán tính diện tích trong môi trường tích hợp mềm cabri ii

dạy học mô hình hóa hàm số thông qua bài toán tính diện tích trong môi trường tích hợp mềm cabri ii
... Thiết lập tình dạy học học hình hóa hàm số thông qua toán tính diện tích để học sinh giải môi trường giấy bút truyền thống Cabri + Tạo hình hình học trung gian tình hình hóa vắng mặt sách ... khăn học sinh Môi trường hình học động làm giai đoạn trình hình hóa việc tạo hình hình học trung gian tình đồng biến thiên đại lượng - Trong môi trường hình học động này, việc hình hóa ... phần mềm dạy học Cabri II Plus thể chế DH Việt Nam Các toán thực tế xuất ngày nhiều dạy học toán, vật lý, hóa học sinh học Trong dạy học trung học phổ thông, nhờ đến hình thức hóa toán học để...
 • 74
 • 593
 • 0

Khảo sát bài toán theo dõi quân số đi học của các lớp

Khảo sát bài toán theo dõi quân số đi học của các lớp
... định Việc theo dõi quân số học diễn ngày học tuần lớp Các giáo viên môn có tiết dạysẽ có trách nhiệm đi m danh lớp ghi tên sinh viên vắng ngày hôm theo mẫu 3.1sau kết thúc tiết học giảng viên vào ... thủy Khảo sát nghiệp vụ : Các trình khảo sát là: cán lớp , cán quản sinh, giáo viên giảng dạy Mỗi sinh viên sau nhập trờng có mã sinh viên xác định thuộc quản lý lớp khoa xác định Việc theo dõi ... Quản lý quân số học lớp Ngày bắt đầu: 21/02/2008 Ngày kết thúc: Ngày sửa cuối cùng: 2) :Giải pháp : Xây dựng hệ thống phần mềm tin học có khả tự động theo dõi quản lý sinh viên học lớp 3) :Mô...
 • 14
 • 227
 • 0

sửa chữa sai sót của học sinh khi khảo sát, vẽ đồ thị hàm số

sửa chữa sai sót của học sinh khi khảo sát, vẽ đồ thị hàm số
... nhng sai sút ca hc sinh kho sỏt v v th ca hm s, bi liờn quan - Hng khc phc" II Mc ớch nghiờn cu - Ch cho hc sinh thy nhng sai lm thng mc phi Qua ú, hc sinh hiu ỳng bn cht ca - Bi dng cho hc sinh ... cao - Giỏo viờn ỏnh giỏ hc sinh - Hc sinh ỏnh giỏ hc sinh Giỏo viờn cú i mi phng phỏp dy hc, hỡnh thc dy hc cho phự hp vi tng loi i tng hc sinh, ch cho hc sinh nhng sai lm thng mc phi gii cỏc ... phỏt hin thờm nhng sai sút ca hc sinh quỏ trỡnh gii toỏn, un nn kp thi, to cho hc sinh c hi sa sai v thờm yờu thich b mụn Toỏn õy cng l nhng sai sút thng gp ca cỏc em hc sinh quỏ trỡnh hc toỏn,...
 • 23
 • 594
 • 2

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG TỐC ĐỘ LY TÂM, CHẾ ĐỘ CÂN BĂNG, MÔI TRƯƠNG, THỜI GIAN ĐÔNG LẠNH VÀ CHẾ ĐỘ GIẢI ĐÔNG ĐẾN CHÂT LƯỢNG TINH DỊCH LỢN DẠNG CỌNG RẠ doc

