Hướng dẫn làm đồ án bê tông Khoa Xây dựng trường Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 1, TÀI LIỆU HAY,ĐƯỢC 9 ĐIỂM BẢO VỆ.

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1, TÀI LIỆU HAY,ĐƯỢC 9 ĐIỂM BẢO VỆ.
... PmIItg2 = 97 ,5x2 = 195 Đổi phân bố với k = 0,625 0,625x 195 = 1 21 ,9 mII 2xPA’S =PCmII (daN) (tập trung) 97 ,5x0,6x3 ,9 = 228,2 Kết 1 21 ,9 228,2 P mII A mII =PB (daN) (tập trung) 97 ,5 × (3 ,9) + (3 ,9 − 2) ... 465 ,9 2 354 465 ,9 Do trọng lượng sênô nhịp 0,6 (m): 319x0,6x 0,5x[3 ,9+ 2,5] = 612,48 612,48 Do tường sênô cao 0,6 m, dày 0,08 m b tông cốt thép: 2500x1,1x0,08x0,5x0,5x[3 ,9+ 2,5] = 352 352 Cộng làm ... trung) 97 ,5 × (3 ,9) + (3 ,9 − 3, 6) 3, × = 368, 2 Kết 2 19, 4 112,75 368,6 mI PA’ (daN) (tập trung) (3 ,9) + (3 ,9 − 2,5) 2,5 × 97 ,5 × × = 1 61, 48 2 P mI A =PA’mI+0,5x(0,6x97,5x3 ,9) = 282,6 1 61,4 8 282,6...
 • 86
 • 759
 • 0

hướng dẫn làm đồ án tông 2 (song ngữ việt pháp)

hướng dẫn làm đồ án bê tông 2 (song ngữ việt pháp)
... POUTRE5 2. 465 3.085 6.17 3.085 6.17 3.085 6.17 3.085 6.17 3.085 6.17 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 1 .23 25 2. 465 ... 700 2 16 80 500 140 140 700 2 22 +1 25 2 22 +1 25 22 0 22 0 22 0 80 140 2 22 700 700 2 28 +1 25 Appuis A,B de la poutre 4,6 Travé AB de la poutre 140 Appuis A,B de la poutre 2 28 +1 25 22 0 22 0 22 0 ... 340 .2 340 .2 340 .2 346.67 346.67 -110 02. 22 110 02. 22 -4 721 .83 4 721 .83 0 3 327 .37 3 327 .37 3 327 .37 -3 327 .37 -3 327 .37 -3 327 .37 -4876.58 -4014.44 -31 52. 3 0 -35 02. 8 -26 15.4 -1 728 0 0 0 3706.5 4864.19 6 021 .89...
 • 31
 • 823
 • 0

Đo lường kết quả đọc âm cuối tiếng anh của sinh viên năm 1 khoá 2011 chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh

Đo lường kết quả đọc âm cuối tiếng anh của sinh viên năm 1 khoá 2011 chuyên ngành tiếng Anh tại trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh
... số âm cuối 16 9 10 15 .4% 27 41. 5% 28 43 .1% 65 10 0% 15 9 3.7% 21 38.9% 31 57.4% 54 10 0% 14 6 18 .9% 16 43.2% 14 37.8% 37 10 0% 11 6 20.7% 13 44.8% 10 34.5% 29 10 0% 19 4 14 26.4% 24 45.3% 15 28.3% 53 10 0% ... âm cuối nằm phạm vi thống kê cao (86 âm) , đọc số có 29 âm, đọc số có 37 âm Bảng Số âm cuối đọc Bài đọc Số lượng từ có Âm cuối tương tự Âm cuối đơn T Anh T Việt có T Anh đọc Cụm âm cuối có T .Anh ... cụm âm cuối tiếng Anh đọc từ 28,3% (bài đọc 5) TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM – SỐ (38) 2 014 đến 57,4% (bài đọc 2) Như vậy, việc sinh viên luyện tập để phát âm âm cuối tiếng Anh...
 • 7
 • 165
 • 0