BÁO CÁO KHOA HỌC : ẢNH HƯỞNG TỐC ĐỘ LY TÂM, CHẾ ĐỘ CÂN BĂNG, MÔI TRƯƠNG, THỜI GIAN ĐÔNG LẠNH VÀ CHẾ ĐỘ GIẢI ĐÔNG ĐẾN CHÂT LƯỢNG TINH DỊCH LỢN DẠNG CỌNG RẠ doc
... Kết nghiên cứu ảnh hưởng chế độ ly tâm đến số tiêu sinh lý tinh trùng thể Bảng Bảng Ảnh hưởng chế độ ly tâm đến số tiêu sinh lý tinh trùng Chế độ n Chế độ 1: 2500 vòng/phút Chế độ 2: 2000 vòng/phút ... cho phương pháp thụ tinh nhân tạo Thời gian khuyến cáo để đông lạnh tinh dịch lợn vòng 20 phút Chế độ giải đông Bảng Ảnh hưởng chế độ giải đông đến hoạt lực tinh trùng Hoạt lực tinh trùng n Mean ... OEP Ảnh hưởng chế độ cân đến số tiêu sinh lý tinh trùng sau giải đông Việc sử dụng chế độ cân thích hợp giúp cho tinh trùng không bị sốc đông lạnh ĐÀO ĐỨC THÀ – Ảnh hưởng tốc độ ly tâm nhiệt độ...
 • 6
 • 193
 • 0

skkn rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về khoảng cách trong chương trình hình học lớp 11 bằng cách tách hình học phẳng từ hình học không gian và sử dụng phần mềm geometer''''''''s ketchapad

skkn rèn luyện kỹ năng giải các bài toán về khoảng cách trong chương trình hình học lớp 11 bằng cách tách hình học phẳng từ hình học không gian và sử dụng phần mềm geometer''''''''s ketchapad
... (ABD) b) Tính khoảng cách AC BD Trang 16 Skkn : Rèn luyện kỹ giải toán khoảng cách chương trình hình học 11, cách tách hình học phẳng từ hình học không gian biểu diễn hình với phần mềm Geometer's ... Trang 13 Skkn : Rèn luyện kỹ giải toán khoảng cách chương trình hình học 11, cách tách hình học phẳng từ hình học không gian biểu diễn hình với phần mềm Geometer's ketchpad b) Khoảng cách hai đường ... mặt phẳng (ACC') c) B' đến mặt phẳng (ABC') Trang Skkn : Rèn luyện kỹ giải toán khoảng cách chương trình hình học 11, cách tách hình học phẳng từ hình học không gian biểu diễn hình với phần mềm...
 • 21
 • 1,197
 • 5

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yên.

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yên.
... tài Nghiên cứu lan truyền phạm vi ảnh hưởng số nguồn phát thải khả gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động khu công nghiệp tỉnh Phú Yên” thực Đây phần chương trình nghiên cứu trạng môi trường tỉnh ... chất thải KCN nhiều hạn chế [5], phạm vi ảnh hưởng tiêu cực nguồn thải từ KCN lớn Phú Yên, 03 Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, Khu công nghiệp ... vệ môi trường khu công nghiệp An Phú nói riêng khu công nghiệp tỉnh Phú Yên nói chung - Cung cấp sở liệu để cấp quản lý tỉnh Phú Yên nắm bắt trạng môi trường ảnh hưởng nguồn thải khu công nghiệp...
 • 205
 • 413
 • 1

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yên

nghiên cứu sự lan truyền và phạm vi ảnh hưởng của một số nguồn phát thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của các khu công nghiệp ở tỉnh phú yên
... hướng nghiên cứu: Nghiên cứu lan truyền phạm vi ảnh hưởng số nguồn phát thải khả gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động khu công nghiệp tỉnh Phú Yên Đây phần chương trình nghiên cứu trạng môi trường ... trạng môi trường khu công nghiệp An Phú, tỉnh Phú Yên; Lựa chọn đối tượng nghiên cứu lan truyền kim loại nặng; Mô hình hóa lan truyền phạm vi ảnh hưởng nguồn phát thải khu công nghiệp An Phú - ... vệ môi trường Khu công nghiệp An Phú nói riêng khu công nghiệp tỉnh Phú Yên nói chung - Cung cấp sở liệu để cấp quản lý tỉnh Phú Yên nắm bắt trạng môi trường ảnh hưởng nguồn thải khu công nghiệp...
 • 26
 • 350
 • 1

skkn - sửa chữa sai sót của học sinh khi khảo sát, vẽ đồ thị hàm số

skkn - sửa chữa sai sót của học sinh khi khảo sát, vẽ đồ thị hàm số
... - 3x + 6x Ta cú im A (-1 ;4) ẻ th (C) suy phng trỡnh tip tuyn l: y = f ' (-1 ).(x+1)+4 y =- 9( x +1) + x y =- 9x - O Phõn tớch: -1 q (x) = -9 x-5 f(x) = -x3 +3 x2 Phng trỡnh tip tuyn y =- 9x - ... hc 201 1- 2012 WWW.ToanCapba.Net Sa cha sai sút ca hc sinh kho sỏt, v th hm s v BT liờn quan - Gii tớch 12 CB WWW.ToanCapba.Net x y' -2 Y - 2 + -3 - 2- -1 Suy ra: hm s ng bin trờn khong (- 2; 2) ... = t2 + 2t - Lp bng bin thiờn hm s g(t) (vi t ): t - Ơ g '(t) +Ơ G(t) -2 - - -1 +Ơ + + +Ơ -3 Da vo bng bin thiờn, ta suy ra: m = f(x) = min2 g(t) = t D t c t = - cosx + =- cosx =- x =p+ k2p...
 • 23
 • 397
 • 4

Sửa chữa sai sót của học sinh khi khảo sát, vẽ đồ thị hàm số và BT liên quan giải tích 12 CB

Sửa chữa sai sót của học sinh khi khảo sát, vẽ đồ thị hàm số và BT liên quan  giải tích 12 CB
... 36,2 % BIU SO SNH SAU KHI CH RA SAI LM V UN NN HC SINH SA CHA SAI SểT Alex Le, Nm hc 2011- 2 012 17 Sa cha sai sút ca hc sinh kho sỏt, v th hm s v BT liờn quan - Gii tớch 12 CB Nh vy, bc u ti ... hc 2011- 2 012 Sa cha sai sút ca hc sinh kho sỏt, v th hm s v BT liờn quan - Gii tớch 12 CB Ni dung chng trỡnh (Chng I - gii tớch 12 - Ban c bn) Hc sinh cn nm c mt s sau õy (liờn quan n ni dung ... qua bng sau õy: Lp 12 A (S s 36) Khụng gii c S lng 02 Alex Le, Nm hc 2011- 2 012 T l 5,5 % 16 Sa cha sai sút ca hc sinh kho sỏt, v th hm s v BT liờn quan - Gii tớch 12 CB Gii sai phng phỏp Gii...
 • 22
 • 103
 • 0

Tiểu luận Kỹ năng của luật sư khi chuẩn bị bài bảo vệ cho người bị hại

Tiểu luận Kỹ năng của luật sư khi chuẩn bị bài bảo vệ cho người bị hại
... Mc dự khụng cho rng chớnh ni dung ging dy o to lut s ó khin cho hc viờn khụng b ng chun b bi bo v cho ngi b hi, nhng tỏc gi cng cho rng ni dung ging dy nờn i vo khỏi quỏt, nh hng cho hc viờn ... khụng b ng c giao cho vai trũ bo v cho ngi b hi Bi, phn ln s h u quan tõm chỳ trng n vic chun b bi bo cha m khụng chỳ ý n vic chun b bo bo v cho ngi b hi Chớnh iu ny ó khin cho mt s hc viờn nhn ... bi bo v cho ngi b hi T ú ó xut hin nhng tỡnh d khúc d ci cỏc hc viờn vi vai trũ l lut s bo v cho ngi b hi, ó ng c bi bo v khụng khỏc gỡ bi bo cha cho b cỏo, hoc nu cú c theo hng bo v cho ngi...
 • 12
 • 75
 • 0

SKKN sửa chữa những sai sót của học sinh khi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bài tập liên quan hướng khắc phục