Báo cáo tổng kết năm 2008 của đại học quốc gia hồ chí mình

Báo cáo tổng kết năm 2008 của đại học quốc gia hồ chí mình
... tài NCKH kinh phí tăng nhanh năm g n ñây: nhi m v KHCN c p Nhà nư c kinh phí năm 2007 - có 29 ñ tài v i kinh phí 9,6 t , năm 2008 có 33 ñ tài v i kinh phí 15,54 t Năm 2008 có 452 ñ tài c p (Nhà ... công tác n ng n Tham gia hoàn thành t t công tác tra y quy n c a B kỳ thi t t nghi p THPT-BTTH năm 2008, t ch c nghiêm túc công tác tra ñ t n sinh ðH-Cð, sau ñ i h c năm 2008 n sinh vào l p 10 ... n báo cáo t ñánh giá theo b tiêu chu n m i ban hành c a B GD&ðT, d ki n hoàn thành năm 2008 Các trư ng ðH Khoa h c T nhiên, trư ng ðH KHXH&NV, Khoa Kinh t s ñư c ðHQG-HCM t ch c ñánh giá vào năm...
 • 22
 • 1,191
 • 1

Tài liệu Anh văn B có đáp án - Trường đại học Công Nghiệp Hồ Chí Minh doc

Tài liệu Anh văn B có đáp án - Trường đại học Công Nghiệp Hồ Chí Minh doc
... Definitely A spend B for B upset B for B additional B put B B instead B hit B like B to B duty B opposite B restore B Mainly B make C at C trouble C yet C besides C set C catch C preferably C depress ... carry A broke A cashes A with A in A change A a meeting A available A presented B for B mechanically B inconvenient B best B need B to B take B poor B sends B in B within B move B an interview B ready ... A got A of A some A made A bored A intend A desire B travel B over B posters B keen B route B inquire B took B would B came B from B several B had B worried B mean B request C voyage C into C...
 • 60
 • 1,208
 • 18

QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH doc

QUY ĐỊNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH doc
... NCKH sinh viên khoa Mẫu SV - 05 Phiếu chấm điểm đề tài NCKH sinh viên Quy định nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM Trang 10 Mẫu SV-01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM ... túc Quy định này./ HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Lê Bảo Lâm Quy định nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM Trang Phụ lục I QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN ... THIỆU Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU (Cho biết nảy sinh ý tưởng nghiên cứu? ) Quy định nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM Trang 11 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI (Ý tưởng triển khai nghiên cứu giải vấn...
 • 18
 • 195
 • 0

Những hạn chế trong phương pháp dạy và học môn viết tại khoa ngoại ngữ trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Những hạn chế trong phương pháp dạy và học môn viết tại khoa ngoại ngữ trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
... 3(3), 27-44 32 Phạm Vũ Phi Hổ (2013) “Các Hoạt Động Dạy Học Môn Viết Khoa Ngoại ngữ Đại học Mở TP.HCM” Tạp Chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM, (31), 96-115 33 Richards, C J., & Lockhart, C ... tượng dạy học môn Viết 1, 2, Khoa Ngoại ngữ Đây lý tảng cho mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu cho “các giảng viên Khoa Ngoại ngữ ĐH Mở TP HCM dạy môn Viết Học Thuật thực hoạt động lớp học Viết? ... tìm hiểu hoạt động dạy học môn Viết lớp học Viết 1, Khoa Ngoại ngữ ĐH Mở TP HCM Bảng Các hoạt động dạy học mônViết Descriptive Statistics N Mean Std Deviation Sau thể loại môn viết, giáo viên cho...
 • 14
 • 158
 • 0

Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp ĐH Bách Khoa

Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp ĐH Bách Khoa
... hay đồ án hoàn chỉnh câu hỏi lớn làm luận văn tốt nghiệp Quá trình làm luận văn tốt nghiệp hay nhận nhiệm vụ thực tập, sinh viên cần nhớ trả lời câu hỏi lớn sau: Làm ? Làm ? Kết ? Trả lời tốt ... Trước bảo vệ tốt nghiệp, Khoa tổ chức Hội đồng xét duyệt tư cách bảo vệ tốt nghiệp xem xét nghiêm túc trường hợp sau: Sinh viên đợt làm luận văn tốt nghiệp không gặp thầy giáo hướng dẫn sau lần ... luận văn tốt nghiệp Dưới ghi rõ tên Sinh viên thực luận văn thầy giáo hướng dẫn Thí dụ nội dung trang phim này: 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Khoa Công nghệ Thông tin LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI...
 • 14
 • 359
 • 1

Hướng dẫn làm đồ án cung cấp điện

Hướng dẫn làm đồ án cung cấp điện
... Lựa chọn sơ đồ cung cấp điện cho phân xởng: a) Các kiểu sơ đồ cung cấp điện sử dụng phân xởng: Có số kiểu sơ đồ nh sau: Sơ đồ hình tia Sơ đồ đờng dây (phân nhánh) Sơ đồ dẫn đồ hỗn hợp Tủ ... kiểu sơ đồ cung cấp điện đợc sử dụng rông rãi -> đa sơ đồ cung cấp điện phơng phức vận hành cụ thể Chính lý sau đa sơ đồ cung cấp điện cho phơng án lựa chọn cần thuyết minh vân hành sơ đồ Thực ... cắt cấp điện áp thứ i ni - Số máy cắt cấp điện áp thứ i 5.3 Tính chi phí tổn thất điện cho phơng án: a) Chi phí tổn thất điện phơng án I b) Kết tính cho phơng án khác 5.4 Tính chi phí tính toán...
 • 68
 • 1,840
 • 4

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
... khúc chảy thuận tiện - Mạng cấp II mạng vòng, mạng cụt, hay mạng kết hợp Mạng cấp II lấy nớc từ mạng cấp I vị trí nhất, cấp đến khu vực tiêu thụ nhỏ nằm vùng tính toán, cấp cho công trình công ... Bộ môn cấp nớc thuyết minh đồ án môn học: mạng lới cấp nớc (tên đồ án) Giáo viên hớng dẫn: Trang:- 43 Vietnamwater-http://moitruongnuoc.com (st) Sinh viên thực hiện: ti liệu Hớng dẫn đồ án môn ... toán tuyến làm việc bình thờng QH: Là lu lợng tính toán tuyến có cố s: Là sức kháng đoạn ống dẫn có chiều dài l S: Là sức kháng toàn tuyến dẫn làm việc bình thờng SH: Là sức kháng toàn tuyến dẫn...
 • 53
 • 4,220
 • 15

Hướng dẫn làm đồ án cung cấp điện cho một phân xưởng

Hướng dẫn làm đồ án cung cấp điện cho một phân xưởng
... 54 66 52 50 Khu lắp ráp Bộ phận đúc đồng 58 57 56 59 D6 55 49 53 41 Bộ phận sửa chữa điện 48 D5 47 46 43 42 45 43 44 Kho vật liệu phụ tùng 67 68 Buồng nạp điện 70 69 Hỡnh v vớ d: S i dõy phng ... núng ca dõy dn Ghi chỳ: Khụng cn tớnh hm chi phớ qui dn cho on cỏp ny, vỡ ging gia hai phng ỏn nờn cú th b qua so sỏnh Cho nhỏnh cp in cho t ng lc (THT TL1) Itt.l1 = I cp S tt l1 3.U m [ A, ... 51 64 54 66 52 50 Bộ phận đúc đồng 58 59 57 56 D6 55 53 Khu lắp ráp 41 Bộ phận sửa chữa điện 49 48 D5 47 46 43 Kho vật liệu phụ tùng 42 45 43 44 67 68 Buồng nạp điện 70 69 Hỡnh v vớ d: s i dõy...
 • 21
 • 1,735
 • 5

Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp
... hay đồ án hoàn chỉnh câu hỏi lớn làm luận văn tốt nghiệp Quá trình làm luận văn tốt nghiệp hay nhận nhiệm vụ thực tập, sinh viên cần nhớ trả lời câu hỏi lớn sau: Làm ? Làm ? Kết ? Trả lời tốt ... Trước bảo vệ tốt nghiệp, Khoa tổ chức Hội đồng xét duyệt tư cách bảo vệ tốt nghiệp xem xét nghiêm túc trường hợp sau: Sinh viên đợt làm luận văn tốt nghiệp không gặp thầy giáo hướng dẫn sau lần ... chiếu, vẽ loại Trình bày luận văn tốt nghiệp Luận văn thể kết cuối trình làm luận văn tốt nghiệp Báo cáo Luận văn tốt nghiệp sở quan trọng để thầy giáo hội đồng chấm điểm - Chữ Việt: Soạn thảo...
 • 14
 • 650
 • 0

Hướng dẫn làm đồ án thi công công trình

Hướng dẫn làm đồ án thi công công trình
... 48 Hướng dẫn đồ án Thi Công CHỌN PHƯƠNG ÁN CẤU TẠO  CHỌN PHƯƠNG ÁN CẤU TẠO CỐP PHA HỢP LÝ CHO TỪNG BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH  PHẬN CÔNG TRÌNH ©2010 Đỗ Thị Xuân Lan, GVC, Ths Hướng dẫn đồ án Thi Công ... Xuân Lan, GVC, Ths Hướng dẫn đồ án Thi Công THI T KẾ THI CÔNG ĐÀO ĐẤT THI T KẾ THI CÔNG ĐÀO ĐẤT ©2010 Đỗ Thị Xuân Lan, GVC, Ths Thi t kế thi công đào đất (Nếu ó ê ầ ) (Nế có yêu cầu) • Chọn phương án đào ... trộn chỗ (Tham khảo Bài toán 2.1 , trang 47 sách Thi t Kế Thi Công) Công) ©2010 Đỗ Thị Xuân Lan, GVC, Ths Hướng dẫn đồ án Thi Công PHÂN CHIA CÔNG TRÌNH  PHÂN CHIA CÔNG TRÌNH THÀNH ĐOẠN, ĐƠT ©2010 Đỗ...
 • 38
 • 1,401
 • 0

hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật viễn thông

hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật viễn thông
... toán thiết kế tốt nghiệp: - Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bộ môn Kỹ thuật viễn thông Các vẽ chính: - 10 vẽ khổ Ao: Những yêu cầu bổ xung thêm nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp chuyên đề: - Cán hướng dẫn: ... Nội - 2010 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bộ môn Kỹ thuật viễn thông Phụ lục 3: MẪU TỜ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ (In mặt, GV hướng dẫn tự làm, sau có đầy đủ chữ ký dấu đóng, SV dán vào đồ án, nộp cho môn trước ... trang Mục lục đồ án Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Bộ môn Kỹ thuật viễn thông Phụ lục 1: MẪU BÌA CỨNG VÀ GÁY ĐỒ ÁN CÓ IN CHỮ NHŨ (Gáy)Khổ 210 X 297 mm - Di chuột vào dòng chữ để biết thông tin định...
 • 11
 • 738
 • 0

Đồ án Chi tiết máy HGT Côn trụ kèm hướng dẫn làm đồ án đầy đủ

Đồ án Chi tiết máy HGT Côn trụ kèm hướng dẫn làm đồ án đầy đủ
... biểu đồ mô men trục : Svth:ĐứC QUÂN lớp 43m Trang 39 đồ án môn học chi tiết máy GVHD: TH.S Đoàn yên III Tính mối ghép then Then tiết máy tiêu chuẩn , ta chọn tính then theo đờng kính trục chi u ... bánh dẫn : dW = Z m = 24.5 = 120(mm) Chi u rộng vành : bW = dW d = 120.0,25 = 30( mm) -Vận tốc vòng bánh tính theo công thức (6-40) : Svth:ĐứC QUÂN lớp 43m Trang 21 đồ án môn học chi tiết máy ... lớp 43m Trang 26 đồ án môn học chi tiết máy GVHD: TH.S Đoàn yên II.Tính thiết kế trục độ bền 1.Xác định lực tác dụng lên truyền Bỏ qua ma sát ,bỏ qua trọng lợng thân chi tiết lắp trục lực tác dụng...
 • 64
 • 449
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn làm đồ án bê tông cốt thép 1sách hướng dẫn làm đồ án bê tông 1hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựnghướng dẫn giải đồ án bê tông cốt thép 1khoa xây dựng trường đại học bách khoa tp hcmkhoa xây dựng trường đại học bách khoahướng dẫn làm đồ án nmđhướng dẫn làm đồ án cầuhướng dẫn làm đồ án tốt nghiệphướng dẫn làm đồ án môn học chế tạo máyhướng dẫn làm đồ án môn chi tiết máyhướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp xây dựnghướng dẫn làm đồ án chi tiết máyhướng dẫn làm đồ án môn họchướng dẫn làm đồ án thép 2Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Đánh giá đa dạng di truyền một số giống lạc địa phương phục vụ chọn tạo giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuĐịnh lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Vai trò của tư vấn trong QLXD compatibility modeDạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)bài tập chuyên đề con lắc đơn