SKKN sửa chữa những sai sót của học sinh khi khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bài tập liên quan hướng khắc phục
... nhng sai sút ca hc sinh kho sỏt v v th ca hm s, bi liờn quan - Hng khc phc" II Mc ớch nghiờn cu - Ch cho hc sinh thy nhng sai lm thng mc phi Qua ú, hc sinh hiu ỳng bn cht ca - Bi dng cho hc sinh ... s dng hoc dng sai tớnh cht ca cỏc hm ng bin, nghch bin 2.3 Sai sút vic gii cỏc bi toỏn liờn quan ti o hm, dng sai cụng thc tớnh o hm hay hiu sai cụng thc ly tha vi s m thc 2.4 Sai sút vic gii ... cho phự hp vi tng loi i tng hc sinh, ch cho hc sinh nhng sai lm thng mc phi gii cỏc bi toỏn v ng dng o hm kho sỏt v v th hm s, mt s bi toỏn liờn quan Hng dn cho hc sinh t hc, t lm bi Phõn loi...
 • 10
 • 146
 • 0

Bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất và bài toán tọa độ hình chiếu của hình học giải tích trong không gian

Bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất và bài toán tọa độ hình chiếu của hình học giải tích trong không gian
... đạt giá trị nhỏ b MA  MB đạt giá trị lớn Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian ... đạt giá trị nhỏ  MI nhỏ  M hình chiếu Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian ...  tọa độ điểm H Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian Ví dụ 3: Trong không gian...
 • 18
 • 313
 • 0

Bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất và bài toán tọa độ hình chiếu của hình học giải tích trong không gian

Bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất và bài toán tọa độ hình chiếu của hình học giải tích trong không gian
... đạt giá trị nhỏ b MA  MB đạt giá trị lớn Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian ... đạt giá trị nhỏ  MI nhỏ  M hình chiếu Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian ...  tọa độ điểm H Bài giảng độc quyền http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ viết Tuân –Vũ Thanh Hà http://baigiangtoanhoc.com Khóa học: Hình học giải tích không gian Ví dụ 3: Trong không gian...
 • 18
 • 101
 • 0

Ảnh hưởng của các mức protein trong thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của Cá vược (Lates calcarifer Bloch, 1790) giai đoạn cá giống trong môi trường nước ngọt

Ảnh hưởng của các mức protein trong thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của Cá vược (Lates calcarifer Bloch, 1790) giai đoạn cá giống trong môi trường nước ngọt
... tăng trưởng tỷ lệ sống Vược (Lates calcarifer Bloch, 1790) giai đoạn giống môi trường nước ngọt Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Xác định ảnh hưởng của các mức protein thức ăn đến sinh trưởng ... Ảnh hưởng của các mức protein thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Vược ( Lates calcarifer Block, 1790 ) giai đoạn giống môi trường nước CT3 Giai Giai CT2 Giai Giai Giai CT1 Giai ... trước 3.2 Ảnh hưởng mức protein đến tốc độ tăng trưởng Vược 3.2.1 Ảnh hưởng mức protein đến tốc độ tăng trưởng chiều dài 3.2.1.1 Tốc độ tăng trưởng trung bình chiều dài toàn thân Kết quả...
 • 76
 • 76
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap toa do phang qua cac nam thi dai hockết luận hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh đến tài nguyên và môi trường đới nóngcác bài toán tọa độ mặt phẳngcác bài toán tọa độ lớp 10các bài toán tọa độ trong không giancác bài toán tọa độ không giancác bài toán tọa độ trong mặt phẳngcác bài toán tọa độ trong mặt phẳng haytổng hợp các bài tập tọa độ phẳng hay và khócác bài toán tọa độ về đường tròn bàng tiếpbai tap toa do phang on thi dai hoc co dap anbai tap ve toa do phang trong cac de thimột thể hiện của đơn cực từ trong môi trường vật chất đông đặcphương pháp khảo sát bài toán động họcđiều tra khảo sát hiện trạng ô nhiễm as trong môi trƣờng đất và đánh giá khả năng tích luỹ as của thực vật ở bốn vùng khai thác mỏ của thái nguyênGiám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI GARA ÔTÔ MINH PHƯƠNGĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐề tài Quản lý tuyển dụng nhân viênĐề tài Quản lý tuyển sinh đại hoc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập